Đơn Xin Rút Hồ Sơ Học Sinh

     

Đơn ý kiến đề xuất rút hồ nước sơ chuyển trường viết theo mẫu chuẩn và được giữ hộ tới ban giám hiệu nhà trường cũng như Phòng quản lý đào sản xuất nơi học sinh đang theo học. Trong đơn, học sinh cần nêu rõ thông tin cá thể như chúng ta tên, mã số học tập sinh, thương hiệu lớp. Tiếp theo, trình diễn lí do muốn rút lại hồ sơ học viên gốc đang được lưu trữ tại Phòng thống trị đào sản xuất của trường. Đây là biểu chủng loại được onip.vn cập nhật mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: đơn xin rút hồ sơ học sinh


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ....

TRƯỜNG ..............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ HỌC SINH

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng trường ....................

Tôi là PHHS:……………………………………………Ngày sinh……./……/…...

Lớp:………………., niên khóa:…………./………….., ngôi trường ..................

Tôi viết solo này đề xuất Ông (bà) Hiệu trưởng mang đến tôi được rút hồ sơ của bé tôi.

Lý do:…………………………………………………………………………...

..……………………………………………………………………………………….

Xin thực lòng cảm ơn.

Ghi chú: Nhà trường sẽ xóa tên học viên trong list ngay sau thời điểm đơn xin rút làm hồ sơ được ban giám hiệu ký coi xét và học viên sẽ ko được xét nhập học trở lại.

Xác dấn của GVCN

........, ngày .....tháng .....năm .....

Người viết đơn

(Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)

Ý loài kiến của Hiệu trưởng

Hồ sơ gồm:

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

Ký nhận


2. Đơn xin rút hồ nước sơ học viên số 2


SỞ GD&ĐT................

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Không Cài Được Microsoft Teams Trên Win 7 Mới Nhất 2021

TRƯỜNG ........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc

........................., ngày......tháng.....năm...........

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: ban giám hiệu Trường......................................................

Họ với tên học sinh:...................................................................................................

Ngày sinh:........................................................... Lớp:....................................................

Quê quán:............................................................................................................

Nơi ở hiện nay nay:......................................................................................................

Điện thoại:....................................................................................................................

Lí vì rút hồ nước sơ:...............................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Xin đưa về Trường:.....................................................................................

XÁC NHẬN CỦAHẬU CẦN

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

NGƯỜI LÀM ĐƠN

XÁC NHẬN CỦATÀI CHÍNH

XÁC NHẬN CỦAQUẢN SINH

XÁC NHẬN CỦATHƯ VIỆN

HIỆU TRƯỜNG

Ghi chú: Học sinh trả lại thẻ cho Nhà trường trước khi rút hồ sơ.

Xem thêm: Lời Phát Biểu Trong Lễ Cưới Hay Nhất Cho Nhà Trai Và Nhà Gái


Mời bạn đọc cùng bài viết liên quan tại mục giáo dục huấn luyện trong mục biểu mẫu mã nhé.