Hướng Dẫn 09 Về Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG --------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT phái mạnh ---------------

Số: 09-HD/BTCTW

Ngày 02 tháng 3 năm 2012

HƯỚNG DẪN

VỀ NỘI DUNG SINH HOẠT đưa ra BỘ

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Làm cho những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng cùng đảng viênnhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí đặc trưng của tổ chức cơ sở đảng với củachi bộ; ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối vớiviệc nâng cấp năng lực lãnh đạo, sức pk của tổ chức cơ sở đảng cùng chấtlượng đội hình cán bộ, đảng viên theo ý thức Nghị quyết Đại hội XI của Đảng;

2. Các chi cỗ trong toàn bộ các mô hình tổ chứccơ sở đảng phải triển khai nghiêm túc cơ chế sinh hoạt chu kỳ theo khí cụ củaĐiều lệ Đảng. Việc thay đổi nội dung, bề ngoài và nâng cấp chất lượng sinh hoạtchi bộ yêu cầu gắn với đẩy mạnh thực hiện vấn đề học tập tư tưởng và tuân theo tấmgương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh; tạo nên mọi đảng viên nâng cấp nhận thức, từ giác chấphành những chủ trương, đường lối của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của phòng nước; thựchiện xuất sắc nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp cho trên; đảm bảo tính lãnh đạo,tính giáo dục và tính đại chiến để đưa ra bộ đích thực là nơi lãnh đạo, cai quản lý,giáo dục, tập luyện và tu dưỡng cán bộ, đảng viên;

3. Trải qua sinh hoạt chi bộ tạo nên mọi đảngviên nâng cấp ý thức trách nhiệm, lành mạnh và tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thựchiện giỏi nhiệm vụ của fan đảng viên vì chưng Điều lệ Đảng phương tiện và các nhiệm vụđược bỏ ra bộ phân công; cải thiện ý thức tổ chức, kỷ luật, ý thức tự phê bìnhvà phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất với tình yêu quý yêu bè bạn trongchi bộ; cấp ủy nuốm chắc thực trạng tư tưởng, phẩm hóa học đạo đức, lối sinh sống của đảngviên; bao gồm biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên cùng xây dựng chi bộtrong sạch vững mạnh.

Bạn đang xem: Hướng dẫn 09 về nội dung sinh hoạt chi bộ

B. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾNHÀNH

I. NỘI DUNG chung ĐỐI VỚI CÁCLOẠI HÌNH chi BỘ

1. Nội dung sinh hoạt hàngtháng

Chi bộ triệu tập thảo luận, xử lý những vấnđề vậy thể, thiết thật theo chức năng, trọng trách của đưa ra bộ. Trình tự và nội dungnhư sau:

a) Công tác sẵn sàng của bỏ ra ủy

- căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đưa ra bộ với sự chỉđạo của cấp cho ủy cấp trên, đồng minh bí thư chi bộ (hoặc bạn bè chi ủy viên đượcphân công) dự loài kiến nội dung, chương trình, thời hạn sinh hoạt chỉ dẫn họp đưa ra ủy;

- đưa ra ủy thảo luận, thống nhất nhận xét tìnhhình thực hiện nhiệm vụ mon trước, đặt ra nhiệm vụ mon tới; cắt cử chuẩnbị những nội dung, quyết định thời gian họp chi bộ cùng lựa chọn bề ngoài sinh hoạtphù hợp (sinh hoạt các nội dung hay như là 1 số nội dung hoặc sinh hoạt chăm đề);

- đưa ra ủy thông tin cho đảng viên biết nội dung,thời gian, vị trí sinh hoạt đưa ra bộ (nếu chưa công cụ ngày họp chu kỳ hàngtháng).

b) Sinh hoạt chi bộ

* Phần mở đầu

- bỏ ra bộ thực hiện việc thu nộp đảng tầm giá hàngtháng của đảng viên;

- Đồng chí túng thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủyviên được phân công nhà trì) tiến hành các ngôn từ sau:

+ thông báo tình hình đảng viên của bỏ ra bộ(chính thức, dự bị); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viêncó khía cạnh dự họp; số đảng viên vắng phương diện và lý do vắng;

+ thông qua chương trình, văn bản sinh hoạt chibộ và gần như vấn đề giữa trung tâm cần tập trung thảo luận;

+ Cử thư cam kết cuộc họp (chú ý chọn đồng minh cónăng lực và kinh nghiệm tay nghề tổng hợp để ghi chép đầy đủ, trung thực, đúng chuẩn ý kiếnphát biểu của đảng viên, kết luận của đồng minh chủ trì hoặc quyết nghị của chibộ).

* Phần nội dung

- Thông tin tình trạng thời sự trông rất nổi bật trong nước,quốc tế với của địa phương, cơ quan, 1-1 vị; phổ biến, quán triệt số đông chủtrương, chế độ mới của Đảng, đơn vị nước cùng sự chỉ huy của cấp ủy cung cấp trên (nộidung thông tin cần chọn lọc phù hợp, thiết thực). Dấn xét tình hình tư tưởng củađảng viên, quần chúng thuộc phạm vi chỉ đạo của đưa ra bộ; những vụ việc tư tưởngchi bộ bắt buộc quan tâm;

- Đánh giá chỉ tình hình thực hiện nhiệm vụ của chibộ mon trước (nêu rõ những bài toán làm được, chưa làm được, nguyên nhân); tìnhhình đảng viên triển khai chủ trương, con đường lối, chế độ của Đảng và của Nhànước, nghị quyết, thông tư của cung cấp ủy cấp cho trên và trách nhiệm được chi bộ phâncông;

- Đánh giá bài toán học tập tư tưởng và tuân theo tấmgương đạo đức tp hcm của đảng viên, quần bọn chúng thuộc phạm vi lãnh đạo củachi bộ; biểu dương những đảng viên tiền phong gương mẫu, có câu hỏi làm cụ thể,thiết thực về học tập tập tứ tưởng và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh; đồngthời, giáo dục, trợ giúp những đảng viên tất cả sai phạm (nếu có);

- thông báo ý con kiến của đảng viên, quần chúng vềsự chỉ huy của đưa ra bộ cùng vai trò tiền phong gương chủng loại của đảng viên (nếu có) đểchi cỗ có phương án phát huy ưu điểm, khắc phục và hạn chế khuyết điểm, kịp thời chống chặn,đấu tranh với những thể hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

- Đề ra một số trong những nhiệm vụ núm thể, thiết thực, bứcxúc trước mắt nhằm thực hiện vào thời điểm tháng tới theo chức năng, trách nhiệm của chi bộvà sự chỉ huy của cấp ủy cấp cho trên; đồng thời, cắt cử nhiệm vụ ví dụ cho đảngviên thực hiện;

- bỏ ra bộ thảo luận, tham gia đóng góp góp chủ ý vềcác nội đung trên. Trong quá trình thảo luận, bạn hữu chủ trì đề xuất phát huy dânchủ, lắng nghe chủ ý của đảng viên và gợi nhắc những nội dung đặc biệt để đảngviên thâm nhập thảo luận, thể hiện chủ yếu kiến của mình. Khi bao gồm những sự việc cầnbiểu quyết nhưng mà đang có chủ ý khác nhau, bỏ ra bộ cần điều đình kỹ trước lúc biểuquyết.

* Phần kết thúc

- Đồng chí nhà trì nắm tắt ý kiến phát biểu củađảng viên và kết luận những sự việc lớn, đặc biệt quan trọng mà đưa ra bộ đang thảo luận, thốngnhất;

- đưa ra bộ biểu quyết thông qua kết luận (nghị quyết)của bỏ ra bộ. Đồng chí thư ký ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ýkiến khác;

- Đồng chí nhà trì cùng thư cam kết ký vào biên bạn dạng cuộchọp. Sổ ghi biên bản họp đưa ra bộ phải được thống trị và lưu trữ theo quy định.

2. Nội dung sinh hoạt chăm đề

Ngoài các buổi ngơi nghỉ với văn bản nêu trên,ít nhất mỗi từng quý một lần, bỏ ra bộ lựa chọn 1 trong những sự việc sau nhằm sinh hoạtchuyên đề:

- các chuyên đề về học tập tư tưởng và làm cho theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo phía dẫn của trung ương và cấp cho ủy cấp trên;

- chiến thuật xây dựng đảng bộ, đưa ra bộ trong sạch,vững mạnh bạo hoặc củng cố, tương khắc phục đại lý yếu kém;

- Các phương án xây dựng nông thôn new ;

- câu hỏi xây dựng xóm (ấp, bản, làng...), quần thể phố(khu dân cư...) văn hóa; biện pháp giúp sức đảng viên nghèo, có yếu tố hoàn cảnh đặc biệtkhó khăn;

- bài toán đấu tranh phòng, phòng tham nhũng, lãngphí, xấu đi và các tệ nạn xã hội ở địa phương, cơ quan, solo vị;

- công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chế tác nguồnphát triển đảng viên;

- Công tác thống trị và phân công công tác cho đảngviên;

- Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, thammưu và các bước xây dựng một đề án, đề tài có chất lượng;

- phương pháp tự nghiên cứu, học tập để không ngừngnâng cao trình độ chuyên môn kiến thức cho cán bộ, đảng viên v.v.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ ĐỐI VỚI MỘTSỐ LOẠI HÌNH đưa ra BỘ

Ngoài đa số nội dung thực hiện chung so với cácloại hình đưa ra bộ trên Mục I nêu trên, những chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ vàtình hình, điểm sáng của bỏ ra bộ mình mà đi sâu vào một vài nội dung ví dụ sau:

1. Đối với chi bộ địa phận dâncư làng mạc (xóm, ấp, bản, tổ dân phố...)

- Sự lãnh đạo của chi bộ cùng vai trò, trách nhiệmcủa đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tiến và phát triển kinh tế, sản xuất nôngthôn mới. Việc vận động và di chuyển cơ cấu tài chính và vận dụng các tiến bộ khoa học -công nghệ vào sản xuất; triển khai nghĩa vụ so với Nhà nước; công tác làm việc xóa đói,giảm nghèo cùng các hoạt động nhân đạo, từ thiện; thực hiện chế độ đối vớingười tất cả công và nhiệm vụ trở nên tân tiến văn hóa - buôn bản hội, nâng cấp đời sống củanhân dân…;

- Việc thực hiện Quy chế dân nhà ở cửa hàng và cuộcvận động xây cất thôn (làng, ấp, bản...), tổ dân phố (khu phố, khu dân cư...)văn hóa;

- việc đấu tranh phòng, kháng tham nhũng, lãngphí; công tác quản lý, sử dụng đất đai và làm chủ xây dựng đô thị; đảm bảo vệsinh môi trường, an ninh giao thông, chiến đấu phòng, chống các tệ nạn thôn hộitrên địa bàn;

- vấn đề bồi dưỡng, hỗ trợ quần chúng, chế tạo ra nguồnphát triển đảng viên sinh hoạt khu cư dân và việc làm chủ đảng viên đi làm việc ăn xa...

2. Đối với đưa ra bộ cơ quanhành chính, đơn vị sự nghiệp

- Sự chỉ đạo của đưa ra bộ và ý thức chủ động,sáng tạo, ý thức nhiệm vụ của đảng viên vào việc triển khai nhiệm vụ chínhtrị, công tác trình độ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và chức trách, trọng trách được giao;

- vấn đề xây dựng và thực hiện các quy định, quychế, nội quy của cơ quan, đối chọi vị; tiến độ và unique thực hiện các nhiệm vụđược giao (nghiên cứu, tham mưu; giảng dạy, học tập tập; khám chữa trị bệnh; thực hiệncác đề tài, đề án phân tích khoa học...);

- bài toán phòng, kháng quan liêu, tham nhũng, thựchành tiết kiệm, phòng lãng phí, tiêu cực (trong tiến hành nhiệm vụ của công chức,viên chức; trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu và phân tích khoa học; trong khám, trị bệnh...);

- Việc thực hiện Quy chế dân công ty ở cơ sở và Quyđịnh của bộ Chính trị về đảng viên vẫn công tác liên tiếp giữ mối contact vớiđảng ủy, chi ủy cửa hàng và gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

- công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; câu hỏi tựnghiên cứu, học tập tập nâng cấp trình độ, kỹ năng của cán bộ, đảng viên; côngtác cải cách và phát triển đảng viên...

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Anh Chuẩn Và Một Số Lưu Ý, Nghỉ Phép Tiếng Anh Là Gì

3. Đối với bỏ ra bộ doanh nghiệpNhà nước

Sự chỉ huy của chi bộ và trách nhiệm của đảngviên trong việc xây dựng, triển khai nhiệm vụ sản xuất, sale của doanhnghiệp; việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa công ty Nhà nước của Đảng,Nhà nước;

- tình trạng tổ chức, buổi giao lưu của các đoàn thểquần bọn chúng và đời sống, vấn đề làm của tín đồ lao động;

- vấn đề xây dựng và tiến hành Quy chế dân nhà ởcơ sở; vấn đề tham gia các vận động xã hội, từ bỏ thiện, nhân đạo của doanh nghiệp;

- bài toán đấu tranh phòng, kháng tham nhũng, lãngphí vào doanh nghiệp; Việc thực hiện Quy định của bộ Chính trị về đảng viênđang công tác tiếp tục giữ mỗi tương tác với đảng ủy, bỏ ra ủy đại lý và gương mẫuthực hiện nhiệm vụ công dân địa điểm cư trú;

- việc học tập nâng cấp trình độ, con kiến thức, taynghề của cán bộ, đảng viên, bạn lao động.

