LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG SỬA ĐỔI 2013

     

Tiêu chuẩn chỉnh để được danh hiệu “Anh hùng lao động”

- trung thành với Tổ quốc, lòng tin lao động sáng tạo, lập được thành tích đặc trưng xuất sắc đẹp vì kim chỉ nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bạn đang xem: Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013

- Đóng góp quan trọng vào sự cải cách và phát triển của solo vị, địa phương, ngành và non sông trong thời hạn từ 10 năm trở lên, được bè lũ suy tôn.- có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu và phân tích và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, technology mới…- gồm công mập trong việc bồi dưỡng, đào tạo cho đồng nghiệp và cố hệ trẻ, trong bài toán hướng dẫn kỹ thuật, chuyển nhượng bàn giao công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, khiếp doanh.- Chấp hành nghiêm chỉnh công ty trương, cơ chế của Đảng và Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng vàng, có lòng tin trách nhiệm cao…Nội dung trên được phương tiện tại phương pháp thi đua tán thưởng sửa thay đổi năm 2013.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập – tự do thoải mái – niềm hạnh phúc --------------

Luật số: 39/2013/QH13

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Căn cứ Hiến pháp nước cộng hòa xãhội công ty nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật sửa đổi, bổsung một số trong những điều của hình thức thi đua, tán dương số 15/2003/QH11 đã làm được sửa đổi,bổ sung một trong những điều theo nguyên lý số 47/2005/QH11 và dụng cụ số 32/2009/QH12,

Điều 1.

Sửa đổi, bổsung một số trong những điều của vẻ ngoài thi đua, khen thưởng.

1. Sửa đổi, bổsung Điều 4 như sau:

“Điều 4

Nhà nước thực hiện khen thưởng qua tổngkết thành tích những giai đoạn cách mạng, tâng bốc theo công tích và thànhtích đạt được, khen thưởng quá trình góp sức và tán thưởng đối ngoại.”

2. Sửa đổi, bổsung Điều 5 nhưsau:

“Điều 5

Mục tiêu của thi đua nhằm mục đích tạo hễ lựcđộng viên, lôi cuốn, khuyến khích những cá nhân, anh em phát huy truyền thống yêunước, năng động, sáng tạo vươn lên xong tốt nhiệm vụ được giao do mụctiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

3. Sửa đổi, bổsung khoản 2 và bổ sung khoản 3 vào Điều 6 như sau:

“2. Hiệ tượng khen thưởng gồm:

a) thiết yếu xác, công khai, công bằng, kịpthời;

b) Một hiệ tượng khen thưởng rất có thể tặngnhiều lần cho 1 đối tượng; không tặng ngay thưởng nhiều hình thức cho một thànhtích đạt được;

c) bảo đảm an toàn thống duy nhất giữa tính chất,hình thức và đối tượng người tiêu dùng khen thưởng;

d) Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thầnvới khuyến khích bằng ích lợi vật chất.

3. Bảo đảm an toàn nguyên tắc đồng đẳng giớitrong thi đua, khen thưởng.”

4. Sửa đổi, bổsung Điều 21 như sau:

“Điều 21

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”được xét khuyến mãi cho cá thể có thành tích vượt trội xuất sắc tốt nhất được lựa chọntrong số những cá thể có nhị lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ,ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.”

5. Sửa đổi, bổsung khoản 2 Điều 23 như sau:

“2. Có ý tưởng là phương án kỹ thuật,giải pháp cai quản lý, chiến thuật tác nghiệp hoặc chiến thuật ứng dụng văn minh kỹ thuậtđể tăng năng suất lao động, tăng công dụng công tác được các đại lý công nhận hoặc cóđề tài phân tích khoa học tập đã sát hoạch được áp dụng hoặc mưu trí, sáng sủa tạotrong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, ngừng xuất sắc trọng trách được đối kháng vịcông nhận.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau:

“Điều 24

1. Danh hiệu “Lao đụng tiên tiến” đượcxét tặng kèm cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

a) xong xuôi tốt trách nhiệm được giao,đạt năng suất và quality cao;

b) Chấp hành tốt chủ trương, chínhsách của Đảng, pháp luật ở trong phòng nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết,tương trợ, lành mạnh và tích cực tham gia trào lưu thi đua;

c) lành mạnh và tích cực học tập chủ yếu trị, vănhóa, siêng môn, nghiệp vụ;

d) tất cả đạo đức, lối sống lành mạnh.

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhânchuyên nghiệp, chiến sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Côngan dân chúng đạt những tiêu chuẩn chỉnh quy định trên khoản 1 Điều này được xét khuyến mãi danhhiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

3. Danh hiệu “Lao rượu cồn tiên tiến” xéttặng mang lại công nhân, nông dân, bạn lao động không thuộc đối tượng người sử dụng quy định tạikhoản 1 với khoản 2 Điều này đạt các tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) Lao hễ sản xuất gồm hiệu quả,tích rất tham gia trào lưu thi đua và vận động xã hội;

b) Gương chủng loại chấp hành giỏi chủtrương, cơ chế của Đảng, pháp luật của phòng nước; bao gồm đạo đức, lối sinh sống lànhmạnh, đoàn kết, tương trợ trợ giúp mọi fan trong cùng đồng.”

7. Sửa đổi, bổsung khoản 2 Điều 25 như sau:

“2. Là tập thể vượt trội xuất nhan sắc nhấttrong phong trào thi đua của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.”

8. Sửa đổi, bổsung khoản 2 và bổ sung khoản 3, khoản 4 vào Điều 31như sau:

“2. Danh hiệu, tiêu chuẩn chỉnh danh hiệuthi đua đối với cá nhân, tập thể những người dân đang học tập tận nhà trường, cơ sởgiáo dục khác theo công cụ của lao lý về giáo dục và đào tạo do Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạohoặc bộ, ngành, tổ chức thống trị nhà trường, cơ sở giáo dục và đào tạo quy định.

3. Cờ thi đua cung cấp quân khu, quân chủng,quân đoàn, binh chủng, tổng cục và tương tự thuộc cỗ Quốc phòng, cỗ Công ando bộ Quốc phòng, cỗ Công an quy định.

4. Việc quy định những danh hiệu, tiêuchuẩn thương hiệu thi đua tại các khoản 1, 2 với 3 của Điều này bắt buộc được sự đồngý của cơ quan cai quản nhà nước về thi đua, khen thưởng làm việc trung ương.”

9. Sửa đổi, bổsung Điều 32 như sau:

“Điều 32

Huân chương để khuyến mãi cho bạn bè cónhiều thành tích; tặng hoặc truy tặng cho cá thể có công trạng, lập được thànhtích hoặc tất cả quá trình hiến đâng trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể.”

10. Sửa đổi,bổ sung khoản 3 cùng khoản 4 Điều34 như sau:

“3. “Huân chương Sao vàng” nhằm tặngcho bè đảng đã được khuyến mãi thưởng “Huân chương hồ nước Chí Minh” với 25 năm tiếp theoliên tục lập được thành tích đặc trưng xuất sắc; nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng,đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

4. “Huân chương Sao vàng” để tặng ngay choNguyên thủ giang sơn nước ngoài gồm công lao to lớn đối với đất nước Việt Nam.”

11. Sửa đổi, bổsung khoản 2 và bổ sung cập nhật khoản 3 vào Điều 35 như sau:

“2. “Huân chương hồ nước Chí Minh” nhằm tặngcho cộng đồng đã được tặng kèm thưởng “Huân chương Độc lập” hạng độc nhất vô nhị hoặc “Huânchương Quân công” hạng nhất và 10 năm tiếp theo sau liên tục xong xuất sắcnhiệm vụ; nội cỗ đoàn kết, tổ chức triển khai Đảng, đoàn thể vào sạch, vững mạnh.

