Cách Liệt Kê Trong Tiếng Anh

     

​Các từ bỏ nối trong giờ đồng hồ Anh được áp dụng trong văn nói và văn viết nhằm mục đích mục đích dẫn dắt người đọc, gửi ý, chuyển câu và thể hiện những mối quan hệ giới tính giữa các mệnh đề một biện pháp rõ ràng, dễ nắm bắt hơn.


Vậy, để có thể viết cùng nói tiếng Anh một cách xúc tích và ngắn gọn hơn, hãy trang bị cho mình phần đông từ nối trong tiếng Anh cơ bạn dạng nhất mà bất cứ người học nào cũng cần biết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Cách liệt kê trong tiếng anh


​Khi từ chuyển ý nối 2 mệnh đề hòa bình trong 1 câu, hoặc 2 câu cùng với nhau, nó đề xuất đứng giữa 1 trong 3 cặp vết sau: chấm - phẩy, phẩy - phẩy, chấm phẩy- phẩy.


​Dùng để liệt kê: nếu gồm 2 người, đồ gia dụng được liệt kê thì trước and không tồn tại dấu phẩy, trường đoản cú 3 người/ đồ gia dụng trở lên: and gắn cùng với người/vật được liệt kê cuối cùng, hoàn toàn có thể có hoặc không có dấu phẩy

VD: We discussed training, education and the budget.


​Thường mở đầu câu, dùng làm giới thiệu thêm 1 điều gì cạnh bên cái sẽ nói sinh hoạt trước

VD: Our new director can speak three languages.

In addition, he has six years of experience.

In addition to + N/Ving,....


​Đứng đầu hoặc giữa câu, hay đứng trước N; dùng làm đề cập mang đến cái gì đấy tương đương

VD: As well as the costs, we are concerned by the competition.

​We are interested in costs as well as the competition.


​Đứng sau tobe/ trước V/ thân trợ cồn từ với V chính

Ít khi cầm đầu câu (informal)

VD: We also spoke about marketing.


​VD: We are concerned not only by the costs but also by the competition

Chú ý cấu trúc đảo: Not only + trợ cồn từ + S+V+ but + S+ also + VVD: Not only did she forget my birthday but she also didn’t even apologise for forgetting it.


​Đứng đầu, giữa hoặc cuối câu; luôn luôn nằm giữa 3 cặp dấu

VD: Community colleges offer preparation for many occupations; furthermore, they prepare students lớn transfer lớn a four-year college or university.


​Đứng đầu câu, thân hoặc cuối câu, nằm giữa 3 cặp dấu

VD: sale plans give us an idea of the potential market.

Moreover, they tell us about the competition.”


​Đứng đầu câu, giữa câu, theo sau là N

​Apart from + N

VD: Apart from Rover, we are the largest sports car manufacturer.


​Thường cầm đầu câu, thân câu, theo sau là NBesides + N

VD: Besides Rover, we are the largest sports car manufacturer.

I didn"t eat anything at the restaurant because I wasn"t hungry - & besides, I don"t lượt thích Italian food.


​Đứng đầu câu, giữa câu, theo sau là vết phẩy

VD: There are many interesting places to lớn visit in the city.

For example, the botanical garden has numerous displays of plants from all over the world.


​Đứng thân câu, dùng để làm liệt kê toàn bộ những ví dụ/ ngôi trường hợp có thể có, thường là tên gọi người, vật

VD: A few of the students – namely Brian, Thomas, và Jack – failed the course.


​Đứng giữa câu, dùng để làm liệt kê 1 hoặc 1 vài ví dụ như chứ chưa phải toàn bộ

VD: A few of the students, such as Brian, failed the course.


​Đứng đầu câu, giữa hoặc cuối câu

VD: You don"t like your job. In this case why don"t you leave?

The various facts in this case just don"t địa chỉ cửa hàng up.

We cannot assume anything in this case.


​Đứng giữa câu, dùng khi ban đầu liệt kê

VD: He loves racket sports – you know, like tennis, badminton, squash, that kind of thing.


​Đứng giữa câu, ít khi đi đầu câu (informal); nếu như muốn đứng đầu câu, ta cần dùng However

VD: He works hard but he doesn’t earn much.


