Địa Đạo Củ Chi Tiếng Anh

     
Our friends in the palace said that the Persians have broken through to lớn the first cấp độ of the tunnels.

Bạn đang xem: địa đạo củ chi tiếng anh


Harry chỉ có thể thấy đại khái một cái gì lớn lớn kinh khủng và ngoằn ngoèo, vẫn nằm rứa ngang qua địa đạo.
Theo kho lưu trữ bảo tàng tại địa đạo Tổng hành dinh thủy quân ở Okinawa, "4.000 quân nhân Nhật vẫn tự sát" trong lô cốt chỉ huy, bao gồm cả Ōta.
According to the museum for the underground Naval Headquarters in Okinawa, "many soldiers committed suicide" inside the command bunker, including Ōta.
Cuối thập niên 1960 trong thời gian Chiến tranh Việt Nam, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bên cạnh đó đã dùng cảm xạ hòng để xác định vũ khí và các địa đạo.
In the late 1960s during the Vietnam War, some United States Marines used dowsing lớn attempt khổng lồ locate weapons và tunnels.
Đến ngay sát trưa , chúng tôi chấm dứt chuyến thăm quan địa đạo Củ đưa ra - một căn cứ địa dưới lòng đất của quân du kích trong cuộc chiến tranh và sẵn sàng ăn trưa .
By afternoon we had finished touring the Cu đưa ra tunnels , an underground maze used by the guerrillas during the war , and we were ready for lunch .

Xem thêm: 1 Số Điện Là Bao Nhiêu Kw ? Một Số Điện Bằng Bao Nhiêu Kw


Đến ngay sát trưa , chúng tôi xong xuôi chuyến tham quan địa đạo Củ đưa ra – 1 căn cưa địa dưới lòng đất của quân du kích vn trong chiến tranh và chuẩn bị ăn trưa .
By noon we had finished touring the Cu đưa ra tunnels , a base underground used by the guerrillas during the war , và we were ready for lunch .
Tất cả đông đảo hang rượu cồn trên được link với nhau qua một hệ thống các địa đạo rộng lớn, hỗ trợ cho quân Nhật rất có thể dễ dàng tháo lui và chiếm phần lại đa số công sự sẽ mất, tốt lui về chống tuyến bên trong khi cần.
The caves and bunkers were connected to lớn a vast system throughout the defenses, which allowed the Japanese to evacuate or reoccupy positions as needed, & to take advantage of shrinking interior lines.
Vì ông phật đã đặt ra một tuyến phố trao đỏi, loại mà say đắm đáng kể xuyên suốt cả ngôn ngư, biên thuỳ địa lí chủng tộc, trực thuộc địa, đạo Phật cũng có thê đã bảo quản và hòa nhập cùng với những hệ thống tôn giáo địa phương
For the Buddha had laid out a path of deliverance, that was remarkably appealing across languages, geographic borders, ethnicities, and occupations. Buddhism, could also accommodate và amalgamate lots of local belief systems within it.
một lần nữa, đến là bao gồm các đổi khác trong văn hóa truyền thống loài người có thể có rất nhiều đỉnh trên địa hình đạo đức này.
Theo hệ thống lãnh đạo kép, mỗi văn phòng và công sở hoặc công sở địa phương ở trong thẩm quyền bình thường của lãnh đạo địa phương và chỉ huy của văn phòng, văn phòng hoặc bộ ngành tương ứng ở cấp cao hơn kế tiếp.

Xem thêm: Câu Hỏi Cuộc Thi Tìm Hiểu Và Sưu Tập Tem Bưu Chính Năm 2016 Mới Nhất


Each local Bureau or office is under the coequal authority of the local leader and the leader of the corresponding office, bureau or ministry at the next higher level.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M