Giáo viên thcs hạng 2

     

Câu hỏi: Cho em hỏi mã số, hạng chức danh công việc và nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở theo Thông tư bắt đầu có không giống trước không ạ – Phạm quang Đạt (Hải Dương)


Trả lời:

– gia sư trung học đại lý hạng III – Mã số V.07.04.32 (thay do mã số V.07.04.12);

– cô giáo trung học các đại lý hạng II – Mã số V.07.04.31 (thay do mã số V.07.04.11);

– gia sư trung học đại lý hạng I – Mã số V.07.04.30 (thay bởi vì mã số V.07.04.10).

Bạn đang xem: Giáo viên thcs hạng 2

*

Mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở (Ảnh minh họa)

2. Chuyển hạng chức danh giáo viên trung học cơ sở theo chính sách mới


Câu hỏi: Vanbanluat hướng dẫn giúp tôi phương pháp chuyển hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs sang hạng bắt đầu theo Thông tứ 03 ạ, xin cảm ơn ạ – Đỗ khỏe mạnh Huy (Quảng Trị)


Trả lời:

Giáo viên trung học cơ sở đã được bổ nhiệm vào những hạng chức danh theo Thông bốn liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV được đưa hạng theo Thông tứ 03/2021/TT-BGDĐT như sau:

Hạng cũ

Hạng mới

Điều kiện gửi hạng

Hạng III

(mã số V.07.04.12)

Hạng III

(mã số V.07.04.32)

Đạt những tiêu chuẩn chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng III new (trong kia không yêu cầu yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng gia sư hạng III) (theo điểm a khoản 1 Điều 7, khoản 5 Điều 10 Thông bốn 03/2021/TT-BGDĐT)

Giữ nguyên hạng cũ nếu chưa tồn tại bằng cử nhân thuộc ngành huấn luyện giáo viên trở lên (Trường đúng theo môn học chưa đủ gia sư có bởi cử nhân trực thuộc ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên thì bắt buộc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm) cùng thuộc đối tượng người sử dụng phải nâng chuẩn cho đến khi đạt chuẩn trình độ được đào tạo thì chuyển hạng như trên

(theo khoản 1 Điều 9 Thông bốn 03/2021/TT-BGDĐT)

Giữ nguyên hạng cũ cho đến khi nghỉ hưu nếu chưa xuất hiện bằng cn thuộc ngành huấn luyện và giảng dạy giáo viên trở lên trên (Trường phù hợp môn học chưa đủ thầy giáo có bởi cử nhân nằm trong ngành giảng dạy giáo viên thì buộc phải có bởi cử nhân chuyên ngành tương xứng và có chứng từ bồi dưỡng nhiệm vụ sư phạm) cùng không thuộc đối tượng người tiêu dùng phải đi học để nâng chuẩn đào tạo

(theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT)

Hạng II

(mã số V.07.04.11)

Hạng II (mã số V.07.04.31)

Đạt đủ những tiêu chuẩn chỉnh chức danh giáo viên thcs hạng II bắt đầu (trong đó yêu cầu bắt buộc có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng II)

(theo điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT)

Hạng III

(mã số V.07.04.32)

Không đạt đủ các tiêu chuẩn chức danh giáo viên thcs hạng II mới.

Khi đang đủ chuẩn chỉnh thì được bổ nhiệm hạng II cơ mà không buộc phải thi/xét thăng hạng.

