Các phrasal verb với get

     

Phrasal verb with get được thực hiện khá rộng rãi trong tiếp xúc hằng ngày. Bởi vì đó, nội dung bài viết này sẽ mày mò sâu rộng về nghĩa những cụm cồn từ đi cùng với get để chúng ta dễ dàng thực hiện chúng đúng ngữ cảnh nhé! Dưới đây là top 16 phrasal verb with get tiêu biểu.

Bạn đang xem: Các phrasal verb với get


Các Phrasal verbs with get

Phrasal verbs hay có cách gọi khác cụm đụng từ là có mang quá rất gần gũi với bạn học giờ đồng hồ anh. Đó là sự phối hợp giữa động từ, giới tự hoặc trạng xuất phát điểm từ một cách tự nhiên và thoải mái của người phiên bản xứ.

Vì vậy, chủ đề bài viết này vẫn đi sâu về sự kết hợp của GET với những giới từ/ trạng từ bỏ để nắm rõ hơn cách hoạt động vui chơi của Phrasal verb with get!

Get across

Cùm đụng từ thứ nhất trong top 16 Phrasal verbs with get là Get across.

*
Sự không giống nhau giữa get across với get alongGet across (khiến ai hiểu/ tin vào…)

Cụm hễ từ Get across thường đi kèm với các danh trường đoản cú như: feeling (cảm giác), idea (ý tưởng), meaning (ý nghĩa), fact (sự thật), message (thông điệp), point of view=point (quan điểm).

Ex:

Jack is very good at getting his point of view across. (Jack rất xuất sắc trong câu hỏi truyền đạt ý tưởng phát minh của mình.)

She seldom has trouble lớn get her meaning across in Vietnamese.

(Cô ấy thảng hoặc khi gặp gỡ khó khăn khi đọc nghĩa của bản thân mình bằng giờ đồng hồ Việt.)

Get along

Trong giờ đồng hồ anh, cụm get along có hai nghĩa chính:

Get along: tiến bộ, giải quyết và xử lý một cách thành công xuất sắc điều gì.

Ex:

I wonder how Petter has gotten along in his problems? (Tôi từ hỏi sao Petter giải quyết và xử lý được vấn đề của mình?)

She gets along much better in her studying this semester. (Cô ấy tiến bộ tốt hơn trong bài toán học nghỉ ngơi kỳ này.)

Get along: rời ra khỏi (thường dùng ở thì tiếp diễn)

Ex:

It’s time you were getting along to catch the train on time. (Đến dịp tôi tránh đi để kịp bắt chuyến tàu rồi.)

You should be getting along right now before she arrives. (Bạn cần rời đi ngay trước lúc cô ấy đến.)

Get around

Tương tự, get around cũng có thể có hai nghĩa thường được dùng:

*
Cách cần sử dụng phrasal verb get around trong tiếng anhGet around: du lịch hoặc chuyển mang đến nơi khác.

Ex:

The bus makes it easy to lớn get around tp hcm City.

(Xe buýt giúp bạn thuận lợi di gửi khắp tp HCM.)

She gets around with the help of a crutch after the accident.

(Cô ấy đi lại với việc trợ góp của một mẫu nạng sau vụ tai nạn.)

Get around: lan truyền

Ex:

News rapidly got around that she had retired.

(Tin tức nhanh chóng lan truyền là cô ấy đã nghỉ hưu.)

Get at

*
Ví dụ của Get at (chỉ trích ai đó liên tục)Get at (SO): chỉ trích ai liên tục. 

Lưu ý: Get at thường được dùng trong thì tiếp diễn.

Ex:

She is getting at me due to an unexpected issue.

(Cô ấy thường xuyên chỉ trích tôi vì một sự việc ngoài mong mỏi đợi.)

I’ve not done anything wrong so that he keeps getting at me.

(Tôi không làm gì sai để anh ta tiếp tục chỉ trích tôi.)

Get away (from)

Get away: trốn khỏi, bay khỏi

Ex:

I couldn’t get away from the crowds yesterday. (Tôi không thể ra khỏi đám đông hôm qua.)

=> Get away from it all: trốn đi loanh quanh đâu đó cho khuây khỏa.

I am usually under pressure, so I want lớn get away from it all.

(Tôi thường chịu đựng áp lực, bởi vậy tôi mong mỏi đi đâu đó.)

We plan to go lớn the beach to lớn get away from it all.

Xem thêm: Tranh Vẽ Tranh Thế Giới Không Thuốc Lá, Vẽ Tranh Cấm Hút Thuốc Lá 2021

(Chúng tôi dự tính đi biển làm cho khuây khỏa.)

