KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN

     

Mẫu kế hoạch tu dưỡng thường xuyên cá thể năm học tập 2021-2022 là mẫu bản kế hoạch được cá thể người giáo viên lập ra để lên kế hoạch đến việc bồi dưỡng thường xuyên. Mẫu planer bdtx này nêu rõ mục đích, yêu ước của kế hoạch, nội dung của kế hoạch. Mời bạn đọc cùng tham khảo cụ thể và download về mẫu mã kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá thể tại đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên

Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá thể là mẫu giáo viên lập ra vào dịp đầu xuân năm mới học. Các mẫu mà lại onip.vn giới thiệu dưới đây giúp thầy cô thuận lợi lập bạn dạng kế hoạch bồi dưỡng tiếp tục theo đúng chuẩn, đúng phương tiện để nộp lên cấp cho trên.


Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên mới nhất

IV. Chủng loại kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân của giáo viên

Kế hoạch tu dưỡng thường xuyên cá thể của giáo viên là mẫu mã giáo viên các cấp tiểu học, trung học tập cơ sở, trung học phổ thông phải tạo ra để thành lập mục tiêu, planer phấn đấu vào suốt 1 năm học. Từ kia rút ra được đông đảo ưu nhược điểm của bạn dạng thân để ngày càng hoàn thành xong hơn. Dưới đó là các mẫu planer bồi dưỡng liên tục giáo viên năm học tập 2021-2022 được onip.vn sưu tầm và tổng hợp lại, mời chúng ta tham khảo và cài về chỉnh sửa cân xứng với phiên bản thân.


I. Chiến lược bồi dưỡng tiếp tục giáo viên năm học tập 2021-2022

PHÒNG GD-ĐT ............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH ............

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

Số: ………/KH-BDTX

............, ngày ...tháng ...năm ...

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng tiếp tục năm học tập 2021 - 2022

Họ với tên giáo viên:............

Sinh: ..................................

Trình độ siêng môn: Đại Học.

Nhiệm vụ: dạy dỗ môn..................................

Căn cứ planer số 24/KH-GDĐT ngày 25/ 6 /2021 của nhà Giáo dục với Đào tạo ra ............ Về tu dưỡng cho cán cỗ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp dưới ngành GD năm học tập 2021 - 2022;

Căn cứ trách nhiệm năm học tập 2021 - 2022

Trường Tiểu học tập ............ Xây dừng kế hoạch bồi dưỡng liên tiếp cho CBQL, giáo viên, nhân viên của đơn vị năm học tập 2021 - 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Nhằm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để cập nhật, tăng cường kiến thức, năng lực sư phạm, thay đổi mới cách thức dạy học tập để triển khai và thực hiện giỏi công tác quản lí và huấn luyện và đào tạo trong công ty trường


Nâng cao trình độ chuyên môn chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chuyên môn ngoại ngữ với tin học. Bồi dưỡng, nâng cấp phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp, vạc triển năng lực dạy học, năng lượng giáo dục cùng những năng lượng khác theo yêu cầu của chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên, yêu thương cầu trọng trách năm học, cấp cho học, yêu thương cầu cách tân và phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu thay đổi và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong toàn ngành.

2. Vạc triển năng lực tự học, tự tu dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lượng tự tấn công giá tác dụng bồi chăm sóc thường xuyên; năng lực tổ chức, làm chủ hoạt động tự học, tự tu dưỡng của CBQL, cô giáo nhà trường.

Nội dung tập huấn, tu dưỡng thiết thực, phù hợp với thực trạng chung của nghành, tương xứng với điều kiện rõ ràng của trường. CBQL, giáo viên, nhân viên cấp dưới có trọng trách tham gia đầy đủ, tất cả chất lượng, có nhiệm vụ tự học, tự bồi dưỡng , tiếp thu xuất sắc nội dung bồi dưỡng, rất có thể tái hiện nay lại khi buộc phải thiết.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên cấp dưới nhà trường.

