BẢNG KÊ HÀNG HÓA BÁN RA

     

Theo qui định số 71/2014/HQ13 sẽ bỏ mức sử dụng doanh nghiệp cần gửi Bảng kê hóa deals hóa, dịch vụ bán ra, tải vào lúc lập hồ sơ khai thuế GTGT.Tuy nhiên công ty vẫn bắt buộc lưu lại bảng kê cung cấp ra, cài đặt vào nhằm kiểm soát, so sánh và giải trình số liệu kế toán đang kê khai. Trong bài viết dưới đây, kế toán tài chính Lê Ánh lý giải làm bảng kê download vào xuất kho điện tử.

Bạn đang xem: Bảng kê hàng hóa bán ra

1. Cách lập bảng kê hóa giao dịch hóa, dịch vụ mua vào


*

chủng loại bảng kê hóa 1-1 mua vào


Bảng kê mặt hàng hóa, thương mại & dịch vụ mua vào được đọc là triệu chứng từ thực hiện để thực hiện kê khai những hóa đơn, triệu chứng từ của mặt hàng hóa, thương mại & dịch vụ doanh nghiệp cài đặt vào.

Hiện nay, những doanh nghiệp thường thực hiện lập bảng kê các hóa đơn hàng hóa dịch vụ thương mại mua vào trên phần mềm cung cấp kê khai (HTKK).

Theo đó, tại Bảng kê số 01-2/GTGT của tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT, bạn kê khai đề xuất điền hoàn tất các thông tin được yêu ước trên bảng kê.

Dòng số 1.” mặt hàng hoá, thương mại & dịch vụ dùng riêng đến SXKD chịu thuế GTGT và áp dụng cho các chuyển động cung cấp cho hàng hoá, dịch vụ thương mại không kê khai, nộp thuế GTGT đủ đk khấu trừ thuế”.

Các doanh nghiệp lớn kinh doanh bán sản phẩm chịu thuế GTGT đang thống kê tổng thể hóa solo mua vào vừa lòng pháp, giao hàng cho việc sản xuất kinh doanh sẽ được kê khai vào đây.Những hóa đơn không đủ đk khấu trừ thì sẽ không còn được kê khai tại dòng này.

Xem thêm: Tìm Hiểu Cách Cài Đặt Chế Độ Tối Cho Facebook Trên Điện Thoại Android, Ios

Dòng số 2 “Hàng hoá, thương mại dịch vụ dùng tầm thường cho SXKD chịu thuế cùng không chịu đựng thuế đủ đk khấu trừ thuế”:

Dòng này áo dụng cho ác công ty lớn sản xuất marketing hàng hóa, thương mại dịch vụ vừa chịu thuế vừa không chịu thuế GTGT. Doanh nghệp kê khai phần đa hóa đơn mua vào giao hàng sản xuất kinh doanh của các mặt hàng chịu thuế vào trong dòng số 1.Các hóa đối chọi mua vào giao hàng sản xuất marketing của món đồ không chịu thuế, doanh nghiệp lớn không được kê khai bên trên phụ lục mà đề nghị nhập số tiền với tiền thuế vào tiêu chí 23 và 24 bên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT được phát hành kèm theo Thông tứ số 119/2014/TT-BTC.Những hóa đối kháng mua vào ship hàng chung cho tất cả 2 vận động sản xuất kinh doanh chịu thuế với không chịu thuế doanh nghiệp lớn sẽ kê khai vào dòng số 2.

 Lưu ý: Doanh nghiệp sau khi đã hoàn tất hoàn thành bảng kê này và chuyển sang Tờ khai mẫu số 03/GTGT thì yêu cầu tính riêng được số thuế GTGT đầu vào được trừ với không được khấu trừ nhằm nhập sang những chỉ tiêu số 23, 24 và 25 của tờ khai.

Dòng số 3 “Hàng hóa, dịch vụ dùng mang đến dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế”:

Dòng này công ty sẽ không thực hiện trực tiếp kê khai được nhưng mà phải tất cả một tờ khai riêng “Tờ khai GTGT cho dự án đầu tư (Mẫu số 02/GTGT)”.

