Thông tư 99/2016/tt

     
Thông tứ 99/2016/TT-BTC hướng dẫn việc tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra, thanh tra trả thuế cực hiếm gia tăng; quản lý kinh phí dự trù hoàn thuế quý giá gia tăng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan trong việc thống trị hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn đang xem: Thông tư 99/2016/tt

 

1. Pháp luật chung về làm chủ hoàn thuế giá trị gia tăng


+ fan nộp thuế được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng tự xác minh số tiền thuế giá chỉ trị tăng thêm đủ đk khấu trừ, hoàn thuế, khai kiến nghị hoàn thuế, lập với gửi làm hồ sơ hoàn thuế mang đến cơ quan lại thuế làm chủ trực tiếp.
+ cơ quan thuế ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết, cai quản hoàn thuế giá bán trị ngày càng tăng và tiến hành kết nối, trao đổi thông tin với các cơ quan liêu có tương quan trong câu hỏi hoàn thuế.
+ làm hồ sơ hoàn thuế giá bán trị ngày càng tăng gồm Giấy ý kiến đề nghị hoàn trả khoản thu túi tiền nhà nước và các tài liệu không giống theo quy định;
+ fan nộp thuế nhờ cất hộ hồ sơ trả thuế năng lượng điện tử qua Cổng tin tức điện tử của Tổng viên Thuế từ thời điểm cơ quan tiền thuế gật đầu đồng ý giao dịch năng lượng điện tử hoặc nhờ cất hộ trực tiếp hoặc nhờ cất hộ qua đường bưu chính đến cơ sở thuế cai quản trực tiếp.
Hồ sơ trả thuế sau khi nộp sẽ được phân loại; xác minh số thuế được hoàn, số chi phí thuế, tiền chậm rãi nộp, tiền phát còn nợ được bù trừ; đề xuất, đánh giá và thẩm định hồ sơ trả thuế; đo lường và thống kê hồ sơ trả thuế; phát hành quyết định và bỏ ra hoàn thuế; công khai minh bạch thông tin, kiểm tra, thanh tra sau trả thuế theo Thông tứ số 99.
Theo đó, Thông tư 99 năm 2016 quy định cơ sở thuế tất cả trách nhiệm khẳng định số tiền thuế, tiền chậm rì rì nộp, tiền phân phát và những khoản thu không giống còn nợ nhằm bù trừ với số chi phí thuế giá chỉ trị ngày càng tăng được hoàn.
Bên cạnh đó, chi phí thuế nợ đề nghị bù trừ bao gồm: tiền thuế nợ do ngành Thuế quản lý trên hệ thống ứng dụng; chi phí thuế nợ (trừ chi phí phí, tiền lệ giá tiền hải quan) vì chưng cơ quan thương chính cung cấp; chi phí thuế nợ chi tiêu nhà nước theo văn phiên bản đề nghị của những cơ quan có thẩm quyền.
Cơ quan tiền thuế đang căn cứ tác dụng xác định số chi phí thuế giá chỉ trị gia tăng được hoàn, ko được hoàn, số chi phí thuế nợ đề nghị bù trừ, số chi phí thuế giá chỉ trị gia tăng còn được trả trả, thực hiện lập khuyến nghị hoàn thuế với dự thảo đưa ra quyết định hoàn thuế, thông tin về việc không được trả thuế.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 99/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016


THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIATĂNG

Theo ý kiến đề nghị của Tổng viên trưởngTổng cục Thuế.

Bộ trưởng bộ Tài bao gồm ban hànhThông tư hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

1. Thông tứ này lí giải về việc làm chủ hoànthuế giá bán trị tăng thêm của người nộp thuế thuộc cơ quan thuế thống trị theo quy địnhcủa Luật giá cả Nhà nước, điều khoản Thuế quý hiếm gia tăng, Luật thống trị thuế vàcác văn bạn dạng hướng dẫn thi hành; bao gồm: câu hỏi tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra,thanh tra trả thuế quý giá gia tăng; cai quản kinh phí dự trù hoàn thuế giá trịgia tăng; trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức, cá thể có tương quan trong việcquản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

3. Hoàn lại số chi phí thuế giá trị gia tăng nộp nhầm,nộp thừa tiến hành theo phương tiện tại Điều 47 Luật làm chủ thuếsố 78/2006/QH11 và đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật tại Khoản 13 Điều1 Luật cai quản thuế số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung cập nhật một số Điều của Luậtquản lý thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tín đồ nộp thuế được hoàn thuế giátrị tăng thêm theo hình thức của hình thức Thuế giátrị gia tăng.

2. Cơ quan cai quản thuế gồm:

a) Tổng cục Thuế, cục Thuế, chi cục Thuế;

b) Tổng cục Hải quan, viên Hải quan, đưa ra cục Hảiquan.

3. Vụ ngân sách chi tiêu nhà nước - bộ Tài chính.

4. Kho bội bạc nhà nước, Kho bội nghĩa nhà nước cấp cho tỉnh,thành phố trực ở trong Trung ương, Kho tệ bạc nhà nước cấp cho quận, huyện, thị xã,thành phố trực thuộc tỉnh.

5. Ban ngành nhà nước, tổ chức, cánhân khác liên quan đến việc thống trị hoàn thuế giátrị gia tăng.

Điều 3. Chế độ quản lýhoàn thuế cực hiếm gia tăng

1. Bạn nộp thuế nằm trong trường thích hợp được hoàn thuếtheo luật tại vẻ ngoài Thuế giá trị ngày càng tăng tự xác định số tiền thuế giá trịgia tăng đầy đủ Điều khiếu nại khấu trừ, hoàn thuế, khai kiến nghị hoàn thuế, lập cùng gửi hồsơ ý kiến đề nghị hoàn thuế cho cơ quan liêu thuế thống trị trực tiếp.

4. Ban ngành thuế vận dụng công nghệthông tin theo pháp luật của pháp luật về giao dịch thanh toán điện tử trong bài toán tiếp nhận, giải quyết, thống trị hoàn thuếgiá trị gia tăng và thực hiện kết nối, trao đổi tin tức với những cơquan có liên quan trong việc giải quyết và xử lý hoàn thuế cho người nộp thuế.

Điều 4. Kinh phí đầu tư hoàn thuếgiá trị gia tăng

1. Kinh phí hoàn thuế giá bán trị ngày càng tăng được bốtrí trong dự toán chi tiêu hàng năm vày Quốc hội quyết định.

2. Tổng cục trưởng Tổng viên Thuế cai quản kinhphí trả thuế giá chỉ trị ngày càng tăng và Điều hành bỏ ra hoàn thuế giá trị gia tăngtrong phạm vi dự toán giá thành đã được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt.

3. Viên trưởng viên Thuế cai quản lý, sử dụng kinh phíhoàn thuế giá chỉ trị gia tăng để đưa ra hoàn cho người nộp thuế theo thẩm quyền với chịutrách nhiệm về vấn đề ra ra quyết định hoàn thuế theo nguyên tắc của pháp luật.

Điều 5. Cơ sở tài liệu và ứngdụng technology thông tin trong làm chủ hoàn thuế cực hiếm gia tăng

1. Cơ sở tài liệu hoàn thuế giá trị ngày càng tăng là hệthống dữ liệu tin tức về người nộp thuế thuộc đối tượng người tiêu dùng hoàn thuế quý giá giatăng, là 1 cấu phần trong khối hệ thống cơ sở dữ liệu làm chủ thuế chung của ngànhthuế. Việc xây dựng, thu thập, xử lý, sử dụng, chia sẻ, lưu trữ, bảo mật thôngtin của cơ sở dữ liệu hoàn thuế giá trị gia tăng được triển khai theo chính sách củapháp công cụ hiện hành.

2. Cơ sở thuế ứng dụng công nghệ thông tintrong câu hỏi thực hiện làm chủ hoàn thuế quý hiếm gia tăng, gồm những: tiếp nhận, giảiquyết hồ sơ hoàn thuế, thông báo kết quả giải quyết làm hồ sơ hoàn thuế, trao đổithông tin với các cơ quan tương quan trong giải quyết và xử lý hoàn thuế quý hiếm giatăng.

Điều 6. Áp dụngquản lý khủng hoảng rủi ro trong thống trị hoàn thuế quý giá gia tăng

2. Làm chủ rủi ro vào quảnlý trả thuế quý giá gia tăng

a) Phân loại hồ sơ giải quyếthoàn thuế gồm những: hồ sơ hoàn thuế trực thuộc diện trả thuế trước, kiểmtra sau với hồ sơ trả thuế trực thuộc diện chất vấn trước, trả thuế sau theoquy định trên Khoản 1 Điều 1 Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13,Khoản 3 Điều 1 chế độ số 106/2016/QH13; ban ngành thuế thực hiệnkiểm tra trước trả thuế sau so với hồ sơ kiến nghị hoàn thuế thuộc đối tượng người tiêu dùng rủiro cao.

b) sản xuất kế hoạch kiểm tra, điều tra sauhoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo giải pháp tại Khoản 18 Điều 1 Luậtquản lý thuế số 21/2012/QH13, Khoản 4 Điều 41 Nghị định số83/2013/NĐ-CP: chất vấn sau trả thuế được triển khai theo nguyên tắc quảnlý khủng hoảng rủi ro trong thời hạn mười năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế.

Điều 7. Áp dụngbiện pháp nhiệm vụ hải quan đối với một số ngôi trường hợp rủi ro cao về thuế

1. Ban ngành hải quan có trách nhiệmcung cấp tin tức Tờ khai hải quan và những thông tin có tương quan cho cơ quanthuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng viên Hải quan theo quy định trao đổithông tin và phối hợp công tác giữa ban ngành hải quan lại và phòng ban thuế. Phòng ban hảiquan chịu trách nhiệm về tin tức hàng hoá xuất khẩu, nhập vào trên Tờ khai hảiquan theo lý lẽ về lao lý hải quan tiền và luật pháp về làm chủ thuế.

Trường phù hợp Tờ khai hải quan khôngcó trên cơ sở dữ liệu của cơ sở hải quan lại cung cấp, cơquan thuế bao gồm văn bản đề nghị cơ sở hải quan có liên quan cung cấp để tất cả căn cứgiải quyết hoàn thuế quý hiếm gia tăng cho những người nộp thuế.

2. Bên trên cơ sở hiệu quả phân tích,đánh giá xui xẻo ro, yêu mong về làm chủ hoàn thuế giá trị tăng thêm hoặc qua kiểmtra, phát hiện nay có tín hiệu vi phi pháp luật về thuế, hải quan, cơ sở thuế cótrách nhiệm đưa tin vi phạm của tín đồ nộp thuế mang đến cơ quan tiền hải quanđể triển khai việc kiểm tra, giám sát và đo lường hải quan tiền theo quy định.

Tổng viên Thuếđịnh kỳ sản phẩm quý vào ngày 20 mon sau sát hoặc bỗng dưng xuấttrong ngôi trường hợp cần thiết gửi văn phiên bản đề nghị Tổng cục Hải quan áp dụng tiêuchí phân luồng để triển khai kiểm tra, tính toán đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu ở trong diện rủi ro cao về hoàn thuế. Văn bạn dạng đề nghị yêu cầu nêu rõ tiêu chíxác định và phương thức kiểm tra, thống kê giám sát hàng hóa xuất nhập vào đối vớidoanh nghiệp; khía cạnh hàng; địa bàn, lĩnh vực hoạt động xuất khẩu, nhập vào phù hợpvới lao lý của chế độ hải quan.

Trong thời hạn chậm nhất 5 (năm)ngày có tác dụng việc kể từ lúc nhận được văn phiên bản đề nghị của Tổng cục Thuế, Tổng viên Hảiquan phải áp dụng tiêu chuẩn phân luồng, biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuấtnhập khẩu. Trường hòa hợp không áp dụng hoặc tất cả vướng mắc, Tổng cục Hải quan bao gồm vănbản hội đàm với Tổng cục Thuế trong thời hạn nêu trên với nêu rõ nguyên nhân của việckhông hoặc chưa áp dụng.

Điều 8. Áp dụngbiện pháp nghiệp vụ thống trị hoàn thuế so với một số trường hợp khủng hoảng rủi ro cao vềthuế

1. Trường đúng theo qua kiểm tra, thanhtra thuế phân phát hiện bạn nộp thuế mua hàng hóa, dịch vụ của fan nộp thuế khác(bên hỗ trợ hàng hóa, dịch vụ) bao gồm hành vi trốn thuế, ăn gian thuế, cơ quanthuế phải bổ sung cập nhật kế hoạch kiểm tra, điều tra bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ;hoặc ý kiến đề nghị cơ quan tiền thuế quản lý trực tiếp bên hỗ trợ hàng hóa, thương mại & dịch vụ bổsung kế hoạch và thực hiện kiểm tra, thanh tra hoặc báo tin về việcchấp hành luật pháp thuế của bên hỗ trợ hàng hóa, dịch vụ để có căn cứ giảiquyết trả thuế.

2. Trường hợp bạn nộp thuế cógiao dịch thanh toán liên quan cho tổ chức, cá thể có giao dịch thanh toán đáng ngờ theodanh sách lưu ý của ban ngành thanh tra, thống kê giám sát ngân hàng; hoặc qua kiểmtra, thanh tra thuế vạc hiện bạn nộp thuế gồm chứng từ thanh toán giao dịch qua ngânhàng bao gồm nội dung chưa đầy đủ, chưa đúng quy định:

a) phòng ban thuế bao gồm văn bạn dạng yêu cầutổ chức tín dụng, tổ chức đáp ứng dịch vụ trung gian thanh toán giao dịch có liên quancung cấp tin tức (bao bao gồm cả sổ phụ tài Khoản) của người trả (hoặc chuyển) tiền,người thụ tận hưởng số tiền trên giấy (hoặc cá nhân liên quan liêu đến fan thụ hưởng)để có căn cứ giải quyết hoàn thuế quý giá gia tăng;

b) phòng ban thuế gồm văn bạn dạng đề nghịcơ quan hải quan cửa khẩu đưa tin về lượng tiền khía cạnh (ngoại tệ hoặc đồngViệt Nam) có qua cửa khẩu vào vn trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kểtừ ngày nhận thấy văn bạn dạng đề nghị của phòng ban thuế để có căn cứ giải quyết và xử lý hoànthuế cực hiếm gia tăng so với hàng hóa xuất khẩu qua biên cương đất liền theoquy định.

3. Trường hòa hợp qua kiểm tra, thanhtra thuế phân phát hiện tín đồ nộp thuế có tín hiệu trốn thuế, ăn lận thuế theo quyđịnh của pháp luật về thuế với có tín hiệu tội phạm, ban ngành thuế đưa hồ sơcho ban ngành công an để xử lý theo quy định của cục Luật tố tụng hình sự.

4. Thừa thời hạn kiểm tra, thanhtra thuế dẫu vậy cơ quan tiền thuế không nhận được tác dụng trả lời, xác minh của các cơquan có liên quan nêu trên Điều này thì:

a) Trường đúng theo hồ sơ ở trong diện kiểmtra trước, hoàn thuế sau, cơ sở thuế kiểm tra khẳng định số thuế đầy đủ Điều kiệnđược hoàn khác số thuế đề nghị hoàn thì cách xử lý như sau:

- giả dụ số thuế ý kiến đề nghị hoàn lớnhơn số thuế đầy đủ Điều khiếu nại được trả thì fan nộp thuế được hoàn bằng số thuế đủĐiều kiện được hoàn.

- nếu số thuế kiến nghị hoàn nhỏhơn số thuế đủ Điều kiện được trả thì fan nộp thuế được hoàn bằng số thuế đềnghị hoàn.

Trường hợp cơ quan thuế xác địnhsố thuế đầy đủ Điều kiện được hoàn thì xử lý hoàn số thuế sẽ đủ Điều kiệnhoàn, không chờ bình chọn xác minh toàn bộ hồ sơ mới tiến hành hoàn thuế; đối vớisố thuế đề xuất kiểm tra xác minh, yêu cầu bạn nộp thuế giải trình, bổ sung hồ sơthì xử lý hoàn thuế khi có đủ Điều kiện theo quy định.

b) Trường hòa hợp kiểm tra, thanh trasau hoàn thuế, cơ sở thuế phải kết thúc kiểm tra, thanh tra đúng thời hạn quyđịnh. Đối cùng với số chi phí thuế đang hoàn vẫn chờ kết quả trả lời, xác minh của cáccơ quan có liên quan, ban ngành thuế bắt buộc nêu rõ trong biên phiên bản kiểm tra, kết luậnthanh tra về bài toán chưa đủ căn cứ tóm lại số chi phí thuế đủ Điều kiện hoàn thuế.Khi có kết quả trả lời, xác minh của những cơ quan bao gồm liên quan, cơ sở thuế xácđịnh số tiền thuế vẫn hoàn cảm thấy không được Điều kiện trả thuế thì có quyết định thu hồisố thuế vẫn hoàn với xử phạt tín đồ nộp thuế theo phương pháp của pháp luật.

