Bài tập kỹ thuật số có đáp án

     
Điện tử tương tự như kỷ thuật số mạng hồi tiếp tham số mạch năng lượng điện Truyền dẫn tín hiệu khuyếch đại tần số


Bạn đang xem: Bài tập kỹ thuật số có đáp án

*
pdf

BÀI TẬP VỀ THUẬT ĐIỆN TỬ


*
pdf

THỰC TẬP KỸ THUẬT SỐ - BÀI 11
Xem thêm: Zalo Pay Là Gì? Cách Đăng Nhập Zalopay Trên Máy Tính Pc Windows

*
pdf

Mạch hàng - Phần 7


Nội dung

Nguyễn Trọng phương pháp – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCMBÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI – PHẦN 1MÔN KỸ THUẬT SỐBộ môn Điện tửĐại học tập Bách Khoa TP.HCMCâu 1Cho 3 số A, B, với C trong khối hệ thống số cơ số r, có những giá trị: A = 35, B = 62, C = 141.Hãy xác định giá trị cơ số r, ví như ta bao gồm A + B = C.Định nghĩa giá chỉ trị: A = 3r + 5, B = 6r +2, C = r2 + 4r + 1A + B = C  (3r + 5) + (6r + 2) = r2 + 4r + 1 PT bậc 2: r2 - 5r - 6 = 0 r = 6 với r = - 1 (loại)Hệ thống cơ số 6 : mặc dù nhiên công dụng cũng không hợp lý và phải chăng vì B = 62: khôngphải số cơ số 6Câu 2 áp dụng tiên đề cùng định lý:a. Minh chứng đẳng thức: A B + A C + B C + A B C = A CVT:A B + A C + B C + A B C = B ( A + A C) + A C + B C= B(A+C) +AC+BC; x+xy=x+y= AB + BC + AC + BC= AB + AC + C(B+B)= AB + AC + C= AB + A + C= A ( B + 1) + C= A + C= AC: VPb. Mang lại A B = 0 và A + B = 1, chứng tỏ đẳng thức A C + A B + B C = B + CVT:AC + AB + BC=(A + B) C + A B=C+ AB=C+ AB + AB=C+ (A+A)B=B + C1:VP;A+B=1;AB=0 Nguyễn Trọng qui định – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCMCâu 3a.Cho hàm F(A, B, C) có sơ đồ súc tích như hình vẽ. Khẳng định biểu thức của hàm F(A, B, C).A.BF.CChứng minh F hoàn toàn có thể thực hiện chỉ bởi 1 cổng lô ghích duy nhất.F = (A + B) C ⊕ B C=((A + B) C) (B C) + ((A + B) C) (B C)=(A + B) B C + ((A + B) + C) (B + C)=A B C + B C + (A B + C) ( B + C)= B C (A + 1) + A B + B C + A BC + C= B C + A B + C (B + A B + 1)= AB+BC+C = AB+B+C = A + B +Cb.: Cổng ORCho 3 hàm F (A, B, C), G (A, B, C), cùng H (A, B, C) tất cả quan hệ ngắn gọn xúc tích với nhau: F = G ⊕ HVới hàm F (A, B, C) = ∏ (0, 2, 5) cùng G (A, B, C)= ∑ (0, 1, 5, 7).Hãy khẳng định dạng ∑ hoặc ∏ của hàm H (A, B, C) (1,0 điểm)A00001111F=G⊕ H =GH + GH = G⊕ H F = 1 khi G tương tự HF = 0 khi G không giống HB00110011C01010101F01011011G  H1011010000100011 H (A, B, C) = ∑ (1, 2, 7) = ∏ (0, 3, 4, 5, 6)Câu 4 Rút gọn các hàm sau bằng bìa Karnaugh (chú thích những liên kết)a. F1 (W, X, Y, Z) = ∑ (3, 4, 11, 12) theo phương thức P.O.S (tích các tổng)F1(X + Y)WXYZ 0000 001(X + Z)(Y + Z)011100011110F1 = ( X + Y ) ( X + Z ) ( Y + Z )00000000Hoặc F1 = ( X + Z ) ( Y + Z ) ( X + Y )02 Nguyễn Trọng quy định – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCMb. F2 (A, B, C, D, E) = ∑ (1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24)+ d (2, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 28, 29)ABCDEF200BDEBEBD1000 010111111110 X1111010 11111XX01X00XX11XX1X11F2 = B D E + B D + B Ec. Thực hiện hàm F2 đang rút gọn gàng ở câu b chỉ bằng IC Decoder 74138 và chỉ một cổng logicF2 (B, D, E) = B D E + B D + B EIC 74138= ∑( 1, 2, 3, 4)Câu 5BDEC (MSB)BA (LSB)100G1G2AG2BA00000Chỉ thực hiện 3 cỗ MUX 4 → 1,hãy tiến hành bộ MUX 10 → 1có bảng hoạt động:Sắp xếp lại bảng hoạt động:A0000000011D0000111101B C0 00 11 01 10 00 11 01 10 00 0FIN0IN2IN4IN6IN1IN3IN5IN7IN8IN9Ngõ vào IN8 cùng IN9 được chọnchỉ phụ thuộc vào A và DB00001C00110D01010Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7FIN0IN1IN2IN3IN4F2A00011B11100C01100D10101FIN5IN6IN7IN8IN9MUX 4  1D0D1D2D3IN0IN2IN4IN6YMUX 4  1S0 (lsb)S1CBMUX 4  1D0D1D2D3IN1IN3IN5IN7S0 (lsb)S1CB3IN8IN9YDAD0D1D2D3S0 (lsb)S1YF Nguyễn Trọng phương pháp – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCMCâu 6Một sản phẩm ghế tất cả 4 mẫu ghế được xếp theo sơ trang bị như hình vẽ:G1G2G3G4Nếu loại ghế có fan ngồi thì Gi = 1, trái lại nếu còn trống thì bởi Gi = 0 (i = 1, 2, 3, 4).Hàm F (G1, G2, G3, G4) có giá trị 1 chỉ khi có ít nhất 2 ghế kề nhau còn trống trong hàng.Hãy tiến hành hàm F chỉ bằng những cổng NOR 2 ngõ vào.Lập bảng hoạt động:G10000000011111111G20000111100001111G30011001100110011G40101010101010101F1111100011001000G1 G2F G1G2G3G400011110001111011001111000101000G3 G4G2 G3F = G1 G2 + G2 G3 + G3 G4= G1 + G2 + G2 + G3 + G3 + G4G1FG2G3G44


Xem thêm: Tỉa Chân Nhang Để Lại Mấy Chân, Giữ Lại Hay Tỉa Chân Hương (Nhang) Cho Có Lộc

Đồ án giỏi nghiệp Cách dạy trẻ Đơn xin việc Bài tiểu luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền