Bài giảng cảm tình đoàn

     

Đảng cộng sản nước ta là đội đón đầu của ách thống trị công nhân Việt Nam; đại biểu trung thành ích lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của tất cả dân tộc.

Bạn đang xem: Bài giảng cảm tình đoàn

- mục đích của Đảng ta là:

Xây dựng nước việt nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xóm hội công bằng, văn minh, triển khai thành công nhà nghĩa làng mạc hội và sau cuối là công ty nghĩa cùng sản.

- Đảng chuyển động trên cơ sở:

Lấy công ty nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng hồ chí minh làm gốc rễ tư tưởng, mục tiêu cho hành động, đẩy mạnh truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hấp thụ tinh hoa kiến thức của nhân loại, nắm rõ quy chính sách khách quan, xu thế thời đại và trong thực tiễn của tổ quốc để đưa ra Cương lĩnh bao gồm trị, đường lối cách mạng đúng đắn, tương xứng với ước vọng của nhân dân.

+ Đảng ta là 1 trong những tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí cùng hành động, lấy tập trung dân công ty làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, tiến hành tập thể lãnh đạo, cá thể phụ trách, từ bỏ phê bình với phê bình; yêu dấu đồng chí, kỷ vẻ ngoài nghiêm minh, hòa hợp trên cửa hàng Cương lĩnh thiết yếu trị với Điều lệ Đảng.

+ Đảng ta gắn thêm bó quan trọng với nhân dân, tôn trọng với phát huy quyền có tác dụng chủ, chịu sự tính toán của nhân dân, dựa vào nhân dân để kiến tạo Đảng; đoàn kết và lãnh dạo nhân dân triển khai sự nghiệp bí quyết mạng.

+ Đảng ta kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với nhà nghĩa quốc tế trong sáng của thống trị công nhân, góp thêm phần tích rất vào sự nghiệp hòa bình, hòa bình dân tộc, dân công ty và tiến bộ xã hội với nhân dân cố giới.

+ Đảng cùng sản vn được thiết kế vững to gan lớn mật về chủ yếu trị, tứ tưởng với tổ chức, liên tục tự đổi mới, trường đoản cú chỉnh đốn không ngừng nâng cấp sức chiến đấu và năng lượng lãnh đạo phương pháp mạng của Đảng.

- Quá trình hoạt động cách mạng của Đảng:

Từ ngày thành lập và hoạt động Đảng đến thời điểm này Đảng đang lãnh đạo tiến hành đấu tranh bí quyết mạng thọ dài, đau khổ và đã đạt được những thành công vĩ đại.

Đó là, chiến thắng Cách mạng tháng 8 năm 1945 cùng việc thành lập Nhà nước nước ta Dân nhà Cộng hòa. Đây là hiệu quả tổng vừa lòng của các phong trào cách mạng liên tục ra mắt trong 15 năm tiếp theo ngày thành lập và hoạt động Đảng, từ cao trào Xô viết - Nghệ Tĩnh, cuộc di chuyển dân nhà 1936 – 1939, tuy nhiên cách mạng có thời điểm bị dấn trong ngày tiết lửa. Chế độ thuộc địa nửa Phong con kiến ở nước ta bị xóa bỏ, một kỷ nguyên new mở ra, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn sát với công ty nghĩa xóm hội.

Đó là, thắng lợi của các cuộc nội chiến oanh liệt nhằm giải phóng dân tộc, đảm bảo an toàn Tổ quốc, đánh win chủ nghĩa thực dân cũ với mới, xong xuôi cách mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân, triển khai thống nhất Tổ quốc, đưa toàn nước đi lên công ty nghĩa xóm hội, góp phần đặc trưng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, chủ quyền dân tộc, dân chủ tân tiến xã hội.

