Các Từ Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ E

     

Tiếp nối bài viết mang nhà đề hồ hết từ giờ Anh bước đầu bằng các chữ cái, ngày bây giờ Trường Anh ngữ Wow English đã tổng vừa lòng lại những từ giờ Anh ban đầu bằng chữ e – tổng cộng có 150 từ, dĩ nhiên phiên âm và một số loại từ của từng trường đoản cú nữa.

Bạn đang xem: Các từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ e


Hãy cùng Wow English cùng khám phá ngay nhé!

Để không bị choáng ngợp vì số lượng từ bắt đầu quá nhiều. Wow English sẽ phân tách 150 từ bỏ này ra thành các nhóm bé dại theo số lượng chữ cái tất cả trong từ. Bao gồm: những từ tiếng Anh bước đầu bằng chữ e bao gồm 13 chữ cái, những từ gồm 12 chữ cái, 11 chữ cái… cứ vậy nên cho đến đa số từ bước đầu bằng chữ e tất cả 3 chữ cái.

Xem thêm: Quà Tặng Bạn Trai Nhân Ngày Sinh Nhật, Unilever ViệT Nam

Giờ thì vào bài học ngay nhé!

*
" width="1024">

Đầu tiên, chúng ta sẽ ban đầu bằng các từ tiếng anh bao gồm chữ e bước đầu có nhiều vần âm nhất nhé!

Những từ giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ e tất cả 13 chữ cái

Environmental /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/ (a): thuộc về môi trườngEntertainment /en.təˈteɪn.mənt/ (n): giải tríExtraordinary /ɪkˈstrɔː.dɪn.ər.i/ (a): kỳ lạ lùng, phi thườngEstablishment /ɪˈstæb.lɪʃ.mənt/ (n): thành lậpEncouragement /ɪnˈkʌr.ɪdʒ.mənt/ (n): sự khuyến khíchEmbarrassment /ɪmˈbær.əs.mənt/ (n): sự lúng túngElectrostatic /iˌlek.trəʊˈstæt.ɪk/ (a): tĩnh điệnEndocrinology /ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒi/ (n): khoa nội tiếtEnlightenment /ɪnˈlaɪ.tən.mənt/ (n): làm rõ ràng, giác ngộExtracellular /ˌek.strəˈsel.jə.lər/ (n): khác thườngExpeditionary /ˌek.spəˈdɪʃ.ən.ər.i/ (a): viễn chinhExpressionism /ɪkˈspreʃ.ən.ɪ.zəm/ (n): biểu thịEthnocentrism /ˌeθ.nəʊˈsen.trɪ.zəm/: nhà nghĩa dân tộcEquilibristic: cân bằngEquilibration: thăng bằng

Nhữngtừ giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ e tất cả 12 chữ cái

Enthusiastic: tận tâmExploitation /ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən/ (n): khai thác, sự lợi dụngEncroachment /ɪnˈkrəʊtʃ.mənt/ (n): sự lấn chiếmExperiential /ɪkˌspɪə.riˈen.ʃəl/ (a): dựa theo kinh nghiệmEconometrics /iˌkɒn.əˈmet.rɪks/ (n): kinh tế tài chính lượngExcruciating /ɪkˈskruː.ʃi.eɪ.tɪŋ/ (a): nhức đớn, dữ dộiElectrolysis /iˌlekˈtrɒl.ə.sɪs/ (n): năng lượng điện phân, điện từElectrolytic: điện phânEquivocation /ɪˌkwɪv.əˈkeɪ.ʃən/ (n): ko rõ ràngExterminator /ɪkˈstɜː.mɪ.neɪ.tər/ (n): kẻ ám sátEmotionalism /ɪˈməʊ.ʃən.əl.ɪ.zəm/ (n): cảm độngExpressivity: biểu cảm

