Foreach Mảng 2 Chiều Php

     

Sau khi dữ liệu được tổ chức dạng mảng, những quá trình xử lý cho các phần tử của mảng yêu cầu họ cần bao gồm kỹ thuật xịt thăm các bộ phận của mảng. Các các bước đó rất có thể là giám sát hoặc đơn giản là hiển thị dữ liệu trong mảng nhúng vào tài liệu HTML trả về hướng người dùng.

DUYỆT MẢNG LÀ GÌ?

Là cách thức ghé thăm các phần tử của mảngPhép chuẩn y giúp họ tác đụng và xử lý những yêu cầu liên quan trực tiếp các bộ phận của mảng(Xuất dữ liệu, tính toán…)

CẤU TRÚC DUYỆT MẢNG

Foreach là kết cấu dùng để chú tâm mảngTrong mỗi bước duyệt bọn họ ghé thăm mỗi thành phần của mảngKey cùng Value là tin tức của mỗi bộ phận mảng được cung ứng trong vòng lặp

foreach($myArray as $key=>$value) //$key: key của phần tử đang được xem xét //$value: cực hiếm của phần tử đang được duyệt// Xử lý tác động vào các bộ phận của mảngChú ý: nếu không cần sử dụng đến key thì không cần có key trong cấu trúc vòng lặp foreach

DUYỆT MẢNG MỘT CHIỀU PHP

Ví dụ 1: Xuất thông tin các bộ phận của mảng $colorArray

$value) echo $a;?>Ví dụ 2: Xuất tin tức các bộ phận của mảng $student
Bạn đang xem: Foreach mảng 2 chiều php

*Xem thêm: Phí Duy Trì Thẻ Atm Bidv - Cập Nhật Biểu Phí Thẻ Atm Bidv Mới Nhất Năm 2022

Duyệt mảng hai chiều PHP

"Phan Văn Cương", "08t1013" => "Nguyễn Văn Hoàng", "08t1015" => "Bùi Việt Đức",);foreach($student as $key=>$value) echo $key."=>".$value;?>Chú ý: Cặp tin tức $key cùng $value mang ý nghĩa tượng trưng cho tác dụng của cấu trúc, tên biến họ hoàn toàn có thể thay đổi.

DUYỆT MẢNG ĐA CHIỀU

Là phép cẩn thận để thăm và cách xử lý các thành phần của mảng đa chiềuSử dụng các cấu tạo foreach lồng nhau để để ý mảng gồm chiều to hơn 2

Ví dụ 1: coi xét mảng hai chiều $course để hiện thị thông tin những khóa học tại onip.vn

array( "title" => "Khóa học lập trình Frontend Online", "fee" => 1200000 ), "PHP-MYSQL" => array( "title" => "Khóa học tập lập trình website PHP-MYSQL", "fee" => 1680000 ));foreach($course as $k => $v) echo "$k"; echo "--$v"; echo "--$v";?>Ví dụ 2: chăm nom mảng đa chiều $schools hiển thị list Giáo viên và Sinh viên.

(Nội dung mảng theo dõi tại vị trí thực hành)
Xem thêm: Cách Khắc Phục In Không Hết Trang Trong Excel Nhanh Chóng, 3 Bước Khắc Phục In Không Hết Trang Trong Excel

*

Duyệt mảng nhiều chiều vào PHP

Cấu trúc mảng $schools

BÀI TẬP

1.Xây dựng hình ảnh và chăm chú mảng cai quản tin tức hiển thị thông tin về phía fan dùng

2.Xây dựng giao diện và coi ngó mảng làm chủ sản phẩm hiển thị tin tức về phía bạn dùng