3. Bè đảng đã được khuyến mãi thưởng “Huânchương hồ Chí Minh” lần đầu tiên và 15 năm tiếp theo sau liên tục xong xuôi xuất sắcnhiệm vụ; nội cỗ đoàn kết, tổ chức triển khai Đảng, đoàn thể vào sạch, vững dạn dĩ thì đượcxét khuyến mãi ngay “Huân chương hồ Chí Minh” lần sản phẩm hai.”

12. Sửa đổi, bổsung Điều 36 như sau:

“Điều 36

1. “Huân chương Độc lập” hạng độc nhất vô nhị đểtặng hoặc truy tặng ngay cho cá thể có vượt trình hiến đâng lâu dài trong cơ quan, tổchức, đoàn thể cùng lập được thành tích quan trọng đặc biệt xuất sắc tất cả phạm vi ảnh hưởng vànêu gương trong vn ở 1 trong các nghành chính trị, gớm tế, thôn hội,văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, nước ngoài giao hoặc các lĩnh vực khác.

2. “Huân chương Độc lập” hạng tốt nhất đểtặng đến tập thể vẫn được bộ quà tặng kèm theo thưởng “Huân chương Độc lập” hạng nhì và 10 nămtiếp theo liên tục chấm dứt xuất sắc nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, tổ chức triển khai Đảng,đoàn thể trong sạch, vững vàng mạnh.”

13. Sửa đổi, bổsung Điều 37 như sau:

“Điều 37

1. “Huân chương Độc lập” hạng nhị đểtặng hoặc truy tặng cho cá thể có quá trình cống hiến lâu lâu năm trong cơ quan, tổchức, đoàn thể với lập được nhiều thành tích xuất sắc có phạm vi tác động vànêu gương trong đất nước hình chữ s ở một trong các nghành nghề dịch vụ chính trị, ghê tế, buôn bản hội,văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, nước ngoài giao hoặc các nghành khác.

2. “Huân chương Độc lập” hạng nhị đểtặng mang đến tập thể đang được tặng kèm thưởng “Huân chương Độc lập” hạng bố và 10 năm tiếptheo liên tục kết thúc xuất nhan sắc nhiệm vụ; nội cỗ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoànthể trong sạch, vững vàng mạnh.”

14. Sửa đổi, bổsung Điều 38 như sau:

“Điều 38

1. “Huân chương Độc lập” hạng bố để tặnghoặc truy tặng ngay cho cá thể có vượt trình hiến đâng lâu nhiều năm trong cơ quan, tổ chức,đoàn thể và lập được thành tựu xuất sắc gồm phạm vi ảnh hưởng và nêu gươngtrong cả nước ở 1 trong những các nghành chính trị, ghê tế, xã hội, văn học,nghệ thuật, khoa học, công nghệ, nước ngoài giao hoặc các nghành nghề khác.

2. “Huân chương Độc lập” hạng ba để tặngcho bè phái đạt những tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng ngay thưởng “Huân chươngLao động” hạng nhất và 10 năm tiếp sau liên tục kết thúc xuất dung nhan nhiệm vụ;nội bộ đoàn kết, tổ chức triển khai Đảng, đoàn thể vào sạch, vững mạnh;

b) Có quá trình xây dựng cùng phát triểntừ 30 năm trở lên.”

15. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 39 như sau:

“Điều 39

1. “Huân chương Quân công” hạng nhấtđể khuyến mãi hoặc truy khuyến mãi ngay cho cá nhân có quá trình hiến đâng lâu lâu năm trong Quân độinhân dân, Công an nhân dân, lập được chiến công xuất sắc, trái cảm trong chiến đấu,phục vụ chiến đấu, huấn luyện, tạo lực lượng, củng nuốm nền quốc phòng toàndân, an ninh nhân dân hoặc quyết tử anh dũng, được bên nước ghi nhận với nêugương trong toàn quốc.

2. “Huân chương Quân công” hạng nhấtđể tặng kèm cho đàn trong Quân nhóm nhân dân, Công an nhân dân vẫn được khuyến mãi thưởng“Huân chương Quân công” hạng nhì cùng 10 năm tiếp theo liên tục ngừng xuất sắcnhiệm vụ; tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững vàng mạnh.”

16. Sửa đổi, bổsung Điều 40 như sau:

“Điều 40

1. “Huân chương Quân công” hạng hai đểtặng hoặc truy khuyến mãi cho cá thể có quá trình hiến đâng lâu nhiều năm trong Quân nhóm nhândân, Công an nhân dân, lập được chiến công xuất sắc, quả cảm vào chiến đấu,phục vụ chiến đấu, huấn luyện, tạo lực lượng, củng nỗ lực nền quốc chống toàndân, an ninh nhân dân hoặc hy sinh anh dũng, được nhà nước ghi nhận với nêugương trong toàn quân, toàn lực lượng Công an nhân dân.

2. “Huân chương Quân công” hạng nhì đểtặng mang đến tập thể vào Quân team nhân dân, Công an nhân dân đã được tặng kèm thưởng“Huân chương Quân công” hạng bố và 10 năm tiếp theo sau liên tục hoàn thành xuất sắcnhiệm vụ; tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững vàng mạnh.”

17. Sửa đổi, bổsung Điều 41 như sau:

“Điều 41

1. “Huân chương Quân công” hạng ba đểtặng hoặc truy bộ quà tặng kèm theo cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu lâu năm trong Quân độinhân dân, Công an nhân dân, lập được chiến công xuất sắc, trái cảm trong chiến đấu,phục vụ chiến đấu, huấn luyện, desgin lực lượng, củng nắm nền quốc phòng toàndân, bình an nhân dân hoặc quyết tử anh dũng, được nhà nước ghi nhận và nêugương trong toàn quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, tổng viên và tươngđương.

2. “Huân chương Quân công” hạng tía đểtặng đến tập thể vào Quân đội nhân dân, Công an quần chúng đạt những tiêu chuẩnsau:

a) Đã được tặng kèm thưởng “Huân chương Bảovệ Tổ quốc” hạng nhất với 10 năm tiếp sau liên tục kết thúc xuất nhan sắc nhiệm vụ;tổ chức Đảng, đoàn thể vào sạch, vững mạnh;

b) Có quá trình xây dựng và trưởngthành từ 30 năm trở lên.”

18. Sửa đổi, bổsung khoản 2 với khoản 3 Điều 42 như sau:

“2. “Huân chương Lao động” hạng nhấtđể tặng hoặc truy tặng kèm cho cá thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chínhsách của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước với đạt một trong những tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) Đã được tặng kèm “Huân chương Lao động”hạng nhì và 5 năm tiếp theo tiếp tục lập được các thành tích xuất sắc bao gồm phạm vi ảnhhưởng với nêu gương trong toàn nước hoặc tất cả quá trình góp sức lâu lâu năm trong cơquan, tổ chức, đoàn thể;

b) gồm thành tích quan trọng xuất sắc độtxuất hoặc có phát minh, sáng sủa chế, ý tưởng được áp dụng mang lại công dụng caocó phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc; có công trình khoa học tập hoặc thắng lợi xuấtsắc vượt trội cấp nhà nước; đối với công nhân, nông dân, fan lao động có phátminh, sáng chế, sáng tạo độc đáo được ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả và đượccấp bộ, ngành, đoàn thể trung ương công nhận.

3. “Huân chương Lao động” hạng độc nhất vô nhị đểtặng mang lại tập thể đạt một trong những tiêu chuẩn sau:

a) Lập được các kết quả xuất sắc có phạmvi tác động và nêu gương vào toàn quốc;

b) Đã được khuyến mãi thưởng “Huân chươngLao động” hạng nhì cùng 5 năm tiếp theo liên tục ngừng xuất nhan sắc nhiệm vụ; nộibộ đoàn kết, gương chủng loại chấp hành xuất sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luậtcủa đơn vị nước.”

19. Sửa đổi, bổsung Điều 43 như sau:

“Điều 43

1. “Huân chương Lao động” hạng nhị đểtặng hoặc truy khuyến mãi ngay cho cá nhân gương mẫu chấp hành xuất sắc chủ trương, chính sáchcủa Đảng, pháp luật trong phòng nước và đạt một trong những tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng ngay “Huân chương Lao động”hạng cha và 5 năm tiếp theo liên tục lập được thành tựu xuất sắc gồm phạm vi ảnhhưởng cùng nêu gương trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương, đoànthể trung ương hoặc tất cả quá trình góp sức lâu lâu năm trong cơ quan, tổ chức, đoànthể;

b) có thành tích đặc biệt xuất nhan sắc độtxuất hoặc tất cả phát minh, sáng chế, ý tưởng được ứng dụng mang lại hiệu quảtrong bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương, đoàn thể trung ương; cócông trình công nghệ hoặc item xuất sắc tiêu biểu vượt trội cấp bộ, ngành, tỉnh, đoànthể trung ương; đối với công nhân, nông dân, bạn lao động tất cả phát minh, sángchế, sáng kiến đã được ứng dụng thực tế mang lại công dụng được cấp tỉnh côngnhận.

2. “Huân chương Lao động” hạng hai đểtặng mang lại tập thể đạt một trong số tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) Lập được kết quả xuất sắc tất cả phạmvi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực ở trong trungương;

b) Đã được tặng thưởng “Huân chươngLao động” hạng bố và 5 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ; nộibộ đoàn kết, gương chủng loại chấp hành xuất sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luậtcủa nhà nước.”

20. Sửa đổi, bổsung Điều 44 như sau:

“Điều 44

1. “Huân chương Lao động” hạng ba đểtặng hoặc truy tặng cho cá thể gương mẫu mã chấp hành giỏi chủ trương, bao gồm sáchcủa Đảng, pháp luật ở trong phòng nước với đạt một trong những tiêu chuẩn sau:

a) Lập được thành tựu xuất sắc gồm phạmvi tác động và nêu gương trong nghành nghề thuộc bộ, ngành, tỉnh, tp trựcthuộc trung ương, đoàn thể trung ương hoặc gồm quá trình cống hiến lâu nhiều năm trongcơ quan, tổ chức, đoàn thể;

b) gồm thành tích quan trọng xuất sắc độtxuất hoặc có dự án công trình khoa học, nghệ thuật, có sáng kiến được Hội đồng khoa họccấp bộ, cung cấp tỉnh review xuất sắc, được áp dụng vào thực tiễn đưa về hiệu quảcao, thiết thực; đối với công nhân, nông dân, tín đồ lao động có thành tích xuấtsắc vào lao động cung ứng hoặc có sáng tạo độc đáo đã được áp dụng trong thực tiễnmang lại hiệu quả được cung cấp huyện công nhận.

2. “Huân chương Lao động” hạng ba đểtặng cho tập thể đạt một trong những tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) Lập được thành tựu xuất sắc có phạmvi tác động và nêu gương trong nghành nghề thuộc bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương, đoàn thể trung ương;

b) Đã được khuyến mãi “Bằng khen của Thủ tướngChính phủ” với 5 năm tiếp theo sau liên tục kết thúc xuất dung nhan nhiệm vụ; nội bộđoàn kết, gương chủng loại chấp hành giỏi chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp củaNhà nước; có quá trình xây dựng và cải cách và phát triển từ 10 năm trở lên.”

21. Sửa đổi, bổsung khoản 2 và khoản 3 Điều 45

“2. “Huân chương đảm bảo an toàn Tổ quốc” hạngnhất để tặng kèm hoặc truy tặng ngay cho cá thể thuộc lực lượng vũ trang quần chúng đạt mộttrong những tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) Đã được tặng “Huân chương đảm bảo Tổquốc” hạng nhì và 5 năm tiếp theo thường xuyên lập được các thành tích xuất sắc trongcông tác huấn luyện, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tạo lực lượng, củng nuốm nền quốcphòng toàn dân, an toàn nhân dân bao gồm phạm vi tác động và nêu gương vào toànquốc hoặc tất cả quá trình góp sức lâu lâu năm trong lực lượng vũ khí nhân dân;

b) có thành tích đặc biệt xuất nhan sắc độtxuất hoặc gồm phát minh, sáng sủa chế, dự án công trình khoa học, tác phẩm quan trọng xuất sắccấp đơn vị nước về quốc phòng, bình yên được cơ quan gồm thẩm quyền công nhận.

3. “Huân chương bảo đảm Tổ quốc” hạngnhất để tặng kèm cho tập thể thuộc lực lượng vũ trang quần chúng đạt 1 trong những cáctiêu chuẩn chỉnh sau:

a) Lập được các thành tích xuất dung nhan trongcông tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây cất lực lượng, củng nắm nền quốcphòng toàn dân, an ninh nhân dân, gồm phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toànquốc;

b) Đã được tặng kèm thưởng “Huân chương Bảovệ Tổ quốc” hạng nhì với 5 năm tiếp sau liên tục dứt xuất dung nhan nhiệm vụ;tổ chức Đảng, đoàn thể vào sạch, vững mạnh.”

22. Sửa đổi, bổsung Điều 46 như sau:

“Điều 46

1. “Huân chương đảm bảo an toàn Tổ quốc” hạngnhì để tặng hoặc truy khuyến mãi cho cá thể thuộc lực lượng vũ trang quần chúng đạt mộttrong những tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) Đã được tặng “Huân chương bảo đảm an toàn Tổquốc” hạng tía và 5 năm tiếp theo tiếp tục lập được thành tích xuất sắc đẹp trongcông tác huấn luyện, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, xây đắp lực lượng, củng chũm nền quốcphòng toàn dân, bình yên nhân dân có phạm vi tác động và nêu gương vào toànquân, toàn lực lượng Công an quần chúng hoặc bao gồm quá trình hiến đâng lâu nhiều năm tronglực lượng thiết bị nhân dân;

b) có thành tích quan trọng xuất nhan sắc độtxuất hoặc bao gồm phát minh, sáng sủa chế, dự án công trình khoa học, cửa nhà xuất nhan sắc cấpnhà nước về quốc phòng, bình an được cơ quan bao gồm thẩm quyền công nhận.

2. “Huân chương bảo đảm Tổ quốc” hạngnhì để tặng kèm cho bè cánh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đạt một trong cáctiêu chuẩn chỉnh sau:

a) Lập được các kết quả xuất sắc trongcông tác huấn luyện, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, xuất bản lực lượng, củng núm nền quốcphòng toàn dân, an ninh nhân dân tất cả phạm vi tác động và nêu gương trong toànquân, toàn lực lượng Công an nhân dân;

b) Đã được khuyến mãi thưởng “Huân chương Bảovệ Tổ quốc” hạng ba và 5 năm tiếp theo liên tục kết thúc xuất dung nhan nhiệm vụ; tổchức Đảng, đoàn thể vào sạch, vững mạnh.”