III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Kiến thức bắt buộc

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1

Thời lượng: 40 tiết/năm học/CBQL, giáo viên, nhân viên.

a. Nội dung:

- tu dưỡng chính trị hè: Thông tin tình trạng thời sự trong và ngoài nước. Cửa hàng triệt phần đa điểm bắt đầu về công ty trương và mặt đường lối của Đảng, pháp luật của phòng nước đối với giáo dục với đào tạo.

- tu dưỡng Chỉ thị trọng trách năm học 2021 - 2022 của Bộ giáo dục và Đào tạo; của sở giáo dục và đào tạo đào tạo thành phố hà nội và phòng Giáo dục đào tạo ............; form kế hoạch thời hạn năm học tập 2021 - 2022 vận dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục và đào tạo phổ thông và giáo dục thường xuyên.


1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: Bồi dưỡng nâng cấp trình độ trình độ cho CBQL, thầy giáo các nội dung về đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ năm học tập của địa phương theo kế hoạch trong phòng Giáo dục và Đào tạo và ở trong nhà trường, rõ ràng như sau:

Thời gian thực hiện 40 huyết /năm học/giáo viên.

b. Văn bản bồi dưỡng giành cho cán bộ quản lý:

- siêng đề giáo dục và đào tạo trải nghiệm .

- Bồi dưỡng phương pháp dạy học tiếp cận CTGDPT 2018.

- Tập huấn dạy học theo chương trình, sách giáo khoa mới.

- bồi dưỡng các phương pháp dạy học tích cực.

- Bồi dưỡng phương pháp dạy học những môn học tập lớp 2.

- Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 5 đáp ứng chương trình GDPT2018.

- bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí siêng môn.

- Năng lực làm chủ hoạt cồn dạy và học đáp ứng nhu cầu yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp đái học.

c. Nội dung bồi dưỡng giành cho giáo viên:

- cải thiện chất lượng dạy dỗ học.

- Bồi dưỡng cách thức dạy học tập tiếp cận CTGDPT 2018.

- Bồi dưỡng cách thức dạy học những môn học tập lớp 2.

- Bồi dưỡng triển khai chương trình lớp 5 đáp ứng nhu cầu chương trình GDPT2018.

- phương pháp dạy học cùng kiểm tra reviews các môn học tập ở tiểu học.

- bồi dưỡng kiến thức, phương thức dạy “Bàn tay nặn bột”.

- Bồi dưỡng tổ chức triển khai các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh.

- tu dưỡng giáo viên dạy học theo hướng tiếp cận năng lực người học, dạy phát triển năng lực học sinh. Kiểm tra review HS.


- Tập huấn dạy học theo chương trình, sách giáo khoa mới, cách sử dụng SGKĐT.

2. Khối kiến thức và kỹ năng tự chọn (nội dung bồi dưỡng 3)

2.1. Thời lượng: 40 tiết/năm học/giáo viên.

2.2. Nội dung:

Căn cứ tình hình thực tiễn tại 1-1 vị,căn cứ vào nhu cầu học tập và quá trình đăng ký của giáo viên; ngôi trường Tiểu học ............ Tổ chức cho CBQL, cô giáo lựa chọn và thống nhất đăng ký các nội dung cần tu dưỡng học tập cải thiện năng lực công việc và nghề nghiệp gồm các module sau:

Đối với giáo viên

Mã module GVPT 02: Xây dựng phong cách của giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông trong bối cảnh hiện nay. Trăng tròn tiếtMã module GVPT 03: trở nên tân tiến chuyên môn của bản thân. đôi mươi tiết

IV. THỜI GIAN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG

Thời gian

câu chữ và vẻ ngoài bồi dưỡng

Tháng 7 /2021

Nhà trường, tổ chuyên môn, CBQL cùng từng giáo viên xong xuôi xây dựng planer BDTX đến tập thể, cá nhân.

Tháng 8 /2021

CBQL, GV, nhân viên triển khai học tập nội dung tu dưỡng 1; 2

Tháng9;10/2021

CBQL, GV liên tục thực hiện học tập nội dung tu dưỡng 2.

Tháng 11; 12/2021; T01;02;3/2022

CBQL, GV, NV tiếp thu kiến thức Modun sẽ chọn

Tháng 4/2021

Tháng 5/2021

Báo cáo hiệu quả về phòng GD&ĐT để tổ chức triển khai kiểm tra, thẩm định kết quả BDTX.

V. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX CBQL, giáo viên

Cuối năm học, tổ chức triển khai đánh giá, xếp loại hiệu quả BDTX thầy giáo theo 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), nhiều loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và không chấm dứt kế hoạch. Xếp các loại cán bộ làm chủ theo nhị mức: Đạt yêu ước và ko đạt yêu cầu.

2. Thủ tục đánh giá công dụng BDTX

- Điểm vận dụng khi sử dụng vẻ ngoài đánh giá bán này như sau:

+ Thang điểm tấn công giá kết quả BDTX: cho điểm theo thang điểm từ 0 mang đến 10;

+ Điểm review BDTX cả năm là trung bình cộng (ĐTB BDTX) của điểm thành phần của các nội dung bồi dưỡng;

3. Xếp loại tác dụng BDTX

3.1. Giáo viên được nhìn nhận là hoàn thành kế hoạch BDTX: Nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của planer BDTX của cá nhân, có những điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Công dụng xếp loại BDTX như sau:

- một số loại TB ví như điểm mức độ vừa phải BDTX đạt tự 5 cho dưới 7 điểm, vào đó không có điểm nhân tố nào bên dưới 5 điểm;

- một số loại Kká nếu điểm vừa đủ BDTX đạt trường đoản cú 7 cho dưới 9 điểm, trong đó không có điểm yếu tố nào dưới 6 điểm;


- Loại xuất sắc ( G ) ví như điểm trung bình BDTX đạt từ bỏ 9 cho 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

Kết quả đánh giá BDTX: Được lưu lại vào làm hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để tấn công giá, xếp một số loại giáo viên, xét những danh hiệu thi đua, để tiến hành chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

thừa nhận và cấp chứng từ chứng nhận tác dụng BDTX

4.1. đơn vị trường tổ chức tổng hợp, xếp loại hiệu quả BDTX của CBQL, gia sư dựa trên công dụng đánh giá các nội dung BDTX của CBQL, giáo viên.

4.2. Công ty trường trình Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thẩm định và cấp giấy chứng nhận công dụng BDTX mang lại cán bộ quản lý, giáo viên( nếu gồm ) (không cấp thủ tục chứng nhận công dụng BDTX mang đến cán bộ quản lý, thầy giáo không kết thúc kế hoạch).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng

- thực hiện chế độ, cơ chế của nhà nước và của địa phương đối với CBQL, giáo viên tham gia BDTX.

- Đề nghị những cấp bao gồm thẩm quyền đưa ra quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với giáo viên, cá nhân có các thành tích hoặc vi phạm luật trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

2. Phó Hiệu trưởng

- kết hợp tổ trưởng trình độ kiểm tra, tiến công giá tác dụng BDTX giáo viên.

3. Tổ trình độ

- Tổ trình độ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thông thường cho tổ; triển khai tổ chức triển khai cho cô giáo của tổ thiết kế và dứt kế hoạch BDTX của cá nhân.

- tổ chức triển khai kiểm tra, tiến công giá hiệu quả BDTX so với các thầy giáo trong tổ.

- Tổng hợp, report kết quả thực hiện với BGH nhà trường.

4. Giáo viên

- thi công và dứt kế hoạch BDTX của cá nhân; tráng lệ và trang nghiêm thực hiện nhiệm vụ BDTX của tổ chuyên môn, trong phòng trường.

- báo cáo tổ cỗ môn, lãnh đạo nhà trường tác dụng thực hiện planer BDTX của cá thể và việc áp dụng những loài kiến thức, khả năng đã học tập BDTX vào quy trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên đấy là Kế hoạch bồi dưỡng liên tiếp của bản thân tôi năm học 2021- 2022. Kính muốn tổ trình độ và đơn vị trường Tiểu học tập ............ Xét duyệt.

