Giáo Án Thể Dục Lớp 8

     
Các chỉ số hoạt động tài chính - Thực trạng hoạt động tài chính của vườn thú Hà Nội 123 20,000 5,000


Bạn đang xem: Giáo án thể dục lớp 8

Trường THCS Hội Yên    Giao Án Thể Dục 8 Tiết 1: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN Ngày soạn: 14/8 PHÁT TRIỂN SỨC NHANH Lớp dạy: 8 abc. I.Mục tiêu: - Có một số hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản - TRang bị cho hs một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện phát triển sức nhanh. - Biết để vận dụng tự tập hằng ngày. II. Phương pháp: - Đàm thoại. III. Chuẩn bị của giáo viên – học sinh: 1.Chuẩn bị của giáo viên: Một số tài liệu liên quan… 2. Chuẩn bị của học sinh: Vở, bút… IV. Tiến trình bài dạy: 1.Phần mở đầu: - Ổn định tổ chức lớp. - Kiểm tra sĩ số. 2. Phần cơ bản: 2.1. Một số hiểu biết cần thiết - Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất. - Sức nhanh biểu hiện ở 3 hình thức cơ bản: Phản ứng nhanh, tần số động tác nhanh và thực hiện động tác đơn nhanh. + Phản ứng nhanh: Ví dụ: Khi nghe thấy tín hiệu dừng, dừng lại ngay hoặc đang chạy có tín hiệu thì chạy ngược lại ngay chiều vừa chạy, v.v… khi nghe thấy tiếng súng phát lệnh hoặc hiệu lệnh “Chạy” người chạy phản ứng nhanh bằng động tác xuất phát. Trong đời sống khi chúng ta đi xe đạp, xe máy trên đường bất ngờ có một tình huống xảy ra như có người chạy qua đường người đi xe phải phản ứng nhanh thắng gấp hoặc điều khiển tay lái để tránh,… + Tần số động tác: Ví dụ: Số lần bước chạy trong 1 giây, số lần bước đi bộ trong 1 phút , số lần tâng cầu hay nhảy dây trong 15, 20, 30 giây hoặc số lần quạt tay của VĐV bơi 50m, 100m,… + Động tác đơn nhanh: Ví dụ: Trong đấu võ, đấu kiếm,… xuất đòn nhanh, khi đối phương ra đòn tấn công nhanh hoặc trong thi đấu bóng chuyền khi đối phương đập bóng lập tức bên bị tấn công có động tác đỡ bóng hoặc khi bị ngã lập tức đưa tay ra chống,… Ngoài ra, sức nhanh trong chạy 100m hay chạy cự ly ngắn với hs phổ thông còn liên quan đến: + Sức manh tốc độ: Ví dụ: đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát, đạp chân khi chạy tăng tốc sau xuất phát,… + Sức bền tốc độ: Ví dụ: khi gắng sức chạy 10 -20m cuối trước khi đến đích. Người soạn: Phan Khắc Minh 1 Năm học: 2010 - 2011 Trường THCS Hội Yên    Giao Án Thể Dục 8 Tiết 2 THỂ DỤC - CHẠY NHANH Ngày soạn 14/8 Lớp dạy: 8abc. I.Mục tiêu: - Học sinh biết một số động tác trong bài thể dục liên hoàn và các trò chơi, động tác bổ trợ thể lực chạy nhanh ở lớp 6,7.Giới thiệu khái niệm về cự ly chạy ngắn - Học sinh thực hiên cơ bản đúng các động tác theo yêu cầu của giáo viên. - Hình thành cho hs có tác phong nhanh nhẹn, tích cực, tự giác trong tập luyện. II. Phương pháp: - Đồng loạt - phân nhóm quay vòng. III. Chuẩn bị của giáo viên – học sinh: 1.Chuẩn bị của giáo viên: còi 2. Chuẩn bị của học sinh: Áo quần gọn gàng, vệ sinh sân tập IV. Tiến trình bài dạy: Phần - nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - Nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi dạy. 2. Phần cơ bản: 2.1. Khởi động a. Khởi động chung: - Chạy nhẹ nhàng 100 – 200m. - Thực hiện 1 số động tác tay không: … - Khởi động các khớp: Cổ, tay, vai, . - Thực hiện động tác ép dọc – ép ngang. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. - Chạy gót chạm mông.Chạy đá lăng trước. 