​Đứng đầu, giữa, cuối câu

VD: He works hard. However, he doesn’t earn much.

He works hard. He doesn’t earn much, however.

He works hard; however, he doesn’t earn much.

Xem thêm: Thiệp Chúc Mừng Sinh Nhật Vợ Đẹp, Ý Nghĩa Nhất 2018, 100+ Tải Ảnh Chúc Mừng Sinh Nhật Vợ


​Đứng đầu, thân câu

VD: Although it was cold, she went out in shorts.

​She went out in shorts although it was cold.


​Đứng đầu, giữa câu

Despite / In spite of + N/Ving,....

Despite the fact that/ in spite of the fact that + clause,...VD: The company took on extra employees despite its doing badly.

Despite the fact that the company was doing badly, they took on extra employees


​Đứng đầu, cuối, thân câu, trang trọng hơn However

VD: The company is doing well. Nonetheless, they aren’t going to lớn expand this year.


​Đứng thân hoặc đầu câu

VD: While my sister has blue eyes, mine are brown.

I have brown eyes while my sister has xanh ones.


​Đứng đầu hoặc giữa câu, trước N hoặc giới từ; 2 người/ đồ dùng được so sánh phải mang tính tương đồng

VD: Unlike in the UK, the USA has cheap petrol.

Unlike me, she has brown eyes.


​Có thể đứng nghỉ ngơi đầu, giữa với cuối câu

VD: Mary didn’t study. Therefore, she failed the test.

Mary didn’t study. She, therefore, failed the test.

Mary didn’t study. She failed the test, therefore.


​Chủ yếu ớt đứng nghỉ ngơi đầu, giữa câu

VD: We have invested too much money in this project. Consequently, we are in financial difficulties.

His wife left him, as a result, he became very depressed.


​Thường đứng trọng điểm hoặc đầu câu, 2 trường đoản cú này có 1 chút không giống nhau trong biện pháp dùng:

- Hence: hay được sử dụng chỉ tương lai

- Thus: thường dùng chỉ thừa khứ

VD: Both sides played well, thus no winner was declared.

The situation is getting more và more complicated. Hence, we will have to lớn proceed with caution.


​Đứng chính giữa câu, nối 2 mệnh đề

Tuy nhiên 2 tự này có 1 chút không giống nhau trong bí quyết dùng:

- Then: thường dùng làm chỉ nhà ngữ khác không phải người nói

- So: rất có thể dùng để chỉ tín đồ nói hoặc bạn khác

VD: The last bus has gone, so/ then we will have to lớn walk.’ (chủ ngữ không giống nhau)

The last bus has gone, so we will have to lớn walk.


​Đứng làm việc đầu hoặc thân câu

- Due to/Owing to/Because of + N/Ving

VD: Due to the rise in oil prices, the inflation rate rose by 1.25%

​We are unable khổng lồ supply all items within 2 weeks owing to the demand.

​- Due khổng lồ the fact that / Owing khổng lồ the fact that + Clause

VD: I believe that many of the difficulties are due lớn the fact that this regime is isolated.


​Because/Since/As + clause 1, clause 2Clause 1 + because/since/as + Clause 2

VD: We believe in incentive schemes, because we want our employees khổng lồ be more productive.


​Đứng đầu câu, trước vệt phẩy

VD: In short, the style concerns not what a writer says but how he says.

To conclude, the style concerns not what a writer says but how he says.


​Trên đó là tổng hợp những từ nối trong tiếng Anh cơ phiên bản nhất mà chúng ta cần nắm vững để rất có thể giao tiếp cũng như viết luận tốt.


*

KHOÁ HỌC TIẾNG ANH ONLINE

CHINH PHỤC 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH

Khám phá tuyệt kỹ giỏi giờ Anh của tín đồ bận rộn.

Xem thêm: Đơn Xin Xác Nhận Công Tác - Giấy Xác Nhận Công Tác Mới Nhất (5 Mẫu)

XEM tức thì >>
*
*
*
*
*
*

Tất cả ngôn từ trên website đã được bảo vệ bạn dạng quyền vị DMCA. Sung sướng không copy hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào, kể cả video và hình ảnh.