Chú Đại Bi Tiếng Phạn Có Chữ

     

Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô hổ ngươi đại bi, thần chú cứu giúp khổ. Hành mang trì, đọc, tụng chú đại bi thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết được sinh về rất Lạc. Thần chú này vì Quan chũm Âm nhân tình tát nói. Hy vọng trì chú này thì đề xuất phát bồ đề tâm, kính giữ lại trai giới, tâm luôn bình đẳng với đa số loài và yêu cầu trì tụng liên tục. Thần chú đại bi bên trong Kinh Đại bi trung tâm đà la ni, toàn văn chú đại bi có 84 câu, 415 chữ

*
Bản chú đại bi giờ đồng hồ Việt trong nghi tiết tụng niệm phổ thông
Nội dung Ẩn
Lời chú đại bi giờ đồng hồ Việt
Chú đại bi 7 biến có chữ bởi thầy thích hợp Trí bay tụng, có chữ
Những lợi ích khi đọc trì tụng chú đại bi
Được 15 điều lành
không biến thành 15 sản phẩm hoạnh tử
84 câu chú đại bi chia theo từng câu đến dễ học
Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)
những bài pháp không giống về chú đại bi:

Lời chú đại bi giờ Việt

Bài chú đại bi này là lời khiếp chú đại bi chuẩn chỉnh được dịch từ Âm Phạn –> Âm Hán –> Âm Việt được sử dụng chính thức trong số các kinh điển và nghi tiết tụng niệm diện tích lớn tại nước ta và hải ngoại. Cùng cũng chủ yếu là bản chú đại bi trong video clip do thầy Trí bay tụng ở đoạn phim bên dưới.

Bạn đang xem: Chú đại bi tiếng phạn có chữ

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại ngùng Đại-bi trọng điểm đà-la-ni.

Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da.Nam mô a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén ra da, tình nhân đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra phát duệ, số đát na đát tỏa.Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma vạc đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phân phát xà domain authority đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ vạc ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, vạc sa phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, sơn rô tô rô, bồ đề dạ, người tình đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu ra cẩn trì địa rị nhan sắc ni na, bố dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Vớ đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Tía đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.Nam tế bào hắc ra đát na, đa ra dạ da.Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án, tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. (lặp lại 3 lần khi trì đổi mới cuối cùng)

Chú đại bi tiếng Việt trong gớm Đại bi vai trung phong đà la ni HT yêu thích Thiền chổ chính giữa dịch

Chú đại bi 7 biến bao gồm chữ bởi thầy thích hợp Trí thoát tụng, gồm chữ


Những tiện ích khi hiểu trì tụng chú đại bi

Theo tởm Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán cố kỉnh Âm người yêu Tát Quảng Đại viên mãn Vô ngại Đại Bi trọng điểm Đà La Ni, bởi vì ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài xích chú này còn có 84 câu, fan trì tụng thần chú Đại Bi sẽ được 15 điều lành, không biến thành 15 đồ vật hoạnh tử bức hại.

*
Lợi ích khi tụng chú đại bi được 15 điều lành và không trở nên 15 máy hoạnh tử

Được 15 điều lành

1. Có mặt thường được gặp mặt vua hiền, 2. Hay sinh vào nước an ổn, 3. Thường gặp vận may, 4. Thường chạm mặt được chúng ta tốt, 5. Sáu căn đầy đủ, 6. Trọng điểm đạo thuần thục, 7. Không phạm giới cấm, 8. Bà con hòa bình thương yêu, 9. Của cải thức ăn thường được sung túc, 10. Hay được người khác cung kính, giúp đỡ, 11. Tất cả của báu không biến thành cướp đoạt, 12. Mong gì phần lớn được toại ý, 13. Long, Thiên, thiện thần hay theo hộ vệ, 14. Được gặp mặt Phật nghe pháp, 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm nám sâu.

Xem thêm: Cách Nhắn Tin Với Người Yêu Ở Xa &Lsaquo; Go Blog, Nhắn Tin Khi Yêu Xa

Không bị 15 đồ vật hoạnh tử

1. Chết do đói khát khốn khổ, 2. Chết vị bị gông cùm, nhốt đánh đập, 3. Chết bởi oan gia báo thù, 4. Chết vì chưng chiến trận, 5. Chết vì bị mãnh thú hổ, lang sói làm hại, 6.Chết vày rắn độc, trườn cạp, 7. Chết trôi, bị tiêu diệt cháy, 8. Chết vày bị dung dịch độc, 9. Chết vì trùng độc có tác dụng hại, 10. Bị tiêu diệt vì điên cuồng mất trí, 11. Chết vì vấp ngã từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm, 12. Bị tiêu diệt vì bạn ác trù ếm, 13. Chết vì tà thần, hung thần làm hại, 14. Chết vì bệnh trở nặng bức bách, 15. Chết vị tự tử.Ngoài ra, theo tởm Thiên Nhãn Thiên Tí Quán chũm Âm người yêu Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến, toàn bộ phiền não tội chướng mọi được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.Thần chú Đại Bi được những tông phái Phật giáo trì niệm rất phổ biến và thịnh hành. Tuy nhiên, thần chú này được những nhà Phật học dịch khác biệt về tên kinh cũng như chương cú. Đơn cử như bạn dạng dịch chú Đại Bi của ngài người thương Đề lưu giữ Chi gồm 94 câu, bản dịch của ngài Kim cưng cửng Trí có 113 câu, bản dịch của ngài Bất không tồn tại 82 câu…