2.2. Học bài mới: a. Thể dục: - Học từ nhịp 1 – 8 ( Nam và nữ). b. Chạy nhanh: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Ôn một số động tác bổ trợ: + Mặt hướng chạy - xuất phát + Lưng hướng chạy - xuất phát + Vai hướng chạy - xuất phát *. Củng cố: Kiểm tra một số động tác trong 3 / 37 / 5 / 2 l x8 n 2 l x8 n 32 / 14 / 14 / 2x20m 2x20m 2x20m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x GV - Thực hiện theo vòng tròn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Phân nhóm – quay vòng: ĐHĐN Bài TD - Gv phân tích và thị phạm đtác sau đó hướng dẫn nhóm luyện tập. x x x x x x x x x x x x x x x - G/v chỉ khái quát ngắn gọn và hướng dẫn h/s luyện tập. x x x x x x x x x x x x x x x x x x Người soạn: Phan Khắc Minh 2 Năm học: 2010 - 2011 Trường THCS Hội Yên    Giao Án Thể Dục 8 bài thể dục. 2.3. Thả lõng: Thực hiện các động tác hít thở, rủ tay, chân, … 3. Phần kết thúc: - Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. - Hướng dẫn h/s bài tập về nhà: + Tập động tác đánh tay tại chổ, chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ. + Ôn các động tác trong bài Thể dục. 1x30m 1x30m 1x30m 2 / 2 / 5 / - Gọi 3 h/s thực hiện, GV và HS nhận xét. - Thực hiện theo hình khối. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x Tiết: 3 - 4 THỂ DỤC Ngày soạn: 19/8 CHẠY NHANH - CHẠY BỀN Lớp dạy : 8abc. I.Mục tiêu: - Cho học sinh nhận biết được các động tác trong bài thể dục liên hoàn và biết được các động tác bổ trợ chạy nhanh, rèn luyện phát triển sức bền. - Học sinh thực hiên được các kỹ thuật động tác bổ trợ chạy nhanh và các động tác trong bài thể dục liên hoàn. - Rèn luyện cho h/s tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, nghiêm túc, tự giác. II. Phương pháp: - Đồng loạt - Phân nhóm quay vòng. III. Chuẩn bị của giáo viên - học sinh: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Còi, … 2. Chuẩn bị của học sinh: Vệ sinh sân tập, áo quần gọn gàng. IV. Tiến trình bài dạy: Phần - nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - Nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi dạy. 2. Phần cơ bản: Tiết 3 2.1. Khởi động a. Khởi động chung: - Chạy nhẹ nhàng 100 – 200m. - Thực hiện 1 số động tác tay không: … - Khởi động các khớp: Cổ, tay, vai, . - Thực hiện động tác ép dọc – ép ngang. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. - Chạy gót chạm mông.Chạy đá lăng trước. 2.2. Học bài mới: 3 / 82 / 7 / 2 l x8 n 2 l x10m 32 / x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x GV - Thực hiện theo vòng tròn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Phân nhóm – quay vòng: Người soạn: Phan Khắc Minh 3 Năm học: 2010 - 2011 Trường THCS Hội Yên    Giao Án Thể Dục 8 a. Thể dục - Ôn: + Từ nhip 1 - 8 b. Chạy nhanh: - Trò chơi: “ Chạy tiếp sức”, “ Chạy tiếp sức chuyển vật” - Ôn một số động tác bổ trợ: - chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau + Mặt hướng chạy - xuất phát + Lưng hướng chạy - xuất phát + Vai hướng chạy - xuất phát *. Củng cố: Kiểm tra từ 1 -8 trong bài thể dục liên hoàn. c. Chạy bền: Chạy dích dắc tiếp sức 2.3. Thả lõng: Thực hiện các động tác hít thở, rủ tay, chân, … Tiết 4: 2.4. Nhận lớp kiểm tra sĩ số 2.5. Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi dạy. 2.6.Kiểm tra bài củ: Kiểm tra các động tác trong bài thể dục liên hoàn? 2.7.Học bài mới: a. Thể dục: - Ôn: + Từ nhịp 1 – 8 - Học: Từ nhịp 9 – 17 b.Chạy nhanh - Trò chơi “ Chạy đuổi” - Động tác bổ trợ: + Tại chổ thực hiện động tác đánh tay. + Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chạm mông *. Củng cố: Thực hiện các động tác trong bài thể dục liên hoàn. 2.8. Thả lỏng: Thực hiện các động tác hít thở, rủ tay, chân, … 3. Phần kết thúc: - Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. - Hướng dẫn h/s bài tập về nhà: 14 / 14 / 1x20m 1x20m 1x20m 2x20m 2x20m 2x20m 2 / 3 / 2 / 1 / 2 / 2 / 32 / 14 / 14 / 1 / 1x20 m 1x20 m 2 / 2 / 5 / ĐHĐN Bài TD - Nhóm trưởng hướng dẫn nhóm tập luyện. x x x x x x x x x x x x x x - G/v chỉ khái quát ngắn gọn và hướng dẫn h/s thực hiện trò chơi. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Gọi 3 h/s thực hiện, GV và HS nhận xét. - G/v hướng dẫn h/s luyện tập. - Thực hiện theo hình khối. - Tập trung học sinh 4 hàng ngang. - Gọi 3 h/s thực hiện động tác, g/v và h/s nhận xét và cho điểm. Nhóm trưởng hướng dẫn nhóm thực hiện. - Gv thị phạm động tác sau đó hướng dẫn hs luyện tập x x x x x x x x x x x x x x - Gv phân tích và hướng dẫn hs tập luyện. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Gọi 3 h/s thực hiện, GV và HS nhận xét. - Thực hiện theo hình khối. x x x x x x x x x x x Người soạn: Phan Khắc Minh 4 Năm học: 2010 - 2011 Trường THCS Hội Yên    Giao Án Thể Dục 8 + Tập động tác đánh tay tại chổ, chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ. + Ôn các động tác trong bài thể dục x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x Tiết: 5 - 6 BÀI THỂ DỤC Ngày soạn: 26/8 CHẠY NHANH - CHẠY BỀN Lớp dạy: 8abc. I.Mục tiêu: - Giúp cho học sinh nhận biết được các động tác 1 -17 trong bài thể dục liên hoàn, một số động tác bổ trợ chạy nhanh, xuất phát cao chạy 40 - 60m và rèn luyện phát triển sức bền. - Học sinh thực hiên được các kỹ thuật động tác bổ trợ chạy nhanh, kỹ thuật xuất phát cao chạy 30 – 60m. - Rèn luyện cho h/s tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, nghiêm túc, tự giác. II. Phương pháp: - Đồng loạt - Phân nhóm quay vòng. III. Chuẩn bị của giáo viên - học sinh: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Còi, … 2. Chuẩn bị của học sinh: Vệ sinh sân tập, áo quần gọn gàng. IV. Tiến trình bài dạy: Phần - nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - Nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi dạy. 2. Phần cơ bản: Tiết 5 2.1. Khởi động a. Khởi động chung: - Chạy nhẹ nhàng 100 – 200m. - Thực hiện 1 số động tác tay không: … - Khởi động các khớp: Cổ, tay, vai, . - Thực hiện động tác ép dọc – ép ngang. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. - Chạy gót chạm mông.Chạy đá lăng trước. 2.2.Kiểm tra bài củ: Thực hiện từ 1 – 17 nhịp trong bài thể dục. 2.3.Học bài mới: a. Thể dục -Ôn từ nhịp 1 – 17 * Chú ý: Nhịp diệu, biên độ động tác. 3 / 82 / 7 / 2 l x8 n 2 l x8 n 2 / 32 / 14 / x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x GV - Thực hiện theo vòng tròn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  - Gv gọi 2-3hs thực hiện, gv – hs nhận xét và cho điểm. x x x x x x x x x x x x X Người soạn: Phan Khắc Minh 5 Năm học: 2010 - 2011 Trường THCS Hội Yên    Giao Án Thể Dục 8 b. Chạy nhanh: - Trò chơi: “ Chạy đuổi”. - Ôn một số động tác bổ trợ: + Mặt hướng chạy - xuất phát + Lưng hướng chạy - xuất phát + Vai hướng chạy - xuất phát - Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m. *. Củng cố: Kiểm tra 1 số động tác trong bài thể dục. c. Chạy bền: + Cách kiểm tra mạch trước và sau khi chạy. + Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức. 2.4. Thả lõng: Thực hiện các động tác hít thở, rủ tay, chân, … Tiết 6: 2.5. Nhận lớp kiểm tra sĩ số 2.6. Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi dạy. 2.7.Kiểm tra bài củ: Kiểm tra kỹ thuật xuất phát cao chay 20m. 2.8.Học bài mới: a. Thể dục: - Ôn: từ nhịp 1 – 17. - Học: Từ nhịp 18 – 25: b.Chạy nhanh - Một số động tác bổ trợ chạy nhanh: + Động tác đánh tay tại chổ. + Chạy nâng cao đùi tại chổ - Trò chơi “ Chạy tốc độ cao” - Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m *. Củng cố: kiểm tra từ nhịp 18 – 25. 2.9. Thả lỏng: Thực hiện các động tác hít thở, rủ tay, chân, … 3.