Người lập kế hoạch

.....

Phê xem xét của tổ trưởng

Phê chăm chú của CBQL

THEO DÕI CÁC HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC 2021 – 2022

HỌC KỲ I

Thời gian

Các nội dung, vận động đã thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Tháng 8/ 2021

……………………………….

………………………………...

……………………………….

………………………………...

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Tháng 9/ 2021

……………………………….

………………………………...

……………………………….

………………………………...

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Tháng 10/ 2021

……………………………….

………………………………...

……………………………….

………………………………...

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Tháng 11/ 2021

……………………………….

………………………………...

……………………………….

………………………………...

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Tháng 12/ 2021

……………………………….

………………………………...

……………………………….

………………………………...

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Hải Dương, Giáo Dục Tiểu Học

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Tháng 01/ 2022

……………………………….

………………………………...

……………………………….

………………………………...

……………………………….

……………………………….

………………………………

. ……………………………….

……………………………….

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………


HỌC KỲ II

Thời gian

Các nội dung, vận động đã thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Tháng 2/ 2022

……………………………….

………………………………...

……………………………….

………………………………...

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Tháng 3/ 2022

……………………………….

………………………………...

……………………………….

………………………………...

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Tháng 4/ 2022

……………………………….

………………………………...

……………………………….

………………………………...

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Tháng 5/ 2022

……………………………….

………………………………...

……………………………….

………………………………...

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

II. Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá thể năm học tập 2021-2022

TRƯỜNG TIỂU HỌC .........

TỔ CHUYÊN MÔN 1-2-3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc

........., ngày .....tháng ....năm 2021

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁ NHÂN

NĂM HỌC 2021-2022

Họ và tên: .................

Ngày sinh: ..............

Nhiệm vụ được giao: gia sư ..................

Căn cứ vào chiến lược của hiệu trưởng nhà trường;

Căn cứ vào nhu yếu thực tế về nâng cao trình độ chăm môn, nghiệp vụ, bạn dạng thân tôi kiến tạo kế hoạch bồi dưỡng cá thể năm học tập 2021 - 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG NĂM HỌC 2020- 2021

1, Ưu điểm

Trong năm học 2020 - 2021 cùng với sự lãnh đạo của nhà trường, tổ trình độ cùng với lòng đon đả và ý thức trách nhiệm phiên bản thân tôi vẫn thực hiện giỏi kế hoạch bồi dưỡng đề ra. Gắng thể:

- tham gia lớp bồi dưỡng hè 2020 cùng viết bài xích thu hoạch qua dịp học tập đạt tác dụng tốt.

- Nghiên cứu chuẩn chỉnh kiến thức kỹ năng và vận dụng vào đào tạo và huấn luyện và chất vấn đánh giá.

- Soạn bài bác bằng vi tính, từng bước nâng cao hiểu biết về thực hiện máy vi tính. Áp dụng kiến thức và kỹ năng tin học vào dạy học trực tuyến cho học sinh tương đối hiệu quả.

- tham gia thi làm đồ dùng dạy học với thi sử dụng vật dụng dạy học xếp nhiều loại Tốt.

- lành mạnh và tích cực học tập những tài liệu, công văn do những cấp ban hành.

- trường đoản cú học, tự tu dưỡng đủ số ngày tiết theo lao lý với mọi nội dung thiết thực, phù hợp, bao gồm tác dụng cải thiện trình độ chăm môn, nghiệp vụ. Lành mạnh và tích cực học tập khám phá Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông 2018. Xong bồi dưỡng module TH01, modun TH02, modun TH03 vào Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông 2018.

- xong bồi dưỡng module GVPT03; GVPT04; GVPT05 của công tác bồi dưỡng tiếp tục giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

- tích cực mượn vật dụng dạy học.

