Giải 1000 bài tập lập trình của thầy nguyễn tấn trần minh khang pdf

     

Chào tất cả các bạn, trong nội dung bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn độc đưa bộ 1000 bài tập thiết kế của thầy Nguyễn Tấn è cổ Minh Khang. Bạn đọc hãy tải file đề bài xích về luyện tập. Sau đó hãy xem thêm lời giải bằng cách click vào cụ thể từng đề bài, một link sẽ xuất hiện chứa source code là đáp án của bài bác tập tương ứng. Chúc chúng ta học tập thật tốt!

Nếu chúng ta đang mong muốn học lập trình C từ đầu miễn phí, hãy tham gia khóa huấn luyện Học C Bá Đạo của chính bản thân mình nhé.Bạn đã xem: Giải 1000 bài tập của thầy nguyễn tấn è cổ minh khang

Contents

2

Lời giải 1000 bài xích tập của thầy Khang

2.4

Chương 5: Mảng một chiều

2.5

Chương 6: Ma trận

2.6

Chương 7: Ma trận vuôn

2.7

Chương 8: Trừu tượng hóa dữ liệu

2.8

Chương 10: Đệ quy

2.9

Chương 11: nhỏ trỏ

2.10

Chương 12: list liên kết

2.11

Bài tập string trong C

2.12

Bài tập thao tác tập tin

Đề bài xích 1000 bài tập lập trình sẵn của thầy Khang

Dưới đó là đề bài bác 1000 bài bác tập lập trình sẵn C của thầy Nguyễn Tấn è cổ Minh Khang đã được tổng thích hợp thành một tệp tin pdf. Chúng ta chỉ cần tải về nó về là đã xem được cục bộ đề bài xích của 1000 bài xích tập này.

Bạn đang xem: Giải 1000 bài tập lập trình của thầy nguyễn tấn trần minh khang pdf

Nguồn đề bài: Từ Gia Lộc

Giờ đây chúng ta cũng có thể luyện tập những bài tập thiết kế và biết được code của doanh nghiệp đúng tốt sai qua hệ thống chấm code new của bọn chúng tôi.

Thử ngay như thế nào » Luyện Code Online

Lời giải 1000 bài tập của thầy Khang

Chương 1: Lưu thiết bị thuật toán

Chương 2: xây dựng với ngôn từ C

Tam giác cân nặng đặc nằm trong lòng màn hìnhTam giác cân nặng rỗng nằm trong lòng màn hìnhTam giác vuông cân đặcTam giác vuông cân rỗngHình chữ nhật đặcHình chữ nhật rỗng

Chương 4: Hàm

Chương 5: Mảng một chiều

Kỹ thuật nhập, xuất mảng

Kỹ thuật đặt bộ đội canh, các bài tập cơ bản

Các bài xích tập luyện tập

Bài tập rèn luyện tư duy

Các bài xích tập kiếm tìm kiếm với liệt kê

Kỹ thuật tính tổng

Kỹ thuật đếm

Kỹ thuật sắp đến xếp

Kỹ thuật thêm

Kỹ thuật xóa

Kỹ thuật xử lý mảng

Kỹ thuật xử lý mảng con

Xây dựng mảng

Chương 6: Ma trận

Kỹ thuật tính toán

Kỹ thuật đếm

Kỹ thuật để cờ hiệu

Kỹ thuật đặt bộ đội canh

Kỹ thuật giải pháp xử lý ma trận

Sắp xếp ma trận

Xây dựng ma trận

Chương 7: Ma trận vuôn

Tính toán

Kỹ thuật đặt lính canh

Kỹ thuật đếm

Kỹ thuật để cờ hiệu

Sắp xếp

Các phép toán trên ma trận

Chương 8: Trừu tượng hóa dữ liệu

Đơn thức

Bài 486: Tính tích 2 solo thứcBài 487: Tính đạo hàm cung cấp 1 solo thứcBài 488: Tính yêu mến 2 solo thứcBài 489: Tính đạo hàm cấp k đối kháng thứcBài 490: Tính giá chỉ trị solo thức tại vị trí x=x0Bài 491: Định nghĩa toán tử (operator *) mang đến 2 đơn thứcBài 492: Định nghĩa toán tử (operator /) cho 2 1-1 thứcSourceCode

