Bài tập hợp đồng kỳ hạn có đáp án

     
I. Dạng bài bác tập về đúng theo đồng kỳ hạn (forward contract) cùng hợp đồng sau này (future contract):1. Cầm tắt kiến thức:a. Phù hợp đồng kỳ hạn:Giá bán (price):

*

Trong đó:

T

Một thời điểm về sau của đúng theo đồng

F₀(T)

Forward price(Giá phân phối tương lai tại thời khắc t = T của đúng theo đồng kỳ hạn)

S₀

Spot price (Giá bán hiện tại của hòa hợp đồng)

r

lãi suất phi rủi ro

b

Giá trị hiện nay tại của rất nhiều khoản công dụng nhận được khi nạm giữ tài sản cơ sở.

Bạn đang xem: Bài tập hợp đồng kỳ hạn có đáp án

Trong khoảng thời gian hợp đồng có hiệu lực, gia tài cơ sở rất có thể sẽ tạo ra lợi ích, ví dụ: gia tài cơ sở trong thích hợp đồng kỳ hạn là một trong con gà mái. Trong thời gian từ t=0 mang đến t=T, con gà mái đẻ 100 quả trứng, thì 100 trái trứng gà đó là ích lợi của việc sở hữu tài sản, vị vậy khi phân phối hợp đồng tại thời khắc t=T, ta rất cần được trừ đi giá trị tại thời điểm t=T của 100 quả trứng đó, cũng chính vì bên cài đặt bị thiệt (không nhận ra trứng trong suốt khoảng thời gian từ t=0 mang đến t=T).

c

Giá trị hiện tại của các khoản chi tiêu phải trả khi cụ giữ tài sản cơ sở.

Cũng lấy ví dụ về bé gà như trên, từ thời điểm t=0 đến t=T đã phát sinh các giá cả thức ăn cho gà, giá thành vệ sinh,...những ngân sách chi tiêu này hầu hết là ngân sách của câu hỏi nắm giữ gia tài cơ sở, vì chưng vậy tại thời khắc t=T, khoản tổn phí này sẽ tiến hành cộng thêm vào giá của phù hợp đồng vì mặt mua được lợi lúc họ không nhất thiết phải chịu những giá thành này.

Lưu ý: Nếu gia tài cơ sở không phát sinh bất kỳ lợi ích hay ngân sách nào, thì giá phù hợp đồng sau này F₀(T) = S₀(1+r)^T

Giá trị (Value):

Tại thời điểm lúc đầu (t=0)

Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực (tại một thời điểm t nào đó trong khoảng thời gian từ o đến T):

Tại thời khắc hợp đồng đáo hạn

V₀(T) = 0

*

*

V₀(T): cực hiếm hợp đồng tại thời điểm t=0

T: thời gian hợp đồng đáo hạn

Vt(T): giá trị (value) của hợp đồng tại thời điểm t

St: spot price (giá của tài sản cơ trực thuộc thời điểm t)

F₀(T): future price (giá sau này của gia tài cơ sở tại thời điểm đáo hạn t=T)

b: giá bán trị bây giờ của tiện ích nhận được khi nắm giữ tài sản

c: giá trị hiện tại của ngân sách chi tiêu phải trả khi sở hữu tài sản

ST: giá của tài sản cơ thường trực thời điểm đáo hạn t=T

F₀(T): giá chỉ của gia sản cơ trực thuộc thời điểm đáo hạn t=T

b. Thích hợp đồng tương lai:

Điểm khác biệt căn bạn dạng nhất khi định giá và xác định ngân sách chi tiêu của vừa lòng đồng sau này so với đúng theo đồng kỳ hạn là lãi với lỗ của các bên tham gia thích hợp đồng tương lai được tất toán hằng ngày, và theo đó số dư trong thông tin tài khoản ký quỹ (margin account) của các bên cũng rất được điều chỉnh theo ngày. (ở đây họ gọi chung fan mua/bán đúng theo đồng tương lai là người giao dịch hợp đồng tương lai)

=> cực hiếm tích lũy của các khoản lãi/lỗ theo ngày tính đến thời điểm t vẫn phản ánh cực hiếm của thích hợp đồng tương lai tại thời khắc t.Nếu như người thanh toán hợp đồng tương lai bao gồm lãi, số dư trong thông tin tài khoản ký quỹ cao hơn nữa mức ký kết quỹ thuở đầu (inital margin), bây giờ người giao dịch rất có thể rút số tiền quá mức ra.Nếu như người giao dịch thanh toán hợp đồng tương lai bị lỗ, thì khi số dư trong tài khoản ký quỹ giảm đi dưới mức ký kết quỹ duy trì, từ bây giờ sàn giao dịch sẽ yêu đề nghị người thanh toán giao dịch nộp thêm tiền vào tài khoản để đưa số dư về mức ký quỹ ban đầu.

Ví dụ tiếp sau đây minh họa việc đo lường lãi/lỗ mỗi ngày (mark - to lớn - market) của một người giao dịch thanh toán hợp đồng tương lai làm việc vị nạm mua.

Xem thêm: Truyện Tranh Giấc Mộng Thần Tượng Tập 1: Chạm Mặt, Ph_C Truy_N Lu_T L_ Ký (T_P 2: Ph_C Truy_N 12

Thời điểm

t=0

t=1

t=2

Giá của gia sản cơ sở

$80

$100

$90

Lãi/lỗ hằng ngày

0

$20

-$10

Lãi/lỗ tích lũy (cummulative) - quý hiếm của vừa lòng đồng

0

V= 0+20= 20

V= 20-10=10

So sánh giá vừa lòng đồng kỳ hạn với hợp đồng tương lai:

Các trường hợp

Price

Lãi suất trên thị trường là cố định

Giá cung cấp hợp đồng kỳ hạn = giá cả hợp đồng tương lai

Future price và lãi suất vay thị trường không tồn tại mối liên hệ gì cùng với nhau

Giá bán hợp đồng kỳ hạn = giá thành hợp đồng tương lai

Future price cùng lãi suất thị trường có quan hệ cùng chiều

Giá cung cấp hợp đồng kỳ hạn giá cả hợp đồng tương lai

2. Một số xem xét khi làm bài tập:

Cần phân biệt rõ giá bán (price) và quý giá (value)Nắm rõ cách thức tính giá bán bán(price) và cực hiếm (value) của hòa hợp đồng kỳ hạn với hợp đồng tương lai3. Một vài ví dụ về dạng bài tập:

Q1: Which of the following is most likely lớn change over the life of a derivative contract?

A. The future priceB. The risk-free rateC. The forward price

Answer: C

Giá của hòa hợp đồng kỳ hạn với hợp đồng tương lai các được hai bên tham gia xác minh khi ban đầu hợp đồng, và không thay đổi trong suốt thời gian của thích hợp đồng. Trong những khi đó, lãi vay phi khủng hoảng (risk không tính tiền rate) thì hoàn toàn có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Q2. The spot price of an asset is 62 and the risk-free rate is 2.5%. If the net cost of carry for the asset over the next six months is -3 in present value terms, no-arbitrage 6 month forward price is closest to:

A. 66.6B. 65.8C. 59.7

Answer: B

F₀(T) = S₀ (1+r)T - net cost of carry x (1+r)T (lưu ý: net cost of carry = b-c)