Những từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e có 11 chữ cái

*

Environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (n): môi trườngEngineering /ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/ (n): kỹ thuậtExperienced /ɪkˈspɪə.ri.ənst/ (n): tởm nghiệmEducational /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən.əl/ (a): phương pháp giáo dụcEffectively /ɪˈfek.tɪv.li/ (adv): hiệu quảExploration /ˌek.spləˈreɪ.ʃən/ (n): sự thăm khám phá, thăm dòExamination /ɪɡˌzæm.ɪˈneɪ.ʃən/ (n): kiểm traEncouraging /ɪnˈkʌr.ɪdʒin/ (n): khích lệ, khuyến khíchExpectation /ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (n): sự mong đợiEndorsement /ɪnˈdɔːs.mənt/ (n): triệu chứng thựcExplanatory /ɪkˈsplæn.ə.tər.i/ (a): giải thíchExponential /ˌek.spəˈnen.ʃəl/ (a): số mũEgalitarian /ɪˌɡæl.ɪˈteə.ri.ən/ (a): bình đẳngEmplacement /ɪmˈpleɪs.mənt/ (n): sự vậy thếEmotionless /ɪˈməʊ.ʃən.ləs/ (a): vô cảmExcrescence /ekˈskres.əns/ (n): sự xuất hiệnExclamatory /eksˈklæm.ə.tər.i/ (a): cảm thán, thán từ

Các từ giờ Anh bắt đầu bằng chữ e gồm 10 chữ cái

Especially /ɪˈspeʃ.əl.i/ (adv): sệt biệtEverything /ˈev.ri.θɪŋ/ (n): phần đông thứEmployment /ɪmˈplɔɪ.mənt/ (n): khu vực làm việc, công việcEnterprise /ˈen.tə.praɪz/ (n): doanh nghiệpEventually /ɪˈven.tʃu.ə.li/ (adv): cuối cùng, sau cùngExpression /ɪkˈspreʃ.ən/ (n): biểu hiện, biện pháp biểu lộExhibition /ˌek.sɪˈbɪʃ.ən/ (n): buổi triển lãm​​
*
Enrollment: ghi danhExcellence /ˈek.səl.əns/ (n): xuất sắcEnthusiasm /ɪnˈθjuː.zi.æz.əm/ (n): hăng háiEverywhere /ˈev.ri.weər/ (adv): khắp nơiExcitement /ɪkˈsaɪt/ (n): sự phấn khíchExperiment /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ (n): thí nghiệmEngagement /ɪnˈɡeɪdʒ.mənt/ (n): hôn ước, lễ lắp hôn

Các từ tiếng Anh ban đầu bằng chữ e có 9 chữ cái

Education /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ (n): giáo dụcExecutive /ɪɡˈzek.jə.tɪv/ (n): điều hànhExcellent /ˈek.səl.ənt/ (a): xuất sắcExtensive /ɪkˈsten.sɪv/ (a): sâu rộng, phát âm biết rộngEffective /ɪˈfek.tɪv/ (a): tất cả hiệu lựcExpertise /ˌek.spɜːˈtiːz/ (n): chăm mônExpansion (n): sự bành trướngEstablish /ɪˈstæb.lɪʃ/ (v): thành lậpEfficient /ɪˈfɪʃ.ənt/ (n): có hiệu quảEmergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/ (n): trường thích hợp khẩn cấpExistence /ɪɡˈzɪs.təns/ (n): sự tồn tạiEvolution /ˌiː.vəˈluː.ʃən/ (n): sự vạc triểnEmotional /ɪˈməʊ.ʃən.əl/ (a): đa cảmEconomics /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/ (n): tài chính họcEverybody /ˈev.riˌbɒd.i/: phần lớn ngườiException /ɪkˈsep.ʃən/ (n): nước ngoài lệExcessive: thừa đángExplosion /ɪkˈspləʊ.ʒən/ (n): vụ nổExclusion /ɪkˈskluːd/ (v): các loại trừ

Các từ giờ Anh ban đầu bằng chữ e có 8 chữ cái

*

Economic /iː.kəˈnɒm.ɪk/ (a): tởm tếExchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (n): trao đổiEvidence /ˈev.ɪ.dəns/ (n): chứng cớExercise /ˈek.sə.saɪz/ (n): luyện tập, thực hànhEarnings /ˈɜː.nɪŋz/ (n): thu nhậpEstimate /ˈes.tɪ.meɪt/ (v): mong tính, lượng giáExposure /ɪkˈspəʊ.ʒər/ (n): sự phơi nhiễm, sự gian xảoEveryday /ˈev.ri.deɪ/ (a): mỗi ngàyEvaluate /ɪˈvæl.ju.eɪt/ (v): giá trịEnormous /ɪˈnɔː.məs/ (a): to lớn, khổng lồEngineer /ˌen.dʒɪˈnɪər/ (n): kỹ sư

Các từ giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ e bao gồm 7 chữ cái