Điều 9. Tráchnhiệm của cơ sở thuế trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trịgia tăng

1. Cơ sở thuếquản lý trực tiếp người nộp thuế tất cả trách nhiệm mừng đón hồ sơ hoàn thuếgiá trị ngày càng tăng của tín đồ nộp thuế.

2. Viên Thuế có nhiệm vụ giảiquyết làm hồ sơ hoàn thuế của bạn nộp thuế, bao gồm: phân một số loại hồsơ hoàn thuế; khẳng định số thuế giá trị gia tăng được hoàncủa tín đồ nộp thuế; xác định số chi phí thuế nợ, tiền phạt,tiền chậm rãi nộp nên bù trừ cùng với số thuế giá chỉ trị ngày càng tăng được trả của bạn nộpthuế; lời khuyên hoàn thuế; thẩm định và đánh giá hồ sơ hoàn thuế;ban hành quyết định hoàn thuế; tiến hành chi trả thuế cho người nộp thuế trừ trường hợp chế độ tại Khoản 3Điều này.

3. Bỏ ra cục Thuế làm chủ trực tiếpngười nộp thuế trực thuộc những Cục Thuế tp Hà Nội,thành phố hồ nước Chí Minh, tỉnh Bình Dương, thức giấc Đồng Nai được tiến hành các công việc sau: phân loại hồ sơ hoànthuế; xác minh số thuế giá trị tăng thêm được hoàn của ngườinộp thuế; khẳng định số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm chạp nộpphải bù trừ cùng với số thuế giá trị gia tăng được hoàn của người nộp thuế; đềxuất số chi phí được hoàn thuế trước lúc chuyển hồ sơ gửi viên Thuế tiến hành thẩm định làm hồ sơ hoàn thuế; phát hành quyết địnhhoàn thuế; thực hiện chi hoàn thuế cho người nộp thuế.

Chương II

QUY TRÌNH GIẢIQUYẾT HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Điều 10. Lậpvà giữ hộ hồ sơ hoàn thuế

1. Làm hồ sơ hoàn thuế giá trị giatăng gồm:

- những tài liệu khác theo quy địnhtại những Điều trường đoản cú Điều 50 mang đến Điều 56 (trừ Điều 53) của Thông tưsố 156/2013/TT-BTC.

2. Người nộp thuế là doanh nghiệp,tổ chức đáp ứng đủ các Điều kiện về khấu trừ, trả thuế cực hiếm gia tăngtheo điều khoản của quy định về thuế giá chỉ trị ngày càng tăng và pháp luật về cai quản lýthuế, lập và gửi hồ sơ hoàn thuế giá trị tăng thêm đến ban ngành thuế thống trị trựctiếp fan nộp thuế.

Chi nhánh, 1-1 vị nhờ vào của bạn nộp thuếtheo biện pháp tại Khoản 1 Điều 45 mức sử dụng Doanh nghiệp số68/2014/QH13 và không phải là đơn vị chức năng kế toán lập báo cáo tài thiết yếu theo quyđịnh trên Khoản 4 Điều 3 nguyên tắc Kế toán số 88/2015/QH13, khiđề nghị hoàn thuế giá bán trị ngày càng tăng phải tất cả văn bản ủy quyền của công ty trụsở thiết yếu theo công cụ của pháp luật về uỷ quyền.

3. Bạn nộp thuế được gửi hồsơ trả thuế năng lượng điện tử hoặc nộp trực tiếp tại phòng ban thuế hoặc giữ hộ qua đường bưuchính. Cố gắng thể:

b) bạn nộp thuế nhờ cất hộ trực tiếphồ sơ hoàn thuế bởi giấy hoặc gửi qua đường bưu thiết yếu đến cơ sở thuế quản lýtrực tiếp fan nộp thuế.

4. Bạn nộp thuế vẫn gửi hồ nước sơđề nghị trả thuế đến cơ thuế quan nhưng sau đó có văn bản hủy ý kiến đề xuất hoàn thuếthì người nộp thuế được khai Điều chỉnh, bổ sung số thuế ý kiến đề nghị hoàn gửi khấutrừ tiếp vào tờ khai thuế giá trị tăng thêm của kỳ kê khai tiếp theo tính từ lúc thờiĐiểm gồm văn bạn dạng hủy ý kiến đề nghị hoàn thuế, nếu đáp ứng đủ Điều kiện khấu trừ thuếgiá trị gia tăng.

Điều 11.Tiếp nhấn hồ sơ hoàn thuế

1. Nhận hồ sơ trả thuế điện tử

a) Cổng tin tức điện tử của Tổngcục Thuế tự động nhận làm hồ sơ hoàn thuế điện tử của tín đồ nộp thuế.

b) hệ thống ứng dụng quản lí lýthuế tự động hóa ghi nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử của tín đồ nộp thuế và chuyển đếncơ quan liêu thuế giải quyết và xử lý hồ sơ hoàn thuế theo phép tắc tại Khoản 2, Khoản 3 Điều9 Thông bốn này; đồng thời gửi Thông báo xác thực nộp hồ sơ hoàn thuế năng lượng điện tử (mẫu số 01/TB-TĐT phát hành kèm theoThông bốn số 110/2015/TT-BTC) cho tất cả những người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếpngười nộp thuế qua Cổng tin tức điện tử của Tổng cục Thuế.

2. Dìm hồ sơ hoàn thuế bởi giấy

a) làm hồ sơ nộp trực tiếp trên cơquan thuế:

Bộ phận “một cửa” của cơ quanthuế quản lý trực tiếp fan nộp thuế dấn hồ sơ trả thuế, soát sổ tính đầy đủcủa làm hồ sơ theo quy định. Trường vừa lòng hồ sơ gần đầy đủ, thành phần “một cửa” thôngbáo, phía dẫn fan nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, bộphận “một cửa” ghi sổ dấn hồ sơ trả thuế trên hệ thống ứng dụng làm chủ thuế.

b) hồ sơ nộp qua đường bưuchính:

Bộ phận hành bao gồm văn thư củacơ quan thuế làm chủ trực tiếp bạn nộp thuế thừa nhận hồ sơ hoàn thuế của fan nộpthuế, ghi sổ văn thư theo quy định, chuyển bộ phận “một cửa” để giải pháp xử lý theo quyđịnh tại Điểm a Khoản này.

c) bỏ ra cục Thuế nhờ cất hộ hồ sơ hoànthuế đến Cục Thuế gồm trách nhiệm giải quyết và xử lý hồ sơ trả thuế theo hiện tượng tạiKhoản 2 Điều 9 Thông tứ này ngay trong ngày làm việc hoặc muộn nhất ngày làm việctiếp theo giáp trừ ngôi trường hợp luật tại Điểm d Khoản này.

d) Đối với bỏ ra cục Thuế trực tiếpgiải quyết hồ sơ hoàn thuế theo hiện tượng tại Khoản 3 Điều 9 Thông bốn này: bộ phận“một cửa” chuyển hồ sơ trả thuế cho phần tử giải quyết hồ sơ hoàn thuế của Chicục Thuế tức thì trong ngày làm việc hoặc chậm nhất ngày thao tác làm việc tiếp theo ngay tức thì kề.

3. Thời Điểm đón nhận hồ sơhoàn thuế

a) Đối với làm hồ sơ hoàn thuế điệntử: là ngày ghi trên Thông báo xác thực nộp làm hồ sơ hoàn thuế điện tử hiện tượng tạiĐiểm b, Khoản 1 Điều này.

b) Đối với hồ sơ được nộp trựctiếp tại ban ngành thuế hoặc nhờ cất hộ qua con đường bưu chính: là ngày nộp hồ sơ hoàn thuếđược khẳng định theo hướng dẫn tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều58 Thông bốn số 156/2013/TT-BTC.

Điều 12.Phân loại hồ sơ hoàn thuế

1. Cơ sở thuế thực hiệnphân các loại hồ sơ trả thuế giá bán trị gia tăng theo khí cụ tại Khoản1, Khoản 18 Điều 1 Luật thống trị thuế số 21/2012/QH13; Khoản3 Điều 1 công cụ số 106/2016/QH13, ví dụ như sau:

a) hồ sơ thuộcdiện soát sổ trước, hoàn thuế sau là làm hồ sơ thuộc mộttrong những trường hòa hợp sau đây:

- trả thuế theo phương tiện của Điềuước quốc tế mà nước cộng hòa thôn hội chủ nghĩa nước ta là thành viên, trừtrường hợp hoàn thuế theo hiệp định tránh tiến công thuế nhị lần củacác hãng vận tải nước ngoài.

