Bài Tập Về Danh Từ Đếm Được Và Không Đếm Được

     

Danh tự đếm được và Danh từ ko đếm được là kiến thức và kỹ năng cơ bản trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Nhưng chúng ta đã làm rõ và rõ ràng được hai nhiều loại danh tự Danh trường đoản cú đếm được và Danh từ không đếm được xuất xắc chưa? Trong nội dung bài viết dưới đây, onip.vn sẽ trình làng đến bạn kim chỉ nan và bài tập về Danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong giờ Anh bao gồm đáp án để chúng ta học tốt hơn.

Bạn đang xem: Bài tập về danh từ đếm được và không đếm được


I. Định nghĩa Danh trường đoản cú đếm được và Danh từ ko đếm được

Để làm rõ và rành mạch được hai nhiều loại danh từ là Danh tự đếm được cùng Danh từ không đếm được bạn phải hiểu rõ định nghĩa của hai các loại danh từ này.


*
*
Định nghĩa của Danh từ bỏ đếm được cùng Danh từ không đếm được

Hãy thuộc onip.vn để giúp bạn khám phá định nghĩa và ví dụ của Danh trường đoản cú đếm được với Danh từ ko đếm được.

1. Danh tự đếm được – Countable noun

Danh tự đếm đượclà phần nhiều danh từcó thể kết hợp với số đếm, bao hàm những danh từ bỏ chỉ người, vật, rượu cồn vật, chỗ chốn, ý tưởng…

2. Danh từ không đếm được – Uncountable noun

Danh từ ko đếm được là đầy đủ danh từkhông thể kết phù hợp với số đếm, bao gồmnhững danh tự chỉ tư tưởng trừu tượng, tính chất và những vật thể quá bé dại hoặc không có hình dạng duy nhất định…


NHẬP MÃ ICT1TR - NHẬN tức thì 1.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
sung sướng nhập tên của doanh nghiệp
Số năng lượng điện thoại của người sử dụng không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập không nên
Đặt hẹn
× Đăng ký thành công xuất sắc

Đăng ký kết thành công. Shop chúng tôi sẽ contact với các bạn trong thời gian sớm nhất!

Để gặp tư vấn viên vui lòng click TẠI ĐÂY.


II. Bài tập

Bài tập 1

Chọn giải đáp đúng

If you want to lớn hear the news, you can read paper / a paper.I want khổng lồ write some letters but I haven’t got a paper / any paper to write on.I thought there was somebody in the house because there was light / a light on inside.Light/a light comes from the sun.I was in a hurry this morning. I didn’t have time / a time for breakfast.“did you enjoy your holiday?” – “yes, we had wonderful time / a wonderful time.”Sue was very helpful. She gives us some very useful advice /advices.We had very bad weather / a very bad weather while we were on holiday.We were very unfortunate. We had bad luck / a bad luck.It’s very difficult to lớn find a work / job at the moment.I had to buy a / some bread because I wanted khổng lồ make some sandwiches.Bad news don’t / doesn’t make people happy.Your hair is / your hairs are too long. You should have it/them cut.Nobody was hurt in the accident but the damage / the damages to the car was / were quite bad.

Bài tập 2

Hoàn thành câu sử dụng những từ mang đến dưới đây. Thực hiện a/an khi yêu cầu thiết.

accident, biscuit, blood, coat, decision, electricity, key, letter, moment, music, question, sugar
It wasn’t your fault. It was………..Listen! Can you hear………..?I couldn’t get into the house because I didn’t have ………..It’s very warm today. Why are you wearing………..?Do you take ……………..in your coffee?Are you hungry? Would you lượt thích ………..with your coffee?Our lives would be very difficult without…………….I didn’t phone them. I wrote………….instead.The heart pumps …………………through the body.Excuse me, but can I ask you………….?I’m not ready yet. Can you wait………….., please?We can’t delay much longer. We have to make ……………..soon.

Bài tập 3

Viết sang trọng số nhiều phần nhiều từ trong ngoặc đơn

Study the next three (chapter).Can you recommend some good (book)?I had two (tooth) pulled out the other day.You can always hear (echo) in this mountain.They are proud of their (son-in-law).Did you raise these (tomato) in your garden?I think we need two (radio).My (foot) really hurt.The (roof) of these houses is tiled.Get me two (loaf) of bread.

Bài tập 4

Chữa các lỗi sai (nếu có) trong những câu sau đây.

There are many dirts on the floor.We want more fuels than that.He drank two milks.Ten inks are needed for our class.He sent me many foods.Many golds are found there.He gave me a great khuyến mãi of troubles.Cows eat glasses.The rain has left many waters.I didn’t have many luggages.