Xem thêm: Danh Sách Các Quốc Gia Theo Ý Nghĩa Tên Các Nước Trên Thế Giới Bằng Tiếng ViệtXem thêm: Các Khối Thi Đại Học Và Tổ Hợp Môn Thi Đại Học 2021, Các Khối Thi Đại Học Và Tổ Hợp Môn Thi

Phần kết thúc: 14 / 2l 2 / 3 / 2 / 1 / 2 / 2 / 32 / 14 / 14 / 2 -3 / 2l 2-3l 2 / 2 / 5 / - Nhóm trưởng hướng dẫn nhóm luyện tập. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gọi 3 h/s thực hiện, GV và HS nhận xét. - Gv hướng dẫn hs cách đo mạch. - Thực hiện theo hình khối. - Tập trung học sinh 4 hàng ngang. - Gọi 2 h/s thực hiện động tác, g/v và h/s nhận xét và cho điểm. x x x x x x x x x x x x x x x X - Nhóm trưởng hướng dẫn luyện tập. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Gọi 2-3 h/s thực hiện, GV và HS nhận xét. - Thực hiện theo hình khối. x x x x x x x x x x x Người soạn: Phan Khắc Minh 6 Năm học: 2010 - 2011 Trường THCS Hội Yên    Giao Án Thể Dục 8 - Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. - Hướng dẫn h/s bài tập về nhà: + Tập động tác đánh tay tại chổ, chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ. + Ôn các động tác trong bài thể dục liên hoàn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x Gv Tiết: 7 - 8 BÀI THỂ DỤC Ngày soạn: 3/9 CHẠY NHANH - CHẠY BỀN Lớp dạy: 8abc. I.Mục tiêu: - giúp cho học sinh nhận biết được các động tác trong bài thể dục liên hoàn, một số động tác bổ trợ chạy nhanh, xuất phát cao chạy 30 - 60m và rèn luyện phát triển sức bền. Biết được cách đo và đóng bàn đạp. - Học sinh thực hiên được các kỹ thuật động tác bổ trợ chạy nhanh, kỹ thuật xuất phát cao chạy 30 – 60m, bài thể dục liên hoàn. - Rèn luyện cho h/s tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, nghiêm túc, tự giác. II. Phương pháp: - Đồng loạt – Phân nhóm quay vòng, thi đấu. III. Chuẩn bị của giáo viên - học sinh: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Còi, … 2. Chuẩn bị của học sinh: Vệ sinh sân tập, áo quần gọn gàng. IV. Tiến trình bài dạy: Phần - nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - Nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi dạy. 2. Phần cơ bản: Tiết 7: 2.1. Khởi động a. Khởi động chung: - Chạy nhẹ nhàng 100 – 200m. - Thực hiện 1 số động tác tay không: … - Khởi động các khớp: Cổ, tay, vai, . - Thực hiện động tác ép dọc – ép ngang. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. Chạy gót chạm mông. - Chạy nâng cao đùi. Chạy đá lăng trước. 2.2.Kiểm tra bài củ: Thực hiện các động tác trong bài thể dục liên hoàn. 2.3.Học bài mới: 3 / 82 / 7 / 2 l x8 n 2 l x8 n 2 / 32 / 14 / x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x GV - Thực hiện theo vòng tròn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  - Gv gọi 2-3hs thực hiện, gv – hs nhận xét và cho điểm. Phân nhóm – quay vòng: ĐHĐN Bài TD Người soạn: Phan Khắc Minh 7 Năm học: 2010 - 2011 Trường THCS Hội Yên    Giao Án Thể Dục 8 a. Bài thể dục: -Ôn: Từ nhịp 1 – 25. * Chú ý cho hs về biên độ, nhịp điệu động tác. b. Chạy nhanh: - Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau - Trò chơi: Chạy tốc độ cao. - Xuất phát cao - chạy nhanh 30 – 60m. *. Củng cố: Kiểm tra từ 1 – 25 trong bài thể dục liên hoàn. c. Chạy bền: Luyện tập chạy vuợt chướng ngại vật trên đường chạy. 2.4. Thả lõng: Thực hiện các động tác hít thở, rủ tay, chân, … Tiết 8: 2.5. Nhận lớp kiểm tra sĩ số 2.6. Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi dạy. 2.7.Kiểm tra bài củ: Kiểm tra kỹ thuật xuất phát cao chạy 20m. 2.8.Học bài mới: a. Bài thể dục: - Ôn: Từ nhịp 1 – 25. - Học từ nhịp 26 – 35. ……………………………………… . ……………………………………… . ……………………………………… . b.Chạy nhanh: - Tại chổ thực hiện động tác đánh tay. - Chạy nâng cao đùi tại chổ. - Trò chơi “ Lò cò tiếp sức” - Học: Cách đo và đóng bàn đạp, Xuất phát thấp chạy nhanh. *. Củng cố: kiểm tra các động tác trong bài thể dục liên hoàn. 2.9. Thả lỏng: Thực hiện các động tác hít thở, rủ tay, chân, … 14 / 2 l x30 m 2 l x30 m 2 l x30 m 2l 2l 2 / 3 / 2 / 1 / 2 / 2 / 32 / 14 / 14 / 2l 2-3l 2 / 2 / - Nhóm trưởng hướng dẫn nhóm tập luyện. x x x x x x x x x x x x X - Nhóm trưởng hướng dẫn nhóm luyện tập. x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Gọi 2 h/s thực hiện, GV và HS nhận xét. - Cho hs chạy vòng quanh sân trường. - Thực hiện theo hình khối. - Tập trung học sinh 4 hàng ngang. - Gọi 2 h/s thực hiện động tác, g/v và h/s nhận xét và cho điểm. Phân nhóm – quay vòng: ĐHĐN Bài TD - Nhóm trưởng hướng dẫn nhóm thực hiện. x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - Nhóm trưởng hướng dẫn luyện tập. x x x x x x x x x x x x x x x - Gv chỉ phân tích khái quát sau đó hướng dẫn hs thực hiện. x x x x x x x x x x x x Người soạn: Phan Khắc Minh 8 Năm học: 2010 - 2011 Trường THCS Hội Yên    Giao Án Thể Dục 8 3. Phần kết thúc: - Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. - Hướng dẫn h/s bài tập về nhà: + Tập động tác đánh tay tại chổ, chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ. + Ôn các động tác trong bài thể dục liên hoàn. 5 / x x x x x x - Gọi 2-3hs thực hiện sau đó nhận xét. - Thực hiện theo hình khối. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x Tiết: 9 - 10 BÀI THỂ DỤC Ngày soạn: 10/9 CHẠY NHANH - CHẠY BỀN Lớp dạy: 8abc. I.Mục tiêu: - Học sinh thông hiểu các động tác trong bài thể dục liên hoàn, một số động tác bổ trợ chạy nhanh, xuất phát thấp - chạy lao và rèn luyện phát triển sức bền. - Học sinh thực hiện thành thạo các kỹ thuật động tác bổ trợ chạy nhanh, kỹ thuật xuất phát thấp - chạy lao, bài thể dục liên hoàn. - Rèn luyện cho h/s tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, nghiêm túc, tự giác. II. Phương pháp: - Đồng loạt – Phân nhóm quay vòng, thi đấu. III. Chuẩn bị của giáo viên - học sinh: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Còi, … 2. Chuẩn bị của học sinh: Vệ sinh sân tập, áo quần gọn gàng. IV. Tiến trình bài dạy: Phần - nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - Nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi dạy. 2. Phần cơ bản: Tiết 9: 2.1. Khởi động a. Khởi động chung: - Chạy nhẹ nhàng 100 – 200m. - Thực hiện 1 số động tác tay không: … - Khởi động các khớp: Cổ, tay, vai, . - Thực hiện động tác ép dọc – ép ngang. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. Chạy gót chạm mông. - Chạy nâng cao đùi. Chạy đá lăng trước. 