23. Sửa đổi, bổsung Điều 47 như sau:

“Điều 47

1. “Huân chương bảo đảm an toàn Tổ quốc” hạngba để khuyến mãi hoặc truy tặng ngay cho cá thể thuộc lực lượng vũ trang quần chúng. # đạt mộttrong những tiêu chuẩn sau:

a) Lập được các kết quả xuất nhan sắc trongcông tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xuất bản lực lượng, củng cố kỉnh nền quốcphòng toàn dân, bình an nhân dân có phạm vi hình ảnh hưởng, nêu gương trong toànquân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, tổng viên và tương tự hoặc cóquá trình cống hiến lâu dài trong lực lượng trang bị nhân dân;

b) bao gồm thành tích đặc biệt quan trọng xuất nhan sắc độtxuất hoặc tất cả phát minh, sáng sủa chế, công trình khoa học, item xuất sắc cấp bộ,ngành, tỉnh, đoàn thể tw về quốc phòng, bình an được cơ quan bao gồm thẩmquyền công nhận.

2. “Huân chương bảo đảm an toàn Tổ quốc” hạngba để khuyến mãi ngay cho bè cánh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đạt một trong các tiêuchuẩn sau:

a) Lập được các kết quả xuất dung nhan trongcông tác huấn luyện, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, gây ra lực lượng, củng cụ nền quốcphòng toàn dân, an toàn nhân dân gồm phạm vi tác động và nêu gương trong toànquân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, tổng viên và tương đương;

b) Đã được tặng kèm “Bằng khen của Thủ tướngChính phủ” và 5 năm tiếp theo sau liên tục chấm dứt xuất sắc đẹp nhiệm vụ; tổ chức triển khai Đảng,đoàn thể trong sạch, vững vàng mạnh; có quá trình xây dựng và cải tiến và phát triển từ 10 nămtrở lên.”

24. Sửa đổi, bổsung Điều 48 như sau:

“Điều 48

1. “Huân chương Chiến công” hạng nhấtđể khuyến mãi cho tập thể, tặng hoặc truy khuyến mãi ngay cho cá thể lập được chiến công quánh biệtxuất sắc trong chiến đấu, ship hàng chiến đấu, có công dụng động viên, giáo dục,nêu gương trong toàn quốc.

2. “Huân chương Chiến công” hạng nhìđể khuyến mãi cho tập thể, tặng kèm hoặc truy khuyến mãi cho cá thể lập được chiến công xuất sắctrong chiến đấu, giao hàng chiến đấu, có công dụng động viên, giáo dục, nêu gươngtrong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an quần chúng hoặc trong tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương.

3. “Huân chương Chiến công” hạng bố đểtặng cho tập thể, khuyến mãi ngay hoặc truy tặng kèm cho cá nhân lập được chiến công xuất sắctrong chiến đấu, giao hàng chiến đấu, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gươngtrong toàn quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, tổng viên và tươngđương.”

25. Sửa đổi, bổsung Điều 52 như sau:

“Điều 52

Huy chương để tặng hoặc truy tặng ngay chosĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chăm nghiệp, chiến sĩ, công chức, viên chức,công nhân quốc phòng thao tác làm việc trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân; sĩquan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân thao tác làm việc trong cơquan, đơn vị chức năng thuộc Công an quần chúng. # có thời gian cống hiến, góp phần và ngườinước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp thiết kế và bảo đảm Tổ quốc ViệtNam.”

26. Sửa đổi, bổsung Điều 54 như sau:

“Điều 54

“Huy chương Quân kỳ quyết thắng” nhằm tặnghoặc truy khuyến mãi ngay cho sĩ quan, quân nhân siêng nghiệp, công chức, viên chức, côngnhân quốc phòng thao tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, gồm quátrình cống hiến liên tục từ bỏ 25 năm trở lên, kết thúc tốt nhiệm vụ được giao.”

27. Sửa đổi, bổsung Điều 55 như sau:

“Điều 55

“Huy chương Vì bình an Tổ quốc” để tặnghoặc truy tặng cho sĩ quan, hạ sĩ quan, công chức, viên chức, công nhân làm việctrong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân, bao gồm quá trình cống hiến liên tục từ25 năm trở lên, xong tốt nhiệm vụ được giao.”

28. Sửa đổi, bổsung Điều 56 như sau:

“Điều 56

1. “Huy chương chiến sĩ vẻ vang” nhằm tặnghoặc truy khuyến mãi cho sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân siêng nghiệp, chiến sĩ, côngchức, viên chức, người công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quânđội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhânlàm bài toán trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân, có thành tích, hoànthành giỏi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp kiến thiết Quân đội nhân dân,Công an nhân dân.

2. Tiêu chuẩn xét tặng hoặc truy nã tặng“Huy chương chiến sĩ vẻ vang” đối với đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 Điều nàynhư sau:

a) “Huy chương chiến sỹ vẻ vang” hạngnhất để khuyến mãi ngay hoặc truy khuyến mãi ngay cho cá thể có quá trình hiến đâng liên tục từ 20năm trở lên;

b) “Huy chương đồng chí vẻ vang” hạngnhì để tặng ngay hoặc truy khuyến mãi cho cá nhân có quá trình hiến đâng liên tục từ 15năm mang đến dưới đôi mươi năm;

c) “Huy chương đồng chí vẻ vang” hạngba để bộ quà tặng kèm theo hoặc truy tặng cho cá thể có quá trình góp sức liên tục trường đoản cú 10 nămđến dưới 15 năm.

3. Tiêu chuẩn chỉnh xét tặng ngay hoặc truy hỏi tặng“Huy chương đồng chí vẻ vang” đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều nàycó thời gian làm trách nhiệm ở vùng biển, đảo, vùng tất cả điều kiện kinh tế tài chính - làng mạc hộiđặc biệt khó khăn do chính phủ nước nhà quy định.”

29. Sửa đổi Điều 57 nhưsau:

“Điều 57

“Huy chương Hữu nghị” để tặng ngay cho ngườinước ngoài có tương đối nhiều đóng góp vào công cuộc xây dừng và đảm bảo Tổ quốc ViệtNam.”

30. Sửa đổi, bổsung Điều 60 như sau:

“Điều 60

1. Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trangnhân dân” để khuyến mãi ngay hoặc truy khuyến mãi cho cá nhân đạt những tiêu chuẩn sau:

a) hoàn hảo trung thành với Tổ quốcViệt Nam buôn bản hội chủ nghĩa, có hành động anh hùng, dũng cảm, mưu trí, hy sinhquên mình, giành được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, huấn luyện,phục vụ chiến đấu, trong giữ gìn an ninh, đơn thân tự, bình an xã hội, được nêugương vào toàn quốc;

b) tất cả sáng kiến, giải pháp hoặc côngtrình phân tích có giá trị quan trọng đặc biệt được vận dụng vào thực tiễn vận động quânsự, bình yên hoặc kinh tế - thôn hội rước lại công dụng thiết thực trong toàn quốc;

c) Có trình độ kỹ thuật, chiến thuậtgiỏi, chuyên môn, nghiệp vụ thành thạo; ko ngừng cải thiện trình độ chuyênmôn, nhiệm vụ và chủ yếu trị, xong xuôi xuất sắc đa số nhiệm vụ; bao gồm công lớntrong việc bồi dưỡng về kỹ thuật, chiến thuật, siêng môn, nghiệp vụ cho đồng đội;

d) Có khả năng chính trị vững vàng,có phẩm hóa học đạo đức, lối sống lành mạnh, nêu cao ý thức đoàn kết, hòa hợp tác,là tấm gương chủng loại mực về phần đa mặt.

2. Thương hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trangnhân dân” để khuyến mãi cho bọn đạt những tiêu chuẩn sau:

a) bao gồm thành tích đặc trưng xuất sắctrong chiến đấu, giao hàng chiến đấu, giữ gìn an ninh, bơ vơ tự, an ninh xã hội,trung thành với Tổ quốc vn xã hội chủ nghĩa;

b) Dũng cảm, mưu trí, trí tuệ sáng tạo trongchiến đấu và đào tạo và giảng dạy sẵn sàng chiến đấu, là ngọn cờ vượt trội trong phongtrào thi đua, có khá nhiều đóng góp vào sự cải cách và phát triển của ngành;

c) dẫn đầu toàn quân, toàn lực lượngCông an quần chúng. # trong trào lưu phát huy sáng sủa kiến, cách tân kỹ thuật, thay đổi mớiphương pháp lãnh đạo, chỉ huy, lập nhiều thành tựu trong việc ứng dụng tiến bộkhoa học, nghệ thuật mới giao hàng chiến đấu, đào tạo và giảng dạy và công tác;

d) dẫn đầu trong câu hỏi bồi dưỡng, đàotạo về kỹ thuật, chiến thuật, về chăm môn, nhiệm vụ và chủ yếu trị cho cán bộ,chiến sỹ; quản lý tốt trang bị và đại lý vật hóa học kỹ thuật, an ninh tuyệt đối vềngười với tài sản;

đ) dẫn đầu trong việc chấp hành chủtrương, chế độ của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước; gương mẫu mã chấp hành kỷ luật,điều lệnh, điều lệ của Quân nhóm nhân dân cùng Công an nhân dân; nêu cao tinh thầnđoàn kết nội bộ, vừa lòng tác, trợ giúp và câu kết quân dân, âu yếm tốt đời sống vậtchất, ý thức của cán bộ, chiến sĩ;

e) tích cực tham gia các trào lưu ởđịa phương, được nhân dân địa phương tin yêu, là tấm gương mẫu mực về phần lớn mặt;tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững vàng mạnh.

3. Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũtrang nhân dân” 5 năm xét một lần, trừ ngôi trường hợp có thành tích đặc biệt quan trọng xuất sắcđột xuất.”

31. Sửa đổi, bổsung Điều 61 như sau:

“Điều 61

1. Danh hiệu “Anh hùng Lao động” nhằm tặnghoặc truy tặng ngay cho cá nhân đạt những tiêu chuẩn sau:

a) hoàn hảo nhất trung thành cùng với Tổ quốcViệt Nam xã hội nhà nghĩa, có lòng tin lao rượu cồn sáng tạo, đạt năng suất lao động,chất lượng với hiệu quả, lập được thành tích đặc biệt quan trọng xuất sắc đẹp vì phương châm dângiàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

b) Đóng góp quan trọng đặc biệt vào sự pháttriển của đơn vị, địa phương, ngành và nước nhà trong thời hạn từ 10 năm trởlên, được tập thể suy tôn;

c) có không ít thành tích vào công tácnghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, technology mới, tất cả sáng kiến,giải pháp, công trình phân tích khoa học, tòa tháp văn học, thẩm mỹ và nghệ thuật có giátrị đặc biệt mang lại kết quả cao vào phạm vi toàn quốc;

d) gồm công to trong việc bồi dưỡng,đào làm cho đồng nghiệp và cố gắng hệ trẻ, trong việc hướng dẫn kỹ thuật, chuyểngiao công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, tởm doanh;

đ) Chấp hành nghiêm chỉnh công ty trương,chính sách của Đảng cùng pháp luật của phòng nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng,có ý thức trách nhiệm cao, nỗ lực, thừa khó, tận tụy với công việc; cần, kiệm,liêm, chính, chí công vô tư; bao gồm phẩm chất đạo đức tốt, lối sinh sống lành mạnh, nêucao tinh thần đoàn kết, vừa lòng tác; là tấm gương mẫu mực về phần nhiều mặt.

2. Danh hiệu “Anh hùng Lao động” nhằm tặngcho bè cánh đạt các tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) bao gồm thành tích đặc trưng xuất sắctrong lao động sáng tạo vì phương châm dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,văn minh, trung thành với chủ với Tổ quốc nước ta xã hội chủ nghĩa;

b) Là tập thể tiêu biểu vượt trội dẫn đầu toànquốc về năng suất, hóa học lượng, hiệu quả, góp sức vào sự vạc triển kinh tế -xã hội của địa phương, ngành và nước nhà trong thời hạn từ 10 năm trở lên;

c) dẫn đầu toàn quốc trong vấn đề đổi mớicông nghệ, có khá nhiều thành tích trong việc ứng dụng văn minh khoa học, kỹ thuật,trong trào lưu phát huy sáng sủa kiến, cách tân kỹ thuật và bảo đảm môi trườngsinh thái;

d) đứng vị trí số 1 trong việc đào tạo, bồi dưỡngtrình độ về mọi mặt được cho cán bộ, công chức, viên chức và bạn lao động; là điểnhình về công tác làm việc đào tạo, nâng cấp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để các tập thểkhác noi theo;

đ) dẫn đầu trong việc tiến hành vàthực hiện giỏi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của phòng nước, bảo đảmtốt quyền lợi của bạn lao động, thống trị tốt mối cung cấp vốn, tài sản, bảo vệ tuyệtđối bình yên về bạn và tài sản;

e) tích cực và lành mạnh tham gia các phong trào ởđịa phương; là tấm gương mẫu mực về đầy đủ mặt được quần chúng địa phương ca ngợi; tậpthể đoàn kết, độc nhất vô nhị trí; tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững vàng mạnh.

3. Danh hiệu “Anh hùng Lao động” 5năm xét một lần, trừ trường hợp có thành tích đặc biệt quan trọng xuất sắc bỗng nhiên xuất.”

32. Sửa đổi, bổsung khoản 1, khoản 2 với khoản4 Điều 62 như sau:

“1. Đối tượng được xét khuyến mãi danh hiệu“Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tất cả nhà giáo với cán bộ làm chủ giáo dục.

2. Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” đượcxét tặng ngay cho đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 Điều này đã có phong tặng danh hiệu“Nhà giáo ưu tú” với đạt những tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) trung thành với chủ với tổ quốc Việt Namxã hội chủ nghĩa;

b) gồm phẩm hóa học đạo đức tốt, tận tụyvới nghề, yêu quý học trò, tài năng năng sư phạm xuất sắc, có công béo trong sựnghiệp giáo dục, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong buôn bản hội, được họctrò, đồng nghiệp cùng nhân dân kính trọng;

c) Có thời hạn trực tiếp nuôi dạy, giảngdạy từ hai mươi năm trở lên; so với cán bộ làm chủ giáo dục thì phải tất cả thời giancông tác trong lĩnh vực từ 25 năm trở lên trong số ấy có 15 năm trở lên trên trực tiếpnuôi dạy, giảng dạy.”

“4. Thương hiệu “Nhà giáo nhân dân”,“Nhà giáo ưu tú” được xét và ra mắt 3 năm một lần vào dịp đáng nhớ ngày Nhàgiáo nước ta 20 mon 11.”

33. Sửa đổi, bổsung khoản 1, khoản 2 cùng khoản4 Điều 63 như sau:

“1. Đối tượng được xét tặng kèm danh hiệu“Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” gồm bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡngviên, kỹ thuật viên, lương y, lương dược và cán bộ thống trị y tế.