= 62 x 1.0256/12 - (-3) x 1.0256/12 = 65.81

2. Dạng bài tập về thích hợp đồng quyền chọn:a. Nắm tắt kiến thức:

Giá trị của quyền chọnExercise value (giá trị thực hiện, có cách gọi khác là intrinsic value- quý hiếm nội tại): giá chỉ trị tiến hành được khẳng định là giá chỉ trị lớn hơn giữa 0 và lãi/lỗ của người mua quyền khi họ tiến hành quyền chọn.(Nói một cách dễ hiểu hơn, ví như quyền chọn không được thực hiện, giá bán trị tiến hành = 0; nếu quyền tuyển chọn được thực hiện, giá chỉ trị thực hiện bằng lãi của người mua quyền, tức bằng chênh lệch giữa giá tiến hành và giá giao ngay).Time value: Trước thời khắc đáo hạn của thích hợp đồng, lâu dài 1 xác suất rằng cực hiếm của quyền chọn sẽ tăng thêm trong tương lai, do vậy giá (price) của quyền chọn tại thời điểm này (gọi là option premium) sẽ tiến hành cộng thêm 1 khoản hotline là time value vào exercise value (intrinsic value).Ta gồm công thức: Option premium = Exercise value + Time valueTại thời khắc đáo hạn của thích hợp đồng thì time value sẽ bởi 0.Những yếu đuối tố ảnh hưởng tới cực hiếm (value)của quyền chọn:Giá bán (price) của gia tài cơ sởGiá triển khai (exercise price)Risk-free rateMức độ biến hóa (volatility) của giá gia tài cơ sởThời gian còn hiệu lực của hợp đồngLợi nhuận và ngân sách nắm giữ gia tài cơ sởCông thức cân đối call-put (put-call parity)Ta thấy rằng tại thời khắc đáo hạn, fiduciary hotline và protective put gồm cùng một giá bán trị, vì vậy giá bán trị lúc này (PV) của chúng cũng sẽ bằng nhau.Ta có công thức:

So + po = c0 + X/<(1+r)^T>

Trong đó:

So: Spot price-giá giao ngay lập tức (t=0) của tài sản cơ sở trong quyền chọn bán được bảo vệ (protective put)

po: giá bán (price) của quyền chọn chào bán tại t=0 vào protective put

c0: giá (price) của quyền chọn tải tại t=0 trong fiduciary call

X/<(1+r)^T>: giá trị bây giờ của trái phiếu trong fiduciary call

b. Một số xem xét khi làm bài bác tập:

Hiểu và vắt được những kiến thức về cực hiếm của quyền chọn đề nghị học thuộc với hiểu thực chất công thức put-call parity cũng tương tự nắm rõ từng nguyên tố thành bên trong công thức.Nắm rõ những khái niệm intrinsic value (exercise value), time value

c. Một số ví dụ về dạng bài bác tập

Q1: Which of the following portfolios has the same future cash flows as a put option?

A. Long hotline option, long risk-free bond, short underlying asset.B. Long hotline option, short risk-free bond, long underlying asset.C. Short hotline option, long risk-free bond, long underlying asset

Answer: A

Ta gồm công thức:

Long điện thoại tư vấn option + long risk không tính phí bond = Long put option + long underlying asset

Vậy Long put option = Long gọi option + long risk không tính phí bond - long underlying asset

Q2: During the life of a European option, the amount by which its price is greater than its exercise value is most accurately described as its:

A. Time valueB. MoneynessC. Intrinsic value

Answer: A

Trước thời khắc đáo hạn của thích hợp đồng, một quyền chọn có thể có giá bán (price) lớn hơn giá trị nội tại (exercise/intrinsic value) của nó, vày giá trị của một quyền chọn có giá trị triển khai (giá trị nội tại) và giá trị thời hạn của quyền chọn đó.

Ta có công thức: option premium = intrinsic value (exercise value) + time value

Q3. An investor buys an October 80 put option on a stock for a premium of $5. On the expiration date the stock price is 78 per share. The

investor"s gain or loss on the option is:

A. A loss of $2.B. Loss of $3.C. Gain of $2.

Xem thêm: Xem Phim Vẻ Đẹp Tâm Hồn 2018, Xem Phim Vẻ Đẹp Tâm Hồn Tập 1 Vietsub

Đáp án: B

Nhà chi tiêu sẽ thực hiện quyền chọn bán để thu về lợi nhuận bằng $80 - $78 = $2.

Tuy nhiên do nhà chi tiêu đã phải bỏ ra $5 để mua quyền lựa chọn bán, vị vậy tổng lại nhà đầu tư chi tiêu sẽ lỗ một khoản: $2 - $5 = -$3

Reviewer: Hoang Ngoc