HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ TIẾNG ANH

     

Hợp đồng mua bán sản phẩm hóa là mẫu hợp đồng phổ biến, áp dụng đối với giao dịch mua bán hàng hóa thuộc nhiều đối tượng. Sau đó là mẫu hòa hợp đồng giao thương mua bán tiếng anh năm 2021.

Bạn đang xem: Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư tiếng anh

*
*
Để tất cả đáp án nhanh nhất có thể trong lĩnh vực quy định dân sự, call Tổng đài bốn vấn quy định (24/7): 1900 6198

Mẫu phù hợp đồng thiết lập bán song ngữ hiện tại hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúcIndependence – Freedom – Happiness==== J ====

HỢP ĐỒNG cài đặt BÁNPURCHASE and SALE CONTRACT

Số: …. /SV/ HĐMBNo.: …. /SV/ HDMB

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……, tại ……………….., công ty chúng tôi gồmToday, dated … … …… , at ………………………, we are:

BÊN A (Bên Mua): ………………………………..PARTY A (Buyer): ………………………………..

Xem thêm: Chia Động Từ Trong Tiếng Anh: Theo Thì, Ngôi Hoặc Dạng Và Bài Tập

BÊN B (Bên Bán):PARTY B (Seller):

Sau khi thỏa thuận, bên A đồng ý mua, bên B chấp nhận bán sản phẩm may mặc, được cơ chế tại các điều khoản cụ thể như sauAfter discussion, party A agrees lớn buy and buổi tiệc ngọt B agrees to lớn sell garment product with the terms and conditions as follows:

ĐIỀU 1: TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – GIÁ CẢARTICLE 1: NAME OF GOODS – QUANTITY – PRICE

– bên A xây cất mẫu sản phẩm gửi cho bên B, mặt B kính chào vải theo đúng yêu cầu làm từ chất liệu vải của bên A sẽ yêu cầu và bên A ký xác thực mẫu vải thực hiện để may sản phẩm cho mặt B, làm địa thế căn cứ để phân phối theo chủng loại của bên A– tiệc nhỏ A shall kiến thiết the hàng hóa sample and send it to các buổi party B. Buổi tiệc nhỏ B shall offer the fabrics as required by tiệc nhỏ A and tiệc nhỏ A shall sign the fabric sample to lớn be used khổng lồ make the product for các buổi tiệc nhỏ B as a basis for production according to the sample of các buổi tiệc nhỏ A.– bên B chịu trách nhiệm hoàn toàn về qui cách chất lượng hàng hoá – được căn cứ theo chủng loại đã xin chào nêu trên. Mặt A được quyền thông báo bằng văn bạn dạng cho bên B về số số lượng sản phẩm không đạt unique (nếu có: như bị loang màu, thiếu thốn sợi, bẩn…), và phía hai bên cùng trao đổi giải pháp xử lý cân xứng và công dụng nhất (như sửa chữa, đổi, trả…).– buổi tiệc nhỏ B shall be fully responsible for the specification and chất lượng of goods – based on the sample mentioned above. Các buổi tiệc nhỏ A shall have the right to lớn notify các buổi tiệc nhỏ B in writing of the quantity of products which fail to lớn meet unique requirements (if any, such as patchy color, lack of fiber, dirty cloth, etc.), và the two parties shall discuss khổng lồ find the most appropriate & effective solution (such as repair, exchange, return, etc.).

ĐIỀU 2: thời hạn – Địa điểm – cách thức giao nhậnARTICLE 2: Time – Location – Method of delivery

– thời gian giao hàng: bên B ship hàng cho bên A đúng 30 ngày kể từ ngày cả phía hai bên ký xác thực mẫu đối (sản phẩm vẫn đóng gói bao bì).– Time of delivery: buổi tiệc nhỏ B shall deliver goods to party A within 30 days from the date on which the parties sign the reference sample (packaged products).– Địa điểm và phương thức giao nhận: mặt B ship hàng cho bên A trên Cảng xuất hàng hcm theo đk FOB.– Place & method of delivery: buổi tiệc nhỏ B shall deliver goods to tiệc ngọt A at Ho chi Minh Port according to FOB conditions.– chứng từ tải yêu cầu cho từng đợt giao hàng+ Hoá 1-1 GTGT: 01 bản chính+ Phiếu đóng góp gói: 01 bạn dạng chính với 02 bản photo– Shipping documents required for each shipment+ Vat invoice: 01 original+ Packing list: 01 original & 02 copies

ĐIỀU 3: Thanh toánARTICLE 3: Payment

Thanh toán bằng chuyển tiền được chia thành 02 đợt:Payment shall be made by bank transfer in 02 installments:+ Đợt 1: bên A giao dịch thanh toán cho bên B 50% tổng giá trị hợp đồng sau thời điểm Hợp đồng được ký.+ 1st installment: buổi tiệc nhỏ A shall pay 50% of the total contract value to buổi tiệc nhỏ B after the contract is signed.+ Đợt 2: bên A giao dịch thanh toán cho bên B số tiền 1/2 tổng quý hiếm hợp đồng còn lại ngay trước khi xuất hàng.+ 2nd installment: tiệc nhỏ A shall pay the remaining một nửa of the total contract value to các buổi tiệc nhỏ B just before delivery.

Xem thêm: Ngày 19/5 Là Ngày Gì ? Các Hoạt Động Chào Mừng, Kỉ Niệm Ngày 19 Tháng 5

ĐIỀU 4: Điều khoản chungARTICLE 4: General terms

– những tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến hòa hợp đồng này, đang được các bên yêu quý lượng giải quyết và xử lý trên niềm tin hợp tác vào thời hạn 01 tháng kể từ ngày tạo nên tranh chấp. Sau thời hạn đó nếu giải quyết và xử lý qua dàn xếp không tán đồng yêu cầu những bên, thì các bên gồm quyền khởi khiếu nại tại Toà án nhân dân gồm thẩm quyền theo dụng cụ của điều khoản để giải quyết và xử lý vụ việc. Quyết định của Toà án là cuối cùng, buộc các bên đề nghị thực hiện.– Any dispute arising out of or in connection with this contract shall be settled by the parties in a spirit of cooperation within 01 month from the date on which the dispute arises. After that, if no agreement can be reached by the parties, either buổi tiệc nhỏ shall have the right to refer the dispute to lớn the competent People’s Court in accordance with the provisions of law for settlement. The decision of the court shall be final và binding on the parties.– vừa lòng đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 phiên bản có cực hiếm pháp lý đồng nhất để thực hiện.– This contract is made in 02 original copies. Each các buổi tiệc nhỏ keeps 01 copy with equal legality for implementation.– đúng theo đồng sau khi được 2 bên thực hiện, nếu không có khiếu nằn nì hoặc tranh chấp, xem như đã làm được thanh lý.– The contract, after the implementation of the two parties, if there are no complaints or disputes, shall be deemed liquidated.

ĐẠI DIỆN BÊN A REPRESENTATIVE OF tiệc nhỏ A ĐẠI DIỆN BÊN B REPRESENTATIVE OF tiệc ngọt B