2.2.Kiểm tra bài củ: Thực hiện các động tác trong bài thể dục liên hoàn. 3 / 82 / 7 / 2 l x8 n 2 l x10m 2 / 32 / x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x GV - Thực hiện theo vòng tròn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  - Gv gọi 2-3hs thực hiện, gv – hs nhận xét và cho điểm. Người soạn: Phan Khắc Minh 9 Năm học: 2010 - 2011 Trường THCS Hội Yên    Giao Án Thể Dục 8 2.3.Học bài mới: a. Bài thể dục: -Ôn: Từ nhịp 1 – 35. * Chú ý cho hs về biên độ, nhịp điệu động tác. b. Chạy nhanh: - Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau - Trò chơi: Chạy tốc độ cao. - Xuất phát thấp - chạy lao 30m *. Củng cố: Kiểm tra từ 1 – 25 trong bài thể dục liên hoàn. c. Chạy bền: Luyện tập chạy vượt chướng ngại vật trên đường chạy. 2.4. Thả lõng: Thực hiện các động tác hít thở, rủ tay, chân, … Tiết 10: 2.5. Nhận lớp kiểm tra sĩ số 2.6. Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi dạy. 2.7.Kiểm tra bài củ: Kiểm tra kỹ thuật xuất phát cao chạy 20m. 2.8.Học bài mới: a. Bài thể dục: - Ôn: Từ nhịp 1 – 35. b.Chạy nhanh: - Tại chổ thực hiện động tác đánh tay. - Chạy nâng cao đùi tại chổ. - Trò chơi “ Lò cò tiếp sức” - Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng 60m 14 / 14 / 2 l x30 m 2 l x30 m 2 l x30 m 2l 2l 2 / 3 / 2 / 1 / 2 / 2 / 32 / 14 / 14 / 2l 2-3l 2 / Phân nhóm – quay vòng: ĐHĐN Bài TD - Nhóm trưởng hướng dẫn nhóm tập luyện. x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Gọi 2 h/s thực hiện, GV và HS nhận xét. - Cho hs chạy vòng quanh sân trường. - Thực hiện theo hình khối. - Tập trung học sinh 4 hàng ngang. - Gọi 2 h/s thực hiện động tác, g/v và h/s nhận xét và cho điểm. Phân nhóm – quay vòng: ĐHĐN Bài TD - Nhóm trưởng hướng dẫn nhóm thực hiện. x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x - Gv chỉ phân tích khái quát sau đó hướng dẫn hs thực hiện. x x x x x x x x x x x x x x x x x x Người soạn: Phan Khắc Minh 10 Năm học: 2010 - 2011 <...>... 2011   Trường THCS Hội Yên 8 * Củng cố: Kiểm tra một số động tác trong bài thể dục liên hoàn 2.9 Thả lỏng: Thực hiện các động tác hít thở, rủ tay, chân, … 3 Phần kết thúc: - Nhận xét đánh giá kết quả buổi học - Hướng dẫn h/s bài tập về nhà: + Tập động tác đánh tay tại chổ, chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ + Ôn các đtác trong bài thể dục liên hoàn Tiết: 13 / 2 Giao Án Thể Dục - Gọi 2-3hs thực hiện sau... Tiết 22: 2.5 Nhận lớp kiểm tra sĩ số 2.6 Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi dạy 2.7.Kiểm tra bài củ: Kiểm tra kỹ thuật xuất phát thấp- chạy lao? 2 .8. Học bài mới: a Bài thể dục liên hoàn: - Ôn: + đội hình 0 – 3 – 6 – 9, cách điều khiển đhđn + Đi đều, chạy đều - đứng lại, đổi chân khi sai nhịp Người soạn: Phan Khắc Minh   Giao Án Thể Dục 82 / 7/ GV - Thực hiện theo vòng tròn 2lx8n 2lx8n 2/ 32/ 14/ 14/... xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx 3 Phần kết thúc: 5 X xxxxxxxxxxx - Nhận xét đánh giá kết quả buổi học - Hướng dẫn h/s bài tập về nhà: Gv + Tập động tác đánh tay tại chổ, chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ  Tiết: 14 KIỂM TRA:BÀI THỂ DỤC LIÊN HOÀN Ngày soạn: 23/9 Lớp dạy: 8abc I.Mục tiêu: - Kiểm tra bài thể dục liên hoàn 35 động tác - Đánh giá mức độ thực hiện động tác trong quá trình học tập - Rèn luyện cho... Nhận lớp kiểm tra sĩ số 2.6 Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi dạy 2.7.Kiểm tra bài củ: Kiểm tra kỹ thuật chạy đều 2 .8. Học bài mới: Giao