- tín đồ nộp thuế đề nghị hoàn thuếlần đầu.

Trường hợp bạn nộp thuế gồm hồ sơhoàn thuế gởi cơ quan làm chủ thuế lầnđầu tuy vậy không thuộc diện được trả thuế theo nguyên tắc thì lần đề nghị hoàn thuế kế tiếp vẫn khẳng định là đề nghịhoàn thuế lần đầu.

- fan nộp thuế kiến nghị hoàn thuếtrong thời hạn 02 (hai) năm, kể từ thờiĐiểm bị cơ quan quản lý thuế xử lý về hành động trốn thuế,gian lận về thuế.

Trường hợp tín đồ nộp thuế gồm nhiềulần đề nghị hoàn thuế vào thời hạn 02 (hai) năm, nếutrong lần ý kiến đề nghị hoàn thuế đầu tiên tính trường đoản cú sau thời Điểm bị cách xử trí về hành vitrốn thuế, gian lậu về thuế, cơ sở thuế bình chọn hồ sơ trả thuế của fan nộpthuế không có hành vi khai sai dẫn cho thiếu số chi phí thuế buộc phải nộp hoặc tăng sốtiền thuế được hoàn phép tắc tại Khoản 33 Điều 1 Luậtquản lý thuế số 21/2012/QH13, hoặc hành vi trốn thuế, gian lậnthuế cơ chế tại Điều 108 Luật thống trị thuế với Khoản 34 Điều 1 Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 thì các lần ý kiến đề xuất hoàn thuế tiếp theo, làm hồ sơ hoàn thuế của người nộpthuế không thuộc diện kiểm tra trước lúc hoàn thuế. Trường hòa hợp phát hiện nay nhữnglần đề xuất hoàn thuế tiếp theo, tín đồ nộp thuế gồm hành vi khai sai so với hồsơ hoàn thuế, hành vi trốn thuế, gian lậu về thuế qui định tại Khoản 33, Khoản 34 Điều 1 điều khoản quảnlý thuế số 21/2012/QH13, Điều 108 Luậtquản lý thuế số 78/2006/QH11 thì hồ nước sơ ý kiến đề nghị hoàn thuế vẫnthuộc diện bình chọn trước, trả thuếsau theo như đúng thời hạn 02 (hai) năm, kể từ thời Điểm bị xửlý về hành động trốn thuế, gian lận về thuế.

- người nộp thuế sản xuất, kinhdoanh sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu đề nghị trả thuế trong thờihạn 02 (hai) năm, kể từ thời Điểm bị cơ quan cai quản nhà nước xử lý so với hành vi buôn lậu, vận chuyểntrái phép hàng hóa qua biên giới, ăn lận thương mại.

Cơ thuế quan căn cứ thông tin vềQuyết định xử phạt của cơ quan làm chủ nhà nước có liên quan về hành động buôn lậu,vận chuyển bất hợp pháp hàng hoá qua biên giới, gian lận thương mại dịch vụ trên các đại lý dữliệu cai quản hoàn thuế tại thời Điểm đánh giá để địa thế căn cứ phân một số loại hồ sơ trả thuếthuộc diện kiểm soát trước, hoàn thuế sau. Thời Điểm 02 (hai) năm được xem kể từngày cơ quan quản lý nhà nước có đưa ra quyết định xử phát về một trong số hành vibuôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, gian lận thương mại dịch vụ tạithời Điểm tấn công giá.

- công ty sáp nhập, đúng theo nhất,chia tách, giải thể, phá sản, đưa đổi hình thức sở hữu,chấm ngừng hoạt động; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp đơn vị nước;

- fan nộp thuế thuộc đối tượng người sử dụng rủi ro cao theoquy định của Luật thống trị thuế là những trường hợp bạn nộp thuế được review xếphạng rủi ro khủng hoảng cao, khủng hoảng rủi ro rất cao, fan nộp thuế gồm thời gian chuyển động dưới 12tháng lý giải tại Thông tư số 204/2015/TT-BTC .

- không còn thời hạn theo thông báo bằngvăn phiên bản của phòng ban thuế nhưng fan nộpthuế ko giải trình, bổ sung cập nhật thông tin tư liệu theo thông tin của cơquan thuế hoặc tất cả giải trình, bổ sung cập nhật nhưngkhông chứng tỏ được số thuế đã khai là đúng.

b) làm hồ sơ thuộc diện trả thuế trước,kiểm tra sau là những hồ sơ ko thuộc Điểm a Khoản này.

2. Ngôi trường hợpkết quả phân loại hồ sơ trực thuộc diện khám nghiệm trước, trả thuế sau, cơ sở thuế gửi thông báo về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế quý phái diện kiểmtra trước, hoàn thuế sau (mẫu số01/HT-TB phát hành kèm theo Thông tứ số 156/2013/TT-BTC) cho những người nộp thuế vào thời hạn 06 (sáu) ngàylàm việc tính từ lúc ngày đón nhận đủ hồ nước sơ đề nghị hoàn thuế theo hình thức tại Điểm a Khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Ngôi trường hợp fan nộp thuế thực hiện hoàn thuế điệntử, thông tin được gửi cho tất cả những người nộp thuế qua Cổng tin tức điện tử củaTổng viên Thuế.

Điều 13. Xácđịnh số thuế giá bán trị gia tăng được hoàn của fan nộp thuế

1. Đối cùng với hồsơ hoàn thuế ở trong diện trả thuế trước, bình chọn sau

Cơ quan thuế căncứ làm hồ sơ hoàn thuế của fan nộp thuế và thông tin về bạn nộp thuế bởi cơ quanthuế quản lý tại cơ sở tài liệu hoàn thuế giá bán trị gia tăng để chất vấn đốitượng với trường thích hợp được trả thuế, ráng thể:

a) Trường vừa lòng hồ sơ hoàn thuế củangười nộp thuế ko thuộc đối tượng người tiêu dùng và trường hòa hợp hoàn thuế theo hình thức tại giải pháp Thuế quý hiếm gia tăng, Luật quản lý thuế, trongthời hạn lờ đờ nhất không quá 03 (ba) ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày cảm nhận đủ hồsơ, cơ sở thuế ban hành Thông báo về việc không được trả thuế (mẫu số 02/HT-TB phát hành kèm theoThông tứ số 156/2013/TT-BTC) gửi cho người nộp thuế. Trườnghợp tín đồ nộp thuế triển khai hoàn thuế năng lượng điện tử, thông tin được gửi qua Cổngthông tin năng lượng điện tử của Tổng viên Thuế.

c) ngôi trường hợp chưa đủ thôngtin để xác định hồ sơ trả thuế của bạn nộp thuế ở trong đốitượng cùng trường thích hợp được hoàn thuế, cơ quan thuế lập với gửi Thôngbáo giải trình, bổ sung cập nhật thông tin,tài liệu (mẫu số 01/KTTT ban hànhkèm theo Thông tứ 156/2013/TT-BTC)theo luật pháp tại Khoản 2 Điều 60 Thông tư156/2013/TT-BTC gửi người nộp thuế trong thời hạn lờ lững nhất không thật 03 (ba) ngàylàm việc kể từ ngày cơ sở thuế đón nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế của tín đồ nộp thuế. Ngôi trường hợp bạn nộpthuế thực hiện hoàn thuế năng lượng điện tử, thông tin được gửi vào Cổng thông tin điện tửcủa Tổng viên Thuế. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm cho việckể từ ngày cơ quan lại thuế có Thông báo, bạn nộp thuế có trọng trách gửi các giảitrình hoặc bổ sung cập nhật thông tin, tư liệu theo thông báo của cơ sở thuế. Vượt thời hạn nêu trên, cơ sở thuế chuyển hồ sơ hoànthuế thanh lịch diện soát sổ trước, hoàn thuế sau.

- trường hợp tin tức liênquan đến khẳng định số thuế giá bán trị ngày càng tăng được trả thuộc tráchnhiệm làm chủ của phòng ban nhà nước đang có quy định trao đổi tin tức và phối hợpcông tác với cơ sở thuế thì ban ngành thuế ko được yêu cầu tín đồ nộp thuế giải trình, bổ sung cập nhật thông tin, tài liệu.