Get away with

Trong các Phrasal verb with get thì nhiều get away with được cấu trúc bởi cả động từ, giới từ với trạng từ.

*
Ý nghĩa với ví dụ của cụm động từ bỏ Get away withGet away with (sth): đánh tráo và trốn thoát thành công/ thành công thoát tội.

Ex:

Thieves got away with a amount of money by jumping over the barriers.

(Những thương hiệu trộm thoát cùng một số trong những tiền bằng cách nhảy qua những rào cản.)

She can’t get away with plagiarism easily.

(Cô ấy không thể thoát khỏi tội đạo văn một phương pháp dễ dàng.)

Get back

Get back: trở về

Ex:

When I got back to lớn the house, she had already slept. (Khi tôi về mang lại nhà, cô ấy đang ngủ rồi.)

He doesn’t get back from school in time. (Anh ấy không trở về từ trường kịp lúc.)

Get down

*
Phrasal verb with Get down – Ý nghĩa cùng ví dụGet sb down: khiến cho ai chán nản chí

Ex:

If you vị the same thing every day, it can get you down.

(Nếu bạn làm điều tương tự mỗi ngày, nó rất có thể khiến chúng ta nản chí.)

Get down lớn sth: bắt tay vào làm gì

Ex:

 I can’t seem to get down lớn my work though I’ve got a lot of things khổng lồ do.

(Tôi trong khi không thể bắt tay vào các bước của mình tuy nhiên tôi có không ít việc yêu cầu làm.)

Get up to

Get up to: làm cho điều không được ủng hộ

Ex: 

They are often getting up lớn many sorts of mischief. (Họ liên tiếp làm những trò nghịch ngợm.)

What will you get up to lớn next? (Tiếp theo cậu đã làm đồ vật gi vậy?)

Get on with

Get on with (s.o) – bao gồm quan hệ giỏi với ai đó

Get on with = get along with

Ex:

It’s essential that you get on with your classmates.

(Điều quan trọng là chúng ta phải hòa nhập với chúng ta cùng lớp của mình.)

He has got on with his sister lately. (Anh ấy đã tất cả quan hệ xuất sắc với em gái ngay gần đây.)

Get over

*
Cách cần sử dụng phrasal verb with get overGet over (sth/s.o): phục hồi, đồng ý điều gì.

Ex:

Jim’s just getting over the shock. (Jim vừa thừa qua cú sốc.)

He’ll get over it although he was disappointed at not getting the award.

(Anh ấy vẫn vượt qua nó tuy nhiên anh ấy thất vọng vì không nhận được giải thưởng)

Get rid of

Get rid of (sth): loại bỏ/vứt bỏ

Ex:

I want lớn get rid of my ugly old car. (Tôi muốn thoát ra khỏi chiếc xe pháo cũ không đẹp của mình.)

I can’t get rid of the overweight situation. (Tôi không thể ra khỏi tình trạng thừa cân.)

Get out

Get out: ra khỏi (xe, tòa nhà)

Ex:

Can you hold the door xuất hiện so that she can get out?

(Bạn rất có thể giữ cửa mở nhằm cô ấy có thể ra bên cạnh không?)

When I was getting out of the car, I hurted my hand.

(Khi tôi vừa ra khỏi xe, tôi có tác dụng tay tôi bị thương.)

Get out of 

*
Sự khác biệt giữa get out cùng get out ofGet out of sth: bay khỏi, trường đoản cú bỏ.

Ex:

I think her illness was a way of getting out of the homework.

(Tôi nghĩ bệnh lý của cô ấy là một phương pháp để thoát khỏi bài tập.)

You should get out of the habit of eating at night. (Bạn bắt buộc bỏ thói quen ăn đêm.)

Get through to

Get through khổng lồ (someone): giải thích thành công xuất sắc điều gì

Ex:

I found it hard khổng lồ get through lớn her. (Tôi thấy thật khó để khiến cô ấy hiểu.)

I can’t get through to my parents how important the problem is!

(Tôi quan trọng khiến phụ huynh tôi hiểu đúng bản chất vấn đề đặc biệt quan trọng như thay nào!)

Get wound up

Get wound up (about sth): trở đề nghị tức giận về điều gì

Ex:

She got wound up when she couldn’t find her books.

Xem thêm: Bài Khấn Xin Tỉa Chân Nhang ❤️️ Cách Cúng, Văn Khấn Khi Tỉa Chân Nhang Xong

(Cô ấy tức giận lúc không thể kiếm tìm thấy sách của mình.)

Bên trên là tổng hợp 16 phrasal verbs with get hay được thực hiện trong giờ anh. Hãy bảo quản và thực hành thực tế để nâng cao kỹ năng speaking tự nhiên và thoải mái hơn nhé.