BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

     

Đăng ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại liên kết toàn dân tộc, gây ra Đảng và khối hệ thống chính trị trong sạch, vững táo tợn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là mục tiêu Đảng và nhân dân cùng nhắm tới trong năm 2020. Mỗi cá nhân đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm để đóng góp thêm phần xây dựng Đảng với nhà nước ngày 1 vững mạnh.

Bạn đang xem: Bản đăng ký học tập chuyên đề năm 2019


*
*

Bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2020


Nội dung chăm đề năm 2020 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, đẩy mạnh dân chủ, chăm sóc đời sống quần chúng theo bốn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mẫu phiên bản đăng ký kết này thường thực hiện vào đầu năm, trên đây cũng đó là 1 trong những tiêu chí quan trọng đặc biệt để kiểm điểm, đánh giá, phân một số loại Đảng viên cơ hội cuối năm. Mời các Đảng viên cùng theo dõi mẫu bạn dạng đăng cam kết trong nội dung bài viết dưới đây:

1. Phiên bản đăng cam kết thi đua cá nhân học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức tp hcm 2020

Bạn hoàn toàn có thể tải bạn dạng đăng cam kết thi đua cá thể học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm 2020 dưới bài viết này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

……………., ngày … tháng … năm 20…

Dành cho cán bộ công chức, viên chức, nhân viên (đảng viên cùng không đảng viên)

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CÁ NHÂN NĂM 2020

(Gắn với khẳng định thực hiện thông tư số 05-CT/TW với Nghị quyết

Trung ương 4 khóa XII về desgin Đảng)

Kính gửi:………………………………………..

Họ và tên:…………………………………………Sinh ngày………………………………..

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………..

Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………………………….

Chức vụ chủ yếu quyền, đoàn thể:…………………………………………………………..

Sinh hoạt tại bỏ ra bộ: …………………………………………………………………………

Căn cứ ngôn từ phát động phong trào thi đua của cơ quan, đối kháng vị. Tôi xin hưởng trọn ứng và đk tham gia thi đua với những nội dung sau:

I. Đăng cam kết tham gia thi đua thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao gắn với các phong trào thi đua do các cấp phân phát động

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

II. Đăng ký kết tham gia thi đua lắp với cam kết thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết tw 4 khóa XII về sản xuất Đảng

1. Về tư tưởng chủ yếu trị

(Luôn trung thành với nhà nghĩa Mác-Lênin, bốn tưởng tp hcm và mặt đường lối thay đổi của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về bốn tưởng chính trị ”tự diễn biến”, ”tự gửi hóa”).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

2. Về phẩm hóa học đạo đức lối sống

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì gìn phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu trong công tác làm việc và cuộc sống, trong chiến đấu chống công ty nghĩa cá nhân, quan liêu tham nhũng, lãng phí; không có biểu thị suy thoái về đạo đức, lối sống)

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

3. Về thực hiện chức trách, trách nhiệm được giao

(Luôn nêu cao niềm tin trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; thay đổi mới cách thức công tác với lề lối có tác dụng việc; chấp hành cùng bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân triển khai đường lối, ý kiến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chế độ pháp luật của nhà nước; lành mạnh và tích cực học tập cải thiện trình độ và năng lượng công tác; chấm dứt tốt chức trách, trách nhiệm được giao).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

4. Về tổ chức triển khai kỷ luật

(Thực hiện nay nghiêm các nguyên tắc sống của tổ chức; chấp hành sự cắt cử của tổ chức; tự giác chấp hành những nghị quyết, lý lẽ của Đảng, điều khoản Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và địa điểm cư trú).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Tham khảo: bài bác thu hoạch nghị quyết tw 6 khóa 12

5Về đk học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh:

Căn cứ siêng đề học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sản phẩm năm, cá thể chọn một trong những nội dung ví dụ gắn với chăm đề của năm để đăng ký thực hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể, để ý khắc phục gần như hạn chế, tồn tại của cá thể trong thời hạn qua với phương hướng, phương án khắc phục phần nhiều hạn chế, vĩnh cửu (qua kiểm điểm, tiến công giá quality cán bộ, đảng viên cuối năm).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(Chuyên đề năm 2020 là: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thành lập Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tứ tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”)