Án Thể Dục - Tập trung học sinh 4 hàng ngang 32/ 21 - Gọi 2 h/s thực hiện động tác, g/v và h/s nhận xét và cho điểm Phân nhóm – quay vòng: ĐHĐN C Nhanh - Nhóm trưởng hướng dẫn nhóm thực hiện x x x x x Năm học: 2010 - 2011 Trường THCS Hội Yên   Giao Án Thể Dục 8 + Đi... tay tại chổ, chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ + Ôn các đtác trong bài thể dục liên hoàn Tiết: 11- 12 Giao Án Thể Dục xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X xxxxxxxxxxx Gv BÀI THỂ DỤC CHẠY NHANH - CHẠY BỀN Ngày soạn: 16/9 Lớp dạy: 8abc I.Mục tiêu: - Học sinh thông hiểu các động tác trong bài thể dục liên hoàn, một số động tác bổ trợ chạy nhanh, xuất phát thấp - chạy lao và rèn luyện phát triển sức bền... h/s bài tập về nhà: + Tập động tác đánh tay tại chổ, chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ 3/ Tiết: 17- 18 Giao Án Thể Dục 2/ 5/ x x x x x x xxxxxx xxxxxx - Gọi 2 h/s thực hiện, GV và HS nhận xét - Cho hs chạy vòng quanh sân trường - Thực hiện theo hình khối xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X xxxxxxxxxxx Gv ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ CHẠY NHANH - CHẠY BỀN Ngày soạn: 8/ 10 Lớp dạy: 8abc I.Mục tiêu: - Nhận biết các động... 5 / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X xxxxxxxxxxx BÀI THỂ DỤC LIÊN HOÀN CHẠY NHANH - CHẠY BỀN Gv Ngày soạn: 23/9 Lớp dạy: 8abc I.Mục tiêu: - Thông hiểu các nhịp trong bài thể dục liên hoàn và biết phối hợp các giai đoạn trong chạy nhanh, luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên - Học sinh thực hiện thành thạo các động tác trong bài thể dục liên hoàn và cơ bản đúng các giai đoạn trong chạy nhanh... hiện đúng 35 nhịp trong bài thể dục( biên độ, nhịp điệu động tác, …) + Điểm 7 – 8: Thực hiện thuộc 35 nhịp trong bài thể dục liên hoàn nhưng biên độ động tác và nhịp điệu động tác chưa chính xác + Điểm 5 – 6: Thực hiện có 5 – 6 nhịp trong bài thể dục chưa thuộc, phối hợp động tác chưa chính xác 2.5 Thả lỏng: Thực hiện 1 số động tác thả lỏng: … 3 Phần kết thúc: - Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra...   8 2.2.Kiểm tra bài củ: Thực hiện các động tác trong bài thể dục liên hoàn 32/ 2.3.Học bài mới: 14/ a Bài thể dục: -Ôn: Từ nhịp 1 – 35 * Chú ý cho hs về biên độ, nhịp điệu động 14/ tác 2lx30m b Chạy nhanh: - Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau - Trò chơi: Chạy đuổi - X phát thấp - chạy lao - giữa quãng 60m 2lx30m 2lx30m 2l 2l * Củng cố: Kiểm tra từ 1 – 35 trong bài thể 2/ dục. .. vai, 2lx8n x x x x x x - Thực hiện động tác ép dọc – ép ngang x x x x b Khởi động chuyên môn: x x Người soạn: Phan Khắc Minh 13 Năm học: 2010 - 2011 Trường THCS Hội Yên   Giao Án Thể Dục 8 - Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi 2lx10m x x - Chạy gót chạm mông.Chạy đá lăng trước x x - Gv gọi 2-3hs thực hiện, gv – hs 2.2.Kiểm tra bài củ: Kiểm tra từ nhịp 1 – 2/ nhận xét và cho điểm 35 trong bài thể dục liên .    Giao Án Thể Dục 8 Tiết 2 THỂ DỤC - CHẠY NHANH Ngày soạn 14 /8 Lớp dạy: 8abc. I.Mục tiêu: - Học sinh biết một số động tác trong bài thể dục liên hoàn. Hội Yên    Giao Án Thể Dục 8 2.2.Kiểm tra bài củ: Thực hiện các động tác trong bài thể dục liên hoàn. 2.3.Học bài mới: a. Bài thể dục: -Ôn: Từ nhịp 1