CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA AXIT AXETIC

     

=> Este thu được là etylaxetat là chất lỏng, hương thơm thơm, không nhiều tan trong nước, cần sử dụng làm dung môi vào công nghiệp.

Bạn đang xem: Công thức hóa học của axit axetic

3. Bội nghịch ứng cháy

- Axit axetic cháy trong oxi tạo thành phầm gồm CO2và H2O

$CH_3COOH+2O_2xrightarrowt^o2CO_2+2H_2O$

IV. ỨNG DỤNG


*

V. ĐIỀU CHẾ

Axit axetic được điều chế theo các phản ứng sau:

- trong công nghiệp,đi trường đoản cú butan C4H10:

2C4H10 + 5O2 (oversetxt,t^o ightarrow) 4CH3COOH + 2H2O

- cung cấp giấm ăn,thường dùng phương thức lên men dung dịch rượu etylic loãng.

CH3CH2OH + O2(oversetmen ightarrow) CH3COOH + 2H2O.

Chú ý:Những hợp chất hữu cơ phân tử bao gồm chứa team –COOH bao gồm công thức tầm thường là CnH2n+1COOH gọi là axit cacboxylic no, solo chức, bao gồm tính chất giống như axit axetic.

Sơ đồ tư duy:Axit axetic


*

Trong bài học từ bây giờ chúng ta hãy cùng mày mò vậy axit axetic CH3COOHcó những đặc thù hoá học, đặc điểm vật lý nào, công thức cấu trúc của axit axetic có gì không giống so với rượu Etylic?

Công thức cấu tạo của axit axetic C2H4O2. đặc điểm hoá học tập của CH3COOH và bài tập trực thuộc phần:CHƯƠNG V: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

I. đặc thù vật lý của axit axeticC2H4O2

- Axit axetic CH3COOH là chất lỏng, ko màu, vị chua, tung vô hạn vào nước. Hỗn hợp axit axetic nồng độ từ 2 – 5 % dùng làm giấm ăn.

II. Công thức cấu tạo của axit axticCH3COOH

* Công thức cấu trúc củaAxit axetic:

* công thức viết gọn: CH3COOH

- bao gồm 1 nhóm -OH link với team C=O tạo thành đội -COOH, bao gồm nhóm –COOH (Cacboxyl) làm cho phân tử gồm tính axit.

III. đặc thù hoá học tập của axit axetic CH3COOH

- Axit axetic là một trong những axit yếu, yếuhơn các axit HCl, H2SO4, HNO3, H2SO3nhưng mạnh bạo hơn axit cacbonic H2CO3. Axit axetic cũng có thể có đầy đủ đặc thù của một axit.


1. Hỗn hợp axit axetic có tác dụng quỳ tím thay đổi màu thành đỏ.2. Axit axetictác dụng với oxit bazơ, bazơ tạo nên thành muối cùng nước.

CH3COOH + NaOH→ CH3COONa + H2O

- CH3COONa: (Natri axetat)

CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca +H2O

3. Axit axetictác dụng với kim loại (trước H) giải phóng H2:

2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2↑

4. Axit axetictác dụng với muối của axit yếu đuối hơn.

2CH3COOH + CaCO3 →(CH3COO)2Ca + CO2↑+ H2O.

5. Axit axetictác dụng với rượu tạo thành este cùng nước (xúc tác là H2SO4đặc, nóng):

CH3COOH + HO-C2H5 CH3COOC2H5 + H2O.

IV. Ứng dụng của axit axetic.

- Axit axetic được dùng để làm điều chế dược phẩm, thuốc diệt cỏ, phẩm nhuộm, tơ tua nhân tạo…

V. Điều chế axit axetic.

- vào công nghiệp, đi từ butan C4H10:

2C4H10 + 3O2 4CH3COOH + 2H2O


- Để sản xuất giấm ăn, hay dùng phương thức lên men dung dịch rượu etylic loãng.

CH3CH2OH + O2 CH3COOH + 2H2O.

* Chú ý: đầy đủ hợp hóa học hữu cơ phân tử gồm chứa nhóm –COOH, tất cả công thức phổ biến CnH2n+1COOH call là axitcacboxylic no solo chức cũng đều có tính chất tương tự như axit axetic.

VI. Bài xích tập Axit axetic

* bài 2 trang 143 sgk hoá 9:Trong những chất sau đây:

a)C2H5OH. B)CH3COOH.

c)CH3CH2CH2OH. D)CH3CH2COOH.

Chất nào tác dụng được cùng với Na, NaOH, Mg, CaO? Viết các phương trình hóa học.

° lời giải bài 2 trang 143 sgk hoá 9:

- Chất tính năng với mãng cầu là: a, b, c, d (do có gốc OH).

- Chất công dụng với NaOH là: b, d (do có gốc COOH).

- Chất công dụng với Mg là: b, d (do bao gồm gốc COOH).

