Lấy dữ liệu từ mysql trong php

     

Trong cơ sở dữ liệu Database sẽ chứa đựng nhiều dữ liệu khác nhau. Nó sẽ tạo thành các bảng (Table), vào bảng lại có các cột. Lấy ví dụ như các bạn sẽ tạo một bảng là “user” với các cột (row) bao hàm id (Bắt buộc), tên, năm sinh… Hoặc dễ dàng và đơn giản khi xây đắp website các bạn sẽ cần lấy với hiển thị dữ liệu từ Database bằng Php với Mysql show các bài viết ra ngoài. Nội dung bài viết này sẽ hướng dẫn tường tận phương thức hiển thị dữ liệu trong database lên màn hình bằng code PHP.

Bạn đang xem: Lấy dữ liệu từ mysql trong php

Làm núm nào để đưa dữ liệu trường đoản cú Database vào PHP?

Trong bài viết Hướng dẫn tạo ra Database vào Phpmyadmin chúng ta đã biết cách tạo thành một Database. Mặc dù vẫn chưa có một thông tin gì cả. Do vậy chúng ta phải chèn một tin tức nào đó vào.

Trước tiên bạn truy cập vào http://localhost/phpmyadmin nhấp vào cơ sở dữ liệu là “data”

Bước 2: chế tạo ra bảng là “users”

CREATE TABLE users (id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,firstname VARCHAR(30) NOT NULL,lastname VARCHAR(30) NOT NULL,email VARCHAR(50),reg_date TIMESTAMP mặc định CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP)

*

Tiếp theo nhấp vào “users“, trong bảng sẽ hiển thị những cột gồ “id, firstname, lastname, email, reg_date”

*

Bầy giờ tiếp tục nhấp vào tab SQL để thêm mã MySQL vào

INSERT INTO users (id, firstname, lastname, email)VALUES ("1", "Le", "Nghia", "");

*

Cuối thuộc ấn nút tạo ra (Go) nhằm hoàn tất.

Xem thêm: Người Xinh Nhất Thế Giới Là Ai Là Người Đẹp Nhất Thế Giới, Top 10 Mỹ Nhân Đẹp Nhất Thế Giới Của Năm 2021

Lưu ý: chiếc id chúng ta có thể dùng hoặc bỏ đi cũng được. Mỗi 1 thành viên phải là một trong id khác nhau

Đối với những thành viên không giống cũng làm tương tự

Bước 3: Lấy dữ liệu từ Database MySQL trong PHP

Bạn sẽ thực hiện đoạn code sau:

*

Vậy còn với bài viết thì làm thế nào nhỉ?

Bài viết thì chúng ta cũng đang làm tương tự như như trên.

Sẽ tạo nên một bảng viết tên là posts bao gồm các cột là “id, title, content, date” bằng đoạn mã MySQL

CREATE TABLE posts (id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,title VARCHAR(100) NOT NULL,content VARCHAR(1000) NOT NULL,date TIMESTAMP mặc định CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP)

*

Tiếp theo ấn vào posts sống cột menu phía trái => Nhấp vào tab MySQL

INSERT INTO posts (title, content, date)VALUES ("Đây là đoạn văn tiêu đề", "Đây là đoạn văn nội dung", "");Tiếp theo load văn bản ra lên màn hình hiển thị trình duyệt bởi lênh PHP

connect_error) die("Connection failed: " . $conn->connect_error);$sql = "SELECT id, title, content, date FROM posts";$result = $conn->query($sql);if ($result->num_rows > 0) // Load dữ liệu lên websitewhile($row = $result->fetch_assoc()) echo "Tiêu đề: ". $row<"title">."";echo "Ngày: ". $row<"date">."";echo "Nội dung: ". $row<"content">.""; else echo "0 results";$conn->close();?>Oke bởi vậy là chấm dứt rồi!.

Xem thêm: Cảm Giác Bất Lực Trong Cuộc Sống, Cảm Giác Bất Lực Mệt Mỏi

Để load tài liệu từ Database lên website họ sẽ sử dụng tới lệnh SELECT… FROM… và sử dụng vòng lặp while.

Hi vọng với bài viết này các bạn sẽ hiểu hơn về phong thái thức hoạt động của PHP và MySQL