Bảng mặc định của mysql là gì?

     
Kiểu tài liệu Kiểu tài liệu số các kiểu Date và Time những kiểu chuỗi (String Types) Phân biệt những câu lệnh DDL, DML với DCL DDL ALTER DCL
*

Kiểu dữ liệuMô tảĐịnh dạng hiển thịPhạm vi các ký tự
CHARChứa chuỗi chưa phải nhị phân (non-binary strings). Độ nhiều năm là cố định như khi chúng ta khai báo cột của bảng. Khi tàng trữ chúng được độn thêm bên đề nghị (right-padded) để có độ nhiều năm chỉ được chỉ định.

Bạn đang xem: Bảng mặc định của mysql là gì?

Khoảng trắng phía đằng trước (Trailing spaces) được loại bỏGiá trị trường đoản cú 0 tới 255
VARCHARChứa những chuỗi chưa phải nhịn phân (non-binary strings). Cột là chuỗi tất cả chiều dài cố đổi.Giống như lưu trữ.Giá trị từ bỏ 0 tới 255 cùng với MySQL trước phiên phiên bản 5.0.3.Và 0 tới 65,535 với các phiên bản MySQL 5.0.3 hoặc mới hơn.

Các kiểu dữ liệu BINARYVARBINARY tương tự như như CHARVARCHAR, ngoại trừ bài toán chúng có chứa những chuỗi nhị phân chứ chưa phải là chuỗi non-binary.
Kiểu dữ liệuMô tảPhạm vi những bytes
BINARYChứa các chuỗi nhị phân (Binary Strings)Giá trị tự 0 tới 255
VARBINARYChứa những chuỗi nhị phân (Binary Strings)Giá trị từ bỏ 0 tới 255 so với MySQL trước 5.0.3, và 0 tới 65,535 cùng với MySQL 5.0.3 và mới hơn.

BLOB là một đối tượng người sử dụng nhị phân mập (Binary Large OBject) rất có thể chứa một lượng to dữ liệu. Bao gồm bốn loại BLOB, TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, với LONGBLOB. Số đông chỉ không giống nhau về độ dài buổi tối đa của các giá trị nhưng họ rất có thể giữ.Bốn loại TEXT là TINYTEXT, TEXT, MEDIUMTEXT, cùng LONGTEXT. Chúng ttương ứng với tư loại BLOB và tất cả độ dài buổi tối đa và những yêu cầu lưu trữ tương tự.
Kiểu dữ liệuMô tảLoạiĐộ dài
BLOBĐối tượng nhị phân bự (Large binary object) chứa trọng lượng dữ liệu lớn. Giá chỉ trị được xem như như một chuỗi nhị phân. Các bạn không quan trọng phải hướng dẫn và chỉ định độ dài khi sản xuất cột.TINYBLOBChiều dài về tối đa là 255 ký kết tự.
MEDIUMBLOBChiều dài về tối đa là 16777215 ký tự.
LONGBLOBChiều dài buổi tối đa là 4294967295 cam kết tự
TEXTLưu trữ giá trị được nhìn nhận như một chuỗi những ký tự có mã hóa (character set).

Xem thêm: Câu Đố Về Con Mèo Cho Trẻ Mầm Non Hay Nhất, Câu Đố Về Con Mèo

TINYBLOBChiều dài tối đa là 255 ký kết tự.
MEDIUMBLOBChiều dài tối đa là 16777215 cam kết tự.
LONGBLOBChiều dài tối đa là 4294967295 ký tự.

Một đối tượng người dùng chuỗi có giá trị được chọn xuất phát điểm từ 1 danh sách các giá trị được chỉ dẫn ở thời điểm tạo nên bảng. Ví dụ:


Một đối tượng người tiêu dùng chuỗi bao gồm không hoặc những dấu phẩy tách giá trị (tối đa 64). Các giá trị được lựa chọn từ một danh sách các giá trị được giới thiệu ở thời điểm tạo ra bảng
Data Manipulation Language (DML) những câu lệnh được thực hiện để thống trị dữ liệu phía bên trong SCHEME. Ví dụ:
SELECT - rước dữ liệu xuất phát điểm từ một databaseINSERT - Trèn dữ liệu vào một trong những bảngUPDATE - Cập nhập tài liệu đang lâu dài trong bảngDELETE - Xóa các phiên bản ghi trên bảng.MERGE - UPSERT Toán tử insert hoặc updateCALL - Gọi giấy tờ thủ tục trong DBEXPLAIN PLAN - lý giải đường dẫn truy cập dữ liệuLOCK TABLE - Điều khiển sự bên cạnh đó (control concurrency).
Data Definition Language (DDL) là những câu lệnh được sử dụng để định nghĩa kết cấu database hoặc schema. Ví dụ:
CREATE - chế tác các đối tượng người sử dụng trong databasALTER - Sửa đổi cấu tạo của databaseDROP - Xóa các đối tượng người sử dụng trong databaseTRUNCATE - Xóa hết các bản ghi trong bảng, bao hàm cả các không khí được phân bổ cho các bản ghi đang xóaCOMMENT - Thêm những chú thích hợp vào tự điển dữ liệu (data dictionary).RENAME - đổi khác tên của đối tượng.
-- để ý một bảng không duy nhất thiết phải bao gồm khóa chính.-- Phải gồm dấu chấm phẩy cuối cái lệnh.CREATE TABLE ( Column_Name_Id DataType , Column_name2 DataType , ...... Column_nameN DataType , Primary Key (Column_Name_Id));
Tại đây gồm một vài giải thích:

Thuộc tính NOT NULL được sử dụng nếu khách hàng không ao ước trường này null. Vì vậy nếu người dùng nỗ lực trèn vào một phiên bản ghi với tài liệu NULL. MySQL đang ném ra một lỗi.

Thuộc tính AUTO_INCREMENT nói với MySQL trường đoản cú gán giá trị tăng cao cho ngôi trường ID.

Từ khóa PRIMARY KEY được áp dụng để quan niệm cột này là một khóa chính. Chúng ta cũng có thể sử dụng những cột chia cách nhau bởi vì dấu phẩy để có mang một khóa chính.


Create Table Members ( Member_Id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, Full_Name VARCHAR(64) NOT NULL, Address VARCHAR(256), Birth_Day DATE NOT NULL, PRIMARY KEY (Member_Id));

*

MySQL ALTER là một trong những lệnh rất tiện nghi khi bạn muốn thay đổi tên của bảng, cột hoặc xóa các cột bao gồm sẵn trong bảng.
-- Thêm cột Address2 bao gồm kiểu tài liệu Varchar2(256)ALTER TABLE Members địa chỉ cửa hàng Address2 Varchar(256);-- Thêm cột Active bao gồm kiểu dữ liệu Varchar(1), NOT NULL-- chú ý nếu bảng vẫn có tài liệu sử dụng cùng với NOT NULL đề nghị thêm giá trị mặc định.ALTER TABLE Members add Active Varchar(1) NOT NULL default "Y";
-- Cú pháp chỉ thay tên cột.ALTER TABLE RENAME COLUMN ;-- Cú pháp vừa thay tên cột vừa đổi kiểu dữ liệu:ALTER TABLE RENAME COLUMN Data_Type;
-- Kiểu dữ liệu cũ của Cột Address là Varchar(225)-- Sửa thành Varchar(512).ALTER TABLE member MODIFY Address Varchar(512);
Rất dễ dàng xóa (drop) một bảng MySQL hiện nay có, nhưng bạn phải rất cảnh giác khi xóa bất kỳ bảng hiện tại tại, vì dữ liệu bị mất sẽ không còn được phục hồi sau khoản thời gian xóa một bảng.

Xem thêm: Sáp Nhập Trường Cao Đẳng Sư Phạm Ninh Thuận Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2022


Đây là những khóa học tập trực tuyến bên phía ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó gồm thể bao hàm các khóa đào tạo miễn chi phí hoặc giảm giá.


*

*
onip.vn
Website đang được tạo nên từ mon 3 năm năm trước bởi một nhóm lập trình viên và tác giả đến trường đoản cú Việt Nam.Hiện tại dự án hỗ trợ 5 ngôn ngữ, bao hàm Tiếng Anh, tiếng Pháp, giờ Đức, giờ đồng hồ Nga và tiếng Việt.Một vài thành viên sáng sủa lập đến từ Giacat.vn