Các Giới Từ Đi Với Come

     

các bạn học ngữ pháp tiếng Anh như thế nào? Có tiếp tục không? Đến với onip.vn và để được luyện các bài học tập ngữ pháp, giúp bạn cải thiện trình độ hiệu quả. Bài học hôm nay, cửa hàng chúng tôi xin chia sẻ tới chúng ta đó là 35 các động từ giờ đồng hồ Anh cùng với “Come”.

Bạn đang xem: Các giới từ đi với come

=> Các cấu trúc tiếng Anh cơ phiên bản đi với “to do” đề xuất biết

=> 22 các động từ tiếng Anh với look

=> cách sư dụng “câu wish”

*

35 cụm động từ giờ Anh cùng với “Come”

- Come aboard – /kʌm. əˈbɔːrd/: lên tàu

- Come about – /kʌm.əˈbaʊt/ / : xảy ra, đổi chiều

- Come across – /kʌm. əˈkrɑːs/: vô tình gặp

- Come after – /kʌm.ˈæf.tɚ/: theo sau, nối nghiệp, kế nghiệp

- Come again – /kʌm.əˈɡen/ : trở lại

- Come against – /kʌm.əˈɡenst/: va phải, va phải

- Come along – /kʌm. əˈlɑːŋ/: đi cùng, xúc tiến, cun cút đi

- Come apart – /kʌm. əˈpɑːrt/: tách bóc khỏi, tách ra

- Come around – /kʌm.əˈraʊnd/: đi quanh, làm cho tươi lại, mang lại thăm, đạt tới, xông vào

- Come at – /kʌm.ˈ æt/: đạt tới, mang đến được, cố kỉnh được, thấy

- Come away – /kʌm.əˈweɪ/: đi xa, rời ra

- Come back – /kʌm.bæk/: trở lại, được ghi nhớ lại, cải lại

- Come before – /kʌm.bɪˈfɔːr/: mang đến trước

- Come between – /kʌm.bɪˈtwiːn/: đứng giữa, can thiệp vào

- Come by – /kʌm.baɪ/: đến bởi cách, đi qua, bao gồm được, cài đặt tậu

- Come clean – /kʌm.kliːn/: thú nhận

- Come down – /kʌm. Daʊn/: xuống, sụp đổ, được truyền lại

- Come down on – /kʌm. Daʊn.ɑːn/: mắng nhiếc, trừng phạt

- Come down with – /kʌm.daʊn. Wɪð/: góp tiền, bị ốm

- Come easy lớn – / kʌm ˈiː.zi tu/: không khó khăn khăn so với ai

- Come forward – /ˈfɔːr.wɚd/: đứng ra, xung phong

- Come from – /kʌm.ˈfɔː.wəd/: đến từ, sinh ra

- Come full ahead – /kʌm.fʊl.əˈhed/: tiến không còn tốc độ

- Come in – /kʌm.ɪn/: đi vào, về đích, dưng lên, bắt đầu, tỏ ra

- Come in for – /kʌm.ɪn.fɔːr/: tất cả phần, nhấn được

- Come into – /kʌm.ˈɪn.tuː/: ra đời, thừa hưởng

- Come into account – /kʌm.ˈɪn.tuː.əˈkaʊnt/: được xem đến

- Come into effect – /kʌm.ˈɪn.tu.əˈfekt/: tất cả hiệu lực

- Come into existence – /kʌm.ˈɪn.tu.ɪɡˈzɪs.təns/: ra đời, hình thành

- Come into force – /kʌm.ˈɪn.tu. Fɔːrs/: tất cả hiệu lực

- Come on – / kʌm.ɑːn/: tiếp tục, đi tiếp, liên tiếp

- Come over – /kʌm .ˈoʊ.vɚ/: vượt (biển), băng (đồng…)

- Come round – /kʌm.ˈ raʊnd/: đi nhanh, đi vòng

- Come under – /kʌm .ˈʌn.dɚ/: lâm vào loại, phía trong loại

- Come up with – /kʌm.ˈ ʌp. Wɪð/: tìm kiếm ra, nảy ra

Ví dụ:

- When you come across new words, you must look them up in your dictionary.

=> khi chúng ta tình cờ thấy từ mới, chúng ta phải tra chúng trong từ điển.

- Don’t let bad things come between us.

=> Đừng để đều thứ xấu can nhiễu tới chúng ta.

- My quái nhân will come back at 6 pm.

=> Sếp của mình sẽ trở lại vào cơ hội 6 giờ chiều.

- It’s about time traders came clean about this.

=> Đã đến lúc các nhà môi giới cần thú dìm về điều này.

- The price of oil has come down.

Xem thêm: HướNg DẫN Cách Viết Chữ Nét Thanh Nét Đậm Bằng Bút Máy, Cách Viết Bảng Nét Thanh Nét Đậm

=> giá dầu đã bớt xuống.

- I come from Vietnam.

=> Tôi đến từ Việt Nam.

- He came in & sat down on the red chair.

=> Anh ấy lấn sân vào và ngồi trên loại ghế đỏ.

- She came into a bit of money when her grandfather died.

=> Cô ấy vượt kế một số tiền rất nhỏ khi thân phụ cô ấy qua đời.

- Fame and glory just not come easy.

Xem thêm: Ki Hieu 12 Cung Hoàng Đạo Và Bí Ẩn Ý Nghĩa Đi Kèm, Ký Hiệu Và Biểu Tượng 12 Cung Hoàng Đạo Đáng Yêu

=> lừng danh và hào quang không đến dễ dàng.

- When vì chưng the new driving laws come into effect?

=> lúc nào luật bắt đầu về lái xe lấn sân vào hiệu lực?

Phía trên là 35 cụm động từ giờ đồng hồ Anh cùng với “Come”, hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn. Chúng ta cũng có thể tìm phát âm cách học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh bên trên website của onip.vn. Chúc chúng ta học tiếng Anh hiệu quả!