Các Từ Miêu Tả Ngoại Hình Trong Tiếng Anh

     

Một bài viết hoặc đoạn văn mô tả ngoại hình bằng tiếng Anh đề xuất sử dụng không ít từ vựng, bạn cần phải biết thêm các từ vựng nhằm sử dụng phải chăng bởi mỗi cá nhân có điểm sáng ngoại hình riêng. Bài xích tổng vừa lòng các tự vựng diễn đạt ngoại hình bởi Tiếng Anh cực kỳ cần thiết và nhớ lưu giữ lại.

*
Từ vựng mô tả ngoại hình con người

Từ vựng giờ đồng hồ anh biểu đạt ngoại hình

I. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG, NƯỚC DA

1. Chubby /’t∫ʌbi/: mũm mĩm, mập mạp, phúng phính

2. Fat /fæt/: béo

3. Well-built /wel ‘bɪlt/: lớn lớn, khỏe mạnh

4. Slim /slim/: gầy

5. Pale-skinned /peɪl skɪnd/: da nhợt nhạt

6. Yellow-skinned /ˈjel.əʊ skɪnd/: da vàng

7. Olive-skinned /ˈɒl.ɪv skɪnd/: domain authority hơi tái xanh

8. Dark-skinned /dɑːk skɪnd/: da về tối màu

9. Plump /plʌmp/: tròn trịa, phúng phính

10. Big /big/: to, béo

11. Thin /θin/: gầy, ốm

12. Slender /’slendə/: thon, miếng dẻ, mảnh khảnh

13. Petite /pə’ti:t/: nhỏ nhắn, đẹp đẽ (dùng mang lại phụ nữ)

14. Muscular /’mʌskjʊlə/: cơ bắp rắn chắc
Bạn đang xem: Các từ miêu tả ngoại hình trong tiếng anh

15. Athletic /æθ’letik/: lực lưỡng, khỏe khoắn mạnh

16. Well-proportioned /,welprə’pɔ:∫ənd/ : đẹp vừa vặn, cân đối

17. Hour-glass figure / ‘aʊə glɑ:s ‘figə/: hình đồng hồ đeo tay cát

18. Flabby /’flæbi/: nhũn nhẽo, chẩy xệ, yếu ớt

II. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG KHUÔN MẶT

19. Oblong /’ɒblɒŋ/: thuôn dài

Square /skweər/: mặt vuông chữ Điền

21. Diamond /’daiəmənd/: mặt hình hột xoàn

22. Rectangle /’rektæŋgl/: khía cạnh hình chữ nhật

23. Inverted triangle / invəted ‘traiæηgl/: phương diện hình tam giác ngược

Triangle /ˈtraɪæŋɡl̩/: khía cạnh hình tam giác

Round /raʊnd/: mặt tròn

26. Heart /hɑ:t/: phương diện hình trái tim

Long /lɒŋ/: khía cạnh dài

Oval /ˈəʊ.vəl/: khía cạnh trái xoan

29. Pear /peə/: phương diện hình quả lê

Cute /kju:t/: dễ thương, xinh xắn

31. Handsome /’hænsəm/: đẹp trai (đối với nam), thủng thẳng (đối cùng với nữ)

32. Even teeth = regular teeth /’regjulə ti:θ/: răng phần nhiều nhau, răng hầu hết như phân tử bắp

33. Crooked teeth /’krʊkid ti:θ/: hàm răng lệch

34. Rosy cheeks / /’rəʊzi t∫i:k/: má phấn hào

35. High cheekbones /hai ‘tʃikbəʊn/ : gò má cao

III. TỪ VỰNG VỀ ĐỘ TUỔI, CHIỀU CAO

Young /jʌŋ/: trẻ, trẻ em tuổi

Middle-aged /ˌmɪd.l̩ˈeɪdʒd/: trung niên

Old /əʊld/: già

Short /ʃɔːt/: lùn

Medium-height /ˈmiːdi.əm haɪt/: chiều cao trung bình

Tall /tɔːl/: cao

42. Senior citizen /’si:niə ‘sitizn/: fan cao tuổi

43. Old age pensioner / əʊld eidʒ ‘pen∫ənə/: tuổi nghỉ ngơi hưu

44. Toddler /’tɒdlə/: trẻ em ở độ tuổi bắt đầu biết đi

45. Baby /’beibi/: em bé, trẻ con con

IV. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MÀU SẮC, ĐỘ DÀI, KIỂU DÁNG CỦA TÓC

