BÀI TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG LỚP 4 NÂNG CAO

     
Dạng 1: tìm trung bình cộng của các số đã biết.

Bạn đang xem: Bài toán trung bình cộng lớp 4 nâng cao

Ví dụ: tra cứu trung bình cộng của những số sau: 10, 15, 30, 45.

Giải:

Trung bình cộng của những số:

(10+15+30+45):4=25.

Đáp số: 25.

Bài 1:

Tìm vừa phải cộng của những số sau: 24, 40, 84, 124, 100, 300

Bài 2:

Khối 4 của trường em gồm lớp 4A, 4B cùng 4C. Lớp 4A gồm 21 học sinh, lớp 4B gồm 23 học tập sinh, lớp 4C gồm số học viên nhiều rộng trung bình cùng 2 lớp 4A cùng 4B là 2 bạn. Hỏi lớp 4C gồm bao nhiêu bạn làm việc sinh?

Bài 3:

Bạn An tất cả 13 quyển vở, các bạn Lan có 15 quyển vở. Số vở của Nam hèn trung bình cộng số vở đôi bạn trẻ An với Lan với 2 quyển. Tính số vở của Nam.

Bài 4:

Tìm trung bình cộng của các số: 9, 12, 15, 18, 21, 24 ,27.

Dạng 2: Tính vừa phải cộng của những số liên tục cách đều.

Ví dụ : Tính mức độ vừa phải cộng của các số trong dãy số: 3,6,9,…, 105.

Giải:

+Cách 1 : Ta đi tính tổng các số hạng dãy số bên trên rồi phân chia cho số số hạng.

Lời giải:

Số số hạng là: (105 - 3) : 3 + 1 = 35.

Tổng là: ( 3 +105 ) x 35 : 2 = 1890.

Trung bình cộng là:

1890 : 35 = 54.

Đáp số: 54.

+Cách 2: vị dãy số bên trên là hàng số bí quyết đều ta có:

Tổng = (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2.

Trung bình cộng = tổng : số số hạng

= (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2 : số số hạng

=(số đầu + số cuối) : 2

Lời giải:

Vì dãy số trên là dãy số giải pháp đều nên trung bình cộng của các số hạng trong hàng là:

(3 +105) : 2 = 54.

Đáp số: 54.

Xem thêm: Cách Làm Báo Tường Ngày 20 11 Độc Đáo, Đơn Giản, Cách Làm Báo Tường 20/11 Độc Đáo, Đơn Giản

Bài 1:

Tính trung bình cộng của các số vào dãy: 10, 20, 30,…, 240.

Bài 2:

Cho hàng số sau: 14,18, 22,…, 142.

Tìm vừa phải cộng của các số trong hàng số trên,

Bài 3:

Cho dãy số: 6,11, 16,…,a. Biết vừa phải cộng của những số trong hàng số trên là 56. Tính a.

Dạng 3: Dạng toán ít hơn, nhiều hơn thế hoặc bởi trung bình cộng.

1 .Bằng mức độ vừa phải cộng

Ví dụ: An bao gồm 24 dòng kẹo. Bình bao gồm 28 dòng kẹo. Cường tất cả số mẫu kẹo bởi trung bình cùng của 3 bạn. Hỏi Cường gồm bao nhiêu mẫu kẹo?

Giải:

Sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ trang bị ta thấy:

2 lần trung bình cộng số kẹo của bố bạn là:

24 + 28 = 52 (cái)

Trung bình cùng số kẹo ba bạn tuyệt số kẹo của Cường là:

52 : 2 = 26 (cái).

Đáp số: 26 cái.

Bài 1:

Hải có 14 mẫu nhãn vở, Lâm có trăng tròn cái nhãn vở. Số nhãn vở của Hà bằng trung bình cùng số nhãn vở của tất cả ba bạn. Hỏi Hà tất cả bao nhiêu cái nhãn vở?