- trường hợp tín đồ nộp thuế đãgiải trình, bổ sung cập nhật thông tin, tư liệu nhưngkhông minh chứng được số thuế đang khai là đúng hoặc quá thời hạn yêu thương cầucủa cơ quan thuế nhưng không giải trình, bổ sung hồ sơ trả thuế theoquy định tại Khoản 2 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC: Thủ trưởng phòng ban thuế phụ trách phê duyệt thay đổi phân các loại hồ sơ hoàn thuế của bạn nộp thuế trực thuộc diện hoànthuế trước, kiểm soát sau sang nằm trong diện khám nghiệm trước, hoànthuế sau; bên cạnh đó gửi thông báo về vấn đề chuyển hồ sơ sang diện khám nghiệm trước,hoàn thuế sau (mẫu số 01/HT-TBban hành đương nhiên Thông bốn số 156/2013/TT-BTC) cho những người nộpthuế biết trong thời hạn 06 (sáu) ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày tiếp nhận hồ sơ theoquy định trên Điểm a Khoản 3 Điều 58 Thông tư số156/2013/TT-BTC.

d) khoảng tầm thời gian tính từ lúc ngày cơquan thuế phạt hành thông báo đề nghị giải trình, bổ sung cập nhật đến ngày ban ngành thuếnhận được văn bạn dạng giải trình, bổ sung của người nộp thuế kế bên trong thờihạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế của cơ quan thuế.

2. Đốivới làm hồ sơ hoàn thuế nằm trong diện đánh giá trước,hoàn thuế sau

a) ban ngành thuế tiến hành kiểmtra, thanh tra tại trụ sở của bạn nộp thuế theo phép tắc tại những Điều 78, Điều 79, Điều 80 Luật quản lý thuếsố 78/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành, theo quytrình chất vấn thuế, tiến trình thanh tra của ngành thuế. Căn cứ tác dụng kiểmtra thuế, thanh tra thuế, cơ sở thuế xác định số thuế được hoàn của tín đồ nộpthuế. Số tiền thuế giá bán trị ngày càng tăng được trả phải bảo đảm đã được khai thuế theo như đúng quy định của dụng cụ quảnlý thuế và những văn phiên bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo Điều kiện khấu trừ, trả thuếquy định trên Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 qui định thuế quý giá giatăng số 31/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) vào quátrình tiến hành kiểm tra thuế, thanh tra thuế, cơ quan thuế áp dụng những biệnpháp theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tứ này để có căn cứ khẳng định số tiềnthuế giá trị gia tăng đủ Điều kiện trả của bạn nộp thuế.

3. Vào quátrình giải quyết và xử lý hoàn thuế mà cơ thuế quan qua công tác kiểm tra, điều tra thuếphát hiện fan nộp thuế gồm dấu hiệuvi phi pháp luật và đã chuyển hồ sơ mang lại cơ quan công an Điều tra hoặc fan nộpthuế bị phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền thu giữ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từliên quan đến số thuế đề nghị hoàn thì ban ngành thuế đề xuất thông báo cho người nộp thuế về việc hồ sơ chưađủ Điều kiện hoàn thuế. Phòng ban thuế thựchiện giải quyết hoàn thuế lúc có công dụng hoặc chủ kiến của ban ngành công an hoặc củacơ quan bao gồm thẩm quyền hoặc khi tất cả đủ làm hồ sơ theo quy định.

Điều 14. Xácđịnh số tiền thuế, tiền chậm trễ nộp, tiền phát còn nợ được bù trừ cùng với số chi phí thuếgiá trị ngày càng tăng được hoàn

1. Cơ quan thuế có trách nhiệm khẳng định số tiềnthuế, tiền chậm rãi nộp, tiền phân phát và các Khoản thu khác còn nợ giá cả nhà nước(sau đây gọi là chi phí thuế nợ) để triển khai bù trừ cùng với số chi phí thuế quý giá gia tăngđược hoàn của tín đồ nộp thuế.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kết Nối Điện Thoại Với Loa Kéo Kéo, 3 Cách Kết Nối Bluetooth Với Loa Kéo

a) tiền thuế nợ bởi ngành Thuế thống trị trên Hệ thốngứng dụng cai quản thuế;

b) tiền thuế nợ (trừ chi phí phí, tiền lệ giá thành hảiquan) do cơ quan hải quan cung ứng theo quy định trao đổi thông tin và phối hợpcông tác giữa phòng ban hải quan liêu và ban ngành thuế;

c) tiền thuế nợ ngân sách chi tiêu nhà nước theo văn bảnđề nghị của những cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo luật pháp của pháp luật.

3. Sau khi đã bù trừ theo hiện tượng tại Khoản 2Điều này, trường hợp bạn nộp thuế là doanh nghiệp lớn trụ sở chính vẫn đang còn số thuếcòn được hoàn lại nhưng có trụ sở hạch toán dựa vào có số chi phí thuế nợ quáhạn trên 90 ngày vì chưng cơ quan tiền thuế quản lý trên hệ thống ứng dụng quản lý thuếthì cơ quan thuế phải liên tiếp thực hiện bù trừ. Trường hợp nhiều trụ sở hạchtoán phụ thuộc vào có số tiền thuế nợ thì thiết bị tự bù trừ ưu tiên cho khoản nợ có hạnnộp xa tuyệt nhất của bỏ ra nhánh.

Trường hợp chi nhánh hạch toán phụ thuộc có số thuếcòn được hoàn thì phải tiến hành bù trừ cùng với số tiền thuế nợ quá hạn trên 90ngày của công ty trụ sở chính.

4. Phòng ban thuế thống trị trực tiếp người nộp thuếphải chịu trách nhiệm về số tiền thuế nợ trên khối hệ thống ứng dụng thống trị thuế;cơ quan, tổ chức triển khai có kiến nghị số tiền thuế nợ ngân sách chi tiêu nhà nước được bù trừ phảichịu trọng trách về số liệu đã hỗ trợ cho cơ quan thuế.

5. Ngôi trường hợp tín đồ nộp thuế có văn phiên bản đề nghịcơ quan thuế trích số chi phí thuế được trả nộp cầm cố tiền thuế nợ chi phí ngânsách nhà nước cho tất cả những người nộp thuế khác, cơ quan thuế khẳng định số chi phí thuế đượchoàn bù trừ cùng với số tiền thuế nợ của người nộp thuế không giống (sau khi bù trừ số tiềnthuế nợ của bạn nộp thuế phương tiện tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này).

6. Sau khoản thời gian nhận được quyết định hoàn thuế kiêmbù trừ thu chi phí nhà nước theo luật tại Điều này, người nộp thuế bao gồm vướngmắc về số tiền thuế nợ đang bù trừ cùng với số tiền thuế được hoàn thì phòng ban thuế quảnlý trực tiếp fan nộp thuế, cơ quan hải quan, cơ quan, tổ chức đề nghị bù trừnợ bao gồm trách nhiệm giải quyết và xử lý vướng mắc cho tất cả những người nộp thuế.

Trường phù hợp số chi phí thuế nợ đã bù trừ cao hơn sốtiền thuế nợ thực tế thì được xác định là Khoản nộp thừa. Cơ quan thuế, cơ quanhải quan cách xử trí theo phương tiện tại Khoản 13 Điều 1 công cụ số 21/2012/QH13hoặc cơ quan, tổ chức ý kiến đề nghị số tiền thuế nợ bù trừ xử lý theo nguyên lý củapháp luật tất cả liên quan.

Điều 15. Đềxuất hoàn thuế

1. Ban ngành thuếcăn cứ kết quả xác định số tiền thuế giá chỉ trị tăng thêm đượchoàn, số tiền thuế giá chỉ trị tăng thêm không được hoàn, số chi phí thuế nợ yêu cầu bù trừ,số tiền thuế giá trị ngày càng tăng còn được trả trả cho tất cả những người nộp thuế, thực hiện lậpđề xuất hoàn thuế với dự thảo quyết định hoàn thuế (hoặc quyết định hoàn thuếkiêm bù trừ thu chi phí nhà nước), thông báo về câu hỏi không được hoàn thuế (nếucó).

2. Cơ quan thuếphải tổ chức kiểm tra, cập nhật trên khối hệ thống ứng dụng quảnlý thuế đối với: hồ sơ khai thuế quý giá gia tăng, hồ sơ hoàn thuế, Biên bản kiểmtra hoàn thuế (nếu có), đưa ra quyết định về việc xử lý thuế qua thanh tra, kiểm traviệc chấp hành luật pháp thuế (nếu có), Phiếu khuyến cáo hoàn thuế, dự thảo Quyếtđịnh hoàn thuế (hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu giá cả nhà nước),Thông báo về việc không được trả thuế (nếu có).

Điều 16. Thẩmđịnh làm hồ sơ hoàn thuế

1. Cơ sở thuếtổ chức đánh giá hồ sơ hoàn thuế đối với: Phiếu đề xuấthoàn thuế, dự thảo ra quyết định hoàn thuế (hoặc ra quyết định hoàn thuế kiêm bù trừthu chi phí nhà nước), thông báo về vấn đề không được trả thuế (nếu có) trướckhi phát hành Quyết định trả thuế (hoặc đưa ra quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thungân sách đơn vị nước).

Thời hạn xong việc thẩm địnhhoàn thuế là: 01 (một) ngày làm việc so với hồ sơ nằm trong diện hoàn thuế trước,kiểm tra sau; 03 (ba) ngày có tác dụng việc đối với hồ sơ nằm trong diện chất vấn trước,hoàn thuế sau kể từ thời Điểm đón nhận đầy đủ hồ sơ đề xuất thẩm định.

2. Cục Thuế triển khai thẩm định vềthủ tục trả thuế, hồ sơ hoàn thuế, đối tượng người dùng và trường hòa hợp được trả thuế, thẩmquyền ban hành quyết định trả thuế và ngôn từ khác có liên quan.

a) Trường vừa lòng qua thẩm định và đánh giá pháthiện vấn đề chưa rõ, chưa đầy đủ, cơ quan thuế phải tổ chức trao đổi, nắm rõ giữacác phần tử liên quan tiền đến giải quyết hồ sơ hoàn thuế để thống nhất những nội dungliên quan đến thẩm định hoàn thuế trong thời hạn đánh giá và thẩm định hồ sơ trả thuế; hoặctừ chối thẩm định hồ sơ hoàn thuế so với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa update vàoHệ thống ứng dụng cai quản thuế theo giải pháp tại Điều 15 Thông tư này.

b) trường hợp kết quả thẩm địnhxác định giấy tờ thủ tục hoàn thuế, làm hồ sơ hoàn thuế, đối tượng và trường hợp được hoànthuế, thẩm quyền ban hành quyết định hoàn thuế phù hợp với quy định, cơ quanthuế thực hiện cập nhật kết quả đánh giá hoàn thuế giá bán trị gia tăng vào Hệ thốngứng dụng quản lý thuế.

Điều 17. Giámsát hồ sơ hoàn thuế

1. Căn cứ quy định nhiệm vụ về quảnlý thuế, tiến trình hoàn thuế, cơ sở tài liệu về cai quản hoàn thuế quý giá giatăng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xây dựng hệ thống giám sát auto việc giảiquyết hoàn thuế giá bán trị tăng thêm của cơ sở thuế cân xứng với từng quy trình tiến độ hiệnđại hoá hệ thống thống trị thuế bảo đảm đầy đủ, thiết yếu xác, đúng chính sách về quảnlý thuế.

2. Tổng viên Thuế triển khai giámsát auto đối với làm hồ sơ hoàn thuế trên khối hệ thống ứng dụng thống trị thuế. Trongquá trình giám sát, trường hợp hệ thống ứng dụng cai quản thuế khẳng định hồ sơkhông đảm bảo các Điều kiện phát hành Quyết định hoàn thuế/ ra quyết định hoàn thuếkiêm bù trừ thu giá cả nhà nước, hệ thống ứng dụng thống trị thuế tự độngthông báo rõ vì sao và quá trình phải tiến hành tiếp theo để cục Thuế căn cứ thựchiện hoặc thông báo cho tất cả những người nộp thuế thực hiện.

3. Tác dụng giám sát bắt buộc được cậpnhật tự động hóa vào hệ thống ứng dụng làm chủ thuế.

Điều 18. Banhành đưa ra quyết định hoàn thuế

1. Căn cứ kết quả thẩm định vàgiám ngay cạnh hồ sơ trả thuế theo chế độ tại Điều 16, Điều 17 Thông tư này, Cụctrưởng cục Thuế để mắt tới ký ban hành Quyết định trả thuế (theomẫu số 01/QĐ-HT)/ ra quyết định hoàn kiêm bù trừ Khoản thu chi phí nhà nước (theo chủng loại số 02/QĐ-HT), thông báo về câu hỏi không được hoàn thuế (theo mẫu số 02/HT-TB) lao lý tại Thông tư 156/2013/TT-BTC. Viên trưởngCục Thuế chịu trách nhiệm về đưa ra quyết định hoàn thuế theo khí cụ của pháp luật.

2. Thời hạnban hành đưa ra quyết định hoàn thuế/ Quyếtđịnh hoàn thuế kiêm bù trừ thu giá cả nhà nước lừ đừ nhất không thực sự 06 (sáu) ngày có tác dụng việc so với hồ sơ trả thuế trực thuộc diệnhoàn thuế trước, bình chọn sau; 40 (bốnmươi) ngày so với hồ sơ hoàn thuếthuộc diện kiểm soát trước, trả thuếsau tính từ lúc ngày nhận thấy đủ làm hồ sơ hoàn thuế của tín đồ nộp thuế.

3. đưa ra quyết định hoàn thuế được gửicho fan nộp thuế, cơ quan, tổ chức triển khai có liên quan. Ngôi trường hợp fan nộp thuế thựchiện hoàn thuế điện tử, quyết định hoàn thuế/ đưa ra quyết định hoàn thuế kiêm bù trừKhoản thu ngân sách nhà nước được gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cụcThuế theo lao lý tại Điều 28 Thông tư 110/2015/TT-BTC .

Điều 19. Chihoàn thuế cho những người nộp thuế

Trường hòa hợp ngườinộp thuế bù trừ số thuế được trả với số tiền thuế nợ củangười nộp thuế khác theo vẻ ngoài tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 14 Thông tư này, cơquan thuế lập Lệnh hoàn lại kiêm bù trừ Khoản thu giá cả nhà nước, vào đóghi thông tin: tên tín đồ nộp thuế, mã số thuế của fan nộp thuế được bù trừKhoản thu túi tiền nhà nước nhằm Kho bạc tình Nhà nước có căn cứ hạch toán thu ngânsách nhà nước.

2. Kho bạc Nhà nước cung cấp tỉnh tiếpnhận quyết định hoàn thuế cùng Lệnh hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước (hoặcQuyết định trả thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước và Lệnh hoàn lại kiêmbù trừ Khoản thu túi tiền nhà nước) vị Cục Thuế gởi đến, thực hiện các nộidung sau:

a) Đối chiếu đưa ra quyết định hoàn thuếvà Lệnh trả lại Khoản thu ngân sách nhà nước (hoặc đưa ra quyết định hoàn thuế kiêmbù trừ thu giá cả nhà nước với Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu chi tiêu nhà nước),đảm bảo thống nhất tin tức về số tiền, tên người nộp thuế được trao tiền hoànthuế, địa chỉ ngân hàng, tin tức về thông tin tài khoản và ngân hàng; tin tức hạchtoán thu ngân sách nhà nước.

b) khám nghiệm tính hòa hợp pháp của Lệnhhoàn trả Khoản thu giá thành nhà nước/ Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sáchnhà nước bảo vệ khớp đúng mẫu mã dấu, chữ ký kết (hoặc kiểm tra vấn đề xác thực thànhcông chữ ký điện tử bằng khối hệ thống thông tin của Kho bội nghĩa Nhà nước) .

c) Thực hiệnhoàn thuế cho tất cả những người nộp thuế vào thời hạn chậm nhất 03 (ba) ngày thao tác làm việc kểtừ ngày nhận được Lệnh hoàn lại Khoản thu chi phí nhà nước/ Lệnh hoàn trảkiêm bù trừ Khoản thu chi tiêu nhà nước bởi cơ quan liêu thuế chuyển đến.

3. Kho bội bạc Nhà nước cấp cho tỉnh luânchuyển những liên triệu chứng từ Lệnh trả lại Khoản thu chi tiêu nhà nước/ Lệnh hoàntrả kiêm bù trừ Khoản thu giá thành nhà nước theo pháp luật tại Thông tư số08/2013/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn triển khai cho cơ quan thuế đồng cấpngay trong thời gian ngày hạch toán hoặc muộn nhất ngày thao tác làm việc tiếp theo lập tức kề.