Đó là, chiến thắng của sự nghiệp thay đổi và mỗi bước đưa nước nhà quá độ lên nhà nghĩa làng hội. Kế thừa những thành tựu, tay nghề xây dựng nhà nghĩa làng mạc hội ở miền bắc bộ khi còn cuộc chiến tranh và trong số những năm đầu sau khi non sông thống nhất. Tương khắc phục rất nhiều sai lầm, lỗi về nhà quan, duy ý chí, vi phạm quy hiện tượng khách quan, cuống quýt trong cải tạo XHCN; gia hạn quá lâu cơ chế tài chính tập trung quan lại liêu bao cấp, trải qua không ít tìm tòi, khảo nghiệm, tổng kết ý tưởng sáng tạo của nhân dân. Đảng ta đã đặt ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, tăng nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa khu đất nước, xuất bản chủ nghĩa thôn hội và bảo vệ tổ quốc tương xứng với thực tiễn việt nam và bối cảnh quốc tế mới.

Từ trong thực tiễn thành công và những khuyết điểm sai lầm, Đảng ta sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm là:

Một: nắm rõ ngọn cờ hòa bình dân tộc và công ty nghĩa thôn hội. Đây là vấn đề xuyên thấu cả quá trình cách mạng nước ta, vì tự do dân tộc là đk tiên quyết để tiến hành CNXH và nhà nghĩa làng hội là cơ sở bảo vệ vững kiên cố cho tự do dân tộc.

Hai: Đảng ta xác định sự nghiệp biện pháp mạng là của nhân dân, bởi vì nhân dân và vì chưng nhân dân. Bao gồm nhân dân là người làm nên thành công lịch sử, toàn bộ buổi giao lưu của Đảng bắt buộc xuất phát từ ích lợi và nguyện vọng của nhân dân,.

Ba: không ngừng cải thiện khối câu kết toàn Đảng, toàn quân cùng toàn dân, cấu kết quốc tế, để chế tác sức manh tổng hợp.

Bốn: phối kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; sức khỏe trong nước và sức khỏe quốc tế.

Năm: Sự lãnh đạo đúng chuẩn của Đảng ta là yếu tố quyết định số 1 cho thắng lợi của bí quyết mạng Việt Nam. Vày Đảng ta không có ích ích nào không giống ngoài bài toán phụng sự mang lại tổ quốc, phụng sự cho nhân dân.

Đảng ta nắm rõ và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tứ tưởng hồ Chí Minh, không xong làm giàu trí tuệ và năng lượng tổ chức của mình, tôn kính quy cơ chế khách quan, đặt ra đường lối đúng đắn, đưa cách mạng vn tiến lên.

Từ trong thực tế của quá trình lãnh đạo bí quyết mạng và những tay nghề trên đây, bạn có thể khẳng định: Đảng ta luôn luôn là yếu tố quyết định mọi thành công của bí quyết mạng vn và đủ khả năng để thường xuyên lãnh đạo biện pháp mạng nước ta vững bước đi lên, thực hiện mục tiêu, dân giàu, nước mạnh, xóm hội vô tư dân chủ, văn minh, đảm bảo vững kiên cố và xây dựng thành công chủ nghĩa làng hội trên giang sơn Việt phái nam thân yêu.

Những ý kiến cơ bản của Đảng về công tác làm việc thanh niên:

+ Đảng cùng sản Việt Nam luôn luôn review cao vai trò địa chỉ cao của bạn trẻ trong công cuộc kiến tạo và bảo đảm tổ quốc vn XHCN. Coi công tác thanh niên là sự việc chiến lược và có ý nghĩa sâu sắc quan trọng sệt biệt. Là nhân tố quyết định sự thành bại của giải pháp mạng đằng sau sự lãnh đạo của Đảng.

+ công tác làm việc thanh niên là trọng trách của toàn Đảng, toàn dân, toàn thôn hội. Chi phí hành công tác thanh niên cần sử dụng sức khỏe tổng hợp đồng điệu của những thành viên trong hệ thống chính trị.

