MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU PHẦN ĐIỆN

     

Mẫu biên phiên bản nghiệm thu phần điện là mẫu biên bản được lập ra nhằm ghi chép về việc sát hoạch phần điện của công trình. Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông Mẫu biên phiên bản nghiệm thu phần điện mời bạn tham khảo!

*

Mẫu biên bản nghiệm thu phần điện

1. Mẫu mã biên phiên bản nghiệm thu phần điện

Mẫu biên bạn dạng nghiệm thu phần điện là mẫu biên bạn dạng được lập ra nhằm ghi chép về việc sát hoạch phần điện của công trình xây dựng xây dựng trước khi thực hiện quá trình mới.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản nghiệm thu phần điện

2. Mẫu mã biên bạn dạng nghiệm thu phần điện có những nội dung:

+ Thông tin những bên tham gia nghiệm thu

+ ngôn từ nghiệm thu

+ Thời gian vị trí nghiệm thu

3. Mẫu biên bạn dạng nghiệm thu phần điện để làm gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu phầnlà mẫu biên bản để ghi dấn lại nhân tố tham gia nghiệm thu sát hoạch phần điện của công trình gồm chủ đầu thư, công ty thầu, tứ vấn giám sát và đơn vị thi công. Biên phiên bản được công nhận khi có không thiếu thốn chữ ký của rất nhiều người tham gia sát hoạch tại công trình.

4. Hướng dẫn lập Biên bạn dạng nghiệm thu phần

– thương hiệu biên bản: Biên bạn dạng nghiệm thu phần điện– thời hạn lập biên bản

– Đối tượng nghiệm thu: Phần điện của công trình

– nhân tố nghiệm thu

– thời hạn nghiệm thu

– Đánh giá bán về phần điện sẽ thực hiện

– Kết luận

5. Mẫu biên bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

—————–

 ……, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU PHẦN ĐIỆN

(Số:…/BB-…)

TÊN CÔNG TRÌNH: …

ĐỊA ĐIỂM: …

Đối tượng nghiệm thu:

Phần năng lượng điện nhà ở, công trình

Thành phần thâm nhập nghiệm thu:

CHỦ ĐẦU TƯ: ……

Đại diện vì chưng Ông/bà: …… Chức vụ: …

NHÀ THẦU: ……

Đại diện vày Ông/bà: ……. Chức vụ: …

TƯ VẤN GIÁM SÁT: ……

Đại diện bởi vì Ông/bà: …… Chức vụ: ……

ĐƠN VỊ THI CÔNG, THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN: ……

Đại diện vị Ông/bà: …… Chức vụ: ……

Thời gian nghiệm thu

Bắt đầu lúc….giờ…phút, ngày….tháng …..năm…..

Xem thêm: Kế Hoạch Khắc Phục Hạn Chế Khuyết Điểm Năm 2018 Của Chi Bộ Trong Năm 2018

Kết thúc vào …giờ….phút, ngày ……tháng…năm….

Xem thêm: Cách Điều Chỉnh Đăng Ký Nguyện Vọng Đại Học Để Tránh Trượt Oan

Tại: ……… 

Đánh giá bán về phần điện

Dựa vào các tiêu chí sau đây:

– các căn cứ để tiến hành nghiệm thu phần điện;

– các quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh về an toàn điện;

– chất lượng của đồ vật điện;

– những tiêu chí đánh giá khác(nếu có).

Kết luận

– Xác dấn phần điện đạt hay không đạt;

– yêu cầu sửa đổi, ngã sung, cố thế, tương khắc phục vụ việc gì;

– Đồng ý xuất xắc không chấp nhận cho đối chọi vị thiết kế triển khai những giai đoạn tiếp sau của công trình;

– Các kết luận khác(nếu có)

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, đóng góp dấu với ghi rõ chúng ta tên)

NHÀ THẦU

(Ký, đóng dấu với ghi rõ họ tên)

TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký, đóng góp dấu cùng ghi rõ họ tên)

ĐƠN VỊ THI CÔNG, LẮP ĐẶT, THIẾT KẾ ĐIỆN

(Ký, đóng góp dấu cùng ghi rõ bọn họ tên)

6. Doanh nghiệp luật ACC

Trên phía trên là toàn bộ nội dung ra mắt của shop chúng tôi Mẫu biên bản nghiệm thu phần điện tương tự như các vấn đề pháp luật có tương quan trong vào phạm vi này. Trong thừa trình khám phá nếu như quý quý khách hàng còn thắc mắc hay niềm nở và có nhu cầu tư vấn và cung cấp về vấn đề Mẫu biên bản nghiệm thu phần điện thì vui lòng contact với chúng tôi qua những thông tin sau: