Mẫu biên bản thay đổi thiết kế

     

Công trình :…………………………………………………………………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Mẫu biên bản thay đổi thiết kế

Hạng mục :……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………

CÁC BÊN THAM DỰ:

– Đại diện nhà đầu tư: …………………………….……………………………………………….…

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

– Đại diện đối kháng vị kiến tạo : …………………………………………….………………………….…

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

– Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: …………………………….………………………….…………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

– Đại diện đơn vị thầu xây lắp: ………………………………………….………………….……………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

 

SAU khi chứng kiến tận mắt XÉT THỰC TẾ TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ ĐỐI CHIẾU VỚI HỒ SƠ THIẾT KẾ, CÁC BÊN CÙNG THỐNG NHẤT VỚI NỘI DUNG SAU:Công bài toán cần xử lý biến đổi thiết kế, và xử trí kỹ thuật kiến thiết :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2 bỏ ra tiết biến hóa thiết kế, và xử lý kỹ thuật xây đắp :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.3 phương án xử lý:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Góp Vốn Cổ Đông, Biên Bản Góp Vốn Thành Lập Công Ty Cổ Phần

2.4 cân nặng phát sinh so với xây dựng (hoặc khối lượng xử lý kĩ thuật) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KẾT LUẬN :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Hack Thanh Toán Google Play (Ch Play) Cho Android, Hack Thanh Toán Qua Google Play

Các mặt tham gia (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):

Chủ đầu tư Tư vấn xây đắp Tư vấn giám sát Doanh nghiệp xây dựng

 

Câu hỏi : thiết kế công xưởng may công nghiệp azhome group

Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem biện pháp tải phía dưới.

*
Bạn không biết Tải Tài Liệu như nỗ lực nào ? Xem phương pháp Tải

►Group Facebook hồ nước Sơ tạo ra : https://bit.ly/hosoxd