Xem giá: Download Tờ Khai dữ liệu Hóa Đơn xuất kho Mẫu Số 03 NĐ 119

2. Cách lập bảng kê hóa giao dịch hóa, dịch vụ xuất kho (lập bảng kê bên trên excel)

- phép tắc kê khai lên bảng kê:

Hóa đối chọi đầu ra của kỳ như thế nào thì kê khai vào đúng kỳ đó. Không kê khai hóa solo đầu ra của kỳ khác vào tờ khai của kỳ này. Vào trường hợp phát hiện nay ra bao gồm hóa đối chọi đầu ra của kỳ trước bị thải hồi (chưa triển khai kê khai trên kỳ tạo nên hóa 1-1 đó) thì phải thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung vào kỳ tạo ra của hóa solo bỏ sót đó (không được kê khai hóa đối kháng đầu ra sa thải vào bảng kê của kỳ phát hiện ra tất cả hóa đơn bỏ sót).


*

mẫu mã bảng kê hóa 1-1 bán ra


 

- Bảng kê trên bao gồm 5 mục:

Mục 1. Sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại không chịu đựng thuế GTGT: dùng làm kê khai các hóa solo đầu ra không chịu đựng thuế: mẫu Thuế suất với Tiền thuế ko ghi (gạch chéo).

Mục 2: hàng hoá, thương mại & dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: dùng làm kê khai các hóa đối chọi thuế suất 0%: mẫu "Thuế suất GTGT" ghi "0%", cái "Tiền thuế GTGT" ghi "0" (Có thể là hóa đơn thương mại dịch vụ nếu xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, hoặc hóa đối kháng GTGT giả dụ xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa vào khu vực phi thuế quan

Mục 3: hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: dùng để kê khai những hóa đối chọi chịu thuế suất 5%: loại "Thuế suất GTGT" ghi "5%"

Mục 4: mặt hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: dùng để kê khai những hóa solo chịu thuế suất 10%: cái "Thuế suất GTGT" ghi "10%"

Mục 5: sản phẩm hóa, dịch vụ đẩy ra không tính thuế: dùng làm kê khai các hóa đối chọi xuất cho những trường hợp không hẳn kê khai, tính nộp thuế GTGT: trên hóa đơn, ghi dòng giá bán là giá không tồn tại thuế GTGT, cái thuế suất với thuế GTGT ko ghi, gạch bỏ.

Xem thêm: Chữ Ký Cho Người Mệnh Mộc Chữ Ký Phong Thủy Theo Tên Việt Nam Online

> > > khóa đào tạo kế toán tổng thích hợp thực hành

-Cách kê khai chỉ tiêu trên các cột vào bảng kê:

Cột 2: Số hóa đơn: ghi số của hóa đơn

Cột 3: Ngày, tháng, năm lập hóa đơn: Ghi ngày, tháng, năm trên hóa đơn

Cột 4: Tên bạn mua: ghi tên cá nhân, doanh nghiệp mua hàng

Cột 5: Mã số thuế người mua: Ghi mã số thuế của chúng ta mua, mã số thuế của cá nhân(Nếu có)

Cột 6: Doanh thu chưa có thuế GTGT: Ghi giá trị không thuế của hàng hóa

Cột 7: Thuế GTGT: ghi cực hiếm tiền thuế của sản phẩm hóa

Cột 8: chú thích nếu kia là các hóa đối kháng đặc biệt

-Cách kê khai hóa 1-1 đặc biệt:

Đối với những hóa đơn tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán, hóa đối kháng chiết khấu yêu thương mại, hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giảm: thì kê khai âm, bằng cách đặt lốt trừ đằng trước số tiền -> để khi tổng phù hợp số liệu tệp tin excel tự động trừ đi các giá trị này.Đối cùng với hóa solo bị trả lại hàng: bên bán kê khai âm trên bảng kê xuất kho để điều chỉnh giảm doanh buôn bán ra. (theo công văn 4943/TCT-CS với Công văn số 5839/CT-TTHT)Đối với các hóa đơn xóa khỏi (HĐ viết sai) vẫn hủy hoặc được xuất hóa đối kháng khác thay thế thì không kê khai lên bảng kê chào bán ra.Đối với các hóa 1-1 điều chỉnh các thông tin không tương quan đến số tiền, chi phí thuế như kiểm soát và điều chỉnh mã số thuế, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số tiền viết bằng chứ, tháng ngày năm... Cũng không cần phải kê khai (Vì trên hóa đơn không tồn tại số tiền).

Như vậy, trên trên đây kế toán Lê Ánh sẽ gửi đến các bạn cash lập bảng kê hóa giao dịch hóa, dịch vụ thương mại bán ra, sở hữu vào. ước ao rằng bài viết sẽ có lợi với những bạn!

 Cách cách xử trí hóa đơn đầu vào bỏ sót năm trước

điều khoản về hoá đơn, triệu chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu giữ thông trong thị phần nội địa

Quy định về tính hợp lệ của hóa solo chứng từ