Bài tập 5

Khoanh vào đáp án đúng nhất mặt dưới.

Xem thêm: Cặp Nhiệt Độ Bao Nhiêu Phút Là Chuẩn Cho Bé? Vị Trí Đo Thân Nhiệt

1. Phuong wants khổng lồ eat an __________.

A. Apple

B. Apples

C. A apple

D. Some apple

2. I & my girlfried often drink __________ tea every morning.

A. The

B. A cup of

C. A

D. An

3. Hoa’s children are ________ great help to me.

A. An

B. A

C. Any

D. Lots of

4. They have got __________ furniture.

A. A

B. An

C. The

D. A lot of

5. There are many _________ on the table.

A. Book

B. A book

C. Books

D. An book

6. Cuc has ________ xanh short hair.

A. A

B. An

C. Some

D. Any

7. People eat ________ rice everday because it is very good for healthy.

A. A

B. Rỗng

C. The

D. Any

8. Tung drank a ________ with our dinner yesterday.

A. Beers

B. An beers

C. Beer

D. Rỗng

9. _____________ wine was drunk in my birthhday buổi tiệc ngọt last night.

A. A

B. An

C. The

D. A lot of

10. Have you got time for ______ coffee?

A. The

B. Some

C. A

D. An

Bài tập 6

Điền những từ a / an / the / some / any / little / few / a lot of vào các câu sau

The teacher has _________ honesty that all of her students appreciate.____________ things have become cheaper.__________ elephants have been hunted for 3 years.Windy bought ________ new house behind my house for his parents.There is ___________ hot water in this bottle.

Xem thêm: Cách Liệt Kê Trong Tiếng Anh Là Gì, Cấu Trúc Bổ Sung Và Liệt Kê Trong Tiếng Anh

Đáp án

Đáp án bài xích tập 1a paperany papera lightlighttimea wonderful timeadvicevery bad weatherbad lucka jobsomedoesn’tyour hair isthe damage, wasĐáp án bài bác tập 2an accidentmusica keya coatsugara biscuitelectricitya letterblooda questiona momenta decisionĐáp án bài xích tập 3chaptersbooksteethechoessons-in-lawtomatoesradiosfeetroofsloavesĐáp án bài tập 4There is much dirt on the floor.We want more fuel than that.He drank two glasses of milk.Ten pens are needed for our class.He sent me a lot of food.Much gold is found there.He gave me a lot of trouble.Cows eat grass.The rain has left much water. I didn’t have much luggage.Đáp án bài xích tập 5Chọn A (có mạo tự an yêu cầu danh từ bỏ đứng sau buộc phải là danh trường đoản cú đếm được số ít)Chọn B (tea là trà – danh từ ko đếm được đề xuất không thể chọn các đáp án còn lại)Chọn A (help là danh từ bỏ trừu tượng nhưng lại tùy vào ngữ cảnh có thể dùng cùng với mạo từ a/ ngôi trường hợp quan trọng cần chú ý)Chọn D (furniture là danh từ không đếm được đi cùng với những từ như a lot of/some…)Chọn C (có many thì phía sau yêu cầu 1 danh trường đoản cú đếm được số nhiều)Chọn D (không tất cả từ nào tương xứng trong những đáp án sót lại vì hair là tóc ko đếm được)Chọn B (không có từ nào cân xứng trong các đáp án còn lại vì rice ko đếm được)8. Lựa chọn C (trước đó là ạo từ bỏ a buộc phải 1 danh trường đoản cú số không nhiều đếm được)Chọn D (wine là rượu – danh từ không đếm được cần thiết đi thuộc với những mạo trường đoản cú a/an/the)Chọn C (coffee là danh từ đếm được)Đáp án bài xích tập 6an (honesty danh trường đoản cú chung nói đến đức tính – trường hợp đặc biệt cần chú ý)A lot of (things sinh hoạt dạng số nhiều là danh từ đếm được)Many/A lot of (elephants là danh tự đếm được số nhiều)a (house là danh tự đếm được số ít)little (water là danh từ ko đếm được).

Bài viết của onip.vn vẫn cung cấp cho mình toàn cỗ những kiến thức về Danh từ bỏ đếm được cùng Danh từ không đếm được. Trong khi onip.vn đang tổng hợp những bài xích tập ứng dụng rực rỡ nhất để bạn luyện tập. Muốn rằng những kỹ năng và kiến thức của nội dung bài viết sẽ mang lại lợi ích cho các bạn trong học tập.