Xem thêm: Uốn Tóc Nhiều Có Nên Uốn Không ? Những Lưu Ý Cần Nhớ Tóc Dày Có Nên Uốn Không Ạ

2. Danh hiệu “Thầy dung dịch nhân dân” đượcxét tặng ngay cho đối tượng người tiêu dùng quy định trên khoản 1 Điều này đã có được phong tặng kèm danh hiệu“Thầy thuốc ưu tú” với đạt các tiêu chuẩn sau:

a) trung thành với giang san Việt Namxã hội chủ nghĩa;

b) bao gồm phẩm chất đạo đức tốt, tận tụyvới nghề, không còn lòng yêu mến người bệnh, có tài năng và có không ít thành tích xuấtsắc trong chống bệnh, chữa bệnh, trở nên tân tiến khoa học tập kỹ thuật về y tế, gồm nhiềucống hiến cho việc nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe khoắn của nhân dân, có ảnh hưởngrộng rãi vào nhân dân, được fan bệnh với đồng nghiệp tin cậy, kính trọng;

c) Có thời gian trực tiếp làm côngtác trình độ chuyên môn kỹ thuật trong nghề từ hai mươi năm trở lên; so với cán bộ thống trị ytế thì yêu cầu có thời hạn công tác trong nghề từ 25 năm trở lên trong những số đó có 15năm trở lên trên trực tiếp có tác dụng công tác trình độ kỹ thuật.”

“4. Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”,“Thầy thuốc ưu tú” được xét và ra mắt 3 năm một lần vào dịp lưu niệm ngày Thầy thuốcViệt phái mạnh 27 tháng 2.”

34. Sửa đổi, bổsung khoản 2, khoản 3 và khoản4 Điều 64 như sau:

“2. Danh hiệu“Nghệ sĩ nhân dân” được xét tặng kèm cho đối tượng người tiêu dùng quy định tại khoản 1 Điều này đãđược phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” và đạt các tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) trung thành với chủ với nước nhà Việt Namxã hội nhà nghĩa;

b) gồm phẩm hóa học đạo đức tốt, gồm tàinăng thẩm mỹ xuất sắc, có không ít cống hiến cho sự nghiệp biện pháp mạng Việt Nam,được đồng nghiệp và nhân dân thích mộ;

c) có thời gian hoạt động nghệ thuậttừ 20 năm trở lên, riêng đối với loại hình nghệ thuật và thẩm mỹ xiếc, múa tự 15 năm trởlên; được tặng kèm nhiều giải thưởng của những liên hoan, cuộc thi, hội diễn nghệ thuậttrong nước hoặc không tính nước;

d) sau khoản thời gian được phong tặng danh hiệu“Nghệ sĩ ưu tú” thường xuyên được tặng ngay nhiều giải thưởng của các liên hoan, cuộcthi, hội diễn thẩm mỹ và nghệ thuật trong nước hoặc bên cạnh nước.

3. Thương hiệu “Nghệsĩ ưu tú” được xét tặng kèm cho đối tượng người tiêu dùng quy định trên khoản 1 Điều này đạt cáctiêu chuẩn sau:

a) trung thành với sông núi Việt Namxã hội công ty nghĩa;

b) tất cả phẩm chất đạo đức tốt, tất cả tàinăng nghệ thuật, gồm tinh thần phục vụ nhân dân, được đồng nghiệp với nhân dân mếnmộ;

c) bao gồm thời gian hoạt động nghệ thuậttừ 15 năm trở lên, riêng so với loại hình nghệ thuật xiếc, múa tự 10 năm trởlên; được khuyến mãi nhiều phần thưởng của những liên hoan, cuộc thi, hội diễn nghệ thuậttrong nước hoặc bên cạnh nước.

4. Danh hiệu “Nghệsĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” được xét và chào làng 3 năm một đợt vào thời điểm kỷ niệmngày Quốc khánh 2 mon 9.”

35. Sửa đổi, bổsung khoản 2, khoản 3 cùng khoản4 Điều 65 như sau:

“2. Thương hiệu “Nghệ nhân nhân dân” đượcxét tặng cho cá nhân đã được phong tặng ngay danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cùng đạt cáctiêu chuẩn chỉnh sau:

a) trung thành với chủ với núi sông Việt Namxã hội chủ nghĩa;

b) tất cả phẩm hóa học đạo đức tốt, có trithức, kỹ năng đặc trưng xuất sắc; có thời gian hoạt động trong nghề từ 20 năm trởlên;

c) tất cả công mập trong việc bảo đảm vàphát huy quý hiếm di sản văn hóa;

d) Được đồng nghiệp, quần chúng mến mộ,kính trọng; vượt trội cho sự nghiệp bảo đảm và vạc huy cực hiếm di sản văn hóatrong cả nước.

3. Danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” đượcxét tặng cho cá thể đạt các tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) trung thành với chủ với tổ quốc Việt Namxã hội công ty nghĩa;

b) tất cả phẩm hóa học đạo đức tốt, gồm trithức, kỹ năng đặc biệt xuất sắc; gồm thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trởlên;

c) bao gồm công béo trong việc bảo đảm an toàn vàphát huy quý hiếm di sản văn hóa;

d) Được đồng nghiệp, quần chúng mến mộ;tiêu biểu cho sự nghiệp bảo đảm và phạt huy cực hiếm di sản văn hóa của địaphương”.

4. Thương hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệnhân ưu tú” được xét và ra mắt 3 năm một lần vào dịp đáng nhớ ngày Quốc khánh 2tháng 9.”

36. Sửa đổi, bổsung khoản 2 Điều 68 như sau:

“2. “Giải thưởng bên nước” được xétvà công bố 5 năm một lần vào dịp lưu niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9.”

37. Sửa đổi, bổsung Điều 69 như sau:

“Điều 69

Kỷ niệm chương hoặc Huy hiệu để tặngcho cá thể có góp sức vào vượt trình phát triển của bộ, ban, ngành, tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - buôn bản hội, tổ chức triển khai xã hội.

Huy hiệu để bộ quà tặng kèm theo cho cá nhân có đónggóp vào thừa trình cách tân và phát triển của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tên đáng nhớ chương, thương hiệu Huy hiệu, đốitượng cùng tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương, Huy hiệu bởi vì bộ, ban, ngành, cơ quantrung ương của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - thôn hội, tổ chức triển khai xã hội, Hộiđồng nhân dân cấp tỉnh quy định. đáng nhớ chương, Huy hiệu buộc phải được đăng ký vớicơ quan thống trị nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương.”

38. Sửa đổi, bổsung Điều 71 như sau:

“Điều 71

1. “Bằng khen của Thủ tướng bao gồm phủ”được tặng ngay cho cá thể gương chủng loại chấp hành xuất sắc chủ trương, chế độ của Đảng,pháp luật trong phòng nước và đạt một trong những tiêu chuẩn sau:

a) tất cả thành tích xuất dung nhan tiêu biểu,được bình xét trong trào lưu thi đua;

b) Đã được khuyến mãi ngay Bằng khen cấp cho bộ,ngành, tỉnh, đoàn thể tw và 5 năm tiếp theo sau liên tục ngừng xuất sắcnhiệm vụ;

c) Lập được nhiều thành tích hoặcthành tích tự dưng xuất tất cả phạm vi tác động trong cung cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phốtrực nằm trong trung ương, đoàn thể trung ương; so với công nhân, nông dân, ngườilao đụng lập được nhiều thành tích trong lao rượu cồn sản xuất tất cả phạm vi ảnh hưởngtrong cấp cho huyện hoặc tương đương.

2. “Bằng khen của Thủ tướng thiết yếu phủ”được tặng cho bè cánh gương chủng loại chấp hành tốt chủ trương, chế độ của Đảng,pháp luật của nhà nước, nội cỗ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) Lập được thành tích bỗng xuất,thành tích có phạm vi tác động trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương, đoàn thể trung ương;

b) bao gồm thành tích xuất sắc tiêu biểu,được bình xét trong trào lưu thi đua;

c) Đã được tặng kèm Bằng khen cấp cho bộ,ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 5 năm tiếp sau liên tục dứt xuất sắcnhiệm vụ.”

39. Sửa đổi, bổsung Điều 72 như sau:

“Điều 72

1. Bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh,đoàn thể trung ương để tặng kèm cho cá thể gương chủng loại chấp hành giỏi chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật ở trong phòng nước cùng đạt một trong số tiêu chuẩnsau:

a) tất cả thành tích xuất dung nhan được bìnhxét trong phong trào thi đua;

b) Lập được rất nhiều thành tích, tất cả phạmvi ảnh hưởng trong từng nghành thuộc bộ, ngành, tỉnh, tp trực thuộctrung ương, đoàn thể trung ương; so với công nhân, nông dân, fan lao rượu cồn cónhiều thành tích có phạm vi tác động trong cấp cho xã, cơ quan, đối chọi vị, tổ chức,doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Bởi khen cấp cho bộ, ngành, tỉnh,đoàn thể trung ương để khuyến mãi ngay cho bầy đàn gương mẫu chấp hành xuất sắc chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật trong phòng nước với đạt một trong các tiêu chuẩnsau:

a) có thành tích xuất dung nhan được bìnhxét trong trào lưu thi đua;

b) Lập được các thành tích xuất sắc đẹp độtxuất bao gồm phạm vi tác động trong từng nghành nghề dịch vụ thuộc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thểtrung ương;

c) hai năm liên tục xong xuất sắcnhiệm vụ, nội cỗ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốtcác trào lưu thi đua; chăm sóc đời sống trang bị chất, tinh thần trong tập thể; thựchành tiết kiệm; thực hiện tương đối đầy đủ các chế độ, chính sách đối với tất cả thành viêntrong tập thể.”

40. Sửa đổi, bổsung Điều 73 như sau:

“Điều 73

1. Vấn đề khen thưởng bằng vẻ ngoài bằngkhen của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - thôn hội ở cấp cho tỉnh vì cơ quantrung ương của các tổ chức này quy định.

2. Vấn đề khen thưởng bằng hiệ tượng bằngkhen cấp quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, tổng viên và tương đươngthuộc cỗ Quốc phòng, cỗ Công an do cỗ Quốc phòng, bộ Công an giải pháp sau khithống tốt nhất với cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng sống trung ương.

3. Cơ quan chính phủ quy định bài toán áp dụngquy định tán dương bằng bề ngoài bằng khen đối với gia đình.”

41. Sửa đổi, bổsung khoản 2 Điều 74 như sau:

“2. Giấy khen gồm:

a) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan,đơn vị nằm trong bộ, ngành, ban ngành ngang bộ, phòng ban thuộc bao gồm phủ;

b) Giấy khen của chủ tịch Hội đồng quảntrị, chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, người đứng đầu doanh nghiệp, hợptác xã;

c) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quanchuyên môn và tương tự thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Giấy khen của quản trị Ủy ban nhândân cấp cho huyện;

đ) Giấy khen của quản trị Ủy ban nhândân cung cấp xã.”

42. Sửa đổi, bổsung Điều 75 như sau:

“Điều 75

1. Giấy khen để tặng cho cá nhân đạtmột trong các tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) bao gồm thành tích được bình xét trongphong trào thi đua;

b) Lập được thành tích thốt nhiên xuất;

c) dứt tốt nhiệm vụ, nghĩa vụcông dân; có phẩm hóa học đạo đức tốt, đoàn kết, gương chủng loại chấp hành nhà trương,chính sách của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước.

2. Giấy khen để khuyến mãi cho bè cánh đạtmột trong các tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) bao gồm thành tích xuất nhan sắc được bìnhxét trong phong trào thi đua;

b) Lập được thành tích chợt xuất;

c) kết thúc tốt nhiệm vụ; nội bộđoàn kết, gương mẫu mã chấp hành chủ trương, cơ chế của Đảng, điều khoản củaNhà nước, thực hiện giỏi quy chế dân nhà ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí.”

43. Bổ sung cập nhật khoản4 vào Điều 76 nhưsau:

“4. Cơ quan chính phủ quy định bài toán áp dụngquy định khen thưởng bằng vẻ ngoài giấy khen đối với gia đình.”

44. Sửa đổi, bổsung tên ChươngIV nhưsau:

“Chương IV Thẩmquyền quyết định, trao tặng, thủ tục, làm hồ sơ xét ý kiến đề xuất danh hiệu thi đua vàkhen thưởng”

45. Sửa đổi, bổsung Điều 79 như sau:

“Điều 79

Bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ,cơ quan liêu thuộc chủ yếu phủ, Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểmsát nhân dân về tối cao, nhà nhiệm văn phòng và công sở Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng nhà tịchnước, Chánh Văn phòng tw Đảng, Trưởng những Ban của Đảng và tương tự ởtrung ương, Tổng truy thuế kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo cơ quan tw của mặt trận Tổquốc nước ta và các đoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh ra quyết định tặngbằng khen, cờ thi đua, danh hiệu “Tập thể lao cồn xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”,Chiến sĩ thi đua cung cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Thẩm quyền công nhậndanh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Tập thể lao rượu cồn xuất sắc” vào Quân team nhândân do chính phủ quy định.”

46. Sửa đổi, bổsung khoản 1, khoản 3 và bổ sung cập nhật khoản 4 vào Điều 80 như sau:

“1. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức triển khai thuộcbộ, ban, ngành, ban ngành ngang bộ, phòng ban thuộc chủ yếu phủ, Thủ trưởng cơ sở chuyênmôn và tương tự thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban quần chúng cấphuyện quyết định khuyến mãi ngay danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao đụng tiên tiến”,“Chiến sĩ tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” cùng giấykhen.”

“3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp xãquyết định tặng kèm giấy khen, thương hiệu “Lao cồn tiên tiến”, “Gia đình văn hóa”.

4. Quản trị Hội đồng quản ngại trị, chủ tịchHội đồng thành viên, Tổng giám đốc, người đứng đầu doanh nghiệp, hợp tác và ký kết xã quyết địnhtặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao đụng tiên tiến”, “Tập thể lao độngtiên tiến” với giấy khen.”

47. Sửa đổi, bổsung Điều 83 như sau:

“Điều 83

1. Danh hiệu thi đua được bình xét vàđề nghị từ đơn vị chức năng cơ sở thuộc cơ quan, solo vị, tổ chức, doanh nghiệp, vừa lòng tácxã. Cấp làm chủ về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, tín đồ lao cồn hoặcngười dẫn đầu doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã, chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp xã cótrách nhiệm xét tặng ngay danh hiệu thi đua hoặc trình cấp cho trên xét tặng kèm danh hiệuthi đua, tâng bốc hoặc trình cấp cho trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộcphạm vi quản lý.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang bộ, ban ngành thuộc bao gồm phủ, Chánh án toàn án nhân dân tối cao nhân dân tối cao, Việntrưởng Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao, công ty nhiệm công sở Quốc hội, công ty nhiệmVăn phòng quản trị nước, Chánh Văn phòng tw Đảng, Trưởng những Ban của Đảngvà tương tự ở trung ương, Tổng kiểm toán Nhà nước, chỉ đạo cơ quan tiền trungương của mặt trận Tổ quốc nước ta và những đoàn thể, quản trị Ủy ban quần chúng. # cấptỉnh xem xét, trình Thủ tướng cơ quan chính phủ để đề nghị quản trị nước quyết định tặngthưởng huân chương, huy chương, “Giải thưởng hồ Chí Minh”, “Giải thưởng nhà nước”,danh hiệu vinh dự bên nước.