+ câu chữ cơ bản của công tác làm việc thanh niên là giáo dục, rèn luyện bạn trẻ trở thành người dân có đủ phẩm chất, năng lực kế tục trung thành với chủ xuất sắc cho sự nghiệp phương pháp mạng của Đảng vì phương châm dân giàu, nước mạnh, thôn hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vày vậy nhiệm vụ của công tác thanh niên là tạo thành môi trường tốt nhất, tiện lợi nhất cho thanh niên phấn đấu trưởng thành.

+ công tác làm việc thanh niên là một trong những khoa học vì chưng vậy phải đối xử như một công nghệ thật sự. Phương thức cơ bạn dạng trong công tác làm việc đoàn kết tập hợp giới trẻ là lôi cuốn, thuyết phục và di chuyển . Cũng chính vì thế mà rất cần phải có những cỗ môn khoa học cung ứng như trọng tâm lí, Giáo dục, sư phạm…

+ kiến thiết Đoàn là một phần tử nằm trong thành lập Đảng bởi vì xây dựng Đoàn đó là tạo nguồn hỗ trợ cho Đảng hầu như đảng viên trẻ, cán bộ trẻ; đóng góp thêm phần làm cho Đảng càng ngày càng vững mạnh. Trách nhiệm của những cấp ủy Đảng đối với xây dựng đoàn là vấn đề cần được xác minh trong xuất bản Đảng.

 Xem video bài giảng: Bài 1_Một số vấn đề cơ phiên bản về Đảng cộng sản Việt Nam

 

BÀI 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN

VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

1. Truyền thống

Đoàn giới trẻ Cộng Sản tp hcm được thành lập và hoạt động ngày 26.3.1931 (đây là ngày cuối cùng họp hội nghị BCH TW Đảng lần thứ hai bàn về công tác làm việc vận cồn thanh niên, được Đại hội Đoàn nước ta lần trang bị 3 ra quyết định lấy là ngày thành lập và hoạt động Đoàn).

Đoàn là tổ chức chính trị - xóm hội của thanh niên vn do Đảng cộng sản vn và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập chỉ đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những tuổi teen tiên tiến. Hơn 80 năm góp sức và trưởng thành Đoàn bạn trẻ Cộng sản sài gòn đã không xong lớn mạnh, từ khu vực chỉ tất cả 8 đoàn viên đầu tiên đến ni đoàn đã tất cả hơn 4 triệu đoàn viên. Những thế hệ thanh niên việt nam cần kế tiếp nhau đánh nhau dưới lá cờ của Đảng, lập đề nghị bao chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải pháp mạng, giải phóng dân tộc, thống độc nhất tổ quốc, thiết kế chủ nghĩa làng hội, đã xây dựng nên những truyền thống cuội nguồn cách mạng vẻ vang của Đoàn. Đó là:

- truyền thống lâu đời yêu nước nồng nàn, trung thành với chủ tuyệt so với sự nghiệp của Đảng, đính thêm bó sinh sống còn với tiện ích dân tộc, với quần chúng và chế độ xã hội nhà nghĩa.

- truyền thống lâu đời xung kích bí quyết mạng, xung phong tình nguyện, không phải lo ngại hi sinh gian khổ, chuẩn bị nhận và kết thúc xuất sắc trách nhiệm mà Đảng với nhân dân giao cho.

- truyền thống đoàn kết lòng tin tương thân tương ái cùng nhân đạo cao cả.

- truyền thống hiếu học mê say hiểu biết, gồm ý chí vượt khó, buộc phải cù, sáng sủa tạo, dám suy nghĩ dám làm, có hoài bảo lớn.

từ thời điểm ngày 26 mon 3 năm 1931, để cân xứng với yêu ước và nhiệm vụ của từng thời kỳ giải pháp mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần. Tên thường gọi của Đoàn qua những thời kỳ như sau:

- từ thời điểm ngày 26 tháng 3 năm 1931 mang đến năm 1936, tên thường gọi của Đoàn là Đoàn bạn teen Cộng sản Đông Dương.

- từ thời điểm năm 1937 đến năm 1939, tên thường gọi của Đoàn là Đoàn thanh niên Dân nhà Đông Dương.