Đa thức

Bài 493: Tính hiệu 2 đa thứcBài 494: Tính tổng 2 đa thứcBài 495: Tính tích 2 đa thứcBài 496: Tính yêu quý 2 nhiều thứcBài 497: Tính đa thức dư của phép phân tách đa thức thứ nhất cho nhiều thức thiết bị haiBài 498: Tính đạo hàm cấp 1 của đa thứcBài 499: Tính đạo hàm cung cấp k của nhiều thứcBài 500: Tính quý hiếm của đa thức tại địa chỉ x = x0Bài 501: Định nghĩa toán tử cùng (operator +) mang đến hai đa thứcBài 502: Định nghĩa toán tử trừ (operator -) mang đến hai nhiều thứcBài 503: Định nghĩa toán tử nhân (operator *) mang lại hai nhiều thứcBài 504: Định nghĩa toán tử mến (operator /) mang đến hai đa thứcBài 505: tra cứu nghiệm của đa thức trong đoạn đến trướcSourceCode (còn 1 số câu chưa test)

Phân Số

Bài 506: rút gọn phân sốBài 507: Tính tổng 2 phân sốBài 508: Tính hiệu 2 phân sốBài 509: Tính tích 2 phân sốBài 510: Tính yêu mến 2 phân sốBài 511: kiểm soát phân số buổi tối giảnBài 512: Qui đồng phân sốBài 513: đánh giá phân số dươngBài 514: bình chọn phân số âmBài 515: so sánh 2 phân số: hàm trả về một trong 3 giá bán trị: 0,-1,1Bài 516: Định nghĩa toán tử operator + cho 2 phân sốBài 517: Định nghĩa toán tử operator – cho 2 phân sốBài 518: Định nghĩa toán tử operator * đến 2 phân sốBài 519: Định nghĩa toán tử operator / cho 2 phân sốBài 520: Định nghĩa toán tử operator ++ mang lại 2 phân sốBài 521: Định nghĩa toán tử operator — cho 2 phân sốSourceCode

Hỗn Số

Bài 522: Khai báo tài liệu để biểu diễn tin tức của một lếu láo sốBài 523 Nhập láo sốBài 524 Xuất láo lếu sốBài 525 Rút gọn gàng hỗn sốBài 526 Tính tổng 2 lếu sốBài 527 Tính hiệu 2 hỗn sốBài 528 Tính tích 2 lếu láo sốBài 529 Tính mến 2 hỗn sốBài 530 bình chọn hỗn số buổi tối giảnBài 531 Qui đồng 2 láo lếu sốSourceCode

Số phức

Bài 532: Khai báo biểu diễn thông tin số phứcBài 533: Nhập số phứcBài 534: Xuất số phứcBài 535: Tính tổng 2 số phứcBài 536: Tính hiệu 2 số phứcBài 537: Tính tích 2 số phứcBài 538: Tính yêu thương 2 số phứcBài 539: Tính lũy thừa bậc n số phứcSourceCode

Điểm trong phương diện phẳng Oxy

Bài 540: khai báo dữ liệu điểm OXYBài 541: Nhập tọa độ điểm trong mặt phẳngBài 542: Xuất tọa độ điểm trong khía cạnh phẳngBài 543: Tính khoảng cách giữa 2 điểmBài 544: Tính khoảng cách 2 điểm theo phương OxBài 545: Tính khoảng cách 2 điểm theo phương OyBài 546: tìm kiếm tọa độ điểm đối xứng qua nơi bắt đầu tọa độBài 547: tra cứu điểm đối xứng qua trục hoànhBài 548: tìm điểm đối xứng qua trục tungBài 549: kiếm tìm điểm đối xứng qua con đường phân giác lần đầu (y=x)Bài 550: tìm kiếm điểm đối xứng qua con đường phân giác thứ 2 (y=-x)Bài 551: kiểm soát điểm trực thuộc phần bốn thứ 1 ko?Bài 552: soát sổ điểm trực thuộc phần tư thứ 2 ko?Bài 553: kiểm soát điểm nằm trong phần tứ thứ 3 ko?Bài 554: chất vấn điểm thuộc phần tư thứ 4 ko?SourceCode

