Giấy bàn giao tài sản

     

Biên bản bàn giao tài sản là một trong những văn bản quan trọng được lập khi thực hiện chuyển giao tài sản nhằm xác nhận tài sản bàn giao cùng quyền và nghĩa vụ hai bên. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để xem ngay mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất.

Bạn đang xem: Giấy bàn giao tài sản


1. Biên bản bàn giao tài sản là gì? 

Khái niệm

Biên bản bàn giao tài sản là văn bản được sử dụng trong các trường hợp cụ thể khi bàn giao tài sản là nhà, vật kiến trúc và các tài sản gắn liền với nhà cửa, đất đai hoặc các tài liệu, vật dụng, phương tiện, máy móc và thiết bị. 

Thông qua biên bản bàn giao tài sản, hai bên liên quan có thể kiểm tra và xác nhận các thông tin số liệu chính xác, cụ thể và là căn cứ xác thực khi xảy ra các tranh chấp nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bên.

*

2. Các trường hợp cần làm biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản được sử dụng nhằm xác nhận việc bàn giao tài sản khi:

Hoàn thành việc xây dựng, mua sắm… tài sảnĐược người khác viện trợ, tặng, thuê, nhận góp vốn… và đưa vào sử dụng, bảo quản tại đơn vị khác.Bàn giao tài sản khi nghỉ việcKhi thế chấp tài sản thế chấpBảo vệ tài sản của nhà nước, trường học, bệnh viện…

3. Lưu ý khi lập biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bên, do đó khi lập biên bản bàn giao tài sản doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề dưới đây:

Nêu rõ thời gian và địa điểm tiến hành bàn giao, lập biên bản bàn giaoCung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin liên hệ giữa bên giao và bên nhận;Ghi đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu những thông tin quan trọng của tài sản: Tên gọi, số lượng, thông số nhận dạng, tình trạng thực tế, giá trị của tài sản…Nêu cụ thể điều kiện cũng như trách nhiệm và cam kết đối với tài sản sau khi bàn giao…Chữ ký của cả hai bên (nếu cần thiết có thể có cả chữ ký của người làm chứng).

4. Mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất

Các doanh nghiệp có thể tham khảo một số mẫu biên bản bàn giao tài sản sau đây:

Mẫu số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm nay, ngày…/…../….., tại……………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

Bên giao:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: …………………………

Bên nhận:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: …………………………

III. Nội dung bàn giao

Vì lý do ………………… nên bên …………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ……………… tại: ………………………………………… theo bảng thống kê chi tiết sau:

STTTên tài sảnĐơn vịSố lượngTình trạngThành tiềnChữ ký nhận
       
       

Bên giao cam đoan rằng toàn bộ tài sản đã được bàn giao đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng. Kể từ ngày ………………… số tài sản trên sẽ do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý..

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Bên giao Bên nhận Bên làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2:

TÊN CƠ QUAN

…………………

…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …../BB

……………, ngày …… tháng …..năm ……

  

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………………(bên giao) và

………………………….(bên nhận)

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại …………………….. đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …………. (bên giao) và…… (bên nhận) thực hiện theo …………… của ………… ngày ……………..

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………….

Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………….

Xem thêm: Gợi Ý Những Kiểu Tóc Cho Mặt Trái Xoan Để Tóc Gì ?? +10 Mẫu Tóc Mới Nhất

Bà: …………………………………………………………. Chức vụ: ………………………………….

2/ Bên nhận:

Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………….

Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………….

Bà: …………………………………………………………. Chức vụ: ………………………………….

Chủ tọa: Ông ………………………………………………………………………………………………

Thư ký: Ông ……………………………………………………………………………………………….

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên……………………… đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ………………………………. theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TTTên tài sảnĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chú
Cộng

 Tổng giá trị: Bằng số …………………………………………………………………………………….

Bằng chữ …………………………………………………………………………………………………..

Kể từ ngày ……………………………………… số tài trên do bên …………………………… chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO

Thư ký cuộc họp

CHỮ KÝ BÊN NHẬN

Chủ tọa cuộc họp

Hiện nay, các doanh nghiệp thường sử dụng các phần mềm quản lý kho hàng và tài sản cố định hiệu quả. Quản lý kho bằng phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý chính xác số lượng hàng hóa nhập vào, xuất ra và số lượng hàng hóa tồn kho, sắp hết hạn, bị trả về,… một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

Xem thêm: Những Lời Cảm Ơn Thầy Cô 20/11 Cảm Động Nhất, Lời Cảm Ơn Thầy Cô Hay, Ý Nghĩa

Bên cạnh đó, phần mềm kế toán online onip.vn onip.vn với đầy đủ tính năng nghiệp vụ hỗ trợ theo dõi tài sản cố định: 

Mua mới, thanh lý, nhượng bán, đánh giá, kiểm kê, khấu hao TSCĐ; mang đi đầu tư, góp vốn; điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phậnTài sản tăng từ xây dựng cơ bản hoàn thànhChuyển tài sản thuê tài chính thành tài sản của đơn vịXuất kho thành phẩm, hàng hoá làm TSCĐNhận tài sản từ cấp trên điều chuyển, từ góp vốn, từ cho, biếu, tặng; nhận TSCĐ thuê tài chính

Tham khảo ngay phần mềm kế toán onip.vn onip.vn để quản lý công tác tài chính – kế toán hiệu quả hơn.

kimsa88
cf68