Trường hợp ban ngành thuế, Kho bạcNhà nước đã triển khai trao đổi tin tức hạch toán hoàn thuế, hạch toán thungân sách công ty nước bởi phương thức năng lượng điện tử thì thực hiện theo vẻ ngoài về giaodịch điện tử của Tổng viên Thuế và Kho tệ bạc Nhà nước.

Điều 20. Côngkhai thông tin giải quyết và xử lý hoàn thuế

1. Người nộp thuế thực hiệnhoàn thuế điện tử được tra cứu thông tin về việc giải quyết hoàn thuế của cơquan thuế theo khí cụ tại Thông tư số 110/2013/TT-BTC .

2. Cơ quanthuế công khai minh bạch trên Cổng tin tức điện tử của Tổng viên Thuế về:

­- Thời Điểm tiếp nhận hồ sơ hoànthuế; thời Điểm tiếp nhận văn phiên bản giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu củangười nộp thuế.

- Thời Điểm phát hành thông báo,quyết định giải quyết và xử lý hoàn thuế giá chỉ trị ngày càng tăng của ban ngành thuế.

Điều 21. Kiểm tra, thanhtra sau trả thuế so với người nộp thuế

1. Cơ quan thuế lập planer kiểm tra, thanh trasau trả thuế và thực hiện kiểm tra, thanh tra sau trả thuế theo cơ chế của Khoản 18 Điều 1 Luật cai quản thuế số 21/2012/QH13.

2. Cơ sở thuế căn cứ công dụng đánh giá rủi roquy định tại Điều 6 Thông tứ này, sàng lọc hồ sơ trực thuộc diện hoàn thuế trước, kiểmtra sau gồm dấu hiệu rủi ro cao để bổ sung kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoànthuế trong thời gian và triển khai kiểm tra, điều tra sau trả thuế bảo đảm theo đúngthời hạn được điều khoản tại Khoản 18 Điều 1 Luật thống trị thuế số21/2012/QH13.

3. Căn cứ tác dụng kiểmtra, điều tra sau trả thuế trên trụ sở bạn nộp thuế, trường hòa hợp phát hiện sốthuế sẽ hoàn chưa đúng quy định, ban ngành thuế phát hành Quyết định để thu hồi sốtiền thuế đang hoàn cho người nộp thuế, xử vạc vi phạm, tính tiền lờ lững nộp theoquy định.

Chương III

QUẢN LÝ gớm PHÍHOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Điều 22. Lậpdự toán kinh phí đầu tư hoàn thuế giá trị gia tăng

1. Dự toánkinh mức giá hoàn thuế giá chỉ trị tăng thêm được lập theo cơ chế của luật pháp Thuế giá chỉ trịgia tăng, Luật cai quản thuế, Luật chi phí nhà nước.

Quy trình,mẫu biểu lập dự toán kinh phí đầu tư hoàn thuế giá bán trị tăng thêm được thực hiện theoquy định về lập dự toán ngân sách chi tiêu nhà nước.

2. Cục Thuế có nhiệm vụ lập dựtoán kinh phí hoàn thuế giá bán trị tăng thêm thuộc phạm vi thống trị hoàn thuế trên địabàn tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương. địa thế căn cứ dự toán kinh phí hoàn thuếgiá trị tăng thêm của những Cục Thuế, Tổng viên Thuế lập dự toán kinh phí hoàn thuếgiá trị ngày càng tăng trên phạm vi toàn quốc.

3. Trong quá trình thực hiện tại hoànthuế quý hiếm gia tăng cho người nộp thuế, nếu tạo nên số thuế giá trị giatăng buộc phải hoàn vượt nguồn kinh phí đầu tư đã bố trí trong dự trù đã được cấp bao gồm thẩmquyền phê duyệt. Tổng cục Thuế báo cáo Bộ trưởng cỗ Tàichính theo hiện tượng của Luật chi tiêu Nhà nước.

Điều 23. Quảnlý, Điều hành nguồn ngân sách đầu tư hoàn thuế quý giá gia tăng

1. Tổng cụcThuế quản lý, Điều hành nguồn ngân sách đầu tư hoàn thuế giá trị gia tăng, định kỳtháng, quý (chậm độc nhất vô nhị ngày 10 tháng tiếp theo liền kề), tổng hợp số tiền sẽ chihoàn thuế giá trị gia tăng, số tiền thu hồi hoàn thuế giá chỉ trị gia tăng trên phạmvi toàn nước và xác định dự toán kinh phí đầu tư hoàn thuế giá trị tăng thêm còn được sửdụng.

2. Tổngcục Thuế tổ chức triển khai công tác thông tin, báo cáo định kỳ về việc làm chủ sử dụngkinh tổn phí hoàn thuế giá trị ngày càng tăng trên cơ sở khối hệ thống thông tin quản lý thuếthống tốt nhất toàn quốc. Mặt hàng tháng, quý tiến hành dự báo sốthuế giá chỉ trị gia tăng phải hoàn trên phạm vi việt nam để theo dõi, Điều hànhcông tác trả thuế quý hiếm gia tăng.

3. Dự toán ngân sách đầu tư hoàn thuế giá bán trị ngày càng tăng hàng năm được quản lí lý, thực hiện theo quy địnhcủa Luật ngân sách chi tiêu Nhà nước.

Điều 24. Hạchtoán kế toán trả thuế giá trị ngày càng tăng tại Kho bội bạc Nhà nước

1. Kho tệ bạc Nhà nước cung cấp tỉnh thựchiện hạch toán, kế toán hoàn thuế giá chỉ trị gia tăng theo luật về kế toánngân sách nhà nước hiện nay hành.

Định kỳ tháng, năm Kho bạc tình Nhà nướccấp thức giấc đối chiếu, xác nhận report kế toán hoàn thuế giá bán trị gia tăng với cơquan thuế đồng cung cấp theo quy định.

2. Định kỳ tháng, năm, ngay lập tức saukhi khoá sổ kế toán, Kho bạc đãi Nhà nước cung cấp số liệu về thực trạng thực hiệnchi trả thuế giá trị ngày càng tăng tại từng tỉnh, thành phố và trong phạm vi toànquốc cho Tổng cục Thuế nhằm theo dõi, so sánh và làm chủ dự toán trả thuế giátrị gia tăng.

Điều 25. Hạch toán thu hồi hoàn thuế quý giá gia tăng

1. Số tiền thu hồi hoàn thuế giátrị ngày càng tăng nộp trong năm ngân sách nào thì được hạch toán giảm chi hoàn thuếgiá trị tăng thêm của năm chi phí đó.

2. Cuối ngày thao tác hoặc lờ lững nhấtngày thao tác làm việc tiếp theo, Kho bạc tình Nhà nước cấp tỉnh gởi Bảng kê hội chứng từ thu hồihoàn thuế sẽ hạch toán (trường hòa hợp trao đổi tin tức điện tử) hoặc hội chứng từthu hồi trả thuế đang hạch toán (trường hòa hợp trao đổi tin tức bằng giấy) cho cơquan thuế đồng cấp để tiến hành hạch toán kế toán tài chính thuế nội địa. Kho bạc đãi Nhà nướcđối chiếu, xác nhận report kế toán thu hồi hoàn thuế mang lại cơ thuế quan đồng cấptheo quy định.

3. Định kỳ sản phẩm tháng, năm, ngaysau khi khoá sổ kế toán, Kho bạc tình Nhà nước cung cấp số liệu về tình trạng thực hiệnthu hồi hoàn thuế giá bán trị gia tăng tại từng tỉnh, thành phố và trong phạm vitoàn quốc mang lại Tổng viên Thuế nhằm theo dõi, so sánh và quản lý dự toán hoàn thuếgiá trị gia tăng.

Điều 26. Quyết toán nguồn ngân sách đầu tư hoàn thuế quý hiếm gia tăng

1. Tổng viên Thuế tất cả trách nhiệmquyết toán nguồn kinh phí đầu tư hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo dự toán đã được Quốc hộithông qua.

2. Tổng cụctrưởng Tổng cục Thuế có nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán trả thuế giá bán trịgia tăng tại ban ngành thuế những cấp theo quy định, gợi ý Cục Thuế thực hiệnquyết toán bỏ ra hoàn thuế quý giá gia tăng.