*

84 câu chú đại bi phân chia theo từng câu cho dễ học

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật người thương Tát ( 3 lần )Thiên thủ thiên nhãn vô mắc cỡ đại bi trọng tâm đà la ni

Nam tế bào Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ DaNam mô A Rị DaBà Lô Yết Đế Thước bát Ra DaBồ Đề Tát Đỏa Bà DaMa Ha Tát Đỏa Bà DaMa Ha mũ chào mào Ni Ca DaÁnTát Bàn Ra phân phát DuệSố Đát mãng cầu Đát TỏaNam mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị DaBà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà BàNam tế bào Na Ra Cẩn TrìHê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa MếTát Bà A Tha Đậu Du BằngA Thệ DựngTát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) na Ma Bà GiàMa phạt Đạt ĐậuĐát Điệt ThaÁn A Bà Lô HêLô Ca ĐếCa Ra ĐếDi Hê RịMa Ha nhân tình Đề Tát ĐỏaTát Bà Tát BàMa Ra Ma RaMa Hê Ma Hê Rị Đà DựngCu Lô Cu Lô Yết MôngĐộ Lô Độ Lô vạc Xà da ĐếMa Ha phát Xà domain authority ĐếĐà Ra Đà RaĐịa Rị NiThất Phật Ra DaGiá định giá RaMạ Mạ phạt Ma RaMục Đế LệY Hê Y HêThất mãng cầu Thất NaA Ra Sâm Phật Ra Xá LợiPhạt Sa vạc SâmPhật Ra Xá DaHô Lô Hô Lô Ma RaHô Lô Hô Lô Hê RịTa Ra Ta RaTất Rị vớ RịTô Rô đánh RôBồ Đề Dạ nhân tình Đề DạBồ Đà Dạ người tình Đà DạDi Đế Rị DạNa Ra Cẩn TrìĐịa Rị nhan sắc Ni NaBa Dạ Ma NaTa Bà HaTất Đà DạTa Bà HaMa Ha tất Đà DạTa Bà HaTất Đà Du NghệThất Bàn Ra DạTa Bà HaNa Ra Cẩn TrìTa Bà HaMa Ra mãng cầu RaTa Bà HaTất Ra Tăng A Mục Khê DaTa Bà HaTa Bà Ma Ha A tất Đà DạTa Bà HaGiả Kiết Ra A vớ Đà DạTa Bà HaBa Đà Ma Yết tất Đà DạTa Bà HaNa Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra DạTa Bà HaMa Bà Lợi chiến thắng Yết Ra DạTa Bà HaNam tế bào Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ DaNam mô A Rị DaBà Lô Yết ĐếThước Bàn Ra DạTa Bà HaÁn vớ Điện ĐôMạn Đà RaBạt Đà DạTa Bà Ha

(Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 mang lại 84 khi quý vị trì đổi mới cuối cùng)

Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)

*
Bản chú đại bi giờ đồng hồ Phạn Sanskrit

Đây là bạn dạng chú đại bi giờ đồng hồ Phạn nguyên cội bằng ngôn ngữ Sanskrit, để học bí quyết tụng bài xích chú đại bi giờ Phạn này, quý khách hoan tin vui xem đoạn phim hướng dẫn: chỉ dẫn học Chú Đại Bi giờ đồng hồ Phạn từng câu rất giản đơn học theo.

Namo ratnatràyàya.Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.Om sarva rabhaye sunadhàsya.Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.Tadyathà: om avaloki lokate karate.Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.Mahi hrdayam kuru kuru karman.Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir.Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.Basha basham prasàya hulu hulu mara.Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nina.Bhayamana svaha siddhaya svàhà.Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.Padma kastàya svaha.Nirakindi vagalàya svaha.Mavari śankaraya svāhā.Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Đề Nghị Thanh Toán, Please Wait

Chú đại bi ngôn ngữ Sanskrit

Các bài bác pháp khác về chú đại bi:

Nguyện cho tất cả hành mang phát trọng tâm đọc trì tụng chú đại bi được Chư Phật, ý trung nhân Tát gia hộ, tai qua nạn khỏi, tật bệnh dịch tiêu trừ và ngày dần tinh tấn trên con đường tu hành. Nam mô Đại Bi Quán gắng Âm nhân tình Tát.