Giáo án tiếng anh lớp 6 trọn bộ

     
... *Homework: Giáo án giờ đồng hồ Anh 41 - Learn vocabulary by heart - Prepare the next lesson (A closer look 2) Giáo án giờ Anh 42 Period: 17 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… Week: 06 UNIT ... Closer look 1) Experiments: Giáo án giờ đồng hồ Anh Giáo án giờ Anh Week: 01 Period: 02 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ... Giáo án giờ Anh 49 Giáo án giờ Anh 50 Week: 07 Period: 20...

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 6 trọn bộ


*

... Hello,phong, Nice to meet you Class 3A: Nhu, Ngoc Class 3B: Diep, Han Class 3C: Nhat, Nghia School year: 2015-2016 1.a, 2.b This is ; Hello, nam giới This is; Hello, Phong 23 Let’s sing: How are you? •Teacher: ... WEEK Period: Planning date: 30 /11 /2015 Date of teaching: 01 và 03/ 12/ 2015 ………………………………………………………………………………………………………… UNIT 3: THIS IS TONY Lesson I Objectives: - By the kết thúc ... Have the whole class read each sentence in School year: 2015-2016 Answers: – 2- 3- Answers: (6) 2(8) 3( 10) 4( 10) 36 chorus to lớn reinforce their pronunciation Let’s sing - Ss listen khổng lồ the tuy vậy times...
*

... Prepare for the next lesson: Unit 2: Closer look - vị exercise A1, (p .10 ), B2, (P .11 ) workbook UNIT MY home Tiết 11 Ngày dạy: 10 /9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the kết thúc of the lesson, ss will be ... Talkative, friendly, creative * Scorpio <"skɔ:piou>: 21/ 10/20 /11 (cung Hổ Cáp) Careful, responsible, curious * Sagittarius <,sædʒi"teəriəs>: 21/ 11 – trăng tròn /12 (cung Nhân Mã - cung máy Hoàng Đạo) Independent, ... Prepare for the next lesson: Unit 3: Closer look - vì chưng exercise A1, (p. 16 ) , B1, (P .17 ) workbook UNIT MY FRIENDS ngày tiết 18 Ngày dạy: 27/9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the over of the lesson, ss will be...
*

... Play lượt thích listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án tiếng Anh 6 - Ask Ss to lớn give the rule & use of the present simple and the present continuous tense ... Favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án tiếng Anh 16 school - Choose some Ss to present lớn the class about their writing - Tell Ss to lớn pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities nội dung Not e Giáo án giờ Anh 26 - Have Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss khổng lồ look at the picture and...
*

... Play lượt thích listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án tiếng Anh 6 - Ask Ss to lớn give the rule và use of the present simple & the present continuous tense ... Favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án giờ đồng hồ Anh 16 school - Choose some Ss lớn present to the class about their writing - Tell Ss khổng lồ pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities nội dung Not e Giáo án giờ đồng hồ Anh 26 - Have Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss to look at the picture and...
*

... Corrects their answers No, there weren"t Olympic Games in 20 11 ( They were held in 20 04, 20 08, 20 12) A marathon is 42. 195 kilometers long ( 26 miles & 385yards) They were held in Olympia Boxing ... Next lesson: Unit 8: Communication - bởi vì exercise B5, B6, B7(p. 12) (Workbook) 22 Unit Sports and games TiÕt 65 communication Ngµy d¹y: 10/ 02/ 2014 I Aims By the kết thúc of this lesson students will be ... Lesson: Unit 8: Closer look - vì exercise A1, (p.10), B1, 2, 3, (P.10, 11) workbook 20 Unit Sports & games TiÕt 64 A closer look Ngµy d¹y: 24 /01 /20 14 I Aims By the over of the lesson, ss will be able...

Xem thêm: Còn Mấy Ngày Nữa Là Đến Noel Ngày Mấy? Còn Bao Nhiêu Ngày Nữa Tới Giáng Sinh?