Bài 2:

Xe trước tiên chở được 5t hàng, xe vật dụng hai chở được 7t hàng. Xe pháo thứ tía chở bằng trung bình cộng của ba xe. Hỏi xe thứ ba chở được từng nào tấn hàng ?

Bài 3:

Số trước tiên là 98, số lắp thêm hai gấp 2 lần số máy nhất. Số thứ bố bằng trung bình cộng của 3 số. Tìm số thứ ba?

2 .Nhiều hơn trung bình cộng.

Ví dụ: Lan bao gồm 30 viên kẹo, Bình bao gồm 12 viên kẹo. Hoa bao gồm số viên kẹo lơn hơn trung bình cùng của ca cha bạn là 4 viên. Hỏi Hoa có bao nhiêu viên kẹo.

Giải:

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ vật ta thấy:

2 lần trung bình cùng số kẹo của cha bạn là:

30 + 12 + 4 = 46 (cái).

Trung bình cùng số kẹo cha bạn là:

46 : 2 = 23 ( cái)

Số kẹo của Hoa là:

23 + 4 = 27 (cái).

Đáp số: 27 cái.

Bài 1:

Thùng đầu tiên có 50 lít dầu, thùng sản phẩm công nghệ hai tất cả 37 lít dầu. Thùng thiết bị ba có rất nhiều hơn trung bình cộng số dầu của cả 3 thùng là 9 lít dầu. Hỏi thùng thứ bố có từng nào lít dầu?

Bài 2:

Sốthứ độc nhất là 155, số máy hai là 279. Số thứ cha hơn vừa đủ cộng của tất cả 3 số là 26đơn vị. Kiếm tìm số thứ ba.

Bài 3:

Số trước tiên là 267, số lắp thêm hai là rộng số thứ nhất 32 đơn vị nhưng kém số thứ tía 51đơn vị. Số thứ tứ hơn vừa đủ cộng của tất cả 4 số là 8đơn vị. Search số trang bị tư?

3. Ít rộng trung bình cộng.

Bình gồm 8 quyển vở, Nguyên gồm 4 quyển vở. Mai có số vở thấp hơn trung bình cộng của cả ba chúng ta là 2 quyển. Hỏi số vở của Mai là bao nhiêu?

Giải:

Ta có sơ đồ:

*

2 lần trung bình cùng số vở của cha bạn là:

8 + 4 - 2 = 10 (quyển)

Trung bình cùng số vở của tía bạn là:

10 : 2= 5 (quyển)

Số vở của Mai là:

5 – 2 = 3 (quyển).

Xem thêm: Thời Điểm Sử Dụng Que Thử Thai Dùng Khi Nào Mới Chính Xác? Thời Điểm Tốt Nhất Để Thử Thai

Đáp số: 3 quyển.

Bài 1:

Khánh có 20 viên bi, Bảo bao gồm 31 viên bi, Nam bao gồm số bi ít hơn trung bình cộng của tất cả 3 bạn là 5 viên bi. Hỏi Nam bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài 2:

Túi kẹothứ nhất bao gồm 25 viên, túi trang bị hai nhiều hơn thế túi đầu tiên 7 viên kẹo. Túi lắp thêm ba thấp hơn trung bình cộng số kẹo của cả ba túi là 3 viên kẹo. Hỏi túi thứ ba có từng nào viên kẹo?

Bài 3:

Khối lớp 4 của trường Tiểu học tập Kim Liêntham gia trồng cây vào vườn sinh thái của trường. Lớp 4A trồng được 35cây, lớp 4Btrồng được không ít hơn lớp 4A 12cây, lớp 4C trồng thấp hơn lớp 4B 5 cây. Lớp 4Dtrồng được thấp hơn trung bình số kilomet bốnlớp trồng được là 7cây. Hỏi khối lớp 4 trồng được toàn bộ bao nhiêu cây?

Dowload tư liệu Tại đây!

Phụ huynh và các em học sinh xem thêm KHÓA HỌC TOÁN NÂNG CAO LỚP 4tại đây: TOÁN NÂNG CAO LỚP 4