3. Kếtthúc năm túi tiền và sau thời hạn chỉnh lý ngân sách, Tổng cục Thuế thực hiệnquyết toán việc áp dụng nguồn ngân sách đầu tư hoàn thuế quý hiếm gia tăng, gồm xác nhậncủa Kho bạc tình Nhà nước và Vụ ngân sách chi tiêu Nhà nước để tổng phù hợp quyết toán ngân sáchnhà nước theo quy định.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ quan lại QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCTRONG VIỆC QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Điều 27.Trách nhiệm của cơ quan thuế

1. Quản lí lý, thực hiện hoàn thuếgiá trị gia tăng đúng luật pháp của biện pháp Thuế giá trị gia tăng, Luật cai quản thuế,Luật túi tiền nhà nước, những văn phiên bản hướng dẫn thi hành luật và khuyên bảo tạiThông bốn này.

2. Chủ trìtrao đổi thông tin và phối kết hợp công tác với các cơ quan lại có liên quan trong việcthực hiện các biện pháp nghiệp vụ làm chủ hoàn thuế giá trị gia tăng.

3. Xây dựng cơ sở tài liệu và ứng dụngcông nghệ tin tức để tiến hành hoàn thuế điện tử, áp dụng thống trị rủi rotrong hoàn thuế giá trị gia tăng, đo lường và thống kê hoàn thuế quý hiếm gia tăng, hỗ trợngười nộp thuế tra cứu thông tin về xử lý hồ sơ trả thuế giá trị gia tăngcủa cơ sở thuế bên trên Cổng thông tin điện tử của Tổng viên Thuế.

4. Lập dự toán kinh phí hoàn thuếgiá trị gia tăng, cai quản dự toán và chi hoàn thuế giá bán trị gia tăng trong phạmvi dự trù hoàn thuế giá trị gia tăng đã được phê duyệt, triển khai quyết toán bỏ ra hoàn thuế giá trị gia tăng, thu hồihoàn thuế quý hiếm gia tăng bảo đảm an toàn an toàn, ngặt nghèo tiền của chi tiêu nhà nướcvà theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 28.Trách nhiệm của cơ quan hải quan

1. Triển khai kiểm tra, giám sát và đo lường hảiquan so với hàng hóa xuất khẩu, nhập vào của người nộp thuế theo pháp luật hảiquan

2. Tiến hành trao đổi thông tin vàphối hợp công tác làm việc theo quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơquan hải quan và cơ sở thuế.

Điều 29.Trách nhiệm của Vụ chi phí Nhà nước

1. Chủ trì, phối phù hợp với Tổng cụcThuế trong việc lập dự toán ngân sách đầu tư hoàn thuế quý giá gia tăng, tổng thích hợp dựtoán kinh phí đầu tư hoàn thuế quý hiếm gia tăng, quyết toán kinh phí đầu tư hoàn thuế giá chỉ trịgia tăng theo giải pháp của Luật giá thành nhà nước.

2. Phối hợp với Tổng cục Thuế Điềuhành dự toán kinh phí hoàn thuế giá bán trị gia tăng được Quốc hội phê duyệt. Trườnghợp dự toán kinh phí đầu tư không đủ bỏ ra hoàn thuế quý hiếm gia tăng cho người nộp thuếtheo biện pháp của chế độ thuế giá bán trị ngày càng tăng và Luật làm chủ thuế, chủ trìtrình cơ quan bao gồm thẩm quyền theo quy định của Luật ngân sách chi tiêu nhà nước.

Điều 30.Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước

1. Theo dõi, kiểm soát chứng từchi hoàn thuế giá trị gia tăng, tịch thu hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo quy địnhtại Thông tư này.

2. Hạch toán đầy đủ, chính xác, kịpthời bỏ ra hoàn thuế giá trị gia tăng, tịch thu hoàn thuế giá chỉ trị gia tăng theođúng quy định.

3. Phối kết hợp vớicơ quan thuế triển khai hoàn thuế cho người nộp thuế vào phạm vi dự toán kinhphí trả thuế giá trị tăng thêm đã được phê duyệt.

4. Cung cấp chính xác, kịp thời, đầyđủ mang lại cơ thuế quan số liệu về đưa ra hoàn thuế, tịch thu hoàn thuế giá trị giatăng của fan nộp thuế, tổng hợp thực chi hoàn thuế quý giá gia tăng, thu hồihoàn thuế giá trị tăng thêm theo quy định; định kỳ hàng tháng, quý, năm đối chiếu,xác dìm với cơ sở thuế theo luật pháp về kế toán giá thành nhà nước.

5. Tiến hành quyết toán gớm phíhoàn thuế giá chỉ trị gia tăng theo qui định của Luật giá thành nhà nước.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 31. Hiệulực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thihành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2016.

2. Kể từ khi Thông tư này còn có hiệulực thi hành, các văn bản sau đây hết hiệu lực hiện hành thi hành:

3. Biện pháp chuyển tiếp

a) những hồ sơ kiến nghị hoàn thuế thuộcphạm vi Điều chỉnh của Thông tư này đang nộp cơ quan thuế trước thời Điểm Thôngtư này còn có hiệu lực thi hành, đáp ứng nhu cầu Điều kiện, trường hợp hoàn thuế theo quy địnhcủa lao lý về thuế giá bán trị ngày càng tăng và Luật quản lý thuế và ban ngành thuếđang giải quyết hoàn thuế theo nguyên lý của Luật quản lý thuế (cơ quan liêu thuếchưa phát hành quyết định hoàn thuế) được áp dụng quy định về xử lý hoànthuế trước thời Điểm có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành tại Thông tư này.

b) Thu hồi cục bộ số dư tài Khoảndự toán ngân sách đầu tư hoàn thuế giá trị ngày càng tăng đã phân bổ cho cục Thuế sử dụng (cấp4) tại thời Điểm Thông tư này còn có hiệu lực thi hành về tài Khoản dự trù hoànthuế giá bán trị tăng thêm của Tổng cục Thuế (cấp 1) để thống trị dự toán tập trung tạiTổng viên Thuế. Kho bội nghĩa Nhà nước hướng dẫn đưa ra hoàn thuế, hạch toán trả thuế,thu hồi trả thuế giá trị ngày càng tăng theo vẻ ngoài tại Thông tư này.

4. Các nộidung khác không gợi ý tại Thông tư này được thực hiện theo pháp luật củapháp chế độ về thuế hiện tại hành.

5. Thừa trìnhthực hiện, nếu những văn bản liên quan dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi,bổ sung hoặc sửa chữa thay thế thì tiến hành theo văn phiên bản mới được sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặcthay thế.

Điều 32.Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cụctrưởng Tổng viên Thuế ban hành quy trình hoàn thuế vận dụng thống nhất trongngành Thuế đúng công cụ tại Luật cai quản thuế, lý lẽ Thuế cực hiếm gia tăng, LuậtGiao dịch điện tử, những văn bạn dạng hướng dẫn thực hiện và khuyên bảo tại Thông tưnày; chỉ đạo, phía dẫn tiến hành và kiểm tra thực hiện tại cơ quan thuế các cấp.

2. Tổng viên Thuế thực hiện việcxây dựng cơ sở tài liệu về trả thuế giá trị gia tăng, quy chế kết hợp công tácvà trao đổi tin tức với các cơ quan liêu có tương quan và ứng dụng công nghệ thôngtin trong kết nối thông tin với những cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đểquản lý trả thuế giá trị ngày càng tăng theo lý lẽ tại Thông tư này.

3. Thủ trưởng cơ sở thuế, cơquan hải quan, Kho bội nghĩa nhà nước, Vụ chi tiêu nhà nước và các tổ chức, cá nhâncó liên quan có nhiệm vụ hướng dẫn cùng tổ chức triển khai theo văn bản Thôngtư này.

Trong quy trình thực hiện nếu như cóvướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp lúc về cỗ Tài chủ yếu đểnghiên cứu giải quyết./.

Xem thêm: 9 Bước Lập Kế Hoạch Chăm Sóc Bệnh Nhân Cao Huyết Áp Tại Nhà, Chăm Sóc Bệnh Nhân Tăng Huyết Áp

Nơi nhận: - Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng và công sở Tổng túng bấn thư; - Viện Kiểm giáp nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân buổi tối cao; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc chính phủ, - ban ngành Trung ương của những đoàn thể; - Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, cục Thuế, Kho bội nghĩa nhà nước các tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; - công văn Chính phủ; - Cục chất vấn văn bản (Bộ tứ pháp); - Website bao gồm phủ; - Website bộ Tài chính; trang web Tổng cục Thuế; - các đơn vị thuộc bộ Tài chính; - Lưu: VT, TCT.

kimsa88
cf68