Bản đăng ký phấn đấu của đảng viên năm 2017

     

Bản cam đoan tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực của Đảng viên là căn cứ để đánh giá, xếp một số loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Mỗi cán bộ, đảng viên nên làm 02 phiên bản cam kết, 1 bạn dạng cá nhân giữ, 1 phiên bản chi ủy lưu. Rất có thể tham khảo phương pháp viết bạn dạng cam kết như sau:


*

Mục lục bài viết

 

ĐẢNG BỘ:THỊ TRẤN PHÚ MỸ  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM chi BỘ: TỔ DÂN PHỐ 2  --------------- --------

Phú Mỹ, ngày 25 mon 8 năm 2017

BẢN CAM KẾTTU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2017

 

 

Đơn vị công tác: Tổ dân phố 2

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chủ yếu quyền, đoàn thể:

Sinh hoạt tại chi bộ: Tổ dân phố 2

1. Về tư tưởng chủ yếu trị

- bản thân luôn luôn trung thành, kiên định với nhà nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng sài gòn và mặt đường lối đổi mới của Đảng. Quán triệt xuất sắc điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp;

- luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách Đảng, pháp luật của nhà nước;

- luôn tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành cùng thực hiện tốt các luật pháp pháp luật, chủ trương thay đổi và chính sách của Đảng và Nhà nước, không có biểu thị suy thoái về tứ tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự gửi hóa”.Bạn vẫn xem: bản đăng cam kết phấn đấu của đảng viên năm 2017

2.

Bạn đang xem: Bản đăng ký phấn đấu của đảng viên năm 2017Xem thêm: Mua Quà 20 10 Cho Vợ Ngày 20/10, Quà Tặng 20/10 Ý Nghĩa Cho Bạn Gái, Người Yêu, Vợ

Về phẩm chất đạo đức, lối sống

- Bản thân luôn rèn luyện, tu dưỡng cùng không kết thúc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh";

- Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực;

- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức giải pháp mạng. đẩy mạnh tính đi đầu và gương mẫu trong công tác làm việc và cuộc sống, trong chống chọi chống công ty nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí;

- Chấp hành pháp luật của Ban chấp hành tw về các điều Đảng viên không được làm;

- ko có thể hiện suy thoái về đạo đức nghề nghiệp lối sống.

3. Về triển khai chức trách, trách nhiệm được giao

- luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tiến hành nhiệm vụ;

- Đổi mới phương pháp và lề lối làm cho việc;

- Chấp hành với bảo vệ, tuyên truyền, vận chuyển cán bộ, đảng viên, mái ấm gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, công ty trương quyết nghị của Đảng, pháp luật trong phòng nước;

- lành mạnh và tích cực học tập nâng cấp trình độ và năng lượng công tác; 

- xong xuôi tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

4. Về tổ chức kỷ luật

5. Về tự khắc phục, thay thế sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời hạn qua với qua kiểm điểm, tấn công giá quality cán bộ, đảng viên thời điểm cuối năm 2017

- mạnh dạn trong đấu tranh phê bình cùng tự phê, đương đầu với các biểu thị chia rẽ, viên bộ;

- Sẵn lòng lắng nghe những ý kiến góp sức phê bình của quần bọn chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên;

- Chấp hành nghiêm chỉnh bao gồm sách, pháp luật trong phòng Nước và những nội quy, quy chế, quy định của địa phương;

- Luôn gồm thái độ mong thị trong việc nhận cùng sửa chữa, khắc chế khuyết điểm.

Xem thêm: 【Havip】 Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa 12 Của Đảng

6. Về kế hoạch hành vi thực hiện nay Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần vật dụng XV:

- Thực hiện nay nghiêm chính sách của Ban Chấp hành trung ương về các điều Đảng viên không được làm;

Bản cam đoan này đồng thời là văn bản kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp nhiều loại cán bộ, đảng viên thời điểm cuối năm 2017.