Điểm trong không khí Oxyz

Bài 555: Khai báo kiểu tài liệu biểu diễn tọa độ điểm trong không gian OxyzBài 556: Nhập tọa độ điểm trong không khí OxyzBài 557: Xuất tọa độ điểm theo format (x, y, z)Bài 558: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gianBài 559: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian theo phương xBài 560: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không khí theo phương yBài 561: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không khí theo phương zBài 562: tra cứu tọa độ điểm đối xứng qua nơi bắt đầu tọa độBài 563: kiếm tìm tọa độ điểm đối xứng qua phương diện phẳng OxyBài 564: kiếm tìm tọa độ điểm đối xứng qua mặt phẳng OxzBài 565: kiếm tìm tọa độ điểm đối xứng qua khía cạnh phẳng OyzSourceCode

Đường tròn trong phương diện phẳng Oxy

Bài 566: Khai báo kiểu dữ liệu để trình diễn đường trònBài 567: Nhập mặt đường trònBài 568: Xuất mặt đường tròn theo định dạng ((x, y), r)Bài 569: Tính chu vi con đường trònBài 570: Tính diện tích đường trònBài 571: Xét vị trí tương đối giữa 2 mặt đường tròn( không giảm nhau, tiếp xúc, cắt nhau)Bài 572: soát sổ 1 tọa độ điểm tất cả nằm trong con đường tròn hay khôngBài 573: mang lại 2 con đường tròn. Tính diện tích s phần khía cạnh phẳng bị phủ do 2 con đường tròn đóSourceCode

Hình mong trong không gian Oxyz

Bài 574: Khai báo kiểu tài liệu để trình diễn hình mong trong không khí OxyzBài 575: Nhập hình cầuBài 576: Xuất hình mong theo format ((x, y, z), r)Bài 577: Tính diện tích s xung xung quanh hình cầuBài 578: Tính thể tích hình cầuBài 579: Xét vị trí kha khá giữa 2 hình cầu(không cắt nhau, tiếp xúc, cắt nhau)Bài 580: khám nghiệm 1 tọa độ điểm tất cả nằm bên phía trong hình cầu hay khôngSourceCode

Tam giác trong phương diện phẳng Oxy

Bài 581: Khai báo kiểu tài liệu để màn trình diễn tam giác trong mặt phẳng OxyBài 582: Nhập tam giácBài 583: Xuất tam giác theo định hình ((x1, y1); (x2, y2); (x3, y3))Bài 584: chất vấn tọa độ 3 đỉnh bao gồm thật sự lập thành 3 đỉnh của 1 tam giác khôngBài 585: Tính chu vi tam giácBài 586: Tính diện tích tam giácBài 587: tìm tọa độ giữa trung tâm tam giácBài 588: search 1 đỉnh trong tam giác tất cả hoành độ to nhấtBài 589: kiếm tìm 1 đỉnh vào tam giác có tung độ bé dại nhấtBài 590: Tính tổng khoảng cách từ điểm P(x, y) cho tới 3 đỉnh của tam giácBài 591: khám nghiệm 1 tọa độ điểm có nằm vào tam giác tuyệt khôngBài 592: Hãy cho biết thêm dạng của tam giác(đều, vuông, vuông cân, cân, thường)SourceCode

Ngày

Bài 593: Khai báo kiểu dữ liệu để màn biểu diễn ngàyBài 594: Nhập ngàyBài 595: Xuất ngày theo định dạng (ng/th/nm)Bài 596: kiểm tra năm nhuậnBài 597: Tính số trang bị tự ngày vào nămBài 598: Tính số vật dụng tự ngày kể từ ngày 1/1/1Bài 599: tìm kiếm ngày khi biết năm với số sản phẩm công nghệ tự của ngày trong nămBài 600: search ngày khi biết số sản phẩm công nghệ tự ngày tính từ lúc ngày 1/1/1Bài 601: coi ngày kế tiếpBài 602: tìm ngày hôm quaBài 603: tìm ngày kế kia k ngàyBài 604: Tìm cách nay đã lâu đó k ngàyBài 605: khoảng cách giữa 2 ngàyBài 606: so sánh 2 ngàyTính máy của ngày bất kỳ trong năm(Dùng CT Zeller)SourceCode

