1000 bài tập lập trình

     
Bước 1: tải phần mềm lập trình trên website như notepad++, turbo c, dev C, Code block, visual studio…Bước 2. Mở ứng dụng ra, đặt các thông số cân xứng và bắt tay vào code những bài tập dưới đâySố lượng bài bác tập mà các bạn kiên trì có tác dụng được đang tăng mức độ được săn lùng bởi những công ty lớn, độ tôn trọng với tiền lương bạn kiếm được trong nay mai (tương lai).Link tải bài xích tập: tại đâyNếu chúng ta không biết cách tải về thì xem phía dẫn chi tiết ở video clip này:


Bạn đang xem: 1000 bài tập lập trình

Link xem câu trả lời (Click vào coi thôi!)Chương 1:
Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + nBài 2: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2Bài 3: Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/nBài 4: Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2nBài 5: Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1 tháng 5 + … + 1/(2n + 1)Bài 6: Tính S(n) = 1/1×2 + 1/2×3 +…+ 1/n x (n + 1)Bài 7: Tính S(n) = ½ + 2/3 + ¾ + …. + n / n + 1Bài 8: Tính S(n) = ½ + ¾ + 5/6 + … + 2n + 1/ 2n + 2Bài 9: Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x NBài 10: Tính T(x, n) = x^nBài 11: Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….NBài 12: Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^nBài 13: Tính S(n) = x^2 + x^4 + … + x^2nBài 14: Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^2n + 1Bài 15: Tính S(n) = 1 + 1/1 + 2 + 1/ 1 + 2 + 3 + ….. + 1/ 1 + 2 + 3 + …. + NBài 16: Tính S(n) = x + x^2/1 + 2 + x^3/1 + 2 + 3 + … + x^n/1 + 2 + 3 + …. + NBài 17: Tính S(n) = x + x^2/2! + x^3/3! + … + x^n/N!Bài 18: Tính S(n) = 1 + x^2/2! + x^4/4! + … + x^2n/(2n)!Bài 19: Tính S(n) = 1 + x + x^3/3! + x^5/5! + … + x^(2n+1)/(2n+1)!Bài 20: Liệt kê tất cả các “ước số” của số nguyên dương nBài 21: Tính tổng toàn bộ các “ước số” của số nguyên dương nBài 22: Tính tích tất cả các “ước số” của số nguyên dương nBài 23: Đếm số lượng “ước số” của số nguyên dương nBài 24: Liệt kê tất cả các “ước số lẻ” của số nguyên dương nBài 25: Tính tổng toàn bộ các “ước số chẵn” của số nguyên dương nBài 26: Tính tích tất cả các “ước số lẻ” của số nguyên dương nBài 27: Đếm số lượng “ước số chẵn” của số nguyên dương nBài 28: mang lại số nguyên dương n. Tính tổng các ước số nhỏ tuổi hơn chính nóBài 29: Tìm ước số lẻ lớn số 1 của số nguyên dương n. Ví dụ như n = 100 ước lẻ lớn nhất là 25Bài 30: đến số nguyên dương n. Chất vấn xem n có phải là số hoàn thiện hay khôngBài 31: cho số nguyên dương n.