- từ thời điểm tháng 11 năm 1939 đến năm 1941, tên thường gọi của Đoàn là Đoàn thanh niên Phản đế Đông Dương.

- từ thời điểm tháng 5 năm 1941 cho năm 1956, tên thường gọi của Đoàn là Đoàn giới trẻ Cứu quốc Việt Nam.

- từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 cho năm 1970, tên gọi của Đoàn là Đoàn thanh niên Lao rượu cồn Việt Nam.

- Từ tháng hai năm 1970 mang đến tháng 11 năm 1976, tên gọi của Đoàn là Đoàn bạn teen Lao rượu cồn Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Bàn Giao Đưa Vào Sử Dụng, Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Trình Dùng Để Làm Gì

- từ tháng 12 năm 1976 cho nay, tên thường gọi của Đoàn là Đoàn bạn teen Cộng sản hồ nước Chí Minh.

2. Mục đích của Đoàn

cố gắng thực hiện kim chỉ nam lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn sát với nhà nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, thôn hội công bằng, dân chủ, văn minh.

3. Tính chất của Đoàn

đặc điểm chính trị - xóm hội của Đoàn biểu lộ trên 2 mặt là tính tiên tiến và phát triển và tính quần chúng. Đoàn chưa hẳn là tổ chức quần chúng đa dạng mà là tổ chức triển khai chính trị của những thanh niên tiên tiến và phát triển (những bạn teen giác ngộ ưng ý của Đảng). Mặc dù nhiên, Đoàn còn là tổ chức mang tính xã hội vày đó là tổ chức của quần chúng tuổi teen và do thanh niên.

4. Tính năng của Đoàn

Đoàn là team dự bị tin tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích giải pháp mạng. Tính năng này thể hiện ở vấn đề Đoàn luôn luôn luôn xác định nhiệm vụ của chính mình là tích cực và lành mạnh tham gia gây ra Đảng, là nguồn hỗ trợ cán cỗ cho Đảng với là tín đồ kế tục trung thành xuất dung nhan sự nghiệp biện pháp mạng của Đảng của bác bỏ Hồ.

Đoàn là trường học tập XHCN của thanh niên. Đoàn tạo môi trường để bạn trẻ vào những hoạt động, giúp sức họ, tập luyện và trở nên tân tiến nhân cách, năng lực của nguời lao rượu cồn mới cân xứng vơi yêu cầu của thôn hội hiện nay nay.

Đoàn là người đại diện âu yếm và bảo vệ quyền lợi hòa hợp pháp của tuổi trẻ. Tính năng này xác minh rõ tổ chức triển khai Đoàn tuổi teen Cộng sản tp hcm là tổ chức của thanh niên, bởi vì thanh niên.

Đoàn là fan phụ trách team thiếu niên tiền phong hồ nước Chí Minh. Tính năng này thể hiện trọng trách của Đoàn trong việc giáo dục đào tạo thiếu niên nhi đồng tạo thành nguồn bổ sung cập nhật cho Đoàn.

5. Vị trí vai trò của Đoàn

- Đoàn là member của của khối hệ thống chính trị, vận động trong kích cỡ Hiến pháp và Pháp luật trong phòng nước CHXHCNVN. Trong khối hệ thống này Đảng là fan lãnh đạo, Đoàn là một trong trong những tổ chức thành viên tạo cho quyền lực của dân chúng theo cơ chế: “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, công ty nước quản lí lý”. Với địa chỉ này Đoàn sẽ kết phù hợp với các ban ngành nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, những tập thể lao đụng và mái ấm gia đình chăm lo, giáo dục, đào tạo, và đảm bảo thanh niên, thiếu hụt nhi, tổ chức triển khai cho sum vầy và thanh niên tích cực và lành mạnh tham gia vào việc quản lý nhà nước cùng xã hội.

