Kết nối csdl trong php

     

Để lưu trữ thông tin trong ngôn ngữ lập trình PHP bạn sẽ phải kết nối kết nối PHP với SQL Server. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối Database trong PHP với vài bước đơn giản.

Bạn đang xem: Kết nối csdl trong php


Kết nối php với MySQL Xampp bằng Mysqli_connect

Muốn kết nối được cơ sở dữ liệu (CSDL) trước tiên bạn cần tạo Database. Truy cập vào localhost/phpmyadmin

Tiếp theo nhấp vào tab Databases => Điền tên cơ sở dữ liệu vào ô trống (Create database) tiếp theo chọn utf8_general_ci và nhấn vào Create


*

Giải thích đoạn trên:

Trước tiên bạn đặt một biến là $conn, mysql_connect chính là lệnh kết nối tới localhost, tên user mặc định là root và cơ sở dữ liệu là data

Và lệnh if…else dùng để xuất hiện thông báo.

mysqli_set_charset($conn, "UTF8"); khi bạn thêm vào sẽ không bị lỗi Font khi hiển thị tiếng Việt

mysqli_close($conn); dùng để ngắt kết nối

Hoặc cũng có một cách viết khác nữa


Vậy là mình đã hướng dẫn bạn phương thức kết nối PHP với MySQL rồi đấy. Không khó phải không nào? Nó là công việc cần thiết nếu bạn muốn ghi và xuất dữ liệu từ Database ra trình duyệt.

Xem thêm: 4 Cách Tra Cứu Hỗ Trợ Covid Bhxh, Tra Cứu Kết Quả Trả Lời

Chúc bạn thành công!


*

Khi viết code PHP bạn sẽ cần dùng tới hàm addslashes trong PHP để sử dụng để trả về một chuỗi trích dẫn có dấu gạch chéo. Nó hoạt động với một số ký tự: Dấu…


*

Hàm substr được sử dụng để làm việc với chuỗi ở trong PHP. Một ví dụ đơn giản là khi bạn có tiêu đề hay mô tả quá dài thì lúc này cần dùng tới…


*

Tiếp tục chuỗi Series về lập trình hướng đối tượng (OOP) trong PHP hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về 3 phạm vi giới hạn quyền truy cập đó là Public, Private và Protected.…


*

Hàm number_format() được sử dụng để định dạng một số (Số động) với hàng nghìn được nhóm lại. Cú pháp: number_format(number, decimals, dec_point, thousands_sep) Trong đó: number: số đầu vào decimals: số thập phân. Không…


Không chỉ trong lập trình PHP mà các ngôn ngữ khác cũng dùng đến các vòng lặp (Loop). Trong PHP có 4 kiểu vòng lặp bạn sẽ được tiếp xúc đó là For, Foreach, While…


Xin chào mọi người trong chuỗi series học xây dựng website bằng ngôn ngữ lập trình PHP tiếp tục hôm nay mình chia sẻ cùng bạn một chức năng thường được dùng khi tạo trang…


Xin chào mọi người mình tên là Quách Quỳnh. Mình bắt đầu onip.vn để chia sẻ kiến thức về WordPress, làm website và các vấn đề liên quan.

Xem thêm: Các Số Thứ Tự Trong Tiếng Anh : Định Nghĩa, Ví Dụ, “Số Thứ Tự” Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví Dụ

Các bài viết trong blog mình đều hướng tới những người mới bắt đầu. Vì vậy tiêu chí của mình đó là đơn giản, dễ hiểu nhất có thể.