IN RA CÁC SỐ NGUYÊN TỐ TRONG MẢNG PASCAL

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Viết công tác pascal áp dụng biến mảng nhập vào n số nguyên từ keyboard và in ra màn hình hiển thị các số yếu tắc (lớp 8)


*

bn thử xem được ko nha (mk cx không thử nx)

Cách1:

uses crt;

var n, i, j, dem: longint; Bạn có thể thay longint thành integer nha

A:array<1..1000> of longint;

begin

clrscr;

Write("Nhap N: "); readln(n);

for i:=1 khổng lồ n do

begin

write("Nhap phan tu thu ",i,": ");

readln(A);

end;

Write("Cac so nguyen to co trong với la: ");

for i:=1 lớn n do

begin

dem:=0;

for j:=2 khổng lồ A/2 do

if A hack j=0 then dem:=dem+1;

if dem=0 then write(A,"; ");

end;

end.

Bạn đang xem: In ra các số nguyên tố trong mảng pascal

Cách2:

uses crt;

var n, i, j, dem: longint; Bạn rất có thể thay longint thành integer nha

A:array<1..1000> of longint;

begin

clrscr;

Write("Nhap N: "); readln(n);

for i:=1 to lớn n do

begin

write("Nhap phan tu thu ",i,": ");

readln(A);

end;

Write("Cac so nguyen to teo trong mang la: ");

for i:=1 to n do

begin

dem:=0;

for j:=1 to lớn A do

if A hack j=0 then dem:=dem+1;

if dem=2 then write(A,"; ");

end;

end.


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự
*

Viết chương trình pascal thực hiện biến mảng để nhập từ bàn phím các thành phần của một dãy và in ra màn hình số lớn nhất của hàng số vừa nhập trường đoản cú bàn phím.


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Tin họcBài 9. Làm việc với hàng số
0
0
*

sử dụng đổi mới mảng Viết lịch trình nhập vào dãy số có n số nguyên từ keyboard in ra màn hình tổng các số dương trong dãy số đóGiúp mình với


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Tin họcBài 9. Thao tác làm việc với hàng số
1
1

sử dụng trở nên mảng Viết lịch trình nhập vào trong 1 dãy số bao gồm n số nguyên từ keyboard in ra màn hình giá trị lớn số 1 của dãy số đó


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Tin họcBài 9. Thao tác với hàng số
1
1

Viết chương trình áp dụng biến mảng để nhập từ keyboard các thành phần của một dãy số nguyên. Độ nhiều năm của dãy cũng khá được nhập từ bỏ bàn phím. In ra screen hiệu những số chẵn trong hàng số nguyên.

Xem thêm: Dàn Ý Hào Khí Đông A Qua Bài Thơ Tỏ Lòng, Dàn Ý Phân Tích Bài Thơ Tỏ Lòng Của Phạm Ngũ Lão


Xem chi tiết
Lớp 8Tin họcBài 9. Thao tác làm việc với hàng số
1
1

a) Viết chương tình nhập vào từ keyboard mảng A bao gồm n số nguyên.In ra màn hình hiển thị số nguyên phệ nhất

b)  Viết lịch trình nhập vào từ keyboard mảng B tất cả n số nguyên.In ra màn hình số nguyên bé nhất


Xem chi tiết
Lớp 8Tin họcBài 9. Làm việc với dãy số
2
0

viết lịch trình nhập dãy n số nguyên dương từ keyboard và chuyển ra màn hình hiển thị tích của hàng số nguyên đó(sử dụng biến chuyển mảng)

giúp bản thân với ạ, bản thân cảm ơn


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Tin họcBài 9. Thao tác với hàng số
1
0

Viết công tác pascal thực hiện biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số. Độ dài dãy số được nhập từ bỏ bàn phím. In ra màng hình số lớn nhất của dãy số.


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Tin họcBài 9. Làm việc với dãy số
3
0

Viết chương trình áp dụng biến mảng nhập vào trong 1 dãy n số nguyên rồi in ra màn hình các phần tử lớn rộng không và phân chia hết đến 5 từ dãy số đó.Mình sẽ tick cho mình nào góp mình


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Tin họcBài 9. Làm việc với dãy số
1
0
Bài 1: Nhập từ keyboard một dãy số nguyên ko âm. Hãy in ra screen chỉ số i nhỏ dại nhất làm sao để cho tổng các thành phần từ 1 cho i to hơn 100.Bài 2: Hãy viết chương trình Pascal để thực hiện các trách nhiệm sau:_ Nhập vào tù bàn phím 1 hàng số ko vượt 30 số nguyên_ soát sổ rồi cho thấy thêm dãy số vừa nhập có pải là dãy số ko sút hay ko ? ( VD 1,2,5,5,6,8,9 là dãy số ko sút ) Anh mẹ bạn dì chú bác ông bà phụ huynh cậu mợ bá ơi, giúp với, nên gấp lắm, ngày kìa thi rồi.....
Đọc tiếp

Bài 1: Nhập từ keyboard một dãy số nguyên ko âm. Hãy in ra screen chỉ số i nhỏ nhất sao cho tổng các phần tử từ 1 cho i to hơn 100.

Xem thêm: Cày Trên Đồng Ruộng Trắng Phau Khát Xuống Uống Nước Giếng Sâu Đen Ngòm

Bài 2: Hãy viết lịch trình Pascal để triển khai các trọng trách sau:

_ Nhập vào tù bàn phím 1 hàng số ko vượt 30 số nguyên

_ kiểm soát rồi cho thấy dãy số vừa nhập có pải là dãy số ko bớt hay ko ? ( VD 1,2,5,5,6,8,9 là hàng số ko giảm )

 

Anh bà mẹ bạn dì chú bác ông bà phụ huynh cậu mợ bá ơi, giúp với, cần gấp lắm, ngày kìa thi rồi.....


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Tin họcBài 9. Thao tác với dãy số
2
0

 viết chương trình nhập 10 số nguyên từ bàn phím. In ra màn hình hiển thị các số lẻ


Xem chi tiết
Lớp 8Tin họcBài 9. Làm việc với dãy số
2
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)