Diem Chuan Đại Học Lạc Hồng Đồng Nai

     

Năm 2021, trường Đại học Lạc Hồng tuyển sinh 17 ngành đào tạo. Ngưỡng bảo đảm chất lượng nguồn vào của trường dựa trên hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 là trường đoản cú 15 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học Lạc Hồng năm 2021 đã được chào làng ngày 16/9, các em xem thêm bên dưới.
Bạn đang xem: Diem chuan đại học lạc hồng đồng nai

Điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng năm 2022

Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học Lạc Hồng năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Lạc Hồng năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có


Trường: Đại học tập Lạc Hồng - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành A00; A01; C00; D01 15
2 7380107 Luật khiếp tế A00; A01; C00; D01 15
3 7340101 Quản trị gớm doanh A00; A01; C00; D01 15
4 7310101 Kinh tế - ngoại thương A00; A01; C00; D01 15
5 7340301 Kế toán - Kiềm toán A00; A01; D01; C01 15
6 7340201 Tài chủ yếu - Ngân hàng A00; A01; D01; C01 15
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; A01 15
8 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; C03; C04 15
9 7310608 Đông phương học C00; D01; C03; C04 15
10 7720201 Dược học A00; B00; C02; D01 21
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; D01; A01; D07 15
12 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; V00; D01 15
13 7510205 Công nghệ nghệ thuật ô tô A00; C01; A01; D01 15
14 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; C01; A01; D01 15
15 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá A00; C01; A01; D01 15
16 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử A00; C01; A01; D01 15
17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C02; D01 15
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại phía trên


Xem thêm: Trạng Từ Là Gì? Vị Trí Của Trạng Từ Trong Câu Ngữ Pháp Tiếng Anh: Trạng Từ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành A00; A01; C00; D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
2 7380107 Luật tởm tế A00; A01; C00; D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
3 7340101 Quản trị gớm doanh A00; A01; C00; D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
4 7310101 Kinh tế - ngoại thương A00; A01; C00; D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
5 7340301 Kế toán - Kiềm toán A00; A01; D01; C01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; A01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
8 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; C03; C04 6 Điểm TB cả năm lớp 12
9 7310608 Đông phương học C00; D01; C03; C04 6 Điểm TB cả năm lớp 12
10 7720201 Dược học A00; B00; C02; D01 8 Điểm TB cả năm lớp 12, học lực giỏi
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; D01; A01; D07 6 Điểm TB cả năm lớp 12
12 7510102 Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng A00; A01; V00; D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
13 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô A00; C01; A01; D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
14 7510201 Công nghệ chuyên môn cơ khí A00; C01; A01; D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
15 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá A00; C01; A01; D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
16 7510301 Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử A00; C01; A01; D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C02; D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
18 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành A00; A01; C00; D01 18 Điểm tổng hợp 3 môn
19 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 18 Điểm tổ hợp 3 môn
20 7340101 Quản trị gớm doanh A00; A01; C00; D01 18 Điểm tổ hợp 3 môn
21 7310101 Kinh tế - nước ngoài thương A00; A01; C00; D01 18 Điểm tổng hợp 3 môn
22 7340301 Kế toán - Kiềm toán A00; A01; D01; C01 18 Điểm tổng hợp 3 môn
23 7340201 Tài chủ yếu - Ngân hàng A00; A01; D01; C01 18 Điểm tổ hợp 3 môn
24 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; A01 18 Điểm tổ hợp 3 môn
25 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; C03; C04 18 Điểm tổ hợp 3 môn
26 7310608 Đông phương học C00; D01; C03; C04 18 Điểm tổ hợp 3 môn
27 7720201 Dược học A00; B00; C02; D01 24 Điểm tổ hợp 3 môn, học lực giỏi
28 7480201 Công nghệ thông tin A00; D01; A01; D07 18 Điểm tổ hợp 3 môn
29 7510102 Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng A00; A01; V00; D01 18 Điểm tổng hợp 3 môn
30 7510205 Công nghệ nghệ thuật ô tô A00; C01; A01; D01 18 Điểm tổng hợp 3 môn
31 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; C01; A01; D01 18 Điểm tổng hợp 3 môn
32 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá A00; C01; A01; D01 18 Điểm tổ hợp 3 môn
33 7510301 Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử A00; C01; A01; D01 18 Điểm tổng hợp 3 môn
34 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C02; D01 18 Điểm tổ hợp 3 môn
35 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành A00; A01; C00; D01 18 Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học kỳ
36 7380107 Luật tởm tế A00; A01; C00; D01 18 Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
37 7340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; C00; D01 18 Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
38 7310101 Kinh tế - ngoại thương A00; A01; C00; D01 18 Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
39 7340301 Kế toán - Kiềm toán A00; A01; D01; C01 18 Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
40 7340201 Tài bao gồm - Ngân hàng A00; A01; D01; C01 18 Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
41 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; A01 18 Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
42 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; C03; C04 18 Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học kỳ
43 7310608 Đông phương học C00; D01; C03; C04 18 Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
44 7480201 Công nghệ thông tin A00; D01; A01; D07 18 Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
45 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; V00; D01 18 Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
46 7510205 Công nghệ nghệ thuật ô tô A00; C01; A01; D01 18 Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học kỳ
47 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; C01; A01; D01 18 Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học kỳ
48 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá A00; C01; A01; D01 18 Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
49 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; C01; A01; D01 18 Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
50 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C02; D01 18 Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại phía trên
Xét điểm thi thpt Xét điểm học bạ

Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực đường miễn giá tiền nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Tối Nay, Lễ Hội “Tôi Yêu Bia Saigon”, Ốp Lưng Tôi Yêu Bia Sài Gòn

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng năm 2022. Coi diem chuan truong dai Hoc Lac Hong 2022 đúng chuẩn nhất bên trên onip.vn