Xem thêm: Khi Mang Thai Không Nên Ăn Gì, Bạn Không Nên Ăn Gì Khi Mang Thai


Xem thêm: Máy Bơm Lọc Max-E-Pro


Kiểm soát xem n có phải là số nguyên tố tốt khôngBài 32: mang đến số nguyên dương n. Bình chọn xem n có phải là số thiết yếu phương tốt khôngBài 33: Tính S(n) = CanBac2(2+CanBac2(2+….+CanBac2(2 + CanBac2(2)))) gồm n vệt cănBài 34: Tính S(n) = CanBac2(n+CanBac2(n – 1 + CanBac2( n – 2 + … + CanBac2(2 + CanBac2(1) bao gồm n vệt cănBài 35:Bài 36: Tính S(n) = CanBac2(n! + CanBac2((n-1)! +CanBac2((n – 2)! + … + CanBac2(2!) + CanBac2(1!)))) gồm n vệt cănBài 37: Tính S(n) = CanBac N(N + CanBac N – 1(N – 1 + … + CanBac3(3 + CanBac2(2))) gồm n – 1 vết cănBài 38: Tính S(n) = CanBac N + 1(N + CanBac N(N – 1 +…+CanBac3(2 + CanBac2(1)))) gồm n dấu cănBài 39: Tính S(n) = CanBac N + 1(N! + CanBacN((N – 1)! + … + CanBac3(2! + CanBac2(1!))) tất cả n dấu cănBài 40: Tính S(n) = CanBac2(x^n + CanBac2(x^n-1 + … + CanBac2(x^2 + CanBac2(x)))) gồm n lốt cănBài 41: Tính S(n) = 1 / (1 + 1 / ( 1 + 1 / (…. 1 + 1 / 1 + 1))) bao gồm n dấu phân sốBài 42: mang lại n là số nguyên dương. Hãy tìm giá trị nguyên dương k béo nhất thế nào cho S(k) bài xích 43: Hãy đếm số lượng chữ số của số nguyên dương nBài 44: Hãy tính tổng các chữ số của số nguyên dương nBài 45: Hãy tính tích những chữ số của số nguyên dương nBài 46: Hãy đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương nBài 47: Hãy tính tổng những chữ số chẵn của số nguyên dương nBài 48: Hãy tính tích các chữ số lẻ của số nguyên dương nBài 49: cho số nguyên dương n. Hãy tra cứu chữ số đầu tiên của nBài 50: Hãy tra cứu số hòn đảo ngược của số nguyên dương nBài 51: tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương nBài 52: tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương nBài 53: Hãy đếm số lượng chữ số lớn số 1 của số nguyên dương nBài 54: Hãy đếm con số chữ số bé dại nhất của số nguyên dương nBài 55:Bài 56: Hãy kiểm soát số nguyên dương n có toàn chữ số lẻ tốt khôngBài 57: Hãy kiểm soát số nguyên dương n có toàn chữ số chẵn hay khôngBài 58:Bài 59: Hãy khám nghiệm số nguyên dương n có phải là số đối xứng giỏi khôngBài 60: Hãy kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng vọt từ trái sang bắt buộc hay khôngBài 61: Hãy kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n gồm giảm dần dần từ trái sang đề xuất hay khôngBài 62: đến 2 số nguyên dương a với b. Hãy tìm mong chung lớn số 1 của 2 số này.Bài 63: đến 2 số nguyên dương a cùng b. Hãy tìm bội chung nhỏ tuổi nhất của 2 số nàyBài 64 + 65 + 66: Giải phương trình bậc 1, 2, 4Bài 67: Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + (-1)^n+1 * x^nBài 68: Tính S(x, n) = -x^2 + x^4 + … + (-1)^n * x^2nBài 69: Tính S(x, n) = x – x^3 + x^5 + … + (-1)^n * x^2n+1Bài 70: Tính S(n) = 1 – 1/(1 + 2) + 1/(1 + 2 + 3) + … + (-1)^n+1 * 1/(1 + 2 + 3+ … + n)Bài 71: Tính S(x, n) = -x + x^2/(1 + 2) – x^3/(1 + 2 + 3) + … + (-1)^n * x^n/(1 + 2 +… + n)Bài 72: Tính S(x, n) = – x + x^2/2! – x^3/3! + … + (-1)^n * x^n/n!Bài 73: Tính S(x, n) = -1 + x^2/2! – x^4/4! + … + (-1)^n+1 * x^2n/(2n)!Bài 74: Tính S(x, n) = 1 – x + x^3/3! – x^5/5! + … + (-1)^n+1 * x^2n+1/(2n + 1)!Bài 75: kiểm tra số nguyên 4 byte có dạng 2^k hay khôngBài 76: bình chọn số nguyên 4 byte gồm dạng 3^k giỏi khôngChương 2:
Bài 77: Viết chương trình tính tổng của hàng số sau: S(n) = 1 + 2 + 3 + … + nBài 78: Liệt kê toàn bộ các ước số của số nguyên dương nBài 79: Hãy đếm con số chữ số của số nguyên dương nBài 80: Giống bài bác 16Bài 81: Viết chương trình cho tất cả các bài xích tập chương trước bằng kỹ thuật lập trình hàm(đéo làm)Chương 3:..........................................Còn rất nhiều do bài viết có giới hạn nên cấp thiết gửi thêm chúng ta tiếp tại trên đây Đừng copy tốt mất thời gian Save về máy xong để đó. Tốt nhất có thể là xả thân làm từng bài xích tập 1. Nhiều người lưu về lắp thêm rồi chẳng lúc nào ngó đến, vì vậy phí thời hạn lắm.