6Về cam kếttu dưỡng, rèn luyện,giữ gìn phẩm hóa học đạo đức, lối sống, ko có biểu hiện tại suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”:

– Tự cam đoan về vấn đề không phạm luật 27 thể hiện suy thoái về tứ tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa” cơ mà Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về sản xuất Đảng đang chỉ ra;

– phiên bản thân từ bỏ kiểm điểm cùng khắc phục biểu lộ suy thoái về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa” mà bạn dạng thân phân biệt cần khắc phục; hoặc những bộc lộ mà cung cấp ủy, cơ quan gợi ý.

– Về phương hướng, giải pháp thực hiện.

…………………………………………………………………………………………………….

7. Về kế hoạch hành vi thực hiện những nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của tỉnh giấc ủy

(Nội dung này chỉ vận dụng đối với cá nhân là bạn đứng đầu cấp ủy, bao gồm quyền, cơ quan, đối chọi vị. Các đồng chí đã chế tạo kế hoạch hành động của cá nhân sau khi học tập, tiệm triệt thì văn bản này là cam kết thực hiện tại kế hoạch hành động đã xây dựng).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Top 10 Nước Uống Giảm Mỡ Bụng Sau Sinh An Toàn Mẹ & Bé

III. Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020 (Cá nhân đăng ký thương hiệu nào ghi lại X vào ô tương ứng):

1.
Danh hiệu “Lao động tiên tiến”……………………………
2.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”………………………..
Có sáng sủa kiến, chiến thuật hữu ích, đề tài trong công tác……
3.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” (nếu có)……………
Có sáng kiến, phương án hữu ích, chủ đề trong công tác……
4.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua toàn quốc” (nếu có)………….
Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề bài trong công tác……
5.Danh hiệu “Anh hùng Lao động” (nếu có)………………..
Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công tác……
Đăng ký vẻ ngoài khen thưởng năm 2020 (Cá nhân đăng ký thương hiệu nào đánh dấu X vào ô tương ứng):
1.Giấy khen của thủ trưởng cơ quan ………………………..
2.Bằng khen của quản trị UBND tỉnh Khánh Hòa …………
3.Bằng khen của cục hoặc phòng ban ngang bộ (ngành dọc) …
4.Bằng khen của Thủ tướng chính phủ …………………….
5.Huân chương những hạng ……………………………………

(Lưu ý: cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên không hẳn là đảng viên thì ko cần xác thực của chi bộ)

Xác dìm của đơn vị Người đăng ký

xác thực của bỏ ra bộBạn có thể tải Bản đk thi đua cá thể học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh 2020 mẫu mã 1 tại đây:

TẢI VỀ

Tham khảo: bài thu hoạch chỉ thị 05 năm 2020

2. Mẫu mã 2: bạn dạng đăng ký cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức tp hcm năm 2020

ĐẢNG ỦY …….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ……….. ……, ngày ….. Tháng …. Năm 2020

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2020

“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dừng Đảng và khối hệ thống chính trị vào sạch, vững bạo phổi theo bốn tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”

—————-

Họ cùng tên: ……………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ đảng: Đảng viên.

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: viên chức.

Sinh hoạt tại chi bộ: chi bộ ……………………………………………………………………………………

Thực hiện công văn số ….-CV/ĐU ngày … mon .. Năm … của Đảng ủy ……. Về bài toán viết bạn dạng đăng ký kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2020 “Tăng cường khối đại hòa hợp toàn dân tộc, chế tạo Đảng và khối hệ thống chính trị vào sạch, vững bạo gan theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tôi xin đăng ký và hạ quyết trọng điểm học tập siêng đề năm 2019 cụ thể như sau:

I. Các chuẩn mực chính trong văn bản đăng ký

Tư tưởng sài gòn về kính trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống quần chúng được trình bày là phải có thái độ reviews cao vai trò, địa chỉ của nhân dân. Theo Bác, mong muốn thật sự tôn trọng quần chúng. # thì đề xuất hiểu dân. Chính tài dân, mức độ dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, hero đã tạo cho “cái gốc” của dân. Cùng rất thái độ nhận xét cao phương châm của nhân dân, ý thức tôn trọng dân chúng còn bắt buộc đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền hạn hợp pháp, ko xúc tù đọng dân. Phải luôn luôn tôn trọng với giữ gìn của công, của nhân dân.

Theo tứ tưởng tp hcm về âu yếm đời sống nhân dân là vì nhỏ người, do bé người, trước hết là vì dân và bởi dân. Theo Bác, mong mỏi có mức độ dân, lòng dân thì phải âu yếm đời sống của dân. Trước thời điểm đi xa, hcm vẫn nhiệt tình “đầu tiên là công việc đối với bé người”. Người dặn trong di thư “Đảng rất cần phải có chiến lược thật giỏi để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm mục đích không ngừng nâng cao đời sinh sống của nhân dân”.

Đạo đức hồ chí minh về ý thức tôn trọng dân chúng thể hiện trông rất nổi bật ở sự thống độc nhất vô nhị giữa tư tưởng đạo đức nghề nghiệp và bốn tưởng bao gồm trị của Người.

Ý thức tôn trọng dân chúng ở khía cạnh đạo đức bắt buộc phải khai thác ở việc xem trọng, tôn vinh nhân dân. Tôn trọng dân chúng trong đạo đức sài gòn là tôn vinh ý dân, mức độ dân, vị “dễ mười lần ko dân cũng chịu. Cạnh tranh trăm lần dân liệu cũng xong”. Do vậy, “đối với dân ta đừng bao gồm làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta đề nghị làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên không còn lòng, không còn sức ship hàng nhân dân, mến thương nhân dân, thật sự tôn kính nhân dân.

Hướng dẫn số 74 của Ban Tuyên giáo tw nêu rõ, mục đích, yêu cầu của việc học tập chăm đề năm 2019 là tăng tốc việc tạo ý thức kính trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, quan tâm đời sống quần chúng. # theo tứ tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo đụng lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần tăng nhanh xây dựng Đảng vào sạch, vững bạo phổi về bao gồm trị, tứ tưởng, tổ chức triển khai và đạo đức, xây cất Nhà nước pháp quyền thôn hội nhà nghĩa của dân, vị dân, bởi dân, củng cố khối hệ thống chính trị trong tiến trình hiện nay.

Tham khảo: bài xích thu hoạch nghị quyết tw 4 khóa 12

II. Những nội dung đăng ký theo thực tế công tác

Dựa bên trên các chuẩn mực chính trong nội dung đăng ký, tôi đăng ký các nội dung theo thực tế công tác như sau:

– triển khai đúng những quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật trong phòng nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ giới tính với Nhân dân. Tích cực và lành mạnh tham gia những chương trình mục tiêu, cách tân và phát triển kinh tế, văn hóa, làng hội, con tín đồ do Đảng, bên nước đặt ra và vạc động, làm gương và giúp đỡ nhân dân xóa đói, sút nghèo làm việc địa phương, trong cùng đồng.

– kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác tiến hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vận động những tầng lớp quần chúng. # tham gia, tiến hành lời dạy của quản trị Hồ Chí Minh: “muốn tín đồ ta theo mình, buộc phải làm gương trước”.

