Boku no pico ??? đừng xem mình thề đấy

     
lấy một ví dụ Norman: Này tôi ghét anime .... Tuy nhiên tôi yêu cầu một lịch trình để xemWEEB: OOO chúng ta nên xem Boku no Piko !!