Mẫu 5-Knđ Tổng Hợp Ý Kiến Nhận Xét

     

1. Tổng hợp chủ ý nhận xét của các đoàn thể bao gồm trị - xã hội

Tổng hợp chủ ý nhận xét của các đoàn thể chủ yếu trị - làng mạc hội nơi bạn vào Đảng sống và chi ủy (hoặc đưa ra bộ) chỗ cư trú so với người vào Đảng là văn phiên bản tổng hợp chủ kiến do bỏ ra ủy và những tổ chức đoàn thể bao gồm trị - làng mạc hội thực hiện. Trong bản tổng hợp ý kiến nhận xét nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về chấp hành công ty trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của phòng nước; phẩm chất thiết yếu trị, đạo đức nghề nghiệp lối sống, năng lượng công tác, dục tình quần chúng.

Bạn đang xem: Mẫu 5-knđ tổng hợp ý kiến nhận xét


Thể hiện số đồng chí đại diện các đoàn thể bao gồm trị - buôn bản hội địa điểm sinh hoạt và bỏ ra ủy khu vực cư trú ưng ý và không đồng tình kết hấp thụ quần chúng.

2. Chủng loại 5-KNĐ: Tổng hợp chủ kiến nhận xét của các đoàn thể bao gồm trị - xóm hội

Mời bạn đọc xem thêm mẫu tổng hợp chủ ý nhận xét của các đoàn thể bao gồm trị - thôn hội dưới đây:


ĐẢNG BỘ………………………CHI BỘ…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

……………, ngày …… mon …… năm ………

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT

của những đoàn thể bao gồm trị - xã hội nơi tín đồ vào Đảng làm việc và chi ủy (hoặc đưa ra bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng

Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện thay mặt các đoàn thể chính trị - xã hội nơi fan vào Đảng ở và chi ủy chỗ cư trú so với người vào Đảng ………………………………………

Tên các đoàn thể bao gồm trị - làng mạc hội nơi bạn vào Đảng sinh hoạt: ………………………………………………………………………, tổng thể có: …………… đồng chí.

Xem thêm: Câu Đố Vui: Tại Sao Con Chó Không Cắn Được Đuôi Của Mình, Con Chó Không Cắn Được Đuôi Của MìnhXem thêm: Nguyên Nhân Dẫn Đến Nguyệt Thực ? A Nguyên Nhân Nào Dẫn Đến Hiện Tượng Nguyệt Thực

Tên đưa ra ủy nơi cư trú: …………………………………………… có: …………… đồng chí.

Chi ủy (hoặc bỏ ra bộ nơi chưa xuất hiện chi ủy) tổng hợp các ý kiến thừa nhận xét đó như sau:

Những ưu, lỗi chính:

(Về chp hành ch trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của phòng nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sng, năng lượng công tác, quan hệ giới tính quần chúng...)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Số bè bạn đại diện những đoàn thể chính trị - buôn bản hội nơi sinh hoạt tán thành kết nạp quần bọn chúng ………………………… vào Đảng là ………… đồng chí, trong tổng số ……… đồng chí được hỏi chủ ý (đạt ………%). Số không đống ý ……….. đồng minh (chiếm ………%) với lý do …………………………………………

Số bạn hữu trong bỏ ra ủy khu vực cư trú đồng tình kết hấp thụ quần chúng ………………………… vào Đảng là …………… đồng chí, trong tổng thể …………… bằng hữu được hỏi ý kiến (đạt …………%). Số không đồng tình …………… bạn hữu (chiếm …………%) với nguyên nhân ………………………………………………………………………………………………………

T/M chi BỘBÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(ký, ghi rõ họ với tên)