- Thực hiện tốt các chuyên đề Tổ trình độ tổ chức

- những tiết hội giảng phần lớn đạt giỏi. SKKN xếp Đạt cấp huyện.

- Năm học tập 2020 - 2021 tôi được Ban thi đua nhà trường đề nghị UBND huyện Tứ Kỳ xét tặng danh hiệu thi đua: Lao đụng tiên tiến, kiến nghị UBND thị xã Tứ Kỳ khuyến mãi ngay giấy khen.

2, Nhược điểm

- một trong những nội dung bồi dưỡng còn hạn chế.

II. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG NĂM HỌC 2021-2022

1. Thuận lợi

- là 1 trong những giáo viên tâm huyết với nghề, năng động, sôi nổi, tôi luôn nhiệt tình, tích cực thay đổi phư­ơng pháp huấn luyện và đào tạo và giáo dục. Phiên bản thân yêu thích học hỏi, yêu thích tìm tòi cái mới để cải thiện năng lực trình độ chuyên môn của bản thân. Tôi luôn g­ương mẫu trong phần đa hoạt động, thực hiện tráng lệ quy chế chăm môn, có ý thức cố gắng và rèn luyện mình để chấm dứt xuất sắc trách nhiệm được giao.


- có tác dụng tham mưu mang lại tổ trưởng về các hoạt động của Tổ chuyên môn do mình phụ trách cùng cùng các thành viên vào tổ xây dựng, thực hiện các buổi giao lưu của tổ đạt tác dụng cao.

- bè đảng cán bộ GV nhà trường, trong tổ siêng môn luôn đoàn kết độc nhất trí cao, có tinh thần giúp đỡ nhau trong công tác làm việc và cuộc sống.

- bản thân có trình độ chuyên môn tin học tập đủ thỏa mãn nhu cầu yêu ước ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học: soạn bài xích bằng vật dụng vi tính, áp dụng đào tạo và huấn luyện đ­ược giáo án điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong những hoạt động.

2. Cạnh tranh khăn:

- Thư viện bên trường còn thiếu một trong những tài liệu mới phục vụ cho dạy dỗ học, một số tài liệu đã cũ nát.. Tác động đến vấn đề tra cứu, tìm kiếm thông tin.

- Năm học tập 2021- 2022 do tác động của dịch bệnh covid nên tác động trực tiếp cùng gây trở ngại tới việc học tập của các em.

3. Mục đích, yêu cầu của việc BDTX cá nhân

3.1. Mục đích:

- cải thiện nhận thức cho bạn dạng thân; cập nhật kiến thức về mặt đường lối quan điểm của Đảng, cơ chế pháp luật ở trong nhà nước; nâng cấp phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng tốc năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, nhằm đáp ứng nhu cầu yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, vận dụng vào đào tạo và huấn luyện cho học viên lớp 1 đạt tác dụng cao.

- phân phát triển năng lực tự học, trường đoản cú bồi dưỡng; năng lượng tổ chức, cai quản hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của bản thân.

3.2. Yêu thương cầu:

- Nội dung tu dưỡng thiết thực, cân xứng với bạn dạng thân.

- update được những thông tin kiến thức tương xứng với năng lực chuyên môn của bản thân theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông 2018.

4. Thời lượng, nội dung, bề ngoài BD

4.1. Thời lượng BDTX: Tổng thời lượng BDTX là 120 tiết/ năm học.

4.2. Ngôn từ bồi dưỡng:

- văn bản BDTX được quy định tại lịch trình BDTX do cỗ GD&ĐT ban hành.

1. Văn bản 1 (thời lượng 40 tiết/năm học).

Cập nhật loài kiến thức, kĩ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu tiến hành nhiệm vụ năm học tập . Những nội dung theo hướng dẫn của Sở giáo dục và Đào sinh sản về đều nội dung đã có Bộ giáo dục và Đào tạo lý lẽ gồm: Đường lối, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo phổ thông, nội dung những môn học, chuyển động giáo dục ở trong chương trình giáo dục tiểu học;

2. Câu chữ 2 (thời lượng 40 tiết/năm học)

Cập nhật kiến thức, khả năng chuyên ngành triển khai nhiệm vụ trở nên tân tiến giáo dục càng nhiều theo từng thời kỳ của địa phương.

