CÁCH VIẾT BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP THCS

     

Biên bạn dạng sinh hoạt lớp chủ nhiệm THCS

Trường: … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lớp: Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

………, ngày … mon … năm ….

Bạn đang xem: Cách viết biên bản sinh hoạt lớp thcs

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP CHỦ NHIỆM THCS

1. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian: … giờ, ngày … mon … năm …;

– Địa điểm: phòng số … ngôi trường ….

2. Thành phần thâm nhập cuộc họp:

– Giáo viên chủ nhiệm: Cô …

– Lớp trưởng: ….


– Tập thể học sinh lớp: ……

Sĩ số: ………….. Hiện tại diện: ……………. Vắng mặt: ………..

3. Chủ tọa, thư ký:

– chủ tọa cuộc họp: Giáo viên nhà nhiệm – Cô …

– Thư ký cuộc họp: Lớp trưởng/…

4. Văn bản sinh hoạt lớp:

– Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt hầu như vấn đề diễn ra trong tuần/tháng vừa qua;

– nhấn xét về tình trạng học tập và rèn luyện của lớp trong tuần/tháng vừa qua;

– Biểu dương, khen thưởng phần đông học sinh tân tiến và có hiệu quả học tập, rèn luyện cao trong tuần/tháng;

– Phê bình, nhắc nhở những học viên cá biệt.

Xem thêm: Có Nên Ăn Sữa Chua Trước Khi Ngủ Không, Ăn Sữa Chua Buổi Tối Có Tốt Không

5. Cốt truyện sinh hoạt lớp:

– các tổ trưởng dấn xét về tình trạng học tập, rèn luyện của những tổ viên trong tuần/tháng: ………………………………………………….

– Lớp trưởng dấn xét vận động chung phần trong tuần/tháng: ……………………………………………………………

– Ý con kiến của học viên trong lớp: . ……………………………………….

– nhận xét của giáo viên nhà nhiệm:


+) Đánh giá tình hình học tập, chấp hành nội qui, quy chế rèn luyện, đạo đức, tác phong, chế tạo các phong trào thi đua, học tốt, tập luyện tốt, văn thể của lớp trong tuần/tháng;

+) xúc tiến các các bước trọng trung khu của lớp như planer học tập, thi kiểm tra, thực tập, phong trào văn thể…;

+) Sơ kết tác dụng học tập, rèn luyện trong tuần/tháng với ghi dấn vào sổ đánh giá công dụng rèn luyện học sinh;

+) Biểu dương, khen thưởng phần nhiều học sinh tân tiến và có kết quả học tập, tập luyện cao vào tuần/tháng; Phê bình, nhắc nhở những học sinh cá biệt.

Sinh hoạt lớp xong vào … giờ cùng ngày.

Xem thêm: Những Lời Chúc Đầu Tháng May Mắn Nhất, Lời Chúc Mùng 1 Đầu Tháng May Mắn, Hay, Ý Nghĩa

Thư cam kết đọc lại biên bạn dạng cho bè cánh cả lớp thuộc nghe.

CHỮ KÝ THƯ KÝ CHỮ KÝ CHỦ TỌASOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- điện thoại tư vấn ngay 1900.0191 ---
*

1900.0191