Chủ nhiệm công sở Quốc hội trìnhkhen thưởng huân chương, huy chương, thương hiệu vinh dự nhà nước đến đại biểu Quốchội chăm trách sống trung ương.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, cơ quan thuộc bao gồm phủ, Chánh án tòa án nhân dân nhân dân buổi tối cao, Viện trưởngViện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao, chủ nhiệm văn phòng công sở Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòngChủ tịch nước, Chánh Văn phòng trung ương Đảng, Trưởng những Ban của Đảng vàtương đương ngơi nghỉ trung ương, Tổng truy thuế kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo cơ quan trung ươngcủa chiến trường Tổ quốc nước ta và các đoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnhđề nghị cơ quan chính phủ quyết định bộ quà tặng kèm theo “Cờ thi đua của bao gồm phủ”; đề nghị Thủ tướngChính đậy quyết định tặng “Bằng khen của Thủ tướng bao gồm phủ”, thương hiệu “Chiếnsĩ thi đua toàn quốc”.

4. Fan đứng đầu cấp gồm thẩm quyềnchịu trách nhiệm về quyết định khen thưởng của cung cấp mình và vấn đề trình cấp cho trênkhen thưởng; có nhiệm vụ phát hiện, xây dựng điển hình nổi bật tiên tiến là côngnhân, nông dân, bạn lao cồn ở các thành phần kinh tế tài chính để tán thưởng hoặctrình cung cấp trên khen thưởng.

5. Cơ quan chức năng về thi đua, khenthưởng tiếp nhận, xem xét, đánh giá hồ sơ và trình cấp bao gồm thẩm quyền quyết địnhviệc khen thưởng.”

48. Sửa đổi, bổsung Điều 84 như sau:

“Điều 84

1. Làm hồ sơ xét danh hiệu thi đua gồm:

a) Văn bản đề nghị phong tặng ngay danh hiệuthi đua;

b) báo cáo thành tích của cá nhân, tậpthể;

c) Biên bản bình xét thi đua;

d) ghi nhận của cơ quan quản lý cóthẩm quyền so với sáng kiến, đề bài trong ngôi trường hợp đề xuất danh hiệu “Chiếnsĩ thi đua cơ sở”, đồng chí thi đua cấp cho bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương,“Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

2. Hồ sơ ý kiến đề xuất xét khen thưởng gồm:

a) Văn bạn dạng đề nghị khen thưởng;

b) report thành tích của cá nhân hoặc bầy đượcđề nghị khen thưởng;

c) Biên phiên bản xét khen thưởng;

d) ghi nhận của cơ quan làm chủ có thẩm quyền đốivới vạc minh, sáng sủa chế, sáng sủa kiến, ứng dụng hiện đại khoa học, technology hoặcsáng tác, sáng sủa tạo.

3. Trường thích hợp đề nghị bộ quà tặng kèm theo huân chương, huy chương,danh hiệu vinh dự đơn vị nước, “Cờ thi đua của thiết yếu phủ”, “Bằng khen của Thủ tướngChính phủ” cần có chủ ý của cơ quan, tổ chức ở tw có tương quan hoặc Ủyban nhân dân cung cấp tỉnh.

4. Người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức có thẩm quyềnkhen thưởng hoặc trình cung cấp trên khen thưởng tất cả trách nhiệm công khai tập thể,cá nhân được đề xuất khen thưởng huân chương, thương hiệu vinh dự nhà nước, “Giảithưởng bên nước” với “Giải thưởng hồ Chí Minh”.

5. Làm hồ sơ xét danh hiệu thi đua và hiệ tượng khenthưởng được lưu trữ theo mức sử dụng của pháp luật.

6. Phòng ban quản, lý bên nước về thi đua, khen thưởngthực hiện vấn đề áp dụng technology thông tin, hiện đại hóa quản lý công tác thiđua, khen thưởng.”

49. Sửa đổi, bổsung tên Chương V như sau:

“Chương V Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, số đông đượctặng danh hiệu thi đua và khen thưởng”

50. Bổ sung cập nhật Điều 91a như sau:

“Điều 91a

1. Hội đồng thi đua, khen thưởng tw là cơquan tham mưu, support cho Đảng và Nhà nước về công tác làm việc thi đua, khen thưởng.

2. Nguyên tố Hội đồng thi đua, tâng bốc trungương gồm quản trị Hội đồng là Thủ tướng chính phủ, những Phó chủ tịch Hội đồng vàcác thành viên khác là thay mặt đại diện lãnh đạo phòng ban của Đảng, công ty nước, cơ quantrung ương của những tổ chức thiết yếu trị - xóm hội.

Chủ tịch Hội đồng quyết định rõ ràng thành viên Hộiđồng.

3. Hội đồng thi đua, khen thưởng trung ương có cácnhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) thực hiện sự phối hợp giữa những cơ quan tiền Đảng, Nhànước, chiến trường Tổ quốc Việt Nam, những đoàn thể tw và các địa phươngtrong việc tham mưu, lời khuyên chủ trương, chính sách về tổ chức phong trào thiđua và công tác thi đua, tán thưởng trong phạm vi cả nước;

b) Tham mưu, support cho cấp có thẩm quyền quyết địnhphong tặng danh hiệu thi đua và bề ngoài khen thưởng;

c) Định kỳ review phong trào thi đua cùng công táckhen thưởng; kiến nghị, khuyến cáo chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thiđua yêu thương nước; tham mưu tổng kết công tác làm việc thi đua, khen thưởng; khuyến cáo sửa đổi,bổ sung chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng; kiểm tra, đo lường và tính toán công tácthi đua, khen thưởng.

4. Cơ quan chuyên trách thi đua, tán dương ởtrung ương là cơ quan thường trực của Hội đồng thi đua, tán dương trung ương.

5. Hội đồng thi đua, khen thưởngcác cấp cho và Hội đồng thi đua, khen thưởng trên cơ quan, tổ chức có trách nhiệmtham mưu, support cho cung cấp ủy đảng, chủ yếu quyền, tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chứccó thẩm quyền về công tác thi đua, khen thưởng.

6. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua, khenthưởng do chính phủ quy định.”

Điều 2

1. Nguyên lý nàycó hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 01 mon 6 năm 2014.

Trước ngày thứ nhất tháng 6 năm 2014, các cá nhân có đủđiều kiện, tiêu chuẩn về niên hạn nhằm xét tâng bốc theo công cụ của hiện tượng thiđua, tán thưởng mà không đủ điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh về niên hạn theo điều khoản củaLuật này sẽ được xem xét, quyết định khen thưởng theo phép tắc của mức sử dụng thiđua, khen thưởng số 15/2003/QH11. Bài toán xem xét, quyết định khen thưởng cho cácđối tượng này được triển khai trước ngày 31 mon 12 năm 2014.

2. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thihành nguyên tắc này.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chèn Nhiều Ảnh Vào 1 Slide Trong Powerpoint 2010 Chưa?

Luật này đã có Quốc hội nước cộng hòa làng hộichủ nghĩa nước ta khóa XIII, kỳ họp máy 6 trải qua ngày 16 tháng 11 năm 2013.