LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG MẪU 2 KNĐ

     
onip.vn giới thiệu: chủng loại lý lịch của người xin vào Đảng: Khi muốn được hấp thụ Đảng, thì khai lý lịch bản thân là bước rất quan trọng, bắt buộc khai thật chính xác để quá trình xác minh lý định kỳ được thuận lợi. Fan xin gia nhập vào Đảng bắt buộc khai rõ tiểu sử bản thân, quá trình hoạt động, các cá thể liên quan trực tiếp như vk chồng, anh chị em em, ba mẹ, ông bà...

Bạn đang xem: Lý lịch của người xin vào đảng mẫu 2 knđ


Khi ao ước được tiếp thu Đảng, thì khai lý lịch phiên bản thân là cách rất quan trọng, đề xuất khai thật chính xác để quá trình xác minh lý lịch được thuận lợi. fan xin thâm nhập vào Đảng đề xuất khai rõ đái sử bạn dạng thân, quá trình hoạt động, các cá thể liên quan mật thiết như bà xã chồng, anh chị em, ba mẹ, ông bà... Dưới đây là mẫu lý lịch của bạn xin vào Đảng, mời các bạn cùng tham khảo:


Mẫu lý định kỳ của bạn xin vào Đảng (Mẫu 2-KNĐ)

Mẫu 2-KNĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LÝ LỊCHCỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Họ và tên đang dùng:.....................................................................................................

Họ và tên khai sinh:........................................................................................................

Quê quán:......................................................................................................................

Số lý lịch:......................................................................................................................

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

01. Họ cùng tên đang dùng:............................................................................. 02. Nam, Nữ

03. Họ và tên khai sinh:....................................................................................................

04. Bí danh:.....................................................................................................................

05. Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................

06. địa điểm sinh:....................................................................................................................

07. Quê quán:...................................................................................................................

08. địa điểm cư trú:..................................................................................................................

- nơi thường trú:...............................................................................................................

- nơi tạm trú:....................................................................................................................

09. Dân tộc: ......................... 10. Tôn giáo:........................................................................

11. Nghề nghiệp hiện nay:...................................................................................................

12. Trình độ hiện nay:.........................................................................................................

- giáo dục phổ thông:.........................................................................................................

- giáo dục và đào tạo nghề nghiệp:......................................................................................................

- Giáo dục đại học và sau đại học:.......................................................................................

- học tập hàm:.................................... Lý luận chủ yếu trị:...........................................................

- nước ngoài ngữ: ...................................................Tin học:.......................................................

- Tiếng dân tộc bản địa thiểu số:......................................................................................................

13. Ngày và vị trí vào Đoàn TNCSHCM: ................................................................................

14. Ngày và vị trí vào Đảng CSVN lần trước tiên (nếu có):.........................................................

15. Ngày và địa điểm công nhận bằng lòng lần trước tiên (nếu có):.................................................

16. Người reviews vào Đảng lần trước tiên (nếu có):.............................................................

1)......................................................................................................................................

2).......................................................................................................................................

17. LỊCH SỬ BẢN THÂN

..........................................................................................................................................

18. NHỮNG CÔNG TÁC, CHỨC VỤ ĐàQUA

Từ tháng năm đến tháng năm

Làm việc gì, ở đâu

Chức vụ

     

19. ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ

..........................................................................................................................................

20. NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐàQUA

Tên trường

Ngành học hoặc tên lớp học

Hình thức học

Từ tháng năm 

đến tháng năm

Văn bằng 

chứng chỉ

       

21. ĐI NƯỚC NGOÀI

Từ tháng năm 

đến tháng năm

Nội dung đi

Nước nào

     

22. KHEN THƯỞNG

Tháng năm

Lý do, hình thức

Cấp quyết định

     

23. KỶ LUẬT

Tháng năm

Lý do, hình thức

Cấp quyết định

     

24. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1. Phụ vương đẻ:................................................... , năm sinh:...............................................

Nơi sinh:.....................................................................................................................

Quê quán:....................................................................................................................

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Giải Rubik 3X3 Cho Người Mới Chơi Dễ D, Cách Xoay Rubik 3×3 Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

Nơi cư trú:...................................................................................................................

Nghề nghiệp:................................................................................................................

Hoàn cảnh khiếp tế:........................................................................................................

Lịch sử thiết yếu trị qua từng thời kỳ:.................................................................................

2. Chị em đẻ:.................................................... , năm sinh:................................................

Nơi sinh:......................................................................................................................

Quê quán:....................................................................................................................

Nơi cư trú:...................................................................................................................

Nghề nghiệp:................................................................................................................

Hoàn cảnh khiếp tế:........................................................................................................

Lịch sử chủ yếu trị qua từng thời kỳ:.................................................................................

3. Cả nhà em ruột: (khai rõ như Cha, bà mẹ theo lắp thêm tự từ béo đến nhỏ)

- Anh:...........................................................................................................................

- Chị:............................................................................................................................

- Em:............................................................................................................................

4. Ông, Bà Nội:

- Ông Nội:.............................................. Năm sinh:........................................................

Nơi cư trú:.....................................................................................................................

Nghề nghiệp:...................................................................................................................

Lịch sử bao gồm trị:.............................................................................................................

- Bà Nội:................................................ Năm sinh:.........................................................

Nơi cư trú:.....................................................................................................................

Nghề nghiệp:..................................................................................................................

Lịch sử bao gồm trị:............................................................................................................

5. Ông, Bà Ngoại:

- Ông Ngoại:......................................... Năm sinh:.........................................................

Nơi cư trú:....................................................................................................................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................

Lịch sử chính trị:...........................................................................................................

- Bà Ngoại:........................................... Năm sinh:.........................................................

Nơi cư trú:....................................................................................................................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................

Lịch sử chính trị:...........................................................................................................

6. Mặt Vợ/Chồng: (bao có Cha, Mẹ, bằng hữu ruột của vợ/chồng; Vợ/chồng và các con, những mục khai giống như Cha, chị em đẻ)

25. TỰ NHẬN XÉT

(Ghi các ưu điểm, khuyết điểm chủ yếu của phiên bản thân về những mặt phẩm chất thiết yếu trị, đạo đức nghề nghiệp lối sống, năng lượng công tác cùng quan hệ quần chúng, sự tín nhiệm của quần chúng và đảng viên ở đơn vị công tác đối với phiên bản thân như vậy nào)

.....................................................................................................................................

26. CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN

Tôi cam kết đã khai đầy đủ, rõ ràng và phụ trách trước Đảng về hồ hết nội dung đang khai vào lý lịch.

Xem thêm: What Is The Difference Between On Time And In Time Vs, Difference Between In Time And On Time

............, ngày.........tháng........năm............
  Ký tên(Ghi rõ họ và tên)