4. Đối với bỏ ra bộ vào doanhnghiệp liên doanh với nước ngoài

- Vai trò, trọng trách của đưa ra bộ và đảng viêntrong việc tham gia xây dựng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, marketing của doanhnghiệp;

- việc xây dụng và thực hiện nội quy, quy chế,quy định, điều lệ của doanh nghiệp; việc triển khai các hợp đồng lao động, thỏaước lao động tập thể...;

- tình hình đời sống, việc làm của tín đồ lao động;mối quan hệ nam nữ giữa người lao đụng và người tiêu dùng lao động, giữa người việt nam Namvà người nước ngoài trong doanh nghiệp;

- công tác làm việc xây dựng, củng cầm và cải tiến và phát triển cácđoàn thể quần bọn chúng trong doanh nghiệp; công tác làm việc bồi dưỡng, góp đỡ, sản xuất nguồnphát triển đảng viên...

5. Đối với chi bộ vào doanhnghiệp tứ nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

- phương châm của đưa ra bộ và trọng trách của đảngviên trong việc tham gia xây dựng, tiến hành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh củadoanh nghiệp;

- việc chấp hành nhà trương, mặt đường lối, nghị quyếtcủa Đảng, chính sách, pháp luật của phòng nước và thực hiện nội quy, quy chế, quyđịnh, điều lệ của doanh nghiệp;

- tình hình đời sống, vấn đề làm của tín đồ lao động;việc thực hiện các thích hợp đồng lao động, thỏa cầu lao cồn tập thể; quan hệ giữangười lao hễ và người sử dụng lao động, giữa người vn với bạn nướcngoài (nếu có);

- việc tuyên truyền, di chuyển xây dựng, củng cố,phát triển tổ chức triển khai đảng và các đoàn thể quần bọn chúng trong doanh nghiệp; công tácbồi dưỡng, góp đỡ, tạo ra nguồn cải tiến và phát triển đảng viên.

6. Đối với đưa ra bộ vào lực lượngvũ trang (Quân đội, Công an)

Chi ủy, đưa ra bộ địa thế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụchính trị của từng mô hình chi bộ để khẳng định nội dung sinh hoạt đến phù hợp.Chú ý một vài nội dung sau:

- Sự chỉ đạo của chi bộ trong câu hỏi bồi dưỡng,giáo dục, phát huy truyền thống giỏi đẹp của lực lượng thiết bị nhân dân; xây dựngchi cỗ trong sạch, vững mạnh dạn gắn cùng với xây dựng đơn vị vững mạnh khỏe toàn diện;

- tiệm triệt mang lại đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nắmvững trách nhiệm chính trị của đơn vị, tiến hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnhlệnh của cấp cho trên;

- Việc triển khai điều lệnh, điều lệ với ý thức tổchức, chấp hành kỷ cương, kỷ lý lẽ của quân đội, công an; chế tạo nền nếp chínhquy, văn minh sẵn sàng kungfu và giao hàng chiến đấu, xong xuôi xuất dung nhan cácnhiệm vụ được giao.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các tỉnh giấc ủy, thành ủy, đảng ủy trực nằm trong Trungương địa thế căn cứ Hướng dẫn này và tình hình, sệt điểm rõ ràng của đảng bộ, chỉ đạo,hướng dẫn việc cụ thể hóa nội dung, bề ngoài sinh hoạt cho phù hợp với từng loạihình bỏ ra bộ vào các mô hình tổ chức đại lý đảng trực thuộc đảng bộ;

Các cấp cho ủy cấp trên của đưa ra bộ tăng cường côngtác chỉ đạo, kiểm tra, giải đáp và đôn đốc vấn đề thực hiện; coi trọng việc sơ kết,tổng kết, rút kinh nghiệm tay nghề để phát huy ưu điểm, không dứt đổi new nội dung,hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp lúc biểu dương, phổ biếnvà nhân rộng tởm nghiệm của không ít nơi làm tốt, phê bình đông đảo nơi bao gồm sai sót,lệch lạc và thông báo trong toàn đảng bộ.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 05-HD/BTCTWngày 25 tháng 5 trong năm 2007 và những văn bạn dạng khác của Ban tổ chức triển khai Trung ương gồm liênquan đến nội dung sinh hoạt bỏ ra bộ.

Xem thêm: Top 10 Người Đàn Ông Đẹp Nhất Thế Giới 2021, 10 Gương Mặt Điển Trai Nhất Thế Giới 2021

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đê gì vướngmắc, những cấp ủy đảng đúng lúc phản hình ảnh về Ban tổ chức Trung ương.