Bài 607: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của 1 tỉnh giấc (TINH). Hiểu được một tỉnh bao gồm những thành phần sau:

Mã tỉnh: mẫu mã số nguyên 2 byteTên tỉnh: Chuỗi buổi tối đa 30 ký kết tựDiện tích: kiểu dáng số thực

Sau kia viết hàm nhập, xuất mang đến kiểu dữ liệu này

SourceCode

Bài 608: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn thông tin của một vỏ hộp sữa (HOPSUA). Biết rằng một vỏ hộp sữa gồm những thành phần sau:

Nhãn hiệu: chuỗi tối đa đôi mươi ký tựTrọng lượng: giao diện số thựcHạn sử dụng: Kiểu tài liệu Ngày (NGAY)

Sau đó viết hàm nhập, xuất mang đến kiểu tài liệu này

SourceCode

Bài 609: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn tin tức của 1 vé coi phim (VE). Hiểu được 1 vé xem phim gồm những nguyên tố sau:

Tên phim: Chuỗi buổi tối đa trăng tròn ký tựGiá tiền: hình trạng số nguyên 4 byteXuất chiếu: kiểu thời hạn (THOIGIAN)Ngày xem: kiểu dữ liệu ngày (NGAY)

Sau kia viết hàm nhập, xuất đến kiểu dữ liệu này

SourceCode

Bài 610: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn tin tức của một phương diện hang (MATHANG). Biết rằng một phương diện hang gồm những nhân tố sau:

Tên mặt hàng: chuỗi về tối đa 20 ký tựĐơn giá: kiểu dáng số nguyên 4 byteSố lượng tồn: giao diện số nguyên 4 byte

Sau kia viết hàm nhập, xuất mang lại kiểu tài liệu này

SourceCode

Bài 611: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn thông tin của một chuyến bay. Hiểu được một chuyến bay bao gồm những thành phần sau:

Mã chuyến bay: chuỗi về tối đa 5 cam kết tựNgày bay: kiểu tài liệu ngàyGiờ bay: mẫu mã thời gianNơi đi: chuỗi tối đa trăng tròn ký tựNơi đến: chuỗi về tối đa đôi mươi ký tự

Sau kia viết hàm nhập, xuất đến kiểu tài liệu này

SourceCode

Bài 612: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn thông tin của một mong thủ. Biết rằng một cầu thủ gồm những nguyên tố sau:

Mã cầu thủ: chuỗi tối đa 10 ký kết tựTên mong thủ: chuỗi buổi tối đa 30 ký kết tựNgày sinh: kiểu tài liệu ngày

Sau kia viết hàm nhập, xuất đến kiểu dữ liệu này

SourceCode

Bài 613: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn tin tức của một đội nhóm bóng. (DOIBONG). Biết rằng một tổ bóng bao gồm những yếu tố sau:

Mã nhóm bóng: chuỗi về tối đa 5 ký tựTên team bóng: chuỗi buổi tối đa 30 cam kết tựDanh sách các cầu thủ: mảng 1 chiều những cầu thủ (tối nhiều 30 phần tử)

Sau kia viết hàm nhập, xuất mang lại kiểu dữ liệu này

SourceCode

Bài 614: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn thông tin của một nhân viên cấp dưới (NHANVIEN). Hiểu được một nhân viên gồm phần đa thành phần sau:

Mã nhân viên: chuỗi buổi tối đa 5 ký tựTên nhân viên: chuỗi buổi tối đa 30 cam kết tựLương nhân viên: hình dạng số thực

Sau kia viết hàm nhập, xuất mang lại kiểu tài liệu này

SourceCode

Bài 615: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một sỹ tử (THISINH).