+ “Gương chủng loại trong thực hiện, tuyên truyền và bảo đảm chủ trương, mặt đường lối của Ðảng, bao gồm sách, pháp luật ở trong nhà nước; sẵn sàng hy sinh ra lợi nhuận ích cá thể vì tiện ích chung của Ðảng, đơn vị nước và của nhân dân”;

+ Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong nâng cao thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng đường đường chính chính của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng công tác và vị trí cư trú”;

+ Về quan hệ nam nữ với quần chúng phải: “Nêu cao ý thức ship hàng nhân dân; thao tác làm việc với cách biểu hiện khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích đường đường chính chính của Nhân dân; lắng nghe trọng tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với Nhân dân với cán bộ dưới quyền. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân khu vực cư trú. Nhất quyết đấu tranh cùng với những thể hiện vô cảm, quan tiền liêu, cửa ngõ quyền, hống hách và các hành vi nhũng nhiễu, tạo phiền hà Nhân dân”.

III. Hướng đăng ký phấn đấu trong thời gian tới.

Về việc triển khai triển khai chuyên đề năm 2020, tôi dấn thấy bạn dạng thân mình phải tráng lệ và trang nghiêm khắc phục đông đảo khuyết điểm trong phong thái làm việc, phong cách sống, lối sống, thói quen có tác dụng việc, kiến thức sinh hoạt, nói năng,… làm ảnh hưởng đến cơ sở và uy tín bạn dạng thân; nêu cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh và thái độ dám nghĩ, dám làm, dám phụ trách với lời nói, việc làm của mình trước tập thể, cấp trên với trước quần chúng.

Xem thêm: Cho N Nguồn Điện Giống Nhau Mắc Nối Tiếp Thì, Một Bộ Nguồn Gồm N Nguồn Điện Giống Nhau

Với những nội dung đăng ý nêu trên, tôi xin hạ quyết trung khu năm 2020 xong xuôi tốt nhiệm vụ và thực hiện xuất sắc các câu chữ đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA bỏ ra BỘ NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Bạn rất có thể tải phiên bản đăng ký cá nhân học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh năm 2020 mẫu mã 2 trên đây:

TẢI VỀ

Tham khảo: bài xích thu hoạch nghị quyết trung ương 9 khóa 12

Link bài bác viết: https://onip.vn/ban-dang-ky-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-2020/

Link trang chủ: https://onip.vn/

Từ khóa search kiếm

bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm năm 2016bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2015bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm 2016bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm năm năm nhâm thìn của đảng viênbản đăng ký cá thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm năm 2016ban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh 2016bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm 2015bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh cua giao vienbản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm 2017bản đăng ký cá thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm năm 2013bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm năm 2014bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2012mẫu phiên bản đăng ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp hồ chí minhban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minhbản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm năm 2016 violetbản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp hồ chí minhban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho bỏ ra minh 2015bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp hồ chí minhban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho bỏ ra minh phái mạnh 2017ban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh nam 2016bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh thời điểm năm 2012 của đảng viênbản đk tập thể học hành và tuân theo tấm gương đạo đức hcm năm 2015ban dang ky học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm 2015bản đăng ký cá nhân phấn đấu rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn nămbản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm nam 2016bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2018bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2014mẫu phiên bản đăng ký kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2015bản đăng ký cá thể học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm năm 2013bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về chân thực trách nhiệmhướng dẫn viết phiên bản đăng cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2015ban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh nam 2015bản đăng ký cá thể học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2016mẫu bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2016bản dăng ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm 2017bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn 2017năm 2017bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm năm 2015 cá nhânbản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh chuyên đề năm 2015bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2017 của giáo viênbản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2016 2016mau ban dang ky ca nhan hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho bỏ ra minhbản đăng ký cá thể phấn đấu rèn luyện học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm năm 2016ban dang ky noi dung hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho bỏ ra minhbản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm nam 2015bản đăng ký cá thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015 của giáo viênbản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp hồ chí minh năm ngoái cua dang vienban đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2016bản đăng ký cá nhân học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2015 của đảng viênmẫu bản đăng ký kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm 2016bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2019mẫu bản đăng ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015 violetmẫu phiên bản đăng ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn 2012bản đăng ký cá thể học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm 2015bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp hồ chí minh năm ngoái của giáo viênbản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn chuyên đề 2015bản đk phấn đấu học hành và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp hồ chí minhbản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2017 của đảng viên