BÀI GIẢNG BÀN PHÍM MÁY TÍNH

     

Bài giảng mày mò máy tính: bài bác 4 - Bàn phím laptop trình bày cho chúng ta tìm hiểu về những thành phần cơ bạn dạng về thứ tính, hoạt động của các phím trên vật dụng tính. Mời các bạn tham khảo!
Bạn đang xem: Bài giảng bàn phím máy tính

*Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Tại Hải Phòng, Danh Sách Các Trường Đại Học Ở Hải Phòng

BÀI 4: BÀN PHÍM MÁY TÍNH A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN1. Tìm hiểu về bàn phím máy tính những phím quanh vùng Khu vực chính mũi thương hiệu phím số2.Khu vực chính của bàn phím mặt hàng phím số hàng phím trên sản phẩm phím đại lý Hàng phím bên dưới Hàng phím dưới cùng Phím bí quyết Hai phím gaiHai phím sợi là phím F và phím J sử dụng làm mốc cho câu hỏi đặt ngón tay lúc gõ phím. Hai phím này là vị trí đặt 2 ngón tay trỏ khi gõ phím.* Quan sát bàn phím máy tính, điền tiếp các số và chữ cái còn thiếu trên các hàng phím rồi so sánh kết quả với bạn. * mặt hàng phím số: !


Xem thêm: Lời Bài Hát Như Phút Ban Đầu, Như Phút Ban Đầu (English Translation)

# $ % ^ và * ( ) + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = * sản phẩm phím trên: Q W E R T Y U I O P* hàng phím cơ sở: : “ A S D F G H J K L ; ‘ * hàng phím dưới: Z X C V B N M3. Cách đặt tay lên bàn phím máy tính ­Hai ­ bàn tay đ ặ t nhẹ lên bàn phím. ­ Hai ngón trỏ đặt trên hai phím có gai (F, J). ­ Hai ngón cái đặt trên phím cách. ­ Các ngón khác đặt nhẹ lên các phím như hình. Quan liêu sát bàn phím máy tính, điền cácchữ không đủ vào nơi chấm (….) đểđược câu đúng rồi so sánh kết quả vớibạn - Trên bàn phím có nhì phím tất cả gai, chính là phím F J…….và phím ……… Hai phím này thu ộc hàng phím cơ sở………………, còn g ọi là hai phím cơ sở. ­ Trên bàn phím có phím dài nhất , gọi là phím dưới cùngcách. Phím cách nàm ở hàng phím………. ………. B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH• Em tìm khu vực chính của bàn phím.• Nhận biết hàng phím cơ sở, chỉ ra hai phím có gai, hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím số và hàng phím cách.• Ngồi đúng tư thế và gõ thử một vài phím.• Tập gõ bàn phím bằng trò chơi pi­a­ nô(pianito BÀI TẬP• Bài 1:Viết các chữ ở hàng cơ sở theo thứ tự từ trái sang phải.• Bài 2:Viết các chữ ở hàng cơ sở theo thứ tự từ trái sang phải.• Tìm các phím chữ cái QWERTY trên bàn phím rồi điền Đ vào ô vuông cuối câu đúng điền S vào ô vuông cuối câu sai.a)Đó là các phím ở hàng phím cơ sở. Đb)Đó là các phím liên tiếp nhau. Đc)Đó là các phím ở hàng phím trên. ĐBài tập 4:Điền các chữ cái vào ô tương ứng, em sẽ nhận ra người bạn của mình.A­Phím chữ cuối cùng của hàng phím dưới.B­Phím chữ đầu tiên của hàng phím cơ sở.C­Phím thứ sáu của hàng phím trên.D­Phím nằm giữa các phím R và YE­Phím chữ thứ ba của hàng phím trên tính từ bên phải.G­Phím chữ thứ hai của hàng phím dưới tính từ bên phải.H­Phím chữ nằm giữa hai phím có gai và cạnh phím có gai bên phải A B C D E G H M A Y T I N HBài tập:Hãy đánh dấu phát biểu sai trong các các câu dưới đây:(khoanh tròn là Đúng ,khoanh vuông là sai)A.Muốn gõ chữ A ta nhấn một lần phím ……B.Muốn gõ số 8 ta nhấn một lần phím………..C.Muốn gõ dấu * ta nhấn hai lần phím………..D.Muốn gõ dấu *, ta nhấn giữ phím ………. Và nhấn phím……………Bài tập :Điền từ vào chỗ trống (năm,cơ sở, hai, gai…) trong các câu sau. Năm­Khu vực chính của bàn phím gồm……………hàng Cơ sởphím.Hàng phím ……………….là hàng quan tr ọng nhị gainhất , chứa………phím có……….., dùng đ ể làm mốc cho việc gõ các phím sau này.Bài tập: Em hãy cho biết khu vực chính của bàn phím có bao nhiêu hàng?a) 5 b) 6 c) 7 d) 3Bài tập: Em hãy cho biết bàn phím có bao nhiêu khu vực?b) 4 b) 5 c) 3 d) 2Bài tập: Em hãy cho biết hai phím có gai là phím nào?c) G,H b) F,G c) G,H d) F,JBài tập: Em hãy cho biết hai phím có gai ở đâu trên bàn phím?a) Hàng phím trênb) Hàng phím cơ sở.c) Hàng phím dưới cùng.d) Hàng phím số Bài tập củng cốCâu 1.Em hãy viết các chữ ở hàng phím trên và hàng phím dưới theo thứ tự từ trái sang phải. Q W E R T Y U I O p. Z X C V B N M , / Bài tập củng cốCâu 4.Em hãy viết những chữ ở sản phẩm phím cơ sởtheo sản phẩm công nghệ tự từ trái sang trọng phải. A S D F G H J K L ;C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG MỞ RỘNG ĐÚNG không nên Ghi ghi nhớ ­ Trên bàn phím có quanh vùng chính bao hàm 5 hàng phím: hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, sản phẩm phím dưới cùng hàng phím dưới cùng. ­ nhì phím gồm gai (F cùng J) nằm ở vị trí hàng phím cơ sở, phím cách nằm ở hàng phím dưới cùng. *Cách đặt tay lên bàn phím:• Hai bàn tay đặt nhẹ lên phím;• Hai ngón trỏ đặt trên hai phím có gai F, J;• Hai ngón cái đặt lên phím cách;