Xem thêm: Mái Ấm Gia Đình Là Số 1 Phần 2 Tap 70, Gia Đình Là Số 1 Phần 2Xem thêm: Năm Tuổi Nên Kiêng Gì 2022, 3 Tuổi Hạn Tam Tai 2022 Cần Kiêng Gì

Hiểu được một thí sinh bao gồm những nguyên tố sau:

Mã thí sinh: chuỗi về tối đa 5 ký tựHọ tên thí sinh: chuỗi tối đa 30 ký kết tựĐiểm toán: mẫu mã số thựcĐiểm lý: dạng hình số thựcĐiểm hóa: hình trạng số thựcĐiểm tổng cộng: giao diện số thực

Sau kia viết hàm nhập, xuất mang đến kiểu dữ liệu này

SourceCode

Bài 616: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một luận văn (LUANVAN). Hiểu được một luận văn bao gồm những yếu tố sau:

Mã luận văn: chuỗi buổi tối đa 10 ký tựTên luận văn: chuỗi về tối đa 100 cam kết tựHọ tên sv thực hiện: chuỗi buổi tối đa 30 cam kết tựHọ tên giáo viên hướng dẫn: chuỗi tối đa 30 cam kết tựNăm thực hiện: đẳng cấp số nguyên 2 byte

Sau đó viết hàm nhập, xuất mang đến kiểu tài liệu này

SourceCode

Bài 617: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn tin tức của một học sinh (HOCSINH). Hiểu được một lớp học tất cả những yếu tắc sau:

Tên học tập sinh: chuỗi tối đa 30 ký kết tựĐiểm toán: mẫu mã số nguyên 2 byteĐiểm văn: giao diện số nguyên 2 byteĐiểm trung bình: hình dáng số thực

Sau kia viết hàm nhập, xuất mang lại kiểu tài liệu này

SourceCode

Bài 618: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn thông tin của một lớp học (LOPHOC). Biết rằng một lớp học có những nhân tố sau:

Tên lớp: chuỗi tối đa 30 ký tựSĩ số: dạng hình số nguyên 2 byteDanh sách các học viên trong lớp ( buổi tối đa 50 học tập sinh)

Sau kia viết hàm nhập, xuất đến kiểu tài liệu này

SourceCode

Bài 619: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn tin tức của một sổ tiết kiệm ngân sách (SOTIETKIEM). Hiểu được một sổ tiết kiệm ngân sách gồm đầy đủ thành phần sau:

Mã sổ: chuỗi buổi tối đa 5 ký kết tựLoại huyết kiệm: chuỗi buổi tối đa 10 cam kết tựHọ tên khách hàng: chuỗi về tối đa 30 cam kết tựChứng minh nhân dân: mẫu mã số nguyên 4 byteNgày mở sổ: kiểu dữ liệu ngàySố tiền gửi: hình dạng số thực

Sau đó viết hàm nhập, xuất đến kiểu dữ liệu này

SourceCode

Sau đó viết hàm nhập, xuất mang đến kiểu dữ liệu này

SourceCode

Chương 10: Đệ quy

Đệ quy tuyến đường tính

Đệ quy nhị phân

Đệ quy hỗ tương

Bài 712: Viết hàm tính số hạng máy n của hai dãy sau:

X(0) = 1

Y(0) = 0

X(n) = x(n – 1) + y(n – 1) (n > 0)

Y(n) = 3 * x(n – 1) + 2 * y(n – 1) (n > 0)

Đệ quy phi tuyến

Bài 713: Tính số hạng trang bị n của dãy

X(0) = 1

X(n) = n^2.x(0) + (n – 1)^2.x(1) + … + (n – i)^2.x(i) +… + 2^2.x(n – 2) + 1^2.x(n – 1)

Một số bài toán đệ quy thông dụng

Bài toán tháp Hà Nội

Bài 714: có 3 ông chồng đĩa đặt số 1, 2 cùng 3. Đầu tiên ông xã 1 có n đĩa được xếp làm sao để cho đĩa to hơn nằm bên dưới và hai chồng đĩa còn lại không có đĩa nào. Yêu cầu: chuyển toàn bộ các đĩa từ ck 1 sang ông xã 3, những lần chỉ đưa một đĩa cùng được phép sử dụng chồng hai làm cho trung gian. Hơn nữa trong quy trình chuyển đĩa phải bảo đảm qui tắc đĩa lớn hơn nằm mặt dưới

Bài toán phát sinh hoán vị

Bài 715: cho tập phù hợp A bao gồm n phần tử được đánh số từ 1, 2, …, n. Một hoán vị của A là một trong dãy a1, a2, … , an. Trong số ấy (a.i) thuộc A và chúng đôi một không giống nhau. Hãy viết hàm phát sinh toàn bộ các hoạn của tập vừa lòng A.

