Biểu Mẫu Kiểm Điểm Đảng Viên Năm 2015

     

Biểu Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2015 hoàn toàn có thể giúp các đảng viên tự tiến công giá chất lượng đảng viên của bản thân mình về những tư tưởng chính trị, phẩm hóa học đạo đức lối sống. Mời chúng ta tham khảo!


*

Mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên năm 2015 được dùng để kiểm điểm đảng viên vẫn là cán bộ, công chức, viên chức, với đầy đủ các ngôn từ như: ưu điểm, khuyết điểm, kết quả công tác, hạn chế, nguyên nhân,...

Bạn đang xem: Biểu mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2015

ĐẢNG BỘ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMChi bộ……………….. ……., ngày..... ,tháng….., năm 20…

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2015(Dùng đến đảng viên vẫn là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ với tên:…………………………………………Ngày sinh:………………Chức vụ Đảng:………………………………………………………………Chức vụ bao gồm quyền, đoàn thể:………………………………………………Đơn vị công tác:………………………………………………………………Chi bộ:…………………………………………………………………………I. Ưu điểm, hiệu quả công tác1. Về tứ tưởng bao gồm trị:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Về triển khai chức trách, trách nhiệm được giao:......................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................

4. Về tổ chức triển khai kỷ luật:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xem thêm: Mẫu Trang Trí Gia Tiên Đẹp Cao Cấp Giá 15, 25 Mẫu Trang Trí Gia Tiên Đẹp 2021

II. Khuyết điểm, tinh giảm và nguyên nhân.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III. Phương hướng, biện pháp khắc phục.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IV. Tự nhận mức phân nhiều loại chất lượng(Đánh lốt X vào một ô tương ứng)4.1. Xếp loại unique cán bộ, công chứcHoàn thành xuất sắc nhiệm vụHoàn thành giỏi nhiệm vụHoàn thành nhiệm vụKhông xong xuôi nhiệm vụ4.2. Xếp loại unique đảng viênĐảng viên ngừng xuất dung nhan nhiệm vụĐảng viên chấm dứt tốt nhiệm vụĐảng viên ngừng nhiệm vụĐảng viên không ngừng nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

- dìm xét, nhận xét của đưa ra ủy (chi bộ):………………………………………………………………………………….-Chi bộ phân nhiều loại chất lượng…………………………………………………………………………………...- Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:…………………………………………………………………………………...

Xem thêm: 11 Cách Phối Đồ Với Chân Váy Xếp Ly Phối Với Áo Gì ? 10 Cách Phối Chuẩn Stylist

………, ngày……tháng…..năm….. T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Trên trên đây là 1 phần nội dung của Bản kiểm điểm đảng viên năm 2015. Mời sở hữu trên onip.vn để thấy được không thiếu nội dung.