Giáo án tiếng anh lớp 7 trọn bộ

     
... Lesson 7: - Work in pairs lớn write the health problem và Looking back the response - Remember - Listen và take lưu ý the assignments Period 15 Unit 2: HEALTH Lesson 7: Looking ... You: Why? Mai: Because we have lớn sit still and make ? Report your partner"s answers khổng lồ the class 7" 3" 2" III Further practice game (extension activity) - Divide the Ss into two big groups - Teacher ... That sth/doing sth is + adj V Homework - Learn by heart vocabulary and structures - Ex C1, C2 P6 -7 (Workbook) - Prepare next lesson Unit Lesson Skills things by hands You; Will you take up making...

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 7 trọn bộ


*

... Giáo án giờ Anh 16 Giáo án tiếng Anh 17 Week: 03 Period: 09 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… UNIT 1: MY HOBBIES Lesson 7: Looking ... (Communication) Experiments: Giáo án giờ Anh 46 Giáo án giờ Anh 47 Week: 07 Period: trăng tròn Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ... Giáo án giờ đồng hồ Anh Giáo án tiếng Anh Week: 02 Period:...
*

... Prepare for the next lesson: Unit 2: Closer look - do exercise A1, (p .10 ), B2, (P .11 ) workbook UNIT MY trang chủ Tiết 11 Ngày dạy: 10 /9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the end of the lesson, ss will be ... Talkative, friendly, creative * Scorpio <"skɔ:piou>: 21/ 10/20 /11 (cung Hổ Cáp) Careful, responsible, curious * Sagittarius <,sædʒi"teəriəs>: 21/ 11 – trăng tròn /12 (cung Nhân Mã - cung trang bị Hoàng Đạo) Independent, ... Prepare for the next lesson: Unit 3: Closer look - vị exercise A1, (p. 16 ) , B1, (P .17 ) workbook UNIT MY FRIENDS máu 18 Ngày dạy: 27/9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the end of the lesson, ss will be...
*

... Play like listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án tiếng Anh 6 - Ask Ss khổng lồ give the rule & use of the present simple & the present continuous tense ... Favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án giờ Anh 16 school - Choose some Ss khổng lồ present to the class about their writing - Tell Ss to lớn pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities content Not e Giáo án tiếng Anh 26 - Have Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss lớn look at the picture and...
*

... Chun b v kin thc ó hc D Thời gian: 45 phút E Tiến trình: I bình ổn lớp: II Trả bài: III trị bài: ( ra mắt đáp án đúng) B B D D A 10 B 15 B 16 C 17 C 22 D 23 A 24 B 29 D 30 A D 11 A 18 C 25 C B ... October, 20th năm trước Date of testing: huyết chữa khám nghiệm Test 1-45 A Mục đích: - công bố đáp án, thang điểm cho học sinh - Giúp học sinh nhận biết sửa lỗi sai C S chun b ca giỏo viờn v hc sinh: ... Mainly communicative D Procedures: Time/Stages Homework minutes New lesson minutes minutes 10 minutes 10 minutes * Checking Activities - Collect some homework books to lớn mark writing - Give marks...
*

... Play lượt thích listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án giờ đồng hồ Anh 6 - Ask Ss to give the rule and use of the present simple và the present continuous tense ... Favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án tiếng Anh 16 school - Choose some Ss lớn present to lớn the class about their writing - Tell Ss khổng lồ pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities nội dung Not e Giáo án tiếng Anh 26 - Have Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss to look at the picture and...
... Corrects their answers No, there weren"t Olympic Games in 20 11 ( They were held in 20 04, 20 08, 20 12) A marathon is 42. 195 kilometers long ( 26 miles & 385yards) They were held in Olympia Boxing ... Next lesson: Unit 8: Communication - vị exercise B5, B6, B7(p. 12) (Workbook) 22 Unit Sports & games TiÕt 65 communication Ngµy d¹y: 10/ 02/ 2014 I Aims By the kết thúc of this lesson students will be ... Lesson: Unit 8: Closer look - do exercise A1, (p.10), B1, 2, 3, (P.10, 11) workbook 20 Unit Sports and games TiÕt 64 A closer look Ngµy d¹y: 24 /01 /20 14 I Aims By the kết thúc of the lesson, ss will be able...

Xem thêm: Tắt Đề Xuất Kết Bạn Trên Facebook Trên Máy Tính, Tắt Đề Xuất Kết Bạn Facebook Trên Máy Tính


... Passages Help Ss lớn understand the meaning of the 16 Ex2 What the words mean boarding surrounded international creative Giáo án giờ Anh lớp Thí điểm words: explaining or examples or the Vietnamese ... ANTICIPATED PROBLEMS There may not be enough time for all the activities V PROCEDURE 26 Giáo án giờ đồng hồ Anh lớp Thí điểm Warmer - Greeting - Checking attendance - Asking for the teaching date Revision ... Topic "My friends" II OBJECTIVES - Vocab: body parts and appearance, personality 36 Giáo án giờ Anh lớp Thí điểm - Grammar: Present continuous for future, “Be”, “Have” for descriptions III MATERIALS...
... Questions lớn guess the room T: What’s in the room? Oanh: A sofa and a television T: Is it the living room? Oanh: Yes */ PRONUNCIATION /Z/ ; /S/; /IZ/ EX5 +6 Listen and repeat the words Then put the words ... Hard-working III Grammar : - Elicits the use of the present simple and the present continuous Ex 6: - Asks Ss lớn ex6 - Calls one Ss to lớn the ex on the board, others it on their notebook - Checks Ss’ answers ... Two pairs act out the conversation IV Skills: Reading: - Ss ex1,2 individually 6- 1-7-2-3-5-8-4 Ex1: 1A 2C 3C 4B 5A 6B Ex : it’s in a quiet place not far from They’re hard-working & serious ...
... Key : / / : 1,2,4 / : / : 3,5 GIO N TING ANH LP TH im (TRN B) Ngy Thỏng Nm năm trước BGH duyt T chuyờn nhọt duyt ====================== Date of teaching: _/ _2014 Week Period UNIT 1: MY HOBBIES Lesson ... Lesson: Unit Lesson 1: Getting started Ngy .thỏng nm năm trước BGH duyt T chuyờn mụn duyt GIO N TING ANH LP TH lặng (TRN B) Date of teaching: / /2014 Week Period 16 UNIT COMMUNITY SERVICE Lesson 1: ... Born or declared its independence in 177 6) (4 Americans volunteer because they enjoy it, and not because they are forced or paid to lớn it) Key: 2/ 3/ 5/ GIO N TING ANH LP TH lặng (TRN B) 10" 3" 2" - Work...
... 13 Giáo án tiếng Anh 14 Giáo án giờ Anh Week: 02 Period: 05 Date of planning: ... 19 Giáo án tiếng Anh Week: 03 Date of planning: ……/……/…… Period: 07 Date of teaching: ……/……/…… trăng tròn Giáo án tiếng Anh UNIT 1: MY NEW SCHOOL Lesson ... Secondary School: a small school in a mountainous region in Son Dong Dist, Bac Giang Province 16 Giáo án tiếng Anh - Divide the class into groups of or 5, let them discuss their answers lớn the questions,...
... Extra-board listing Game: Making friends (P. 11) the question in (P 11) asks ss khổng lồ work in groups decide which questions should be used lớn ask Key: 1,2,4 ,6, 7 a new friend T: - Explains that we should ... Closer look - do exercise B1(p.10), B5 (P. 11) (Workbook) Learn by heart all new words máu 10 I Aims trăng tròn Unit My home A closer look Ngày dạy: 06/ 9/2014 GIO N ANH TH im By the end of the lesson, ss ... Mũ - responsible (a): cú trỏch nhim 36 GIO N ANH TH lặng - Checking: R0R - reliable (a): ỏng tin cy/ chc chn - firework: phỏo hoa - competition: cuc thi u/ tranh ti - racing: cuc chy thi - independent(a):...
... Phối chương trình - Cả năm: máu x 35 tuần = 105 - học tập kỳ I: máu x 18 tuần = 54 ngày tiết - học tập kỳ II: tiết x 17 tuần = 51 tiết III giới thiệu cách học tiếng Anh trên lớp: - biệt lập tự lắng tai giáo ... Lắng tai giáo viên giảng bài, hăng hái phát biểu chủ ý - Rèn luyện giao tiếp giờ đồng hồ Anh học tập tiếng Anh, giảm bớt sử dụng tiếng Việt - mạnh dạn phát âm chuẩn, thực hành nói nhiều Học đơn vị - học cũ: ... Teacher(n) : giáo viên school(n) : trường học tập class(n) : lớp học tập classroom(n): phòng học tập desk(n) : bàn HS that(de-pro) : đó, that is = that′s : k Teacher′s activities - Use the pictures (p 26, 27) to...

Xem thêm: Cách Chuyển Ngày Tháng Năm Sang Dạng Chữ, 5 Cách Chuyển Ngày Tháng Năm Sang Dạng Text


... Exercise A1, (p. 16) , B1, (P.17) workbook UNIT 3: MY FRIENDS p 18 Date: 16/ 9/2014 A CLOSER LOOK I Aims By the end of the lesson, ss will be able to: 35 TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - trăng tròn 16 - Ss wil be ... Phân loại học viên Từ GV có phương án giảng dạy, giáo dục, trợ giúp HS phù hợp B Objectives:The content of the test 49 TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - trăng tròn 16 THE MATRIX OF FORTY-FIVE MINUTE test ENGLISH ... Lesson: Unit 1: Closer look Learn by heart all the new words bởi vì Ex A1 P3, B1,2 P4 (WB) TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - 20 16 UNIT 1: MY NEW SCHOOL P.04 Date: 21 /8/2015 A CLOSER LOOK I Aims By the over of...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ vấn đề liệu mới đăng nắm tắt văn bạn dạng trong lòng người mẹ kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong thời điểm dịp lễ tết điểm sáng chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn từ sự lớp 10 giải bài tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài bác cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem lẩn thẩn van lop 8