Bài toán Tám Hậu

Bài 716: đến bàn cờ vua kích cỡ (8 x 8). Hãy sắp đến 8 quân hậu vào bàn cờ sao để cho không có bất kỳ 2 quân hậu nào hoàn toàn có thể ăn nhau

Bài toán Mã Đi Tuần

Bài 717: cho bàn cờ vua size (8 x 8). Hãy dịch chuyển quân mã trên mọi bàn cờ sao cho từng ô đi qua đúng một lần

Đệ quy và mảng 1 chiều

Xuất mảng

Kỹ thuật đếm

Kỹ thuật tính toán

Kỹ thuật đặt cờ hiệu

Kỹ thuật kiếm tìm kiếm

Kỹ thuật sắp tới xếp

Giải bài xích tập đệ quy

Chương 11: bé trỏ

Con trỏ cơ bản

+ Khai báo với khởi tạo

+ tham số là con trỏ

+ phải nhớ những toán tử của con trỏ

+ size của nhỏ trỏ

Con trỏ cùng mảng 1 chiều

+ Nhập xuất

+ Thêm, Xóa, Cộng, Trừ

+ Liệt kê hoán vị

+ bài bác tập tổng hợp

Con trỏ nâng cao

+ chuyển đổi con trỏ sau khi ra ngoài hàm

+ bé trỏ vô kiểu

Con trỏ và mảng 2 chiều

+ Nhập xuất

+ Thêm xóa

Chương 12: list liên kết

Khai báo

Khởi tạo list liên kết

Tạo node

Thêm 1 node vào đầu danh sách

Duyệt danh sách liên kết

Nhập list liên kết

Chương trình minh họa

Bài 787: Viết chương trình triển khai các yêu mong sau:Nhập danh sách liên kết đơn những số nguyênXuất danh sách link đơn những số nguyênTính tổng những node trong DSLKSourceCode

Các bài bác tập lý thuyết

Các bài xích tập khai báo danh sách

– họ tên: buổi tối đa 30 cam kết tự– Điểm toán: mẫu mã số nguyên– Điểm văn: kiểu số nguyên– Điểm trung bình: hình dạng số thực

SourceCode

Bài 797: Hãy khai báo cấu tạo dữ liệu cho danh sách liên kết đơn các thí sinh. Trả sử thí sinh tất cả những thành phần tin tức như sau:

– Mã thí sinh: về tối đa 5 ký kết tự– chúng ta tên: về tối đa 30 ký kết tự– Điểm toán: vẻ bên ngoài số thực– Điểm lý: phong cách số thực– Điểm hóa: mẫu mã số thực– Điểm tổng cộng: thứ hạng số thực

SourceCode

Bài 798: Hãy khai báo cấu trúc dữ liệu mang đến danh sách liên kết đơn các phòng trong hotel (PHONG). Giả sử phòng khách sạn bao gồm những tin tức như sau:

– Mã phòng: tối đa 5 cam kết tự– tên phòng: về tối đa 30 ký tự– Đơn giá chỉ thuê: hình dạng số thực– con số giường: loại số nguyên– triệu chứng giường: 0 thủng thẳng 1 bận

SourceCode

Tạo NODE mang lại danh sách liên kết đơn

Bài tập string trong C

Viết lại các hàm string

Bài tập thao tác làm việc tập tin

Các lấy ví dụ về tập tin

Dùng tập tin lưu lại và xử lý dữ liệu

Trên trên đây là share 1000 bài tập xây dựng C/C++ có lời giải của thầy Khang tự blog của công ty Vương Trí Tài. Chúc các bạn độc giả của thiết kế Không cực nhọc học tập tốt!