Bald head /bəʊld/ = Going bald: hói


Pony tail /ˈpəʊni teɪl/ : tóc cột đuôi ngựa

48. Shaved head /∫eiv hed/: tóc húi cua

49. Long hair / lɔη heə/: tóc dài

50. Short hair /ʃɔːt heə/: tóc ngắn

51. Grey hair /ɡreɪ heə/:tóc xám

52. Red hair /red heə/: tóc đỏ

53.

Xem thêm: Trường Cao Đẳng Su Pham Trung Uong Tphcm, Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TpXem thêm: Xổ Số Kiến Thiết Có Tạm Ngưng Không 2021, Tạm Dừng Xổ Số Kiến Thiết

Crew cut /kru: cʌt/: đầu đinh

54. Dreadlocks /’dredlɒks/: tóc uốn lọn dài

55. Flat- vị trí cao nhất /’flættɔp/: đầu bằng

56. Undercut /’ʌndəkʌt/: tóc cắt ngắn ở phần dưới

57. Cropped hair /heə/: tóc cắt ngắn

58. Layered hair /heə/ :tóc tỉa các lớp

59. Bob /bɒb/: tóc ngắn quá vai

60. Permed hair /pɜ:m /heə/ : tóc bay bổng sóng

French blaid /plait, pigtail/: tóc đuôi sam

62. Cornrows /ˈkoɚnˌroʊz/: tóc tết chế tác thành từng luống nhỏ

63. Bunch /bʌnt∫/: tóc buộc cao

64. Bun /bʌn/: tóc búi cao

65. Frizzy /’frizi/: tóc uốn thành búp

66. Mixed-race /miks reis/: lai

V. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MẮT

67. Beady /’bi:di/: đôi mắt tròn với sáng, tinh tường

68. Boss-eyed /’bɒsaid/: đôi mắt chột, đôi mắt lác

69. Bug-eyed /,bʌg’aid/: mắt ốc nhồi ( đôi mắt lồi)

70. Clear /kliə/: mắt khỏe khoắn mạnh, tinh tường

71. Close-set /,kləʊs’set/: mắt ngay sát nhau

72. Cross-eyed /’krɒsaid/: mắt lác, đôi mắt lé

73. Liquid /’likwid/: mắt long lanh, sáng

74. Piggy /’pigi/: mắt ti hí

75. Pop- eyed /’pɒpaid/: đôi mắt tròn xoe ( vì chưng ngạc nhiên), mắt ốc nhồi

76. Sunken /’sʌηkən/: đôi mắt trũng, mắt sâu

VI. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MŨI

77. Turned up /tɜ:n ʌp/: mũi cao

78. Straight /streit/: mũi thẳng

79. Snub /snʌb/: mũi hếch

80. Flat /flæt/: mũi tẹt


81. Hooked /’hʊkd/: mũi khoằm, mũi quặp

82. Broad /brɔ:d/: mũi rộng

VII. TỪ VỰNG MIÊU TẢ CÁC ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH KHÁC

83. With glasses / wið glɑ:s/: đeo kính

84. With freckles / wið ‘frekl/: tàn nhang

85. With dimples / wið ‘dimpl/: lúm đồng tiền

86. With lines / wið lain/: có nếp nhăn

87. With spots /wið spɔts/: tất cả đốm

88. With wrinkles / wið riŋkl/: gồm nếp nhăn

89. Scar /skɑ:/: sẹo, vệt sẹo

90. Mole /məʊl/: nốt ruồi

91. Birthmark /’bɜ:θmɑ:k/: dấu bớt, dấu chàm

92. Beard /biəd/: râu

93. Moustache /məs’tɑ:∫/: ria mép

Những từ vựng biểu đạt ngoại hình bằng Tiếng Anh được tổng hợp với sưu tầm tạo ra thành một nội dung bài viết hoàn chỉnh nhất. Hy vọng hữu ích với các bạn.