GIẤY XÁC NHẬN CÔNG NỢ

     
Khi các bên cần xác nhận những khoản nợ chưa thanh toán so với nhau vẫn phải sử dụng mẫu Biên bạn dạng xác nhận công nợ để đối chiếu nợ cùng hẹn thời gian trả nợ.

Khi nào sử dụng mẫu Biên bạn dạng xác nhận công nợ?

Trong buổi giao lưu của doanh nghiệp, công nợ được hiểu là hầu hết khoản chi phí chưa giao dịch thanh toán phát sinh từ vận động mua chào bán sản phẩm, mặt hàng hóa, thương mại dịch vụ giữa công ty với các đối tác.

Bạn đang xem: Giấy xác nhận công nợ

Có thể chia nợ công trong doanh nghiệp thành 02 loại:

- nợ công phải thu: bao hàm tiền cung cấp sản phẩm, hàng hóa, hỗ trợ dịch vụ cho quý khách nhưng không thu được tiền;

- nợ công phải trả: bao gồm khoản buộc phải trả mang đến nhà cung ứng về vật dụng tư, dụng cụ dụng cụ, nguyên đồ vật liệu, sản phẩm hóa, dịch vụ…mà doanh nghiệp lớn chưa giao dịch thanh toán tiền.

Trong cuộc sống xã hội, nợ công được gọi là phần đa khoản vay, mượn những bên chưa giao dịch thanh toán với nhau.

Khi cần xác thực lại đúng đắn những khoản nợ giữa công ty lớn với những đối tác, giữa cá thể với cá nhân thì 02 bên lập Biên bạn dạng xác dìm công nợ sau khi đối chiếu những khoản nợ với nhau.

Trong Biên phiên bản xác nhận công nợ cũng có thể thêm cam kết thời gian trả nợ.

Một số chủng loại Biên bạn dạng xác nhận nợ công thường dùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

---------------------

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

- địa thế căn cứ vào biên phiên bản giao dấn hàng hóa;- căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên;

Hôm nay, ngày … mon … năm 20.., tại địa chỉ ……………………..…., công ty chúng tôi gồm có:

BÊN A: Công ty …………………..

Đại diện: …………………………. Chức vụ: ……………….

Mã số thuế……………………..

BÊN B: công ty ……………………

Đại diện: ………………. Chức vụ: ……………….

Mã số thuế……………………..

Cùng nhau chứng thực về công nợ, cụ thể như sau:

Công nợ đầu kỳ: ………………. đồng (Theo Biên bản số …….. Ngày ……. Tháng …. Năm ….)

Số gây ra trong kỳ:………………

Số tiền mặt A đã thanh toán: ……………………….. đồng

Tính đến ngày… tháng … năm … bên A còn nợ bên B số chi phí là: ……………………..đồng (bằng chữ: …………….)

Biên phiên bản được lập thành 02 bản, mỗi mặt giữ 01 bản.

Bên A

Bên BCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

---------------------

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

- căn cứ vào biên bạn dạng giao thừa nhận hàng hóa;- căn cứ vào thoả thuận thân hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20.., tại địa chỉ cửa hàng ……………………..…., shop chúng tôi gồm có:

BÊN A: doanh nghiệp …………………..

Đại diện: …………………………. Chức vụ: ……………….

Mã số thuế……………………..

BÊN B: doanh nghiệp ……………………

Đại diện: ………………. Chức vụ: ………………

Mã số thuế……………………..

Xem thêm: Mẫu Phiếu Đánh Giá Và Xếp Loại Chất Lượng Viên Chức Chuẩn, Phiếu Đánh Giá Công Chức Mới Nhất Và Cách Ghi

Cùng nhau chứng thực về công nợ từ ngày …… mang lại ngày …… rõ ràng như sau:

1. Nợ công chi tiết.

- Hóa đối kháng số ……..xuất ngày …….. Với số chi phí ...... (Chưa thanh toán)

- Hóa đối kháng số ……..xuất ngày …….. Cùng với số chi phí ...... (Chưa thanh toán).

2. Kết luận:

- Tính đến khi xong ngày …….. Bên A còn phải giao dịch cho mặt B số chi phí là:……………….(Bằng chữ:……………………........)

3. Thỏa thuận khác:

- cam đoan trả nợ trước ngày……………………….

- lãi vay chậm trả áp dụng…………………………

- Phạt phạm luật hợp đồng giả dụ sai phạm………………………………

Biên bạn dạng này được lập thành 02 bản có cực hiếm như nhau. Mỗi mặt giữ 01 bạn dạng làm cửa hàng cho việc thanh toán trong tương lai giữa nhì bên.

Bên A

Bên B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

—————————–

BIÊN BẢN XÁC NHẬN NỢ

Hôm nay, ngày … tháng … năm… tại……….., shop chúng tôi gồm:

1. BÊN A: Ông……………………………………………

Số CMND:…..

Điện thoại:…

Chỗ ở hiện tại nay:….

2. BÊN B: Ông.…………………………………………

Số CMND:……………………….

Điện thoại:………………………...

Chỗ ở hiện tại nay:…………………….

Cùng thống nhất cam kết kết bản thoản thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1: Thỏa thuận chứng thực nợ:

Qua đối chiếu xác nhận, 2 bên thống nhất chứng thực tính cho ngày … tháng… năm… mặt B nợ bên A tổng số chi phí là:………….VNĐ (bằng chữ:…………….), trong đó:

– Nợ gốc:….....…. VNĐ;

– Lãi: ……............ VNĐ.

Điều 2: khẳng định của bên A:

– mặt A sẽ tạo điều kiện tốt nhất để bên B bao gồm thể xong xuôi nghĩa vụ đang cam kết.

– xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ sau khi Bên A thực hiện chấm dứt nghĩa vụ thanh toán giao dịch như đang cam kết.

Điều 3: cam đoan của bên B:

– bên B khẳng định thanh toán cả nợ nơi bắt đầu và lãi trước ngày… tháng… năm…

– Nếu mặt B chậm trả theo thỏa thuận thì sẽ chịu đựng trách nhiệm so với số tiền lừ đừ trả tương xứng với mức lãi suất là …%/ngày.

Điều 4: Điều khoản chung:

– Biên bạn dạng này bao gồm hiệu lực kể từ thời điểm kí kết.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Giới Từ Đi Với Look " Thông Dụng Nhất, Cấu Trúc Và Cách Dùng Look Trong Tiếng Anh

– Biên phiên bản được sao thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản.

Bên A

Bên B

Viết Biên phiên bản xác nhận nợ công cần lưu ý gì?

- Biên phiên bản xác nhấn công nợ chưa phải là một trong những phần trong giấy vay nợ hay phụ lục của hòa hợp đồng kinh tế nhưng lại có mức giá trị pháp luật tương đương. Đây là một căn cứ quan trọng đặc biệt để các bên thống tốt nhất với nhau về khoản tiền nợ, thời gian trả nợ, lãi suất chậm trả và các vấn đề khác;

- vày là Biên phiên bản liên quan mang đến tiền và những nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân chính vì như thế các thông tin của người sử dụng như mã số thuế, địa chỉ, xuất xắc thông tin cá nhân như số chứng minh nhân dân đề nghị được điền đầy đủ, chi tiết;

- Nên thỏa thuận cả về vụ việc thời hạn thanh toán giao dịch (thay vị chỉ xác nhận số tiền còn nợ), lãi chậm rì rì trả, giải quyết khi lờ đờ trả…