... Passages Help Ss lớn understand the meaning of the 16 Ex2 What the words mean boarding surrounded international creative Giáo án giờ đồng hồ Anh lớp Thí điểm words: explaining or examples or the Vietnamese ... ANTICIPATED PROBLEMS There may not be enough time for all the activities V PROCEDURE 26 Giáo án tiếng Anh lớp Thí điểm Warmer - Greeting - Checking attendance - Asking for the teaching date Revision ... Topic "My friends" II OBJECTIVES - Vocab: body toàn thân parts and appearance, personality 36 Giáo án giờ Anh lớp Thí điểm - Grammar: Present continuous for future, “Be”, “Have” for descriptions III MATERIALS...
... Questions lớn guess the room T: What’s in the room? Oanh: A sofa và a television T: Is it the living room? Oanh: Yes */ PRONUNCIATION /Z/ ; /S/; /IZ/ EX5 +6 Listen and repeat the words Then put the words ... Hard-working III Grammar : - Elicits the use of the present simple and the present continuous Ex 6: - Asks Ss to ex6 - Calls one Ss to lớn the ex on the board, others it on their notebook - Checks Ss’ answers ... Two pairs act out the conversation IV Skills: Reading: - Ss ex1,2 individually 6- 1-7-2-3-5-8-4 Ex1: 1A 2C 3C 4B 5A 6B Ex : it’s in a quiet place not far from They’re hard-working & serious ...
... C.beef d water e tea f.chocolate Answer key : 1-d , 2-b , 3-f , 4-a , 5-c , 6- e - T asks students practice how lớn asks and answer at the store - T asks students learn by heart new words & structure ... There? - Two peoples • Who is this? - Storekeeper • & who is this? - Mrs.Vui • Where are they? - The Store Presentation - T asks the students to listen to A1a and kiểm tra their guessing - Ss listen ... - T asks students practice asking buying at the store - Ss practice b, Listen and repeat Then practice the dialogue using these words - T asks students look at the picture & listen to lớn A1b -...
... 13 Giáo án giờ Anh 14 Giáo án giờ đồng hồ Anh Week: 02 Period: 05 Date of planning: ... 19 Giáo án giờ Anh Week: 03 Date of planning: ……/……/…… Period: 07 Date of teaching: ……/……/…… đôi mươi Giáo án giờ Anh UNIT 1: MY NEW SCHOOL Lesson ... Secondary School: a small school in a mountainous region in Son Dong Dist, Bac Giang Province 16 Giáo án giờ Anh - Divide the class into groups of or 5, let them discuss their answers to lớn the questions,...
... Giáo án giờ đồng hồ Anh 19 Week: 03 Period: 07 Week: 01 / Period :án giờ đồng hồ Anh Giáo 04 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… Week: 01 / tiếng Anh0 4 Giáo án Period: Giáo án giờ đồng hồ Anh ... Discuss: - Which school (among the three Week: 01 / Period :án giờ đồng hồ Anh Giáo 04 above) would you lượt thích to go? Why? Giáo án tiếng Anh 16 answers to lớn the questions, và give reasons - Ask some Ss ... Work nội dung * Warm-up: Nought and Crosse: N e Week: 01 / Period :án giờ Anh Giáo 04 play lượt thích listen make watch Giáo án tiếng Anh game Ex: She often plays chess after school - Ask Ss lớn give...
... Usually/ often… Period 81 - Unit 13: Activities and the seasons B1 Period 81 - Unit 13: Activities and the seasons B1 I Vocabulary II .B1: Listen & repeat S+ adverbs of frequency+ V (s,es ) + in ... Seasons B1 a, What’s the weather lượt thích in the winter ? It’s cold Back Period 81 - Unit 13: Activities và the seasons B1 Lucky number! Back Period 81 - Unit 13: Activities and the seasons B1 b, ... The seasons B1 c, What you when it’s hot ? I when it’s hot Back Period 81 - Unit 13: Activities & the seasons B1 Lucky number! Back Period 81 - Unit 13: Activities và the seasons B1 Lucky number!...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lặp Lại Tiêu Đề Trong Word 2016, 2 Cách Lặp Lại Thanh Tiêu Đề Trong Word Cho Bảng


... Minutes) - Ask students to write about 100 - 150 words what they have experienced or have done khổng lồ solve their problems in studying and life The 10th period Date : Grade 10 Theme: School talks Unit 2: ... Teacher và write down Unit 2: School talks th The period Date : Grade 10 Theme: School talks Unit 2: Reading Time: 45 minutes 10 I Objectives: Educational aim: - Students know how to appreciate ... Another suffering - Some others repeat famous person (about 100 words) - Copy the words - Listen and copy The 13th period Date : Grade 10 Theme: People’s Back Ground Unit 3: Speaking: Expressing...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn bản trong lòng bà bầu hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài tập thiết bị lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài bác tập trang bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài xích cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải cách và phát triển của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngốc van lop 8