Example /ɪɡˈzɑːm.pəl/ (n): ví dụEastern /ˈiː.stən/ (a): phía ĐôngExactly /ɪɡˈzækt.li/ (adv): bao gồm xácExpense /ɪkˈspens/ (n): bỏ ra phíExplain /ɪkˈspleɪn/ (v): giải thíchExcited (a): bị kích thíchElement /ˈel.ɪ.mənt/ (n): thành phầnEdition /ɪˈdɪʃ.ən/ (n): sự xuất bản, phiên bảnExhibit /ɪɡˈzɪb.ɪt/ (v): vật dụng trưng bày, triển lãmEndless /ˈend.ləs/ (a): mãi mãiEmbassy /ˈem.bə.si/ (n): đại sứ quán
*
Evident /ˈev.ɪ.dənt/ (a): hiển nhiên

Các từ tiếng Anh ban đầu bằng chữ e bao gồm 6 chữ cái

Either /ˈaɪ.ðər/ (adv): hoặcEnough /ɪˈnʌf/: đủEffect /ɪˈfekt/ (n0: ảnh hưởngEnsure /ɪnˈʃɔːr/ (v): đảm bảoEnergy /ˈen.ə.dʒi/ (n): năng lượngExpect /ɪkˈspekt/ (v): đợi đợiEasily /ˈiː.zəl.i/ (adv): dễ dàngExcept /ɪkˈsept/: nước ngoài trừEnable /ɪˈneɪ.bəl/ (v): kích hoạtEstate /ɪˈsteɪt/ (n): cồn sảnEntire /ɪnˈtaɪər/ (a): toàn bộEffort /ˈef.ət/ (n): cụ gắngEquity /ˈek.wɪ.ti/ (n): công bằngEngine /ˈen.dʒɪn/ (n): rượu cồn cơExtent /ɪkˈstent/ (n): nút độ

Các từ tiếng Anh ban đầu bằng chữ e gồm 5 chữ cái

Every /ˈev.ri/: mỗiEarly /ˈɜː.li/ (a, adv): sớmEight /eɪt/: số támEnjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ (v): thích hợp thúEvent /ɪˈvent/ (n): sự kiệnEarth /ɜːθ/ (n): trái đấtEagle /ˈiː.ɡəl/ (n): đại bàng
*

Các từ giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ e bao gồm 4 chữ cái

Each /iːtʃ/: mỗiEasy /ˈiː.zi/ (a): dễ dàngExit /ˈek.sɪt/ (n): lối thoátExam /ɪɡˈzæm/ (n): ví dụ

Các từ giờ Anh bước đầu bằng chữ e gồm 3 chữ cái

End /end/ (n): kết thúcEat /iːt/ (v): ăn uống uống

Vừa rồi, các bạn đã cùng Wow English đi tổng đúng theo lại toàn bộ Những từ giờ Anh bước đầu bằng chữ e – tất cả 150 từ, có tất nhiên cả phiên âm và một số loại từ.

Xem thêm: Tphcm Đông Dân Số Tp Hồ Chí Minh 2021, Dân Số Tphcm Năm 2022 ⚡️ Chi Tiết Từng Quận

Wow English ý muốn rằng nội dung bài viết đã giúp chúng ta ôn tập lại hồ hết từ sẽ học đôi khi học thêm được rất nhiều từ mới hữu ích khác nữa.

Chúc chúng ta học tập vui vẻ!

Hãy nhằm Wow Englishlà chỗ học giờ anh giao tiếp sau cùng của bạn, với bảo hiểmchuẩn đầu ra output bằng hợp đồng kèm thẻ bảo hành kiến thức trọn đời!

*

Lịch học: từ 4 mang đến 6 tháng – 2h/Buổi- 2-3 Buổi/1 tuầnGiảng viên việt nam + Giảng viên quốc tế +Trợ giảng + Care Class kèm 1-1

Cuộc đời có tương đối nhiều thứ cần phải làm, đề xuất học giờ đồng hồ Anh là buộc phải thật nhanh để còn giúp việc khác, bây chừ Tiếng Anh là dòng BẮT BUỘC PHẢI GIỎI bằng mọi giá

Và "hành trình nghìn dặm luôn bắt đầu từ 1 những bước đầu tiên" nhanh tay đăng kí học tập ngay bây giờ để có thể nói tiếng Anh thành thạo chỉ với sau 4-6 tháng nữa