- Chất chức năng với CaO là: b, d (do bao gồm gốc COOH).

Xem thêm: Top 100 Phân Tích Nhân Vật Ông Sáu Trong Chiếc Lược Ngà " Của Nguyễn Quang Sáng

* Phương trình phản ứng:

2C2H5OH + 2Na→ 2C2H5ONa + H2↑

2CH3COOH + 2Na→ 2CH3COONa +H2↑

2C3H7OH + 2Na→ 2C3H7ONa + H2↑

2C2H5COOH + 2Na→ 2C2H5COONa +H2↑

CH3COOH + NaOH → CH3COONa +H2O

C2H5COOH + NaOH → C2H5COONa +H2O

2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg+H2↑

2C2H5COOH + Mg →(C2H5COO)2Mg+H2↑

2CH3COOH + CaO →(CH3COO)2Ca +H2O

2C2H5COOH + CaO →(C2H5COO)2Ca +H2O

* bài bác 5 trang 143 sgk hoá 9:Axit axetic có thể chức năng được với đầy đủ chất nào trong các chất sau đây: ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe? Viết những phương trình hóa học xảy ra (nếu có).

° lời giải bài 5 trang 143 sgk hoá 9:

- các chất chức năng được cùng với axit axetic là ZnO, KOH, Na2CO3, Fe.

- Phương trình hoá học phản ứng:

2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O.

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O.

2CH3COOH + Na2CO3→ 2CH3COONa + CO2↑+ H2O.


2CH3COOH + sắt → (CH3COO)2Fe + H2↑.

* bài bác 7 trang 143 sgk hoá 9:Cho 60 gam CH3-COOH chức năng với 100g CH3-CH2-OH thu được 55gam CH3-COO-CH2-CH3

a)Viết phương trình hóa học xẩy ra và hotline tên của phản nghịch ứng.

b)Tính hiệu suất của làm phản ứng trên

° lời giải bài 7 trang 143 sgk hoá 9:

- Theo bài ra ta có:

nCH3COOH= 60/60 = 1 mol;

nC2H5OH= 100/46 = 2,17 mol.

a)Phương trình bội phản ứng:

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5+ H2O

- phản ứng này hotline là phản bội ứng este hóa.

b)Hiệu suất của phản bội ứng:

- Theo phương trình phản bội ứng trên và số liệu đề bài bác cho thì số mol rượu dư, cho nên vì thế tính công suất phản ứng theo CH3COOH.

- Theo lí thuyết 1 mol CH3COOH (60g) tạo thành 1 mol CH3COOC2H5(88g) nhưng thực tế chỉ thu được 55g.

⇒ Vậy hiệu suất của phản nghịch ứng là: H% = (55/88).100% = 62,5%.

* bài xích 8 trang 143 sgk hoá 9:Cho hỗn hợp axit axetic nồng độ a% tính năng vừa đủ với hỗn hợp NaOH mật độ 10% thu được dung dịch muối bao gồm nồng độ 10,25%. Hãy tính a.

° giải thuật bài 8 trang 143 sgk hoá 9:

- Gọi cân nặng dung dịch CH3COOH và NaOH yêu cầu dùng là m và m":

⇒ mCH3COOH= C%. Mdd= m.a/100 ⇒ nCH3COOH= (m.a)/(100.60)= (m.a)/6000 (mol).

- Tương tự: mNaOH= (m".10)/100 = m"/10 ⇒ nNaOH= m"/(40.10)= m"/400 (mol).

- Phương trình bội phản ứng:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O.

- Theo phương trình bội nghịch ứng trên.

nCH3COOH= nNaOH= nCH3COONa.

Do kia ta có: m.a/6000 = m"/400⇒ a = (15.m")/m.

mCH3COONa= (82.m")/400 (g)

mdd sau pư = m + m’ (g)

Theo đề bài ta có: C% (CH3COONa) = ((82.m")/400)/(m + m") = 10,25/100.

Giải ra ta gồm m = m". Nạm vào a = (15.m")/m⇒ a = 15.

Xem thêm: Cách Tính Góc Nhập Xạ Là Gì? Công Thức Tính Góc Nhập Xạ Là Gì

⇒ Nồng độ dung dịch axit là 15%

Công thức cấu tạo của axit axetic C2H4O2. đặc thù hoá học của CH3COOH và bài bác tập - Hoá 9được biên soạn theo SGK bắt đầu và được đăng vào mụcSoạn Hóa 9và giải bài xích tậpHóa 9gồm những bàiSoạn Hóa 9được phía dẫn biên soạn bởi team ngũ giáo viên dạy tốt hóa support và những bài Hóa 9 đượcsoanbaitap.comtrình bày dễ hiểu, dễ áp dụng và dễ dàng tìm kiếm, giúp bạn học tốt hóa 9. Nếu thấy hay hãy chia sẻ và comment để nhiều bạn khác học tập.