Float Là Gì Trong C, C ++ Và Lập Trình C #?

     

Kiểu dữ liệu / Data type là gì?

Trong xây dựng C/C++ (hoặc các ngôn ngữ khác), loại dữ liệu đó là phần xác minh các giá bán trị nhưng mà một biến có thể nhận hay giá bán trị mà một hàm rất có thể trả về.

Bạn đang xem: Float là gì trong c, c ++ và lập trình c #?

Kiểu dữ liệu của một biến, xác minh kích thước (số byte) của phát triển thành đó.


*

Kiểu tài liệu Enum

Kiểu tài liệu Enum trong ngôn ngữ C hay còn gọi là kiểu dữ liệu cố định, dạng hình liệt kê. Giá trị của một Enum chỉ hoàn toàn có thể nhận giá trị là một trong những các số nguyên mang đến trước.

Kiểu Enum này khá như là với mẫu mã Enum vào Java, Node.js tốt Python…

Kiểu Void

Kiểu void dùng khẳng định không có giá trị làm sao (không yêu cầu là null).

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội 2015, Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Nó được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

Kiểu trả về của một hàm: khi một không trả về dữ liệu gì thì hàm đó có kiểu void

Ví dụ:


void hello() printf("hello world");
Hàm với tham số void (tức là hàm không có tham số đầu vào)Ví dụ: 2 giải pháp viết sau đây tương đương nhau:


void hello() printf("hello world");// tương đương vớivoid hello(void) printf("hello world");
Con trỏ hình dáng void void * được dùng để tham chiếu thới add của một đối tượng người dùng (chứ ko phải là một trong kiểu tài liệu mới. Phần này hơi nặng nề hiểu mình sẽ sở hữu được bài riêng)

Kiểu dữ liệu nâng cao

Các giao diện dữ liệu nâng cấp của C gồm:

Con trỏ (pointer)Kiểu mảng (array)Kiểu kết cấu (structure)Kiểu unionKiểu hàm (function)

Kiểu tài liệu boolean

Kiểu bool, boolean trong xây dựng C/C++

Kiểu tài liệu Boolean là một trong kiểu tài liệu có chỉ hoàn toàn có thể nhận một trong những hai giá trị như đúng/sai (true/false, yes/no, 1/0) nhằm thay mặt cho hai giá trị thật (truth value).

Trong xây dựng C đẳng cấp boolean sẽ tiến hành gọi là bool (trong Java thì điện thoại tư vấn là boolean, trong Python thì điện thoại tư vấn là bool… phụ thuộc vào ngôn ngữ)

Ban đầu, ngôn ngữ C không hỗ trợ kiểu bool, mà nó sử dụng số integer để biểu hiện true/false (0 tức là false, không giống 0 tức là true). Bắt đầu từ phiên bản C99 standard for C language thì mới bắt đầu hỗ trợ hình dáng bool.

Xem thêm: Cách Nấu Cá Sốt Cà Chua Ngon Và Bổ Dưỡng Cho Cả Nhà, Cá Thu Sốt Cà Chua

Lưu ý

Kiểu String

C/C++ không có loại tài liệu string (text) dùng để hiển thị văn bản. Để hiển thị các giá trị thứ hạng text/string, ta cần sử dụng kiểu char. Thực chất char vẫn là phong cách số, nhưng tùy theo giá trị nhưng nó được gọi thành những ký từ bỏ trong bảng mã ASCII. Một quãng text/string vào C/C++ sẽ là 1 trong những mảng char

Ví dụ số 32 tương ứng với vệt cách, 48 tương xứng với cam kết tự "0", 65 tương ứng với ký kết tự "A".

Để hiển thị đoạn text ‘hello’ thì ta buộc phải mảng char khớp ứng là <104, 101, 108, 108, 111>

Kiểu bool

Trong thiết kế C, thực ra bool chính là kiểu integer (0 có nghĩa là false, không giống 0 tức là true)