3. Văn bản 3 (thời lượng 40 tiết/năm học) .

modun

Tên với nội dung chủ yếu của modun cần bồi dưỡng

yêu thương cầu đề xuất đạt

Thời gian học

GVPT

10

Thực hiện nay và xuất bản trường học an toàn, chống chống bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1.Vấn đề an toàn, chống chống đấm đá bạo lực học đường trong trường trong số cơ sở giáo dục phổ thông hiện nay.

2. Công cụ và phương án xây dựng trường học an toàn, chống chống đấm đá bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Một vài biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn trường học tập an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông trong bối cảnh hiện nay

- so với được hoàn cảnh vấn đề an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông trong toàn cảnh hiện nay;

- vận dụng được những quy định và các biện pháp (trong kia chú trọng vận dụng được các biện pháp làm chủ lớp học hiệu quả, giáo dục kỷ lao lý tích cực, giáo dục và đào tạo phòng kháng rủi ro, mến tích, xâm hại cho học sinh trong cơ sở giáo dục phổ thông;...) để thành lập trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;

- cung cấp đồng nghiệp tạo ra trường học an toàn, chống chống đấm đá bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

40 tiết

4.3. Vẻ ngoài bồi dưỡng:

BDTX bằng tự học tập của gia sư kết hợp với các sinh hoạt bè phái về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ cỗ môn của phòng trường, liên trường hoặc cụm trường.

Đa dạng hóa các vẻ ngoài bồi dưỡng thông qua các lớp bồi dưỡng tập trung kết phù hợp với sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn và tự tu dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tổ chức chuyên đề, hội thảo theo đơn vị trường, nhiều trường; tổ chức triển khai tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tay nghề với những cơ sở giáo dục trong và ngoại trừ địa phương; ...

Kết hợp bồi dưỡng trong hè cùng tự bồi dưỡng trong thời hạn học .

Chú trọng thực hành, phối hợp các hiệ tượng nghe giảng, thảo luận.

Phối kết phù hợp với đồng nghiệp trong bài toán kiểm tra, trả lời và tu dưỡng tại chỗ.

Tích cực học tập những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công ty n­ước, của ngành, của địa ph­ương. Coi trọng bài toán học trách nhiệm năm học tập của ngành giáo dục nói phổ biến và của cấp cho tiểu học tập nói riêng.

Tích cực đọc báo chí, nghe thời sự đúng lúc để thâu tóm những nhà tr­ương, cơ chế của Đảng, công ty nư­ớc và chính sách của địa ph­ương.

Tích cực dự giờ đồng hồ đồng nghiệp. Khi dự giờ bắt buộc ghi chép đầy đủ, đàm phán với ng­ười dạy những vụ việc mà mình tiếp thu kiến thức đ­ược, phần nhiều vấn đề rất cần được rút ghê nghiệm. Giáo viên cần xem tr­ước bài dự về những nội dung: con kiến thức, khả năng của bài, dự kiến đ­ược những sự việc mà giáo viên hay mắc phải về kiến thức và kỹ năng hay cách tổ chức, hay tiến trình tiết dạy,... để xem cô giáo đó tháo tháo ra sao? sáng chế trong giảng dạy...

Khi dự giờ cần nắm chắc văn bản và chư­ơng trình dạy.

Xem thêm: Tóm Tắt Bánh Chưng Bánh Giầy, Tóm Tắt Bánh Chưng, Bánh Giầy

Khi dự giờ bắt buộc nắm có thể các bề ngoài và ph­ương pháp mà gia sư đã sử dụng, vắt đ­ược giải pháp tổ chức học viên học tập của giáo viên,... Đặc biệt là sự việc linh hoạt của thầy giáo trong việc sử dụng các ph­ương pháp dạy học theo sệt trư­ng môn học, bài học.