Bản tự kiểm điểm đảng viên 2015

     
*
*
*
mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên vi phạm

Mẫu mẫu phiên bản tự kiểm điểm đảng viên vi phạm

ĐẢNG BỘ ………..

Bạn đang xem: Bản tự kiểm điểm đảng viên 2015

Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————

 

….., ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN CÔNG CHỨC

Năm ….

Họ với tên:….

Ngày sinh: ….

Chức vụ Đảng: ….

Chức vụ :

Chức vụ đoàn thể: ….

Đơn vị công tác: ….

Chi bộ: ….

Ưu điểm, công dụng đạt được

1/ Về tứ tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối có tác dụng việc:

Tự review về lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình  □ Kém

2/ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình  □ Kém

3/ việc thực hiện cam đoan tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

4/ Về chăm môn, nghiệp vụ

Hạn chế, khuyết điểm với nguyên nhân

1/ Hạn chế, khuyết điểm.

2/ tại sao của hạn chế, khuyết điểm.

III. Tác dụng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã có được cấp tất cả thẩm quyền kết luận hoặc được đã cho thấy ở những kỳ kiểm điểm trước

– Tự review về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình  □ Kém

Giải trình những vấn đề được nhắc nhở kiểm điểmLàm rõ nhiệm vụ của cá thể đối với đông đảo hạn chế, khuyết điểm của tập thểPhương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp các loại chất lượng

1/ Xếp một số loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2/ Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không xong nhiệm vụ

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

– nhận xét, đánh giá của người quản lý, áp dụng cán bộ, công chức, viên chức:….

Xem thêm: " Sức Chịu Đựng Của Con Người Có Giới Thiệu, Sức Chịu Đựng Của Con Người Có Giới Thiệu

– nút xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ….

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ chúng ta tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại quality đảng viên:

– nhận xét, đánh giá của bỏ ra ủy: …

– Chi bộ khuyến nghị xếp một số loại mức chất lượng: ….

Một số điểm lưu ý trong tấn công giá, xếp loại unique Đảng viên

– Tập thể, cá nhân phải xong việc kiểm điểm new được đánh giá, xếp loại chất lượng. Cá nhân vắng phương diện hoặc chưa được đánh giá, xếp loại unique thì phải tổ chức đánh giá, xếp loại quality trong thời hạn sớm nhất.

– Đánh giá, xếp loại unique tập thể cấp dưới trước, cấp cho trên sau; đồng đội lãnh đạo, thống trị trước, cá nhân thành viên sau. Đảng viên là công chức, viên chức tiến hành đánh giá, xếp loại unique sau khi có công dụng đánh giá, xếp các loại công chức, viên chức. đầy đủ người đảm nhiệm nhiều công tác công tác, cần kiểm điểm ở những nơi mà bao gồm sự khác biệt khi biểu quyết mức quality ở mỗi nơi thì cấp bao gồm thẩm quyền xem xét, đưa ra quyết định mức chất lượng.

– Tập thể, cá nhân đã được xếp các loại chất lượng, nhưng tiếp đến phát hiện gồm khuyết điểm hoặc không bảo đảm an toàn điều khiếu nại của mức quality đã xếp các loại thì hủy bỏ hiệu quả và xếp nhiều loại lại.

– Không đánh giá, xếp loại quality đối với tổ chức đảng và bạn bè lãnh đạo, quản lý mới thành lập chưa đầy đủ 06 tháng, đảng viên new kết nạp chưa đủ 06 tháng, tuy vậy vẫn buộc phải kiểm điểm đảng viên tính từ ngày kết hấp thụ vào Đảng. Đảng viên nghỉ gầy tổng thời hạn trong năm từ bỏ 03 mon trở lên thì không xếp loại đạt mức “Hoàn thành giỏi nhiệm vụ” trở lên; đảng viên ngủ thai sản thì kết quả xếp loại unique trong năm là hiệu quả xếp loại unique của thời gian thao tác làm việc thực tế của năm đó.

– Đảng viên lúc chuyển công tác làm việc thì chi bộ nơi mừng đón có nhiệm vụ đánh giá, xếp một số loại chất lượng. Đối với trường đúng theo có thời hạn công tác ở đưa ra bộ, cơ quan, đơn vị chức năng cũ từ 06 mon trở lên thì bắt buộc lấy ý kiến nhận xét của chi bộ vị trí chuyển đi.

– Đảng viên sinh hoạt trong thời điểm tạm thời được tiến công giá, xếp loại quality ở chi bộ khu vực đảng viên sinh hoạt chính thức. Trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng, đảng viên sinh hoạt trong thời điểm tạm thời lấy thừa nhận xét của của đưa ra bộ vị trí sinh hoạt trong thời điểm tạm thời nộp cho đưa ra bộ khu vực sinh hoạt bao gồm thức để làm căn cứ đánh giá, xếp loại unique đảng viên.

– trường hợp cá thể chuyển đến là fan đứng đầu cơ mà không liên quan đến mức xếp các loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị mới thì không áp dụng quy định “Mức xếp một số loại của tín đồ đứng đầu ko được cao hơn mức xếp một số loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng do mình đứng đầu”.

Xem thêm: 1001 Câu Đố Vui Dân Gian Hay Và Hại Não Nhất Năm 2022, Những Câu Đố Vui Mẹo Có Đáp Án

– Đối với đảng viên vi phạm kỷ nguyên lý ở tổ chức đảng nơi công tác làm việc trước đó cơ mà bị giải pháp xử lý kỷ phương tiện và thi hành kỷ luật ở tổ chức triển khai đảng bắt đầu chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp các loại của tổ chức triển khai đảng nơi xẩy ra vi phạm.