(theo khoản 2 Điều 7 Thông bốn 03/2021/TT-BGDĐT)

Hạng I

(mã số V.07.04.10)

Hạng I

(mã số V.07.04.30)

Đạt đủ những tiêu chuẩn chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng I mới (trong đó yêu cầu yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng cô giáo hạng I)

(theo điểm c khoản 1 Điều 7 Thông bốn 03/2021/TT-BGDĐT)

Hạng II

(mã số V.07.04.31)

Không đạt đủ các tiêu chuẩn chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng I mới

Khi sẽ đủ chuẩn chỉnh thì được bổ nhiệm hạng I nhưng không bắt buộc thi/xét thăng hạng

(theo khoản 2 Điều 7 Thông tứ 03/2021/TT-BGDĐT)

Lưu ý:

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc hạng I, hạng II qui định tại Thông tứ liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV được thừa nhận là tương đương với chứng từ bồi chăm sóc theo tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp hạng I, hạng II vẻ ngoài tại Thông tứ mới.

3. Tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp mới của cô giáo THCS


Câu hỏi: Cho em hỏi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên thcs hạng II có biến đổi so với trước đây không, xin cảm ơn – giữ Thị An (Đắk Lắk)Tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức bao gồm các nội dung sau theo khoản 1 Điều 28 Nghị định 115/2020/NĐ-CP:

– tên của chức danh nghề nghiệp;

– Nhiệm vụ bao hàm những công việc cụ thể phải thực hiện có cường độ phức tạp tương xứng với hạng chức vụ nghề nghiệp;

– Tiêu chuẩn chỉnh về đạo đức nghề nghiệp;

– Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng;

– Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo đó, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS các hạng được quy định rõ ràng như sau:

3.1. Cô giáo trung học cửa hàng hạng III – Mã số V.07.04.32

*** Nhiệm vụ

– kiến tạo kế hoạch giáo dục đào tạo của môn học được phân công và tham gia kiến tạo kế hoạch giáo dục của tổ trình độ theo mục tiêu, chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở;

– dạy dỗ học cùng giáo dục học viên theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường với tổ chuyên môn; làm chủ học sinh trong các chuyển động giáo dục vì nhà trường tổ chức;

– sử dụng các cách thức dạy học, giáo dục và đào tạo theo phía phát huy năng lực, phẩm chất của học tập sinh, lành mạnh và tích cực hóa buổi giao lưu của học sinh;

– tiến hành các vận động kiểm tra, tiến công giá hiệu quả học tập, tập luyện của học sinh theo quy định;

– gia nhập phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng năng khiếu hoặc phụ đạo học sinh yếu kém hoặc khuyên bảo sinh viên thực tập sư phạm (nếu có);

– tổ chức các chuyển động tư vấn chổ chính giữa lý, phía nghiệp cho học viên và bố mẹ học sinh của lớp được phân công;

– Phối phù hợp với các tổ chức, cá thể có tương quan để tiến hành các chuyển động dạy học, giáo dục, support tâm lý, hướng nghiệp mang lại học sinh;

– tham gia các buổi giao lưu của tổ chăm môn; tham gia nghiên cứu khoa học; ngừng hệ thống hồ sơ làm chủ hoạt động giáo dục và đào tạo theo quy định; triển khai công tác thông dụng giáo dục trung học cơ sở và giáo dục hòa nhập trong phạm vi được phân công; thâm nhập tổ chức những hội thi (của giáo viên hoặc học tập sinh) từ cấp trường trở lên (nếu có);

– kết thúc các khóa đào tạo, chương trình bồi dưỡng theo quy định; tự học, từ bỏ bồi dưỡng cải thiện năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;

– triển khai các nhiệm vụ khác bởi vì hiệu trưởng phân công.

*** Tiêu chuẩn chỉnh về đạo đức nghề nghiệp

– Chấp hành các chủ trương, con đường lối cơ chế của Đảng, pháp luật của phòng nước, các quy định của ngành cùng địa phương về giáo dục và đào tạo trung học cơ sở;

– liên tiếp trau dồi đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín trong phòng giáo; gương chủng loại trước học sinh;

– mến yêu, đối xử công bình và tôn kính nhân phương pháp của học sinh; bảo vệ các quyền với lợi ích chính đại quang minh của học sinh; đoàn kết, giúp sức đồng nghiệp;

– Thực hiện nghiêm túc các biện pháp về đạo đức nhà giáo; điều khoản về hành vi, ứng xử cùng trang phục.

*** Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

– Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành giảng dạy giáo viên so với giáo viên trung học tập cơ sở.

Trường đúng theo môn học chưa đủ gia sư có bởi cử nhân trực thuộc ngành huấn luyện và giảng dạy giáo viên thì buộc phải có bởi cử nhân chuyên ngành tương xứng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành riêng cho giáo viên trung học các đại lý theo lịch trình do bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tác ban hành;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cửa hàng hạng III (đối với cô giáo trung học cơ sở bắt đầu được tuyển chọn dụng vào giáo viên trung học đại lý hạng III thì đề nghị có chứng chỉ trong thời hạn 36 tháng tính từ lúc ngày được tuyển dụng).

*** Tiêu chuẩn chỉnh về năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ

– phái nam được chủ trương, mặt đường lối, chính sách, điều khoản của Đảng, đơn vị nước, phương tiện và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục và đào tạo trung học các đại lý và triển khai tiến hành vào nhiệm vụ được giao;

– nắm rõ kiến thức của môn học được phân công giảng dạy; có chức năng xây dựng được kế hoạch dạy học tập và giáo dục đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh;

– có khả năng áp dụng có kết quả các cách thức dạy học cùng giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, tích cực hóa buổi giao lưu của học sinh;

– thực hiện được các cách thức kiểm tra, tấn công giá kết quả học tập, rèn luyện và sự văn minh của học viên theo hướng cải cách và phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh;

– có tác dụng tư vấn chổ chính giữa lý, phía nghiệp cho học sinh; đan ghép các hoạt động tư vấn trung khu lý, phía nghiệp vào trong hoạt động dạy học và giáo dục;

– gây ra được mối quan hệ bắt tay hợp tác với phụ huynh học sinh, các tổ chức, cá thể có liên quan trong việc triển khai các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh;

– thi công và thực hiện kế hoạch học tập tập, bồi dưỡng cải cách và phát triển chuyên môn, nhiệm vụ của phiên bản thân;

– có tác dụng ứng dụng technology thông tin trong triển khai các trách nhiệm của cô giáo trung học các đại lý hạng III và có chức năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một vài nhiệm vụ cụ thể được giao.

Xem thêm: Bí Kíp 10 Bài Tập Thon Gọn Bắp Tay To Phải Làm Sao ? 5 Cách Giảm Mỡ Bắp Tay Cấp Tốc

3.2. Cô giáo trung học các đại lý hạng II – Mã số V.07.04.31

*** Nhiệm vụ

Ngoài những trách nhiệm của gia sư trung học các đại lý hạng III, cô giáo trung học cửa hàng hạng II phải triển khai các trách nhiệm sau:

– Làm báo cáo viên hoặc dạy dỗ minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên hoặc dạy dỗ thử nghiệm các mô hình, phương pháp, technology mới từ cấp trường trở lên; chủ trì các nội dung tu dưỡng và sinh hoạt chuyên đề làm việc tổ chuyên môn hoặc tham gia xây dừng học liệu năng lượng điện tử;

– Tham gia lí giải hoặc reviews các sản phẩm nghiên cứu khoa học tập và công nghệ từ cung cấp trường trở lên;

– thâm nhập các vận động xã hội, giao hàng cộng đồng; si mê sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục đào tạo học sinh;

– gia nhập đoàn nhận xét ngoài; hoặc công tác làm việc kiểm tra chuyên môn, nhiệm vụ cho thầy giáo từ cấp cho trường trở lên;

– Tham gia hđ giám khảo hoặc ban ra đề hoặc fan hướng dẫn trong những hội thi (của giáo viên hoặc học sinh) từ cấp cho trường trở lên trên (nếu có).

*** Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp

Ngoài những tiêu chuẩn chỉnh về đạo đức nghề nghiệp và công việc của thầy giáo trung học đại lý hạng III, thầy giáo trung học đại lý hạng II phải luôn luôn luôn gương mẫu thực hiện các công cụ về đạo đức nhà giáo.

*** Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng

– Có bằng cử nhân trở lên ở trong ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.

Trường phù hợp môn học không đủ gia sư có bởi cử nhân trực thuộc ngành đào tạo giáo viên thì đề nghị có bởi cử nhân siêng ngành cân xứng và có chứng từ bồi dưỡng nhiệm vụ sư phạm giành riêng cho giáo viên trung học cửa hàng theo công tác do bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ban hành;

– Có chứng từ bồi chăm sóc theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên trung học cơ sở hạng II.

*** Tiêu chuẩn chỉnh về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

– nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, điều khoản của Đảng, nhà nước, quy định và yêu mong của ngành, địa phương về giáo dục và đào tạo trung học đại lý và triển khai triển khai có công dụng vào trọng trách được giao;

– có công dụng điều chỉnh linh hoạt kế hoạch dạy học cùng giáo dục phù hợp với đk thực tế ở trong nhà trường và địa phương; có khả năng xây dựng bài học theo chủ thể liên môn;

– công ty động update và có chức năng vận dụng linh hoạt, hiệu quả các phương pháp, công nghệ dạy học cùng giáo dục đáp ứng nhu cầu mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông, tương xứng với điều kiện thực tế ở trong phòng trường và địa phương;

– chủ động update và có công dụng vận dụng sáng tạo các hình thức, cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện với sự văn minh của học viên theo hướng trở nên tân tiến phẩm chất, năng lực học sinh;

– có chức năng vận dụng có kết quả các biện pháp support tâm lý, hướng nghiệp cân xứng với từng đối tượng người tiêu dùng học sinh trong chuyển động dạy học cùng giáo dục;

– công ty động, tích cực tạo dựng côn trùng quan hệ hợp tác lành mạnh, tin cẩn với bố mẹ học sinh, các tổ chức, cá nhân có tương quan trong việc thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục đào tạo học sinh;

– nhà động nghiên cứu và bao gồm khả năng update kịp thời các yêu cầu new về siêng môn, nghiệp vụ; có khả năng vận dụng sáng sủa tạo, phù hợp, có hiệu quả các hiệ tượng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân;

– có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các trách nhiệm của cô giáo trung học đại lý hạng II và có chức năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa thiểu số trong một trong những nhiệm vụ ví dụ được giao;

– Được công nhận là đồng chí thi đua cơ sở; hoặc được trao bằng khen, giấy khen từ cấp cho huyện trở lên; hoặc được thừa nhận đạt một trong số danh hiệu: gia sư dạy giỏi, giáo viên công ty nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, gia sư làm Tổng phụ trách Đội thiếu thốn niên chi phí phong hồ nước Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên;

– Viên chức tham dự cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31) buộc phải có thời hạn giữ chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên trung học các đại lý hạng III (mã số V.07.04.32) hoặc tương đương đủ trường đoản cú 09 năm trở lên trên (không kể thời gian tập sự), tính cho thời hạn nộp hồ nước sơ đăng ký tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng.

3.3. Gia sư trung học đại lý hạng I – Mã số V.07.04.30

*** Nhiệm vụ

Ngoài những trách nhiệm của cô giáo trung học đại lý hạng II, gia sư trung học đại lý hạng I phải triển khai những trọng trách sau:

– Tham gia soạn hoặc thẩm định và đánh giá hoặc chắt lọc sách giáo khoa, tài liệu giáo dục đào tạo địa phương hoặc các tài liệu dạy dỗ học khác với tài liệu tu dưỡng cho giáo viên;

– Làm report viên, share kinh nghiệm hoặc dạy minh họa ở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cách tân và phát triển chuyên môn, nhiệm vụ giáo viên từ cung cấp huyện trở lên hoặc tham gia dạy dỗ học trực tuyến;

