GIỚI TỪ TRONG TIẾNG VIỆT

     
Giới trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh là gần như từ được dùng để thể hiện quan hệ của danh từ, đại từ (hoặc phần lớn thành tố ngữ pháp không giống thực hiện tác dụng như danh từ) cùng với phần còn lại của câu.

Bạn đang xem: Giới từ trong tiếng việt


*

Giới từ là gì cùng cách áp dụng giới tự trong giờ Anh thì ko phải ai cũng biết. Các phương thức giải thích và ứng dụng đơn giản trong bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn học giới tự hiệu quả.

Giới từ bỏ là gì?

Giới từ bỏ (preposition) là hồ hết từ được áp dụng để thể hiện quan hệ của danh từ, đại từ (hoặc phần nhiều thành tố ngữ pháp khác thực hiện tác dụng như danh từ) cùng với phần còn sót lại của câu. Mọi danh từ bỏ hoặc đại từ bỏ được liên kết với nhau bởi giới từ điện thoại tư vấn là tân ngữ của giới từ.

Một vài giới tự trong tiếng Anh phổ cập là in, on, for, to, of, with, about…

Các loại giới từ trong giờ đồng hồ Anh

Có 8 các loại giới trường đoản cú trong giờ Anh:

Giới trường đoản cú chỉ thời gian

Giới từ bỏ chỉ vị trí

Giới từ bỏ chỉ xu thế hành động

Giới từ bỏ chỉ tác nhân

Giới từ bỏ chỉ cách thức công cụ

Giới trường đoản cú chỉ lý do, mục đích

Giới trường đoản cú chỉ quan tiền hệ

Giới tự chỉ mối cung cấp gốc

Giới trường đoản cú chỉ thời gian

Giới từ bỏ chỉ thời hạn dùng để mô tả thời điểm hoặc khoảng thời hạn một hành động, sự kiện diễn ra.

At: Sử dụng khi nói đến một thời điểm khẳng định trong ngày

Ví dụ: at noon, at 5 a.m.

In: Sử dụng với tháng, năm, hoặc một buổi nào đó trong ngày

Ví dụ: in 2020, in the morning

On: áp dụng khi nói tới một đồ vật trong tuần hoặc một ngày ví dụ trong tháng

Ví dụ: on the 28th of October, on Monday

For: áp dụng khi nói về một khoảng tầm thời gian

Ví dụ: for 3 months, for years

Since: áp dụng khi nói về một thời điểm ví dụ trong quá khứ

Ví dụ: since last Monday, since 2016

During (Trong khi): Diễn tả một hành động/ sự kiện diễn ra đồng thời với 1 hành động/sự kiện trong khoảng thời hạn nào đó

Ví dụ: during class, during the meeting

By (trước khi): Sử dụng khi mô tả một thời điểm cụ thể ở tương lai, trong đó hành vi được nói đến phải kết thúc trước đó

Ví dụ: by 8 a.m., by 2021

Before (trước khi): biểu đạt một hành động xảy ra trước một hành động, sự kiện, thời điểm nào đó

Ví dụ: before lunch, before departure

After (sau khi): Diễn tả một hành động xảy ra sau một hành động, sự kiện, thời gian nào đó

Ví dụ: after dinner, after classroom

*
Ví dụ cách áp dụng giới từ “before”

Giới trường đoản cú chỉ vị trí

Giới từ chỉ địa chỉ trong giờ Anh cần sử dụng để mô tả nơi vùng của một sự đồ vật trong mối đối sánh với sự đồ gia dụng khác, hoặc chỗ một vụ việc xảy ra.

At: sử dụng khi nói đến một điểm hoặc một vị trí cố kỉnh thể

Ví dụ: at the hospital, at the corner of the street

In: áp dụng khi nói tới một không khí khép kín

Ví dụ: in the car, in the drawer, in the Africa

On: Ở bên trên bề mặt, trên một vật dụng nào đó

Ví dụ: on the table, on a wall

By, near, close to: diễn tả sự gần gũi về khía cạnh địa lý, khoảng tầm cách

Ví dụ: by/near/close khổng lồ the beach

Next to, beside: Một người/ sự thiết bị nào kia ở ngay kề bên người/ sự đồ vật khác

Ví dụ: next to lớn each other, beside the factory

Between: Một bạn sự/vật nào đó trọng tâm hai người/sự đồ gia dụng khác

Ví dụ: between the library & the restaurant

Behind: diễn tả vị trí của một người/ sự vật dụng ở vùng sau người/ sự thiết bị khác

Ví dụ: behind the desk, behind the school

In front of: diễn tả vị trí của một người/ sự vật dụng phía trước một người/ sự thứ khác

Ví dụ: in front of the window, in front of the pond

Above, over: diễn tả một người/ sự vật ở trong phần cao hơn so cùng với người/ sự vật khác

Ví dụ: The balcony juts out over the street.

Below, under: diễn đạt một người/ sự vật tại vị trí thấp hơn so cùng với người/ sự vật dụng khác

Ví dụ: Please bởi vì not write below this line.

*
Ví dụ cách áp dụng giới từ bỏ “at”

Lưu ý:

“Over” và “above” rất nhiều là đều giới từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh sử dụng để biểu đạt một người/ sự vật tại vị trí cao rộng người/ sự trang bị khác, tuy nhiên vẫn có sự khác hoàn toàn về ý nghĩa. “Over” bao gồm thể diễn tả một sự thiết bị có liên hệ trực tiếp và bao trùm lên bên trên sự thứ khác. Chẳng hạn, có thể viết “The mother put a blanket over her sleeping child”(Người người mẹ phủ tấm chăn lên đứa con đang say ngủ.) nhưng quan trọng viết “The mother put a blanket above her sleeping child”.

Tương tự, “under” với “below” đều mô tả một người/ sự vật tại vị trí thấp rộng so với người/ sự đồ gia dụng khác. Tuy nhiên, “under” tất cả thể diễn đạt một sự thứ có tương tác trực tiếp với sự vật ở trên nó. Ví dụ, rất có thể viết “The little girl is hiding under the blanket” (Cô nhỏ nhắn trốn dưới tấm chăn) nhưngkhông thể viết “The little girl is hiding below the blanket”.

Giới tự chỉ xu thế của hành động

Giới tự chỉ xu hướng của hành vi dùng để mô tả cách một sự vật dịch rời (trả lời đến các thắc mắc như nuốm nào, đến đâu và bằng phương pháp nào).

To: mô tả một người/ sự vật dịch chuyển theo một hướng hoặc điểm đến lựa chọn đã xác định

to the office, lớn the station

Eg: Her childhood was spent travelling from place to place. (Trong trong thời hạn tháng tuổi thơ, cô ấy đi từ chỗ này sang vị trí khác.)

From: diễn đạt sự di chuyển của người/ sự vật xuất phát điểm từ 1 điểm khởi hành đã xác định

from China, from overseas

Eg: Has the train from Bristol arrived?(Chuyến tàu từ Bristol đã tới chưa.)

Over: biểu đạt sự dịch chuyển của người/ sự đồ vượt qua cùng lên vị trí cao hơn nữa một người/ sự thứ khác

flow over the trees

Eg: There was a lamp hanging over the table.(Có một cái đèn treo phía bên trên chiếc bàn.)

Above: diễn đạt sự dịch rời đến một vị trí cao hơn nữa sự đồ gia dụng khác

Eg: He shot the arrow above the target. (Anh ta phun mũi tên cao hơn điểm ngắm.)

Under/beneah: biểu đạt sự dịch chuyển đến một địa điểm thấp hơn

Eg: He dove under/ beneath the water to find a coin. (Anh ta lặn xuống dưới mặt nước để tìm một đồng xu.)

Along: miêu tả sự di chuyển dọc theo một đường thẳng, theo cạnh, bờ của một sự trang bị khác

Eg: We walked along the ngân hàng of the river. (Chúng tôi quốc bộ dọc bờ sông.)

Around: mô tả sự di chuyển theo vòng tròn

Eg: Children are running around the yard.(Lũ trẻ đang hoạt động quanh chiếc sân.)

Through: diễn đạt sự di chuyển ban đầu từ một đầu của một không khí khép bí mật và đi ra tại một đầu khác

Eg: The robbers broke into the house through the window. (Những tên trộm chợt nhập vào nơi ở qua đường cửa sổ.)

Into: mô tả sự di chuyển vào bên trong một sự vật khác

Eg: Without the supervision of adults, the child jumped into the pool. (Thiếu đi sự đo lường và tính toán của tín đồ lớn, đứa trẻ nhẩy vào trong hồ bơi.)

Out of: mô tả sự dịch rời ra ngoài một trang bị khác

to get out of the car, khổng lồ get out of the room

Toward(s): mô tả sự dịch chuyển lại ngay gần một sự thiết bị khác

Eg: They were heading toward(s) the German border. (Họ nhắm tới phía biên thuỳ nước Đức.)

Away from: mô tả sự dịch rời đi xa một sự đồ vật khác

Eg: They all ran away from the fire. (Tất cả họ chạy ra xa ngoài ngọn lửa.)

Onto: biểu đạt sự di chuyển lên trên mặt phẳng của sự đồ vật khác

Eg: Put books onto the shelf if you don’t read them any more. (Hãy đặt phần đa cuốn sách lên giá nếu như khách hàng không hiểu nữa.)

Off: biểu đạt sự dịch chuyển xuống ngoài hoặc đi ra xa một sự đồ dùng khác

Eg: “Keep off the grass!” (Không dẫm lên cỏ.)

Up: biểu đạt sự dịch chuyển hướng lên trên

Eg: She tried lớn climb up the steps. (Cô ấy cố gắng trèo lên hồ hết bậc thang.)

Down: diễn đạt sự di chuyển hướng xuống dưới

Eg: It’s very dangerous to lớn jump down the tree. (Nhảy từ bên trên cây xuống khôn xiết nguy hiểm.)

Giới trường đoản cú chỉ tác nhân

Dùng để miêu tả một fan hoặc vật tạo ra một sự việc, hành động nào đó. đều câu đựng giới từ chỉ tác nhân thường xuyên được viết theo cấu tạo bị động và thực hiện giới từ bỏ “by” (cho người) hoặc “with” (cho vật).

Ví dụ:

1. The bridge was built by a foreign company. (Cây cầu được xây bởi vì một doanh nghiệp nước ngoài.)

Từ “by” cho biết chủ thể xây nên đối tượng câu ước là “a foreign company” (một công ty nước ngoài).

*
Ví dụ cách thực hiện giới tự “by”

2. The streets were covered with litter. (Những tuyến phố bị bao che trong rác rến rưởi)

Từ “with” cho biết thêm sự vật che phủ các tuyến đường là “litter” (rác rưởi).

Giới trường đoản cú chỉ cách thức, công cụ

Được sử dụng để diễn tả các các loại công nghệ, máy móc, thiết bị nhất định. Phần đông giới từ dạng này là “by”, “with” và “on”. Về cơ bản, “by” diễn tả cách thức di chuyển, trong lúc “with” với “on” miêu tả cách sử dụng những thiết bị, thứ móc.

Ví dụ:

1. I go khổng lồ school every day by bus. (Tôi mang đến trường mỗi ngày bằng xe buýt.)

Sử dụng “by” vì xe buýt là phương tiện đi lại đi lại từng ngày của chủ thể trong câu.

2. She cut the cake with a plastic knife. (Cô ấy cắt chiếc bánh bằng/ cùng với một bé dao nhựa.)

Sử dụng “with” vày “plastic knife” (con dao nhựa) là 1 trong loại phương pháp được dùng để làm thực hiện hành động cắt bánh.

3. He played a tune on his guitar. (Anh ta tấn công một nhạc điệu với chiếc ghi-ta.)

Sử dụng “on” vì chiếc ghi-ta là một trong những phương tiện, thiết bị nhưng mà các thao tác của công ty trong câu thực hiện hành động trên thiết bị đó.

Giới từ chỉ lý do, mục đích

Dùng để diễn đạt lý do tại sao một sự việc, hành động xảy ra. Một số trong những giới tự trong giờ đồng hồ Anh chỉ lý do, mục đích thường gặp bao hàm for, through, because of, on tài khoản of, from.

Ví dụ:

1. Are you learning English for pleasure or for your work? (Bạn học tập tiếng anh vì nụ cười thích hay bởi công việc?)

Giới trường đoản cú “for” được áp dụng để hỏi về mục tiêu học tiếng Anh.

2. You can only achieve success through hard work. (Bạn chỉ rất có thể đạt được thành công thông qua thao tác làm việc chăm chỉ.)

Giới tự “through” áp dụng để nói về phương pháp đạt được thành công, nhờ chăm chỉ mới đạt công dụng tốt.

3. He walked slowly because of his injured leg. (Ông ấy đi chậm rì rì vì loại chân bị thương)

Cụm giới từ bỏ “because of” gửi ra lý do vì sao người lũ ông đi chậm.

4. She retired early on trương mục of ill health. (Bà ấy nghỉ hưu sớm vì sức khỏe yếu)

Cụm giới từ bỏ “on trương mục of” vào vai trò như từ bỏ “because of”, tức là bởi vì, nhằm mục đích đưa ra nguyên nhân vì sao người thiếu phụ được nhắc đến nghỉ hưu sớm.

5. I knew from my experience that the man was lying. (Từ kinh nghiệm tay nghề tôi biết ông ta đang nói dối)

Giới tự “from” cho thấy thêm lý do vì sao công ty thể biết được hành vi nói dối, sẽ là nhờ kinh nghiệm của phiên bản thân.

Giới tự chỉ quan lại hệ

Là phần lớn từ diễn tả tính sở hữu, mối contact hoặc sự bổ sung cập nhật giữa các đối tượng người sử dụng được nhắc tới trong câu. Trong đó, “of” được dùng để nói về việc sở hữu, “to” nói đến mối dục tình giữa tín đồ hoặc vật, với “with” miêu tả sự đồng hành.

Ví dụ:

1. Hanoi is the capital thành phố of my country. (Hà Nội là thành phố tp. Hà nội của nước tôi.)

Từ “of” được sử dụng để nói tới quan hệ giữa hà nội thủ đô và my country (đất nước tôi), đó chính là quan hệ nằm trong về.

2. She’s married to lớn an Italian. (Cô ấy kết giao với một tín đồ Italia)

Từ “to” chỉ quan hệ giữa “she” (cô ấy) cùng “an Italian” (một tín đồ Italia), đó là quan hệ vợ-chồng.

3. Last night, I went to lớn the concert with my brother. (Tối qua tôi đến buổi hòa nhạc thuộc em trai.)

Từ “with” diễn tả quan hệ đồng hành giữa “I” với “my brother” (em trai tôi) trong hoạt động đến buổi hòa nhạc.

Giới từ bỏ chỉ mối cung cấp gốc

Được sử dụng để miêu tả bắt đầu của một người hay như là một vật (chẳng hạn như quốc tịch, quê hương, dân tộc bản địa hay vị trí một sự thứ được xây dựng, thiết kế…), fan học thường áp dụng giới từ bỏ “from” và “of” (ở nấc độ không nhiều hơn).

Ví dụ:

Yesterday, we met a couple from Japan. (Ngày trong ngày hôm qua chúng tôi gặp một cặp đôi đến trường đoản cú Nhật Bản.) ⇒ từ “from” mô tả nguồn gốc, quê nhà của đôi bạn trẻ được nhắc đến trong câu.

She is a woman of Italian descent. (Bà ta là 1 người thanh nữ có cội gác Italy) ⇒ từ “of” cho thấy thêm nguồn gốc, ông cha của đơn vị trong câu.

Cụm giới từ

*
Các cụm giới từ trong tiếng Anh

Một cụm giới tự trong giờ đồng hồ Anh được tạo ra thành bởi tối thiểu một giới từ với tân ngữ của giới tự (có thể là một danh từ, đại từ bỏ hoặc một nhiều danh từ). Thông thường, tân ngữ của giới từ sẽ có được một hoặc nhiều bửa ngữ (chẳng hạn như các tính từ, danh tự phụ thuộc, …) đứng giữa. Những xẻ ngữ này rõ ràng hóa hoặc mô tả sự vật, tuy vậy không y như giới từ, về khía cạnh ngữ pháp, bửa ngữ không kết nối sự vật với phần còn sót lại của câu.

Ví dụ:

1. “On the ground” (trên phương diện đất)Giới trường đoản cú “on” diễn tả một vị trí trong mối tương tác với “ground” (mặt đất) là ở bên trên. Trong đó, “on” là giới từ cùng “the ground” là tân ngữ của giới từ.

2. “In the garbage” (trong đống rác) Giới tự “in” miêu tả một vị trí trong mối contact với “garbage” (đống rác) là ở bên trong. Trong đó, “in” là giới từ và “the garbage” là tân ngữ của giới từ.

3. “Because of her injured leg” (bởi vì chưng cái chân bị thương của cô ấy ta) – “Because of” diễn đạt lý do tại sao một điều nào đó xảy ra, là vì “her injured leg” (cái chân bị thương của cô ta). Tương tự vào câu trên, “because of” là giới từ cùng “her injured leg” là tân ngữ của giới từ.

Đóng sứ mệnh tính từ

Khi một các giới từ té nghĩa cho một danh từ, đại từ, danh hễ từ hoặc cụm danh tự (tất cả gần như dạng từ bỏ nói trên phần nhiều đóng sứ mệnh ngữ pháp là danh từ vào câu), các giới từ đó được xem như thực hiện chức năng của một tính từ vào câu với được call là cụm giới tự tính ngữ. Giới tự tính ngữ luôn kèm theo danh từ mà nó bổ nghĩa. Tựa như như một tính từ, nhiều này trả lời những câu hỏi về danh từ như: Cái nào? loại nào? Bao nhiêu?

*
Cụm giới tự tính ngữ là gì?

Ví dụ:

1. As a journalist, I have a chance khổng lồ talk to people from all over the world. (Là một công ty báo, tôi có cơ hội trò chuyện với những người từ khắp chỗ trên vắt giới.)

Trong câu trên, cụm “from all over the world” (từ khắp nơi trên ráng giới) là một trong những cụm giới từ ngã nghĩa mang đến danh từ “people” (con người). Lưu ý các giới tự trên theo sau danh từ bỏ và vấn đáp cho câu hỏi Loại bạn nào? (người sinh sống khắp vị trí trên nỗ lực giới).

Xem thêm: Work-Up Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Work Up Trong Câu Tiếng Anh

2. All the students in my class failed lớn pass the final exam. (Tất cả học sinh trong lớp tôi hầu hết trượt bài xích kiểm tra cuối kỳ).

Trong câu trên, các “in my class” (trong lớp của tôi) là cụm giới từ xẻ nghĩa cho danh từ bỏ “all the students” (tất cả học sinh), cho biết thêm thêm đặc điểm thông tin của các học viên này giúp fan đọc phát âm những học sinh đó là ai (là học sinh trong lớp tôi).

3. The diagram on page 5 is very difficult to understand. (Sơ đồ dùng ở trang 5 rất khó hiểu.)

Cụm “on page 5” (ở trang 5) là các giới từ xẻ ngữ mang đến danh trường đoản cú “the diagram” (sơ đồ), trả lời cho thắc mắc Sơ vật nào? (Sơ đồ vật ở trang 5).

Đóng sứ mệnh trạng từ

Khi một nhiều giới tự trong giờ đồng hồ Anh vấp ngã nghĩa cho 1 động từ, tính từ, hoặc trạng từ, nhiều giới trường đoản cú đó được nhìn nhận như thực hiện chức năng của một trạng từ trong câu với được hotline là nhiều giới từ bỏ trạng ngữ. Cụm giới trường đoản cú trạng ngữ luôn được viết tức thì sau tính trường đoản cú hoặc trạng từ cơ mà nó té nghĩa. Tuy nhiên, không độc nhất thiết luôn luôn được viết ngay lập tức sau cồn từ. Tương tự như những trạng ngữ thông thường, nhiều giới từ trạng ngữ vấn đáp cho các thắc mắc Khi nào? Ở đâu? bằng phương pháp nào? tại sao? và Đến cường độ nào?

*
Cụm giới tự trạng ngữ trong tiếng Anh

Ví dụ:

1. The young man makes an attempt lớn swim across the river. (Cậu trai trẻ nỗ lực bơi qua sông.) ⇒ cụm từ “across the river” hỗ trợ thêm thông tin cho hành động “swim” (bơi), trả lời cho thắc mắc hành rượu cồn đó xẩy ra ở đâu?

2. The athlete was satisfied with her performance. (Người chuyển vận viên cảm thấy hài lòng với phần thể hiện của mình.) ⇒ nhiều từ “with her performance” (về phần biểu đạt của cô ta) cho biết thêm lý do bởi sao đơn vị trong câu gồm trạng thái tư tưởng “satisfied” (hài lòng, thỏa mãn).

Cụm giới tự trạng ngữ bổ nghĩa đến động từ

Ví dụ:

1. He was awakened up at the midnight. (Anh ấy bị đánh thức vào cơ hội nửa đêm).

Trong câu này nhiều giới từ “at the midnight” (vào cơ hội nửa đêm) đi tức thì sau đụng từ mà lại nó vấp ngã nghĩa “be awaken up” (bị tiến công thức). Cụm giới từ này diễn tả một thời hạn xác định, trả lời cho thắc mắc Khi nào hành vi xảy ra.

2. She continues her work after a short break. (Cô ấy tiếp tục công việc của bản thân sau một dịp nghỉ ngơi.)

Mặc dù các giới trường đoản cú “after a short break” theo sau từ bỏ “her work”, cụm này thực chất bổ nghĩa đến động trường đoản cú “continue”, trả lời cho thắc mắc Bao giờ/ khi nào.

Cụm giới trường đoản cú trạng ngữ té nghĩa cho tính từ với trạng từ

Cụm giới từ trạng ngữ bửa nghĩa mang đến tính từ, trạng từ luôn luôn được viết tức thì sau với chứa đều thông tin rõ ràng về tính từ, trạng tự nó ngã nghĩa.

Ví dụ:

1. She was desperate with the news. (Cô ấy vô vọng về thông tin mới.)

Trong câu này, các giới tự “with the news” làm rõ hơn tâm lý “desperate” (tuyệt vọng) của cô gái, trả lời câu hỏi “Tại sao cô nàng đó cảm giác tuyệt vọng?”

2. I can look up information more quickly on the new laptop. (Tôi hoàn toàn có thể tìm kiếm tin tức nhanh rộng trên chiếc máy tính mới.)

Cụm giới tự “on the new laptop” cho thấy thêm thêm thông tin về trạng tự “more quickly” (nhanh hơn), trả lời cho thắc mắc “Bằng phương pháp nào tốc độ tìm tìm thông tin có thể nhanh hơn?”

Liên kết trong các danh từ

Một vài ba giới từ bỏ trong tiếng Anh được áp dụng để link hai hoặc nhiều danh từ trong một nhiều danh từ, nhằm hiểu rõ thông tin của danh từ bỏ chính. Trong tổng hợp từ này, giới từ luôn luôn được viết tức thì sau danh từ. Một vài giới từ hay được thực hiện là to, for, of, in, on, at, from, with, about, between.

Ví dụ:

1. The advantage of working in a multinational company is a very energetic working environment. (Lợi ích khi thao tác làm việc trong một công ty đa non sông là một môi trường làm việc rất là năng động.)

Giới từ “of” được áp dụng để chỉ mối liên kết giữa việc thao tác làm việc tại một doanh nghiệp đa non sông và một môi trường thao tác làm việc năng động.

2. She has little experience in marketing. (Cô ấy bao gồm ít kinh nghiệm tay nghề trong mảng marketing.)

Giới tự “in” nắm rõ thông tin cô ấy gồm ít kinh nghiệm tay nghề trong nghành nghề nào?

Lưu ý:

Không tất cả một quy tắc cụ thể nào về sự phối hợp giữa danh từ cùng giới tự trong tiếng Anh. Việc sử dụng đúng danh từ bỏ và những giới từ đi kèm đòi hỏi người học yêu cầu tích lũy trong quy trình học. Người học rất có thể sử dụng trường đoản cú điển collocation tiếp tục để khám nghiệm tính chính xác, ngữ nghĩa của những cụm tự đó.

Ví dụ:

The combat against poverty may last centuries. (Cuộc chiến đấu ngăn chặn lại đói nghèo có thể kéo dài hàng nắm kỷ.)

Her addiction khổng lồ beauty products is unhealthy. (Thói nghiện các thành phầm làm đẹp của cô ấy ấy thiếu lành mạnh chút nào.)

I have the utmost respect for her & her work. (Tôi gồm sự tôn trọng tốt đối đối với con người và các bước của bà ấy.)

Bổ ngữ tính từ

Đôi khi, giới từ rất có thể xuất hiện tại sau tính từ để hoàn thiện hoặc làm rõ hơn ý tưởng, xúc cảm tính từ kia biểu đạt. đông đảo giới tự sử dụng theo cách này hay được nghe biết với cái thương hiệu bổ ngữ tính từ. Các giới trường đoản cú này luôn được viết lập tức ngay sau tính từ cùng thường theo sau vị một danh tự hoặc một danh cồn từ, để tạo nên thành một các giới tự trong tiếng Anh.

*
Vị trí của té ngữ tính từ trong câu

Những giới trường đoản cú trong giờ Anh thường được thực hiện khi kết hợp với danh từ bao hàm of, to, about, for, with, at, by, in, from. mặc dù nhiên, không có một quy tắc cụ thể nào về sự phối kết hợp giữa tính từ cùng giới từ. Để thực hiện đúng tính trường đoản cú và số đông giới từ đi kèm theo đòi hỏi, fan học yêu cầu tích lũy những cụm này trong quy trình học. Cần thực hiện từ điển collocation liên tiếp để bình chọn lại tính chính xác, ngữ nghĩa của các cụm trường đoản cú đó.

Bài tập về giới từ

Exercise: lựa chọn giới từ cân xứng để điền vào chỗ trống

1. My father wakes up____ 5 am every day. (Bố tôi thức dậy vào thời gian 5 giờ phát sáng mỗi ngày.)

2. I always wake up ____ midday. (Tôi luôn luôn thức dậy vào thân trưa.)

3. I entered university ____ 2018. (Tôi vào đại học vào năm 2018.)

4. I am going to have an important examination ___ next Tuesday. (Tôi sắp gồm một bài bác kiểm tra đặc trưng vào thứ bố tuần tới.)

5. We haven’t met each other ____ years. (Đã các năm rồi chúng tôi không gặp gỡ nhau.)

6. She has been absent from the class ____ last Monday. (Cô ấy đã không tới lớp từ vật dụng hai tuần trước.)

7. I visited many tourist attractions of the thành phố _____ the summer. (Tôi đã tham quan rất nhiều vị trí thu hút du ngoạn của thành phố trong trong cả mùa hè.)

8. In order lớn contain the coronavirus pandemic, a new vaccine must be introduced ____ 2021. (Để ngăn ngừa thảm dịch corona, một một số loại vắc-xin mới cần được chế ra trước năm 2021.)

