BIÊN BẢN NHẬN XÉT TIẾT DẠY

     

Khi nhắc đến biên bản dự giờ chắc hẳn bạn sẽ đặt ra những câu hỏi như sau? Biên bản dự giờ là gì? Làm cách nào để có thể viết được biên bản dự giờ? Có biểu mẫu biên bản dự giờ không? Để có được câu trả lời hãy kick vào bài viết này để tham khảo ngay nhé.

Bạn đang xem: Biên bản nhận xét tiết dạy


Biên bản dự giờ là gì?

Biên bản dự giờ là biên bản dùng để ghi chép lại toàn bộ nội dung theo dõi giờ dạy của một giáo viên lên lớp. Nội dung ghi sẽ bao gồm những cách nêu câu hỏi phát vấn cho học sinh. Cách giải quyết vấn đề khi học sinh chưa hiểu bài. Hay cũng như cách thức để chốt vấn đề mà giáo viên nêu ra. Bên cạnh đó qua dự giờ thì giáo viên sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm cho cá nhân. 

Cách viết biên bản dự giờ

Thực hiện theo các bước sau : 

Quan sát giáo viên tác phong, thái độ khi lên lớp

Khi giáo viên đưa ra câu hỏi phát vấn đối với học sinh. 

Khi giáo viên đưa ra câu hỏi để giúp học sinh hình thành kiến thức.

Khi giáo viên kết luận và chính xác hóa kiến thức.

Ghi chép lại cách mà giáo viên chuyển giao nội dung phần trước với phần kiến thức tiếp theo.

Cách giáo viên đưa ra câu hỏi để hướng dẫn học sinh giải quyết bài tập.

Biểu mẫu biên bản dự giờ

Mẫu số 1: biểu mẫu biên bản dự giờ

Trường……………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN DỰ GIỜ

Tiết…….thứ….ngày….tháng….năm…..… Lớp……

Giáo viên giảng dạy……………………………………………….. 

Họ tên giáo viên dự giờ: …………………………………….…….

Môn học : ……………………………………………………………..

Người cùng dự giờ: ………………………………………..……………..

……………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………….………

Tên bài dạy : …………………………………………………………….

I, Quá trình dự giờ giảng dạy 

Thời gianHoạt động của Giáo viênHoạt động của học sinhNhận xét quá trình giảng dạy

Nhận xét dự giờ giảng dạy giáo viên lên lớpƯu điểm của giáo viên lên lớp:

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

Nhược điểm của giáo viên lên lớp:

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

Rút ra những bài học kinh nghiệm sau giờ dạy:

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

Giáo viên lên lớp Giáo viên dự giờ

( ký, ghi rõ hộ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2: biểu mẫu biên bản dự giờ

Trường ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN DỰ GIỜ

Tiết…….thứ….ngày….tháng….năm…..… Lớp……

Giáo viên giảng dạy……………………………………………….. 

Họ tên giáo viên dự giờ: …………………………………….…….

Môn học : ……………………………………………………………..

Người cùng dự : ………………………………………..……………..

Xem thêm: Mẫu Quyết Định Nâng Lương, Điều Chỉnh Lương Nhân Viên 2022, Mẫu Quyết Định Tăng Lương Mới Nhất Năm 2022

……………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………….………

Tên bài dạy : …………………………………………………………….

Tiết dạy theo(PPCT): …………………………………………………..

Nhận xét dự giờ giảng dạy giáo viên lên lớp

Ưu điểm của giáo viên lên lớp:

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

Nhược điểm của giáo viên lên lớp:

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

Rút ra những bài học kinh nghiệm sau giờ dạy:

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

Giáo viên lên lớp Giáo viên dự giờ

(Ký, ghi rõ họ tên) ( ký, ghi rõ họ tên)

*

Mẫu số 3: biểu mẫu biên bản dự giờ

Trường ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN DỰ GIỜ

Tiết…….thứ….ngày….tháng….năm…..… Lớp……

Giáo viên giảng dạy……………………………………………….. 

Họ tên giáo viên dự giờ: …………………………………….…….

Môn học : ……………………………………………………………..

Người cùng dự : ………………………………………..……………..

……………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………….………

I. Tóm tắt tiến trình dự giờ bài giảng:

Thời gianTiến trình hoạt động của Giáo viênTiến trình hoạt động của học sinhNhận xét quá trình giảng dạy

II. Nhận xét, đánh giá dự giờ giảng dạy giáo viên :

…….……………………………………………………………….………

……………………………………………………………….…………….

……………………………………………………………….…………….

III. Thống nhất tính điểm xếp loại:

Nội dung đánh giá tiêu chí đánh giá điểm tối đa điểm đánh giá nhận xét

Nội dung kiến thức truyền tải tới học sinh(6 điểm)

Truyền đạt đầy đủ, chính xác, hệ thống, tập trung vào kiến thức trong tâm bài học 2,5

2. Giáo viên lên lớp thực hiện được các yêu cầu theo chuẩn kiến thức và kĩ năng. 2,0

Giáo viên cập nhật tin tức thực tiễn mới, liên hệ kiến thức với thực tiễn thể hiện tính giáo dục. 1,5

Phương pháp giảng dạy của giáo viên lên lớp (10 điểm)

Tổ chức hoạt động dạy học đúng tiêu chuẩn kèm sự sáng tạo và phù hợp để đạt mục tiêu bài học. 2,5 Thiết bị đồ dùng tư giảng dạy được sử dụng hợp lí, hiệu quả. 1,0 Các bài tập cung như nhiệm vụ giáo viên giao cho học sinh đa dạng và có độ phân hóa rõ ràng. Có tính phân hoá cho đối tượng, kích thích cho học sinh tham gia sáng tạo, trong học tập. 2,0 Thái độ học sinh khi tham gia học tập

* Chủ động tích cực tự giác.

* Thể hiện sự sáng tạo phù hợp với nhận thức từng đối tượng.

* Có sự tương tác, hợp tác giữu giáo viên với học sinh. 3,0

HS được tạo điều kiện để tiếp cận với những kiến thức đã biết để phát hiện hình thành kiến thức mới. Có cơ hội rèn luyện kĩ năng, vận dụng vào thực tế. 1,0 Phân chia thời gian cho từng hoạt động trong quá trình dạy học. Đảm bảo đúng chuẩn thời gian tiến trình dạy học 0,5Đánh giá giờ dạy của giáo viên lên lớp:

(4 điểm)

Cách thức tổ chức hoạt động linh hoạt phù hợp với tiến trình dạy học, kết hợp đánhgiá của GV và HS. 1,0 Học sinh có cơ hội tự nhận xét và đánh giá bạn bè trong nhóm. 1,0 Giáo viên thực hiện hoàn thành được mục tiêu bài học. 2,0

Tổng cộng 20,0

Xếp loại

Ngày …… tháng …… năm 2….

Xem thêm: Cách Tính Định Thức Cấp 4 Nhanh Nhất, Định Thức (Determinants)

Giáo viên lên lớp Giáo viên dự giờ

(Ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

* Cách xếp loại :

+ Loại giỏi: Tổng cộng các điểm theo các mục đạt từ 17-20 điểm, các yêu cầu 2,4,5,7,9, đạt điểm tối đa (Tổng cộng 9 điểm)

+ Loại khá: Tổng cộng các điểm đạt từ 13-16,5 điểm, các yêu cầu 2,4,7 đạt điểm tối đa (tổng cộng 7,5 điểm)

+ Loại trung bình: tổng điểm đạt từ 10 -12,5 điểm, các yêu cầu 2 và 4 đạt điểm tối đa (tổng cộng 4,5 điểm)

+Loại Yếu, kém: (dưới 10 điểm)

*

Tổng kết về biểu mẫu biên bản dự giờ

Qua nội dung được đề cập ở trên bài viết biểu mẫu biên bản dự giờ. Chắc chắn rằng quý độc giả đã có được những thông tin mà bản thân đang tìm kiếm. Mong là bài viết này của onip.vn đã giải quyết được phần nào thắc mắc của quý bạn đọc. Cảm ơn đã đọc nội dung bài viết này. onip.vn sẽ luôn luôn cập nhật những nội dung mới nhất.