– chủ trì triển khai, hướng dẫn đồng nghiệp triển khai những chủ trương, nội dung đổi mới của ngành;

– Tham gia công tác kiểm soát chuyên môn, nhiệm vụ cho giáo viên từ cấp cho huyện trở lên; tham gia reviews hoặc hướng dẫn các sản phẩm phân tích khoa học tập và technology từ cấp cho huyện trở lên;

– tham gia ban tổ chức triển khai hoặc hội đồng giám khảo hoặc ban ra đề trong các hội thi (của giáo viên hoặc học tập sinh) từ cấp huyện trở lên trên (nếu có).

*** Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

Ngoài những tiêu chuẩn chỉnh về đạo đức công việc và nghề nghiệp của thầy giáo trung học cơ sở hạng II, giáo viên trung học đại lý hạng I đề nghị là tấm gương chủng loại mực về đạo đức nhà giáo và vận động, cung ứng đồng nghiệp thực hiện giỏi các luật pháp về đạo đức nhà giáo.

*** Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

– Có bởi thạc sĩ trở lên thuộc ngành huấn luyện giáo viên đối với giáo viên trung học cửa hàng hoặc có bằng thạc sĩ trở lên siêng ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bởi thạc sĩ thống trị giáo dục trở lên;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên trung học cơ sở hạng I.

Xem thêm: Tự Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Là Gì ? Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Là Gì

*** Tiêu chuẩn chỉnh về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

– Tích cực, chủ động triển khai và tuyên truyền vận động, trả lời đồng nghiệp tiến hành chủ trương, mặt đường lối, chủ yếu sách, pháp luật của Đảng, công ty nước, lao lý và yêu ước của ngành, địa phương về giáo dục trung học cửa hàng vào trọng trách được giao;

– có chức năng thực hiện và hướng dẫn, cung ứng đồng nghiệp tạo kế hoạch dạy dỗ học cùng giáo dục cân xứng với điều kiện thực tế ở trong nhà trường với địa phương; hướng dẫn, cung cấp đồng nghiệp xây dựng bài học theo chủ đề liên môn;

– có công dụng thực hiện và hướng dẫn, cung cấp đồng nghiệp trong việc áp dụng phương pháp, technology dạy học và giáo dục theo hướng cách tân và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế ở trong nhà trường và địa phương;

– áp dụng và phía dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong bài toán sử dụng các hình thức, phương pháp kiểm tra, tiến công giá hiệu quả học tập, rèn luyện với sự văn minh của học viên theo hướng cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

– vận dụng và hướng dẫn, cung cấp đồng nghiệp trong việc tiến hành có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ tư vấn tâm lý, phía nghiệp mang lại học sinh, bí quyết lồng ghép trong vận động dạy học và giáo dục;

– có tác dụng đề xuất với đơn vị trường các biện pháp tăng cường sự phối hợp nghiêm ngặt giữa bên trường với những tổ chức, cá thể có liên quan trong việc triển khai các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh;

– có chức năng hướng dẫn, cung ứng đồng nghiệp, share kinh nghiệm về vạc triển năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ;

– có tác dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các trách nhiệm của gia sư trung học đại lý hạng I và có tác dụng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một trong những nhiệm vụ cụ thể được giao;

– Được thừa nhận là đồng chí thi đua cấp cho bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được thừa nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên công ty nhiệm lớp giỏi, cô giáo làm Tổng phụ trách Đội thiếu hụt niên chi phí phong hồ nước Chí Minh xuất sắc từ cấp cho huyện trở lên;

– Viên chức tham dự cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên trung học các đại lý hạng I (mã số V.07.04.30) buộc phải có thời hạn giữ chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên trung học đại lý hạng II (mã số V.07.04.31) hoặc tương tự từ đủ 06 năm trở lên, tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng.