Hệ thống tài khoản hành chính sự nghiệp

     

Các đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp sử dụng bảng hệ thống tài khoản kế toán tài chính riêng biệt. Trong thông tư 107/2017/TT-BTC của cục Tài thiết yếu đã quy định khối hệ thống tài khoản kế toán hành chính vì sự nghiệp. Nội dung bài viết dưới đây nguyên lý kế toán share đến bạn đọc khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính toán hành chính sự nghiệp.

Bạn đang xem: Hệ thống tài khoản hành chính sự nghiệp

*

I.Những đối tượng người tiêu dùng áp dụng hệ thống tài khoản hành chính sự nghiệp

1.Thông bốn 107/2017/TT-BTC hướng dẫn kế toán vận dụng cho: cơ sở nhà nước; đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, trừ những đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi liên tục và chi chi tiêu được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chính sách kế toán công ty lớn khi đáp ứng đủ các đk theo chính sách hiện hành; tổ chức, đơn vị chức năng khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây hotline tắt là đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp).

2. Đối với những đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo vệ chi liên tiếp và chi đầu tư chi tiêu được áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp, nếu thực hiện đơn để hàng ở trong nhà nước hoặc có chào đón viện trợ không hoàn lại của nước ngoài hoặc bao gồm nguồn chi phí được khấu trừ, còn lại thì đề nghị lập báo cáo quyết toán hình thức tại Phụ lục 04 của Thông tư này.

II. Hình thức về tài khoản kế toán hành chính vì sự nghiệp

1. Tài khoản kế toán hành chính vì sự nghiệp đề đạt thường xuyên, liên tục, có khối hệ thống tình hình về tài sản, mừng đón và sử dụng nguồn kinh phí do túi tiền nhà nước cung cấp và những nguồn ngân sách đầu tư khác; tình hình thu, đưa ra hoạt động, kết quả vận động và những khoản không giống ở những đơn vị hành chính sự nghiệp.

2. Phân loại khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính hành chính vì sự nghiệp:

Số TTS hiệu TK cung cấp 1Số hiệu TK cung cấp 2, 3Tên tài khoảnPhạm vi áp dụng
A  CÁC TÀI KHOẢN vào BẢNG
  LOẠI 1
1111 Tiền mặtMọi solo vị
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
2112 Tiền giữ hộ Ngân hàng, Kho bạcMọi 1-1 vị
1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
3113 Tiền đã chuyểnMọi đối kháng vị
4121 Đầu tứ tài chínhĐơn vị sự nghiệp
5131 Phải thu khách hàng hàngMọi 1-1 vị
6133 Thuế GTGT được khấu trừMọi solo vị
1331Thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm hóa, dịch vụ
1332Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
7136 Phải thu nội bộMọi đơn vị
8137 Tạm chiMọi đối kháng vị
1371Tạm chi bổ sung thu nhập
1374Tạm đưa ra từ dự toán ứng trước
1378Tạm đưa ra khác
9138 Phải thu khácĐơn vị tất cả phát sinh
1381Phải thu chi phí lãi
1382Phải thu cổ tức/lợi nhuận
1383Phải thu các khoản giá thành và lệ phí
1388Phải thu khác
10141 Tạm ứngMọi solo vị
11152 Nguyên liệu, thứ liệuMọi đối kháng vị
12153 Công cụ, dụng cụMọi đơn vị
13154 Chi tổn phí SXKD, thương mại & dịch vụ dở dangĐơn vị sự nghiệp
14155 Sản phẩmĐơn vị sự nghiệp
15156 Hàng hóaĐơn vị sự nghiệp
  LOẠI 2
16211 Tài sản cố định hữu hìnhMọi đối chọi vị
2111Nhà cửa, đồ dùng kiến trúc
  21111Nhà cửa 
  21112Vật loài kiến trúc 
2112Phương một thể vận tải
  21121Phương tiện vận tải đường bộ đường bộ 
  21122Phương tiện vận tải đường bộ đường thủy 
  21123Phương tiện vận tải đường bộ đường không 
  21124Phương tiện vận tải đường sắt 
  21128Phương tiện vận tải đường bộ khác 
2113Máy móc thiết bị
  21131Máy móc trang bị văn phòng 
  21132Máy móc thiết bị động lực 
  21133Máy móc thiết bị siêng dùng 
2114Thiết bị truyền dẫn
2115Thiết bị giám sát thí nghiệm
2116Cây lâu năm, súc vật thao tác và/hoặc đến sản phẩm
2118Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình khác
17213 Tài sản thắt chặt và cố định vô hìnhMọi đối chọi vị
2131Quyền sử dụng đất
2132Quyền tác quyền
2133Quyền sở hữu công nghiệp
2134Quyền so với giống cây trồng
2135Phần mượt ứng dụng
2138TSCĐ vô hình khác
18214 Khấu hao cùng hao mòn lũy kế TSCĐMọi đối chọi vị
2141Khấu hao với hao mòn lũy kế tài sản thắt chặt và cố định hữu hình
2142Khấu hao với hao mòn lũy kế tài sản cố định và thắt chặt vô hình
19241 Xây dựng cơ bản dở dangĐơn vị gồm phát sinh
2411Mua chọn TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản
2413Nâng cung cấp TSCĐ
20242 Chi phí trả trướcMọi solo vị
21248 Đặt cọc, cam kết quỹ, cam kết cượcMọi 1-1 vị
  LOẠI 3
22331 Phải trả cho người bánMọi đối kháng vị
23332 Các khoản buộc phải nộp theo lươngMọi đối kháng vị
3321Bảo hiểm xã hội
3322Bảo hiểm y tế
3323Kinh tổn phí công đoàn
3324Bảo hiểm thất nghiệp
24333 Các khoản đề xuất nộp nhà nướcMọi đối kháng vị
3331Thuế GTGT bắt buộc nộp
  33311Thuế GTGT đầu ra 
  33312Thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu 
3332Phí, lệ phí
3334Thuế thu nhập doanh nghiệp
3335Thuế thu nhập cá nhân cá nhân
3337Thuế khác
3338Các khoản phải nộp nhà nước khác
25334 Phải trả fan lao độngMọi 1-1 vị
3341Phải trả công chức, viên chức
3348Phải trả bạn lao hễ khác
26336 Phải trả nội bộMọi đối chọi vị
27337 Tạm thuMọi đối kháng vị
3371Kinh phí hoạt động bằng tiền
3372Viện trợ, vay mượn nợ nước ngoài
3373Tạm thu phí, lệ phí
3374Ứng trước dự toán
3378Tạm thu khác
28338 Phải trả khácĐơn vị tất cả phát sinh
3381Các khoản thu hộ, bỏ ra hộ
3382Phải trả nợ vay
3383Doanh thu thừa nhận trước
3388Phải trả khác
29348 Nhận đặt cọc, ký kết quỹ, cam kết cượcĐơn vị sự nghiệp
30353 Các quỹ quánh thùĐơn vị sự nghiệp
31366 Các khoản dấn trước chưa ghi thuMọi đối kháng vị
3661NSNN cấp
  36611Giá trị còn sót lại của TSCĐ 
  36612Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, công cụ tồn kho 
3662Viện trợ, vay nợ nước ngoài
  36621Giá trị sót lại của TSCĐ 
  36622Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, vẻ ngoài tồn kho 
3663Phí được khấu trừ, nhằm lại
  36631Giá trị sót lại của TSCĐ 
  36632Nguyên liệu, thiết bị liệu, công cụ, hiện tượng tồn kho 
3664Kinh phí chi tiêu XDCB
  LOẠI 4
32411 Nguồn vốn kinh doanhĐơn vị sự nghiệp
33413 Chênh lệch tỷ giá hối hận đoáiMọi solo vị
34421 Thặng dư (thâm hụt) lũy kếMọi đối chọi vị
4211Thặng dư (thâm hụt) từ chuyển động hành chính, sự nghiệp
4212Thặng dư (thâm hụt) từ vận động SXKD, dịch vụ
4213Thặng dư (thâm hụt) từ chuyển động tài chính
4218Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động khác
35431 Các quỹMọi đơn vị
4311Quỹ khen thưởng
  43111NSNN cấp 
  43118Khác 
4312Quỹ phúc lợi
  43121Quỹ phúc lợi 
  43122Quỹ an sinh hình thành TSCĐ 
4313Quỹ bổ sung cập nhật thu nhập
4314Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
  43141Quỹ vạc triển chuyển động sự nghiệp 
  43142Quỹ PTHĐSN có mặt TSCĐ 
4315Quỹ dự trữ ổn định thu nhậpCơ quan công ty nước
36468 Nguồn cải cách tiền lươngMọi đối kháng vị
LOẠI 5
37511 Thu vận động do NSNN cấpMọi solo vị
5111Thường xuyên
5112Không hay xuyên
5118Thu hoạt động khác
38512 Thu viện trợ, vay mượn nợ nước ngoàiĐơn vị có nhận viện trợ, vay nợ nước ngoài
5121Thu viện trợ
5122Thu vay mượn nợ nước ngoài
39514 Thu tổn phí được khấu trừ, để lạiĐơn vị có thu phí được khấu trừ, để lại
40515 Doanh thu tài chínhĐơn vị sự nghiệp
41531 Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụĐơn vị sự nghiệp
LOẠI 6
42611 Chi phí hoạt độngMọi đối chọi vị
6111Thường xuyên
  61111Chi phí tiền lương, chi phí công và giá cả khác cho nhân viên 
  61112Chi tổn phí vật tư, cơ chế và thương mại dịch vụ đã sử dụng 
  61113Chi phí tổn hao mòn TSCĐ 
  61118Chi phí chuyển động khác 
6112Không hay xuyên
  61121Chi phí tiền lương, tiền công và bỏ ra phí khác mang lại nhân viên 
  61122Chi giá tiền vật tư, lao lý và thương mại & dịch vụ đã sử dụng 
  61123Chi phí tổn hao mòn TSCĐ 
  61128Chi phí chuyển động khác 
43612 Chi mức giá từ nguồn viện trợ, vay mượn nợ nước ngoàiĐơn vị tất cả nhận viện trợ, vay mượn nợ nước ngoài
6121Chi từ mối cung cấp viện trợ
6122Chi từ nguồn vay nợ nước ngoài
44614 Chi phí hoạt động thu phíĐơn vị bao gồm thu phí
6141Chi chi phí tiền lương, chi phí công và giá thành khác cho nhân viên
6142Chi tổn phí vật tư, cách thức và thương mại dịch vụ đã sử dụng
6143Chi tầm giá khấu hao TSCĐ
6148Chi phí chuyển động khác
45615 Chi tổn phí tài chínhĐơn vị sự nghiệp
46632 Giá vốn sản phẩm bánĐơn vị sự nghiệp
47642Chi phí quản lý của vận động SXKD, dịch vụĐơn vị sự nghiệp
6421Chi tầm giá tiền lương, tiền công và túi tiền khác đến nhân viên
6422Chi mức giá vật tư, phương tiện và dịch vụ thương mại đã sử dụng
6423Chi phí tổn khấu hao TSCĐ
6428Chi phí vận động khác
48652 Chi chi phí chưa xác minh đối tượng chịu chi phíMọi 1-1 vị
6521Chi phí tổn tiền lương, chi phí công và chi phí khác mang lại nhân viên
6522Chi giá thành vật tư, qui định và thương mại dịch vụ đã sử dụng
6523Chi chi phí khấu hao với hao mòn TSCĐ
6528Chi phí chuyển động khác
LOẠI 7
49711 Thu nhập khácMọi đơn vị
7111Thu nhập tự thanh lý, nhượng cung cấp tài sản
7118Thu nhập khác
LOẠI 8
50811 Chi phí khácMọi solo vị
8111Chi giá tiền thanh lý, nhượng buôn bán tài sản
8118Chi giá tiền khác
51821 Chi tổn phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệpĐơn vị sự nghiệp
  LOẠI 9
52911 Xác định kết quảMọi đối kháng vị
9111Xác định kết quả vận động hành chính, sự nghiệp
9112Xác định kết quả chuyển động SXKD, dịch vụ
9113Xác định kết quả hoạt động tài chính
9118Xác định kết quả vận động khác
  91181Kết quả hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản 
  91188Kết quả vận động khác 
B  CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
1001 Tài sản thuê ngoài
2002 Tài sản dấn giữ hộ, dìm gia công
3004 Kinh tầm giá viện trợ không hoàn lại
0041Năm trước
  00411Ghi thu – ghi lâm thời ứng 
  00412Ghi thu – ghi chi 
0042Năm nay
  00421Ghi thu – ghi tạm thời ứng 
  00422Ghi thu – ghi chi 
4006 Dự toán vay mượn nợ nước ngoài
0061Năm trước
  00611Tạm ứng 
  00612Thực chi 
0062Năm nay
  00621Tạm ứng 
  00622Thực chi 
5007 Ngoại tệ các loại
6008 Dự toán chi hoạt động
0081Năm trước
  00811Dự toán chi thường xuyên 
  008111Tạm ứng 
  008112Thực chi 
00812Dự toán đưa ra không thường xuyên
  008121Tạm ứng 
  008122Thực chi 
0082Năm nay
  00821Dự toán đưa ra thường xuyên 
  008211Tạm ứng 
  008212Thực chi 
00822Dự toán chi không thường xuyên xuyên
  008221Tạm ứng 
  008222Thực chi 
7009 Dự toán đầu tư XDCB
0091Năm trước
  00911Tạm ứng 
  00912Thực chi 
0092Năm nay
  00921Tạm ứng 
  00922Thực chi 
0093Năm sau
  00931Tạm ứng 
  00932Thực chi 
8012 Lệnh đưa ra tiền thực chi
0121Năm trước
  01211Chi thường xuyên 
  01212Chi không hay xuyên 
0122Năm nay
  01221Chi thường xuyên 
  01222Chi không thường xuyên xuyên 
9013 Lệnh bỏ ra tiền tạm ứng
0131Năm trước
  01311Chi thường xuyên xuyên 
  01312Chi không thường xuyên 
0132Năm nay
  01321Chi thường xuyên xuyên 
  01322Chi không thường xuyên xuyên 
10014 Phí được khấu trừ, nhằm lại
0141Chi thường xuyên xuyên
0142Chi không thường xuyên xuyên
11018 Thu vận động khác được nhằm lại
0181Chi hay xuyên
0182Chi không hay xuyên

a) các loại tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp vào bảng gồm thông tin tài khoản từ nhiều loại 1 đến một số loại 9, được hạch toán kép (hạch toán bút toán đối ứng giữa những tài khoản). Thông tin tài khoản trong bảng dùng làm kế toán thực trạng tài bao gồm (gọi tắt là kế toán tài chính), vận dụng cho tất cả các 1-1 vị, bội phản ánh thực trạng tài sản, công nợ, nguồn vốn, doanh thu, bỏ ra phí, thặng dư (thâm hụt) của đơn vị trong kỳ kế toán.Tài khoản một số loại 1:Nhóm tài khoản này phản chiếu số chi phí hiện gồm và tình hình biến động của những loại tiền, các khoản đầu tư chi tiêu tài chính, các khoản bắt buộc thu và hàng tồn kho của đơn vị hành chính sự nghiệp.Tài khoản các loại 2Nhóm thông tin tài khoản này phản ánh đầy đủ, chính xác, đúng lúc về số lượng, cực hiếm và thực trạng của tài sản cố định và thắt chặt tại đơn vị.Đồng thời, những tài khoản thuộc đội này còn hỗ trợ kiểm soát tình hình tăng, bớt và bài toán quản lý, sử dụng tài sản cố định.Từ đó, giám sát nghiêm ngặt việc đầu tư, sắm sửa và thực hiện tài sản cố định của đối kháng vị.Tài khoản nhiều loại 3Nhóm thông tin tài khoản này phản nghịch ánh những nghiệp vụ giao dịch nợ phải trả của đối kháng vị đối với các tổ chức, cá thể bên ngoài.Ngoài ra, loại tài khoản này còn bội phản ánh những quan hệ thanh toán giao dịch giữa đơn vị chức năng với công ty nước về số thuế nên nộp; những khoản phải nộp, buộc phải cấp hoặc bỏ ra hộ, thu hộ đơn vị cấp trên, đơn vị cấp dưới hoặc giữa các đơn vị cấp cho dưới cùng với nhau; những khoản tiền công, chi phí lương của bạn lao động; những khoản tạm đuc rút phí, lệ phí, thu viện trợ gây ra tại solo vị; những khoản tạm bợ ứng từ chi phí Nhà nước; các khoản nhấn trước chưa ghi thu; những quỹ đặc thù được có mặt theo điều khoản và các khoản đơn vị nhận để cọc, cam kết quỹ, cam kết cược của đơn vị chức năng khác.

Tài khoản một số loại 4Nhóm tài khoản này làm phản ánh cực hiếm hiện bao gồm và tình trạng biến rượu cồn của nguồn ngân sách kinh doanh; chênh lệch tỷ giá hối đoái; thặng dư hoặc rạm hụt lũy kế, các quỹ, nguồn cải cách tiền lương của solo vị.Tài khoản loại 5Nhóm thông tin tài khoản loại 5 bội nghịch ánh giá trị hiện có, thực trạng biến động của những khoản thu hoạt động được túi tiền Nhà nước cấp; thu viện trợ, vay mượn nợ nước ngoài; thu tiền phí được khấu trừ, giữ lại theo lý lẽ của pháp luật; lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; lợi nhuận từ vận động tài chính.Tài khoản loại 6Nhóm tài khoản loại 6 bội nghịch ánh những khoản đưa ra của đơn vị hành chính sự nghiệp về chi hoạt động thường xuyên hoặc không hay xuyên; đưa ra viện trợ, vay nợ nước ngoài; chi làm chủ hoạt động tiếp tế kinh doanh, dịch vụ; bỏ ra tài chính; ngân sách chưa khẳng định được đối tượng người tiêu dùng chịu đưa ra phí; giá bán vốn hàng bán,…Tài khoản loại 7Nhóm thông tin tài khoản loại 7 phản bội ánh các khoản các khoản thu nhập khác, ko phát sinh liên tiếp và không tác động đến kết quả buổi giao lưu của đơn vị và không được phản ánh vào thông tin tài khoản loại 5.Tài khoản các loại 8Nhóm tài khoản loại 8 bội phản ánh những khoản chi phí phát sinh từ nghiệp vụ bóc tách biệt với hoạt động vui chơi của đơn vị hành chính vì sự nghiệp.Tài khoản loại 9Nhóm thông tin tài khoản loại 9 phản ánh đầy đủ, đúng đắn kết trái của tất cả các vận động trong kỳ kế toán của đơn vị theo đúng chính sách hiện hành.b) Loại thông tin tài khoản kế toán hành chính vì sự nghiệp ngoại trừ bảng gồm thông tin tài khoản loại 0, được hạch toán 1-1 (không hạch toán bút toán đối ứng giữa những tài khoản). Những tài khoản xung quanh bảng tương quan đến giá thành nhà nước hoặc có bắt đầu ngân sách bên nước (TK 004, 006, 008, 009, 012, 013, 014, 018) phải được phản ảnh theo mục lục ngân sách nhà nước, theo niên độ (năm trước, năm nay, năm tiếp theo (nếu có)) với theo các yêu cầu thống trị khác của chi tiêu nhà nước.

Xem thêm: Các Cách Làm Bò Sốt Vang Ngon Như Ngoài Hàng, Thịt Bò Sốt Vang

Tài khoản 001 (Tài khoản mướn ngoài): được dùng để làm phản ánh quý giá của toàn cục phần gia sản thuê ngoại trừ được thực hiện cho hoạt động vui chơi của đơn vị.Giá trị của gia tài thuê ko kể được ghi thừa nhận theo giá chỉ trị tài sản được phía 2 bên thống duy nhất trong thích hợp đồng thuê tài sản.Tài khoản 002 (Tài sản nhấn giữ hộ, nhấn gia công): phản chiếu giá trị tài sản mà đơn vị khác nhờ vào giữ hộ hoặc tạm giữ chờ giải quyết và xử lý các nhiều loại hàng hóa, vật tư nhận để gia công và chế biến.Tài khoản 004 (Kinh giá tiền viện trợ không trả lại): phản ảnh việc chào đón và sử dụng những khoản ngân sách đầu tư viện trợ không trả lại tại các đơn vị.Tài khoản 006 (Dự toán vay mượn nợ nước ngoài): bội phản ánh tình trạng giao, thực hiện nguồn vay mượn nợ nước ngoài của đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp.Tài khoản 007 (Ngoại tệ những loại): bội phản ánh tình hình thu, chi, còn lại theo nguyên tệ của các loại nước ngoài tệ bao gồm tại đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp.Tài khoản 008 (Dự toán chi hoạt động): phản ánh số dự trù chi chuyển động do cơ quan bao gồm thẩm quyền giao mang lại và việc đơn vị chức năng rút dự toán chi hoạt động để thực hiện được chi tiêu Nhà nước giao dự toán thường xuyên hoặc không hay xuyên.Tài khoản 009 (Dự toán đầu tư chi tiêu XDCB): phản ánh số dự trù kinh phí chi tiêu Nhà nước giao và việc rút dự trù ra áp dụng được ngân sách giao dự toán chi đầu tư chi tiêu XDCB (ngoài dự toán chi liên tiếp và không hay xuyên) tại những đơn vị.Tài khoản 012 (Lệnh chi tiền thực chi): phản chiếu khoản chi phí được chi phí cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi vào thông tin tài khoản tiền gởi và việc rút những khoản tiền nhờ cất hộ ra thực hiện của đối kháng vị.Tài khoản 013 (Lệnh bỏ ra tiền tạm bợ ứng): sử dụng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp nhằm theo dõi tình hình ngân sách chi tiêu được cấp bởi Lệnh chi tiền tạm thời ứng và việc thanh toán giao dịch với túi tiền Nhà nước về những khoản đang được cấp tạm ứng.Tài khoản 014 (Phí được khấu trừ, nhằm lại): được sử dụng trong những đơn vị hành chính vì sự nghiệp có phát sinh những khoản tổn phí được khấu trừ, giữ lại theo vẻ ngoài của điều khoản về lệ giá tiền và phí.Tài khoản 018 (Thu hoạt động khác được để lại): đề đạt về những khoản thu chuyển động khác được vướng lại được cơ quan tất cả thẩm quyền giao dự trù (hoặc ko giao dự toán) và phải report quyết toán theo mục lục của ngân sách chi tiêu Nhà nước.c) Trường phù hợp một nghiệp vụ kinh tế tài bao gồm phát sinh liên quan đến tiếp nhận, sử dụng: nguồn ngân sách nhà nước cấp; nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn mức giá được khấu trừ, giữ lại thì kế toán tài chính vừa đề xuất hạch toán kế toán theo các tài khoản vào bảng, mặt khác hạch toán những tài khoản quanh đó bảng, chi tiết theo mục lục ngân sách chi tiêu nhà nước và niên độ phù hợp.

Xem thêm: Tai Nghe Samsung Galaxy Buds Live, Samsung Galaxy Buds Live

3. Chắt lọc áp dụng hệ thống tài khoản hành chính vì sự nghiệp:a) những đơn vị hành chính, sự nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán này nhằm lựa chọn thông tin tài khoản kế toán áp dụng cho đối kháng vị.b) Đơn vị được bổ sung tài khoản kế toán trong các trường đúng theo sau:– Được bổ sung tài khoản cụ thể cho các tài khoản đã được qui định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán (Phụ lục số 02) tất nhiên Thông tư này để ship hàng yêu cầu cai quản của đơn vị.– ngôi trường hợp bổ sung cập nhật tài khoản ngang cấp cho với các tài khoản vẫn được pháp luật trong danh mục khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính (Phụ lục số 02) hẳn nhiên Thông tứ này thì cần được cỗ Tài chính chấp thuận bằng văn bạn dạng trước khi thực hiện.Để rất có thể hiểu với thành thạo quá trình kế toán hành chính vì sự nghiệp, kế toán nên xem thêm các khoá học hành chính sự nghiệp tại những Trung tâm đào tạo kế toán uy tín.