- Đối với nhóm thiếu niên tiền phong hồ Chí Minh, Đoàn giữ vai trò là tín đồ phụ trách trực tiếp cùng có trách nhiệm xây dựng tổ chức đội, giúp đỡ vật hóa học tài chính và chọn lựa cán cỗ làm công tác thiếu niên nhi đồng.

- Đối với phong trào thanh niên và những tổ chức làng hội của bạn trẻ (gồm: Hội Liên hiệp giới trẻ Việt Nam, Hội sv Việt Nam…) Đoàn là hạt nhân thiết yếu trị nhập vai trò cốt cán trong các trào lưu và các tổ chức thanh niên. Đoàn ủng hộ giúp sức các hội thanh niên thực hiện mục đích, tôn chỉ theo điều lệ của những hội.

6. Nguyên tắc tổ chức của Đoàn

Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh tổ chức triển khai và chuyển động theo nguyên tắc triệu tập dân chủ. Triển khai nguyên tắc này đảm bảo để tổ chức triển khai Đoàn thực sự là 1 trong tổ chức quần chúng tiên tiến và phát triển tự nguyện, dân công ty và tự cai quản của thanh niên.

Nguyên tắc triệu tập dân công ty của Đoàn được trình bày trên các mặt sau:

- phòng ban lãnh đạo những cấp của Đoàn đầy đủ do bầu cử lập ra và thực hiện nguyên tắc bầy đàn lãnh đạo, cá thể phụ trách.

- cơ sở lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn nghỉ ngơi mỗi cung cấp là đại hội đai biểu hoặc là đại hội đoàn tụ ở cung cấp ấy. Thân hai kỳ đại hội, cơ quan chỉ đạo là Ban Chấp hành vị Đại hội Đoàn cùng cấp thai ra . Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan chỉ huy là Ban thường xuyên vụ bởi Ban Chấp hành thuộc cấp thai ra.

- Ban Chấp hành Đoàn những cấp gồm trách nhiệm báo cáo về hoat động của bản thân với đại hội hoặc họp báo hội nghị đại biểu thuộc cấp, với Ban Chấp hành Đoàn cấp trên, với cấp ủy Đảng cùng cấp cho và thông tin cho Ban Chấp hành Đoàn cung cấp dưới.

nghị quyết của Đoàn bắt buộc đựoc chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cung cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá thể phục tùng tổ chức.

Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết nghị quyết của Đoàn, các thành viên buộc phải được đưa tin và phát biểu chủ ý của mình, chủ ý thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu report lên Đoàn cung cấp trên cho tới đại hội đại biểu toàn quốc, tuy nhiên phải nghiêm túc chấp hành nghị quyết hiện nay hành. 

7. Nghĩa vụ và quyền lợi và nhiệm vụ của đoàn viên

a. Đoàn viên gồm quyền

- Được yêu thương cầu tổ chức Đoàn đại diện, đảm bảo an toàn quyền lợi phù hợp pháp của mình, được giúp sức và tạo đk để phấn đấu trưởng thành.

- Được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.

- Được thông tin, bàn bạc chất vấn, phê bình, biểu quyết ý kiến đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn.

b. Đoàn viên gồm nhiệm vụ

- luôn luôn luôn phấn đấu vày lý tưởng của Đảng và bác Hồ. Tích cực học tập, lao hễ rèn luyện, thâm nhập các hoạt động xã hội, thành lập và bảo vệ tổ quốc.

- Gương mẫu mã chấp hành và tải thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, công ty trương của Đảng, chế độ và pháp luật ở trong nhà nước. Tham gia xuất bản và đảm bảo an toàn Đảng và thiết yếu quyền. Chấp hành nghiêm trang Điều lệ Đoàn và những nghị quyết của Đoàn, nghỉ ngơi Đoàn với đóng đoàn tầm giá đúng quy định.

- liên hệ mật thiết với thanh niên. Tích cực và lành mạnh xây dựng Hội Liên hiệp giới trẻ Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Đội thiếu thốn niên tiền phong hồ nước Chí Minh, giúp sức thanh niên và đội viên đổi mới đoàn viên.

 Xem video bài giảng: bài xích 2_Một số vụ việc cơ bản về Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh

BÀI 3

PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐOÀN VIÊN

1. Nguyên nhân nên nỗ lực để trở thành người đoàn viên?

mỗi người họ nhất là tuổi trẻ ai cũng muốn sinh sống trong một đội nhóm chức, đã đạt được một môi trường phù hợp để được cống hiến và trưởng thành, Đoàn bạn trẻ Cộng sản hcm là tổ chức và môi trường dễ ợt để tuổi trẻ chúng ta cống hiến và trưởng thành nhanh chóng do vì:

Vào Đoàn các bạn sẽ được sống trong môi trường xung quanh tiên tiến làm việc đó bạn sẽ tìm thấy sự chỉ dẫn, tạo đk để bạn triển khai ước mơ, hoài bảo quang minh chính đại của mình. Đó là môi trường giúp đỡ bạn học tập, rèn luyện, cống hiến xây dựng quốc gia giàu mạnh, mái ấm gia đình hạnh phúc.

Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường thiên nhiên văn hóa, ở đó đa số người sẽ sở hữu được điều khiếu nại sinh hoạt tươi trẻ, hồn nhiên, trí tuệ sáng tạo và tiếp thu phần lớn giá trị niềm tin phong phú, phạt huy truyền thống lâu đời dân tộc tiếp cận nền hiện đại thời đại với số đông giá trị nhân bản cao quý. 

Vào Đoàn các bạn sẽ được sinh sống trong môi trường đoàn kết, thân ái, trong những số đó mọi người sẽ được share tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, góp nhau giải quyết vướng mắc trong cuộc sống thường ngày hằng ngày. 

Vào Đoàn các bạn sẽ thấy mình phệ lên, các bạn sẽ là fan bạn tốt của hầu hết thanh niên, được các em trẻ em yêu mến. 

2. Phấn đấu thế nào để trở thành người đoàn viên?

nỗ lực để biến hóa người đoàn viên Đoàn TNCS hồ Chí Minh, trước hết bạn hãy phấn đấu nhằm thành người công dân tốt, sống thao tác theo Hiến pháp với pháp luật; tích cực và lành mạnh học tập lao động, thâm nhập các chuyển động xã hội, sản xuất và bảo vệ tổ quốc.

chúng ta hãy nghiên cứu và phân tích Điều lệ Đoàn; nếu ưng ý Điều lệ Đoàn, trường đoản cú nguyện hoạt động trong tổ chức triển khai cơ sở Đoàn, các bạn sẽ được tôn vinh “Danh hiệu đoàn tụ Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh”. Thay thể, tổ chức triển khai Đoàn ước muốn ở chúng ta những điều sau:

- tích cực và lành mạnh học tập, rèn luyện để nâng cấp trình độ về phần nhiều mặt, bao gồm đủ khả năng cống hiến và trưởng thành.

- lành mạnh và tích cực lao động cung cấp để làm chính đáng cho bạn dạng thân, mái ấm gia đình và làng mạc hội.

- trung thành với chủ với tổ quốc, sẵn sàng làm với làm tốt nhiệm vụ thành lập và bảo vệ tổ quốc.

- tích cực và lành mạnh tham gia các chuyển động xã hội, thứ nhất là tích cực và lành mạnh tham gia các vận động do Đoàn tổ chức, nỗ lực để trở thành người thanh niên, thiếu thốn niên gương mẫu về các mặt làm nòng cốt trong các trào lưu thanh thiếu hụt niên.

Xem thêm: Giáo Án Nghe Hát Lý Cây Bông ” Dân Ca Nam Bộ, Nghe Hát Lý Cây Bông

với nguyện vọng chính đại quang minh và sự nổ lực tìm mọi cách để thực hiện ước mơ hoài bảo cao đẹp nhất của thanh niên, Đoàn TNCS hồ Chí Minh luôn luôn luôn không ngừng mở rộng cánh cửa chào đón các bạn.