9. She left me a message ____ departure. (Cô ấy giữ lại một lời nhắn đến tôi trước lúc khởi hành.)

10. He promised to bởi vì the dishes _____ lunch. (Anh ta hứa vẫn rửa chén sau bữa trưa.)

11. How many people were there ___ the concert? (Có bao nhiêu tín đồ ở buổi hòa nhạc?)

12. She got ____ her car and drove off. (Cô ta ngồi vô trong xe ô-tô và lái đi.)

13. B comes _____ A & C in the English alphabet. (Chữ B chính giữa chữ A cùng chữ C trong bảng chữ cái tiếng Anh.)

14. She quickly got accustomed _____ the pace of life here. (Cô ấy lập cập làm quen với nhịp độ cuộc sống nơi đây.)

15. My grandfather was furious _____ the loud music played by our neighbor last night. (Ông nước ngoài tôi hết sức bực bản thân về tiếng nhạc rầm rĩ phát ra từ nhà hàng xóm.)

Đáp án

1.At. Những từ chỉ giờ hầu như là các mốc thời gian cụ thể, vì thế câu này sẽ áp dụng giới từ “at” .

2.At: “Giữa trưa” là một trong khoảng thời hạn ngắn.

3.In. Giới trường đoản cú “in” kết hợp với những khoảng thời hạn dài hơn, rõ ràng là năm, mon hoặc các buổi trong ngày.

4.On. Giới tự “on” kết phù hợp với một thiết bị trong tuần.

5.For. “Years” (nhiều năm) là 1 trong khoảng thời hạn dài, do đó cần sử dụng giới từ bỏ “for”.

6.Since. “Last Monday” (thứ hai tuần trước) là một trong thời điểm trong quá khứ, một mốc thời gian, vì vậy cần áp dụng giới trường đoản cú “since”.

7.During. Hành động tham quan tiền các vị trí thu hút khách du lịch của đơn vị trong câu trên ra mắt vào mùa hè, vì chưng vậy giới từ bỏ “during” được áp dụng với chân thành và ý nghĩa “trong thời gian, vào khoảng thời hạn nào đó”.

8.By. Năm 2021 là một thời điểm trong tương lai nên sử dụng giới tự “by” để biểu lộ ý nghĩa trước khi.

9.Before. Hành động để lại tin nhắn của cô gái diễn ra “trước khi” đi đến vị trí mới, cho nên cần sử dụng giới từ bỏ “before”.

10.After. Hành vi rửa bát ra mắt sau khi nạp năng lượng cơm trưa. Giới trường đoản cú “after” được dùng làm chỉ quan hệ thời hạn giữa hai hành vi này.

11.At. Buổi hòa nhạc là một địa điểm cụ thể, đã xác minh nên cần sử dụng giới từ “at”.

12.In. Bên trong xe xe hơi là một không khí đóng kín, cho nên câu trên sẽ dùng giới từ bỏ “in”.

13.Between. Giới từ “between” được sử dụng để diễn tả vị trí trọng tâm của chữ B so với A cùng C.

14.To. Giới tự “to” được viết tức thì sau tính trường đoản cú “accustomed” (quen với), cung cung cấp thêm thông tin chủ thể vào câu cảm thấy quen với điều gì.

15.About. Giới trường đoản cú “about” được viết ngay lập tức sau tính trường đoản cú “furious” (tức giận) nhằm cho những người đọc biết chủ thể trong câu tức giận do điều gì.

Xem thêm: Ăn Gì Tốt Cho Sinh Lý Nam - Thực Phẩm Tốt Cho Đàn Ông Yếu Sinh Lý

Với những giải thích giới từ là gì, phía dẫn thực hiện giới từtrong tiếng Anh và bài tập về giới từ trong bài, tác giả hy vọng bạn gọi sẽ có thể nắm chắc chắn phần kỹ năng này để không bị mắc lỗi khí thực hiện giới từ trong quá trình sử dụng tiếng Anh.