GIẤY CHỨNG TỬ TIẾNG ANH

     

Mẫu giấy báo tử – giờ đồng hồ Anh

Mẫu giấy báo tử – giờ đồng hồ Anh là chủng loại giấy được lập ra để thông tin cho thân nhân tín đồ chết để đi khai tử. Mẫu giấy báo tử nêu rõ họ tên fan báo tử, tin tức về fan đã chết, thời gian và vì sao cái chết… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu giấy báo tử bằng Tiếng Anh tại đây.

Bạn đang xem: Giấy chứng tử tiếng anh

Giấy báo tử

Thủ tục cấp thủ tục báo tử

Tờ khai đk khai tử năm 2017

Mẫu giấy báo tử – giờ Anh

*

Nội dung cơ phiên bản của mẫu giấy báo tử – giờ Anh như sau:

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

—————–

No: 00

Book: 00/0000

DEATH CERTIFICATE(Original)

Full name: ………………………………….. Gender: ………………………………………………..

Date of birth: ………………………………………………………………………………………………

ETHNIC GROUP: ………………………………… NATIONALITY: ……………………………..

Residence address/Last temporary address: ………………………………………………….

ID No/alternative documents: ………………………………………………………………………..

Died at ……………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Những Dấu Hiệu Chàng Đã Chán Bạn, Hết Yêu Bạn, Nên Làm Gì Khi Chàng Chán Bạn

Place of death: ……………………………………………………………………………………………

Cause of death: …………………………………………………………………………………………..

Death notice/ alternative documents: ……………………………………………………………..

Place of registration: …………………………………………………………………………………….

Date of registration: ……………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Đt Chơi Game Mượt Giá Rẻ Tốt Nhất 2022, Pin Trâu, Loa Kép, Tản Nhiệt Có Đủ

Note: ………………………………………………………………………………………………………….